Naladenie na detské spomienky. Naladenie na anjelské predstavy. Sugerácia extrémnych životných podmienok. Vyciťovanie magmatických energií cez anjelské sféry. Vyciťovanie 4 magmatických pulzácií v tele. Prechod mysle 6 000 kilometrov pod zem. Kúpanie anjelov v zemskom magmatickom jadre. Kopírovanie anjelov v mysli. Zahusťovanie anjelov na sklovitú úroveň. Ukladanie magmatických anjelov okolo aury. Rozmnožovanie anjelov rôznej hustoty okolo tela v aure. Výskum. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Naladenie na detské spomienky. Aj do oblasti energetickej ezoteriky je potrebné zaviesť šamanských anjelov. Títo vznikli v tele a mysli prírodných ľudí, ktorí nevedeli čítať, písať a uvažovať dnešným spôsobom. Po týchto jedinečných šamanoch, ktorí dokázali prežiť v extrémnych podmienkach, nám zostali ich spomienky, ktoré sa po ich smrti uvoľnili do priestoru okolo nás. Na základe týchto spomienok je možné nastaviť si neuróny v 6. oblastiach tela a to tak, aby čo najreálnejšie vnímali všetko, čo sa deje v nich a okolo nich. Jednoducho takto nastavené neuróny v ľudskom tele nie sú ochotné vnímať a akceptovať omyly a ľudské hlúposti. A preto aj do reiki systému vnímania a práce s vlastnými energiami a energiami zemského magmatického jadra treba zaviesť tieto anjelské sféry. Nejde tu o anjelské spomienky ladené nábožensky. Nemajú to byť anjelské sféry vytvárané iba fantáziou v mysli umelca. Nemajú to byť anjelské sféry komerčného charakteru. Na to si treba dať dobrý pozor.

V prvom rade si predstavy anjelov vytvárate až vtedy, keď ste svoje neuróny prepli do stavu dieťaťa a to najlepšie 4. ročného, keď tieto sféry šamanských anjelov sprevádzajú detskú myseľ. Všade sa snažíte dostať do svojho tela a hlavne nervovej sústavy spomienky na detstvo či už obrazové, hmatové, čuchové, chuťové alebo sluchové. Tak isto v sebe máte spomienky na energetické dianie v tele. Až v takto naladenej psychike môžete začať vytvárať postavičky anjelov s ľudským alebo zvieracím telom. Kresby sa skôr podobajú jaskynnej kresbe pravekého človeka. Anjelské bytosti, kreslite tak, aby ste mali pocit, že sú pri vás a nestrácajú sa. Inšpiráciu si nájdete v Galérií zasvätení.

Naladenie na anjelské predstavy. Všade si držíte detské spomienky a k tomu pridávate anjelské postavičky v podobe ľudí a zvierat. Neustále musíte mať pocit, že vo vás a pri vás sú sklovité anjelské postavy, prípadne mliečne, zlatisté, diamantové alebo niečo ako neustále kmitajúce. Pokiaľ tieto pocity strácate, tak nemeditujete správne. Pokiaľ máte pocit čiernych, tmavých alebo sivastých anjelov, tak nerobíte meditačné cvičenie správne a musíte sa naladiť inak. Už tu sa dá využiť jedinečná schopnosť šamanských anjelov netolerovať omyly a klamstvá. Môžete kľudne týchto šamanských anjelov zobrať ako svojich osobných poradcov.

Sugerácia extrémnych životných podmienok. Je neustále dôležité, aby ste si vsugerovávali, že žijete v extrémnych podmienkach, kde v prípade jedinej chyby zomriete alebo sa zmrzačíte. Sugeráciu robíte tak, že si predstavíte život na púšti, vysoko v horách alebo za polárnym kruhom. Uveríte, nespochybňujete a počas meditácie neustále opakujete.

Vyciťovanie magmatických energií cez anjelské sféry. Najvhodnejšie je, aby ste si pred seba dali obrázky magmatického jadra Zeme a 4 pulzácie. Obrázky si nájdete v niektorom príspevku o reiki. Uvedomíte si, že magmatické jadro je niečo ako malé Slnko, ktoré vytvára magnetické polia okolo nás a drží všetko okolo zemského povrchu. Teda magnetické energie magmatického jadra Zeme sa nachádzajú vo všetkom organickom aj anorganickom, aj v nás. A tu treba získať vlastnosti senzibilných prútikárov, ktorí dokážu počúvať cez svoj sluch zvukové efekty vo svojom tele. Je možné silu a pulzácie magnetických síl magmatického jadra vnímať aj inými vešteckými technikami. Teda nechajte sa viesť anjelskými sférami šamanov k tomu, aby ste sa stali senzibilmi a naučili sa vnímať magnetické sily.

Prechod mysle 6 000 km pod zem. Kúpanie anjelov v zemskom magmatickom jadre. Ďalšou dôležitou fázou výcviku je schopnosť preniknúť do magmatického jadra Zeme zo svojho tela. Najlepšie tým, že svoje orgány vo svojich predstavách nahádžete do hĺbky 6 000 km. Ale v zásade cvičte tak, aby ste nestratili anjelské sféry šamanov. Oni vás navedú, ako to máte robiť správne. Keď sa svojou mysľou dostanete do magmatického jadra, tak sem posielate svoje predstavy z detstva, a tak isto predstavy anjelských bytostí. Potom ich z magmatického jadra vraciate do svojho tela a vo fantázii ich rozmnožujete, ako keby bola vaša hlava kopírka. A tak vo svojej fantázii produkujete obrovské množstvo anjelských bytostí šamanského kalibru, keď ich máte plné telo, tak ich začnete spájať do seba. Tomuto procesu hovoríme zahusťovanie a dosahujeme u jednotlivých postavičiek hustotu anjela, ako keby bol zo skla.

Ukladanie magmatických anjelov okolo aury. Rozmnožovanie anjelov rôznej hustoty okolo tela v aure. Neustále kopírujete anjelov šamanov vo svojej hlave ako kopírka a postupne ich ukladáte okolo svojho fyzického tela. Neustále predstavy anjelov posielate na vykúpanie do magmatického jadra Zeme a potom naspäť do aury okolo vás. Aby sa vám lepšie vytláčali predstavy anjelov do aury, tak doporučujem dostávať do tela jemné detské sexuálne predstavy. No v zásade sa riaďte anjelskými sférami. Pokiaľ ich máte pri sebe, tak všetko cvičíte správne.

Výskum. Previedli sme aj výskum tých, ktorí energetickú ezoteriku spojili s anjelskými sférami. V zásade postupne okolo svojho povrchu tela vytvorili obal plný zahustených anjelských predstáv. Ich pozostatky môžete nájsť v týchto sektoroch zemepisnej dĺžky a šírky: Európa (3,E) a (2,F), Južná Amerika (14,L), Rusko (7,E), Tibet (11,F).

Pridaj komentár