– Individuálna meditácia zo 2003-02-23

Ukončili sme aj prieskum, ako prenikať do ASTRÁLNYCH ÚROVNÍ všade tam, kde sa nachádzajú neurónové zhluky. Prieskumom a overovaním sme zistili 13 úrovní prieniku. Hľadali sme odpoveď aj na to, za akých okolností možno do ASTRÁLNYCH ÚROVNÍ prenikať. Našli sme zhruba 3 základné techniky. 1. technika je nácvik vidieť seba samého v spomienkach a potom nácvik vychádzania priesvitnej predstavy zo svojej postavy videnej výhradne zadným zrakovým centrom. 2. technika je vrátiť sa prostredníctvom fotografií z raného detstva. Vidíte seba ako dieťa, tentoraz pred sebou. Máte pocit, ako keby vás predstavy z neurónov sami viedli do astrálnych úrovní. Musíte si vsugerovať, že hormonálna žľaza šišinka je ešte na povrchu hlavy a neskoršie sa vtiahne do stredného mozgu. 3. technika je technika mentálneho nácviku stavu nazývaného klinická smrť. Tu sa znovu vidíte celý v predstave umiestnenej v strede hlavy. Dokážete z predstavy vytvoriť priesvitnú predstavu a potom silou vôle sa skoncentrujete na priesvitnú predstavu svojej osoby. Táto priesvitná predstava je ovládaná silou vašej koncentrácie. Zároveň táto predstava vchádza do niečoho ako tunel, dvere, okno. Ocitá sa v prítomnosti zlato alebo slnečne svietiacej predstavy. Predpokladám, že sa preniklo do centrálnej žľazy volanej šišinka. Tu sa tvoria nepatrné množstvá rôznych orgánov. Šišinka sa nachádza medzi hypofýzou a epifýzou v strednom mozgu. K nácviku tohto stavu prispieva čítanie príbehov klinickej smrti a neuveriteľných príhod. Postupne ich tu budeme preberať.

Pridaj komentár