Tento výraz v gréckom preklade znamená posol. Podľa náboženských predstáv sú anjeli bohom stvorené bytosti. Rozdeľujú sa na bielych a čiernych takzvaných padlých anjelov, ktorí sa vzopreli božej vôli.

Sú aj iné možnosti delenia. Samozrejme, pre serióznu ezoteriku nepostačuje takýto voľný a ničím nepodložený výklad. Rozhodol som sa anjelov nájsť na astrálnej úrovni, ktorá zodpovedá neurónom ľudského tela. Ide tu o stav spánku, keď organizmus postupne prejde z kyslíkového režimu do spánkového režimu kysličníka uhličitého. Aby som nemusel zbytočne narúšať môj nočný spánok, tak stačí, aby som si počas dňa sadol a hlboko sa upokojil a uvoľnil. Zároveň utlmím dýchanie na možné minimum. Ide o techniku, pri ktorej sa veľmi plytko nadychujem a zároveň vydychujem.

Teda pozvoľna som prešiel z kyslíkového režimu do režimu kysličníka uhličitého. V tomto stave zotrvám a vizualizujem seba v hlave, ako sa prechádzam. Z mojej postavy vychádza ďalšia postava, potom ešte ďalšia postava. Tieto dve postavy splynú a ja sa pomocou tejto techniky skoncentrujem do oblasti neurónov vo vlastnom tele. Ide o 13 oblastí. Tu zrazu prenikám na astrálnu úroveň neurónov a vizualizujem bielych alebo čiernych anjelov. Bieli anjeli sídlia vo vývojovo mladších neurónoch a čierny anjeli vo vývojovo starších neurónov.

Na diaľku som sa zameral pomocou presunu bioenergie aj na neurónové systém hmyzu, kde pociťujem iba biely a čierny priestor. Skúmaný hmyz bol v stave spánku. U cicavcov som v spánkovom stave nachádzal biele a čierne postavy. U koňov, delfínov a veľrýb som nachádzal predstavu bielych a čiernych okrídlených koní, respektíve mytologických pegasov. U operencoch som v stave spánku nachádzal alebo vytváral predstavy bielych a čiernych guličiek. V stave prieniku na astrálnu rovinu treba zabudnúť na svoje fyzické telo a vstúpiť do astrálneho sveta tak, ako to robia autisticky ladení pacienti v ústavoch trvalej starostlivosti. Viem, kde to je, viem, čo to je. Teraz zostáva do tohto sveta prenikať a spoznávať ho.

Pridaj komentár