Keď som už definoval astrálne putovanie ako stav autistu, je možné účinne dosiahnuť tento stav a naučiť sa ho aj opustiť. Základom každého duševného stavu, ktorý človek dosiahne je, aby sa dokázal bezpečne z neho vrátiť. Základné cvičenia, ktoré hovoria o nácviku pred zrkadlom, sú podľa mojich skúseností a skúseností meditujúcich značne neúčinné a museli by sme vynaložiť nekonečné množstvo času. Tým sa stáva nácvik astrálneho putovania pre väčšinu meditujúcich fakticky nerealizovateľný. Podľa mojich skúseností základným cvičením je naučiť sa vidieť seba samého vo vlastných spomienkach napríklad spred týždňa. Cvičenie je jednoduché, stačí si z pamäte spomenúť na to, čo ste robili a v týchto predstavách to musíte prežívať tak, aby ste sa v nich videli. Je to taký istý pocit, ako keď sedíte pred televízorom a práve sa v ňom vidíte, prípadne máte pocit, že pozeráte film, v ktorom účinkujete. Teda naučíte sa pravidelne vidieť so svojich spomienkach seba samého. To je základné cvičenie astrálneho putovania. Takýmto cvičením preniknete do svojich vlastných spomienok.

Pridaj komentár