Budem sa tu venovať celkovo liečiteľstvu, felčiarstvu, apatiekarstvu, samoliečbe, liečbe pod dozorom liečiteľa alebo terapeuta prípadne určitého špecialistu pre šport a výživu organizmu. A keď bude nutné, zájdeme si do klasickej medicíny akútnych a život ohrozujúcich stavov.

Intuitívne liečiteľstvo
Celé intuitívne liečiteľstvo stojí na schopnosti vnímať mimozmyslovo chorobné stavy ľudí, ale aj seba. Jedná sa o oblasť diagnostiky. V klasickej medicíne je to zabezpečené pomocou laboratórnych testov a rôznych technických zariadení ako napríklad röntgen, sono a podobne. Liečiteľ cíti choré miesta druhej osoby vo vlastnom tele. Vie im to čítať z očí, z tváre a pohybu tela. Vidí to v energetickom obale človeka ako určité diery v aure alebo čierne fľaky. Vie si predstaviť osobu a k nej priraďovať chorobné stavy z obrázkov. Prípadne liečiteľ prežil klinickú smrť a potom ako keby mal v mozgu sono, prejde svojim mozgom danú osobu a vyhodnotí jej zdravotný stav.

Veštecká diagnostika
Liečiteľ má aj iné možnosti diagnostikovania danej osoby a to rozhovor, stav očí, rúk, čo daná osoba hovorí a čo v živote robí. Môže vhodne ohnutým drôtikom otestovať prietok a vytekanie bioenergií z orgánov diagnostikovanej osoby. Môže napríklad potrieť telo diagnostikovanej osoby hlinou z termitiska a kde hlina stmavne, tam je choroba a bude sa liečiť. Je tu možnosť nakresliť si postavičku diagnostikovanej osoby na papier a kyvadielkom sa zastavovať nad jednotlivými časťami tela. A kde sa kyvadielko zastaví a netočí sa prirodzene, tam je chorý orgán alebo systém tela. Iná technika je použiť ženu ako médium, ktorá sa stane danou diagnostikovanou osobou.

Alternatívna medicína
V tomto prípade ide o prepojenie medicínskych poznatkov a liečiteľských postupov a schopností. Teda terapeut si vo svojom mozgu cvičí mimoriadne schopnosti diagnostikovania osoby za jej prítomnosti alebo na diaľku a to kdekoľvek na planéte Zem. Dokonca sme testovali diagnostikovanie kozmonauta na obežnej dráhe okolo Zeme. Čo je to mimoriadna schopnosť diagnostikovať inú osobu? Ide o to, aby si terapeut nekonečným množstvom cvičení vycvičil vo svojich neurónoch mať niečo ako bio röntgen, bio sono, bio tomograf alebo elektroencefalogram mozgu a aj prístroj na vyšetrenie srdca a jeho výkonnosti. Zdá sa to ako zo scifi románu. Môžem potvrdiť, že sa to dá reálne vycvičiť a to hlavne vtedy, keď daný terapeut prežil klinickú smrť alebo to dôsledne celé roky cvičil. Jednoducho po klinickej smrti mozog terapeuta funguje inak ako u bežných jedincov a je schopný hromadiť a generovať rôzne druhy častíc. Nejde o častice ako sú elektróny, pozitróny, kvarky a podobne. To sú častice o veľkosti 10 umocnené na mínus 10. Tu hovoríme o schopnosti hromadiť a organizovať častice 10 umocnené na mínus 20, 30, 40 a 50. A do tejto oblasti ešte ani vedecká kvantovaná biológia alebo fyzika nezavítala, ani tak jednoducho sem nezájde.

Prečo je mozog terapeuta schopný operovať v rovine častíc 10 umocnené na mínus 20 a viacej? Je to preto, že samotné neuróny každého človeka generujú častice ako priestor, kde sú ukladané spomienky každej osoby. Samozrejme, nemáme na toto tvrdenie vedecké dôkazy ani overenia. Overiť si to musí každý sám a prerobiť si mozog do takého systému, aby mohol tieto skutočnosti vnímať. Inak to bohužiaľ nejde. Ja sa tu snažím vysvetliť, ako to asi funguje a na čom stojí diaľková diagnostika terapeuta. Aby sa za tým nehľadal žiadny zázrak a čudesnosť. Ide o schopnosť terapeuta vyvárať vo svojom mozgu vytrvalým cvičením takúto schopnosť. K tejto schopnosti sa pridá aj štúdium medicínskych poznatkov zo všetkých oblasti medicíny, aby sme zachovali zásadu celkového a globálneho pohľadu na to, čo sa deje v ľudskom tele. Tak isto je to štúdium množstva videí o ľudskom tele. Pre terapeuta je to náročný formát. Na jednej strane cvičiť mimoriadne schopnosti a na druhej strane nekonečné štúdium medicíny a jej poznatkov. Spojenie medicínskych skúseností a bio zariadení v mozgu terapeuta vytvára spoločne nádherný fenomén. Je to jednoducho drina a nie je to pre každého.

Medicína má diagnostické prístroje a terapeut má bio zariadenia v mozgu
Dnešná medicína je postavená na testoch a testovaní, čo v ľudskom tele funguje a čo nie. Prídete k lekárovi a spravia vám odber krvi, moču a vhodné rozbory a vyšetrenia u špecialistov so špeciálnymi zariadeniami ako röntgen, sono, tomograf ap. Možno sa opýtate, aké technické zariadenia a vyšetrovacie metódy má terapeut? Má nejaké zariadenia, čo klasická medicína nemá? A kde ich má? No je to trochu zložitejšie. Terapeut vyšetruje pomocou svojho mozgu a jeho zvláštneho stavu, ktorý získal od narodenia. Zvyčajne ide o určitý patologický stav v mozgu, môže byť napríklad viac delení mozgu ako je bežné, viac neurónov alebo atypické štruktúry v mozgu. V prípade Sašu Puebla tieto devastácie v jeho mozgu nenájdete. Má klasicky štandardný mozog, ale má mimoriadne schopnosti a tieto sú výsledkom klasického výcviku ako sa naučiť čítať a písať.

Echolokačné schopnosti terapeuta
Budeme tu písať o jednom z bio zariadení, ktoré si terapeut v liečiteľstve vypracuje a to je echolokácia ako u delfínov, veľrýb a napríklad kosatiek. Sem spadá aj umenie netopierov cez svoj ústa do okolia vydávať zvuk, ktorý sa dokáže odraziť od objektu pred ním. Netopier ho ušami zachytí a vyhodnotí, čo to je za objekt. Ako túto schopnosť rozvinúť u terapeuta? O tejto schopnosti sa hovorí „vidieť za roh domu“. Treba na to využiť vlastné hlasivky. Terapeut cvičí koncentráciu do hlasiviek a nespieva v nich, ale vyvoláva kmitanie. A to je dostatočné na to, aby tieto kmity vysielal z hrdla a potom ich odrazené zachytával na povrch svojej tváre a menil ich na obrazy. Chorá osoba sedí oproti terapeutovi a terapeut vysiela impulzy z hlasiviek voči napríklad srdcu chorej osoby. A echolokácia sa odrazí do jeho tváre a tam dokáže pridať obrázok určitej choroby srdca. Je dobre, keď je terapeut školený v medicíne srdca a pozná čo najviac chorobných stavou srdca. Potom je to výborná diagnostika. Pokiaľ terapeut cvičil rané štádiá klinickej smrti alebo prežil v živote klinickú smrť, tak echolokácia je možná aj na diaľku po celej zemeguli. Prečo je to tak, nevieme, ale funguje to dobre.

Magmatické jadro planéty Zem a prútkarstvo
Terapeut má možnosť získať informácie o danej osobe aj na diaľku, ale potrebuje mať schopnosť operovať s magmatickými energiami magmatického jadra planéty Zem. Na to je potrebné odcvičiť množstvo cvičení s magnetmi a prejsť do zvieracej psychiky človeka a diagnostika ide cez nervové zakončenia vo svaloch. Ide o jemnú motoriku svalov a precvičuje sa pomocou kyvadielka. Ide o špagátik a na ňom zavesené malé závažie. Cvičí sa jemné hýbanie kyvadielka so závažím. Ide o mikropohyb, ktorý nie je viditeľný na ruke, ale keď pridáte kyvadielko, tak vidíte možný pohyb točenia vpravo a vľavo. Terapeut si naladí svoje svaly tela na to, že keď má pred sebou pohár čistej vody, tak sa kyvadielko točí a keď má pred sebou jedovatú látku, tak sa kyvadielko nehýbe. Neskoršie si pri výcviku terapeut nakreslí pred seba tvar postavičky človeka, napíše si nad postavičku meno a priezvisko a učí sa diagnostikovať. Zastane kyvadlom nad oblasťou srdca a keď sa kyvadlo netočí, tak je choré. Pokiaľ sa tam kyvadlo točí, tak je zdravé. Na začiatku výcviku je dobre vedieť a mať overené prípady so zdravým a chorým srdcom a cvičiť aj na iné orgány v telách diagnostikovaných ľudí.

Trochu náročnejšie je čítanie informácií priamo z magmatického poľa Zeme. Tam sú zapísané všetky údaje o každom človeku. Magmatické jadro planéty Zem neustále voči nám pulzuje a ukladá informácie o každom človeku a uchováva ich. A dá sa z ich naučiť čítať aj na základe cvičení s ohnutým prútikom v ruke. Teda nácvik prútkarstva a schopnosť vyciťovania energetického napätia a jeho rozdielnosti vo svaloch jednej a druhej ruky.

Veštecké schopnosti na základe prežitej alebo odcvičenej klinickej smrti
Ide o jedinečnú diagnostickú techniku, kde sa za základ považuje prežitá klinická smrť alebo nácvik stavov blízkych klinickej smrti. Dá sa klinická smrť prežiť alebo odcvičiť, v tomto prípade sa osobe zmení činnosť mozgu a jednou nohou je vo svete mŕtvych 10 umocnené na mínus 20 metra a jednou nohou v tomto svete 10 umocnené na mínus 10 metra. V takomto stave mozgu je osoba schopná zo svojich neurónov vysielať zvláštne častice a bioenergiu a posielať ju na diagnostiku osoby na diaľku. Funguje to ako bumerang aj s návratom. Terapeut sa naučí prijať tento signál na povrch šedej kôry mozgovej a tu ho zmeniť na vhodné obrázky a takto diagnostikovať človeka a jeho zdravotný stav na diaľku.

Rôzne prístupy k liečbe chorého človeka
Diagnostika na diaľku bez prítomnosti človeka prinesie množstvo informácií o jeho zdravotnom a psychickom stave. Pokiaľ terapeut zistí, že stav je vážny a ohrozuje život alebo by sa mohol stať akútny, tak pošle chorú osobu v prvom rade k lekárovi na stabilizovanie stavu.

Ďalšia možnosť je určiť najhoršiu oblasť v tele chorej osoby a vlastne ju začať liečiť. Zároveň zistiť, aké minerály, vitamíny, aminokyseliny, bielkoviny a hormóny telo už nevyrába a postupne ich telu dodať. Po určitom čase všetko vysadiť- povedzme po dvoch mesiacoch a znovu zdiagnostikovať, čo už telo znovu tvorí a čo bude treba trvalo užívať. Prípadne sa pokúsiť všetky chýbajúce látky dostať do tela cez kožu a nie cez ústa. Veľmi často sa stane, že práve podávanie takýchto látok cez kožu vedie k ozdraveniu hlavne trávenia.

Iná možnosť liečby je otvoriť skryté rezervy a potenciály skryté v ľudskom tele. A to jednak náhradné hormonálne žľazy okolo už existujúcich hormonálnych žliaz, potom otvoriť náhradnú slezinu pri tej pôvodnej. Potom prinútiť slezinu, aby sa lepšie starala o červené krvinky a dala im podstatne dlhšiu životnosť. Potom je tu možnosť vytvoriť na hrubom čreve nové a ďalšie slepé črevá. Potom je tu možnosť prinútiť tenké črevá, aby produkovali tráviace enzýmy. Potom je tu možnosť zaktivizovať kmeňové bunky v tuku, v kostnej dreni, v hladkom svalstve, aby obnovili bunky v orgánoch a využiť ďalšie a ďalšie skryté možnosti v ľudskom tele.

Gerontológia a liečba dlhovekosťou
Ide o špecifický druh liečby, kde sa terapeut dlhodobo a počas celého života stará o danú osobu. Pravidelne ju diagnostikuje asi tak dvakrát do mesiaca, trvalo kontroluje, čo sa nevhodne zmenilo a ako to napraviť. V zásade platí, že v 30. roku života príde človek o enzýmy a koenzýmy mladosti. V 40. roku života príde človek o hormóny, rozlietajú sa, destabilizujú a ich produkcia klesá. V 50. roku života sa najčastejšie kazí trávenie, ktoré už nedodá telu dostatok minerálov, vitamínov, bielkovín, aminokyselín a iných látok. V 60. roku dôjde najčastejšie k silnému úbytku neurónov v mozgu a treba s tým niečo robiť. A tak ďalej v rámci staroby. Cieľom terapeuta je spraviť človeka z „krátko žil“ na „dlho žil“ a vitálne a bez straty intelektu a rozumu.

Trvalé psychické prenikanie koncentráciou do svojho vnútra
Ide o jedinečnú techniku spojenú s meditačným koncentráciami do svojho tela a postupne budovať v mozgu trvalé centrá pre prienik do orgánov tela a systémov tela a potom do
buniek, orgánikov v bunke, chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín, chemických látok, prvkov a častíc. Je to vlastne meditačná cesta do seba a zároveň cesta k dlhovekosti. Meditujúci je pod dozorom terapeuta a je na diaľku usmerňovaný, ako má prenikať do seba, spoznávať sa a ovládať procesy v ľudskom tele.

Ajurvédske otvorenie embryonálneho systému
Tak to je vlastne to, k čomu sme sa chceli prepracovať. V ajurvédskej liečbe nejde ani tak o liečbu, ako o otvorenie toho, čo organizmus po narodení dieťaťa zablokoval a dočasne znefunkčnil. Ide o jedinečnú nervovú sústavu embrya. Ide o nervstvo uložené priamo vo vrstvách kože a schopné riadiť telo a jeho hormonálnu aktivitu. Potom je tu ďalšie takéto zablokované centrum a to je nervstvo idúce od pupka do tuku a potom do celého tela. Často sa zapína a to hlavne u maratónskych bežcov počas behu. Ajurvéda a joga, ale aj čakra systém a reiki sú systémy aktivizácie a otvorenia práve tohto embryonálneho systému. Ide o jeho prečistenie a udržanie v dobrom stave a výkonnosti voči ostatnému organizmu. V zásade ide o cvičenia, ktoré zobudia v koži jednotlivé čakra body, premostia na tieto body nervstvo svalov, ďalej premostia jednotlivé časti mozgu na nervstvo v koži z embryonálneho obdobia. Na kožu sa napoja jednotlivé orgány a systémy tela. Takto to pokračuje do úrovne buniek. Zaujímavé sú cvičenia dať si do fľaše kyvadielko (na špagáte zavesené závažie). Kyvadielko visí v zazátkovanej fľaši a 10 cm zľava a sprava od fľašky treba dať ruky a pokúsiť sa hýbať kyvadlom vo vnútri. Dôležité je do spomienok dostať mnoho obrázkov Indie. Ďalej na to môžu nadväzovať ďalšie systémy tohto druhu liečby a to reiki systém.

Ajurvéda na katalógu Cimax
Tu si nájdete informácie o ajurvéde na slovenskom internete. Inšpirujte sa. Popozerajte si webové stránky, ako pristupujú k ajurvéde a celkovo k joge a čakrovým terapiám.
http://www.cimax.sk/lieky/ajurveda
http://www.cimax.sk/lieky/alternativna-medicina#ayurveda

Joga na katalógu Cimax
Praktické informácie, kde sa cvičí joga na Slovensku podľa miest a ďalšie informácie, kde si o joge nájdete niečo na internete.
http://www.cimax.sk/lieky/joga

Ajurvéda podľa Sašu Puebla
Tu si môžete vyhľadať, čo o joge, čakrách a ajurvéde napísal, meditoval a rozjímal Saša Pueblo a ako uplatňuje ajurvédu vo svojej terapeutickej praxi
https://www.google.sk/search?q=ajurveda+&sitesearch=www…

Joga podľa Sašu Puebla
Tu si nájdete prehľad článkov a úvah Sašu Puebla o joge a jej praktizovaní v dnešnom živote
https://www.google.sk/search?q=joga&sitesearch=www.medi…

Čakra podľa Sašu Puebla
Vyhľadajte si príspevky a články na tému čakra a jej chápanie. Čakra ako meditácia a čakra ako liečba. Kde sa čakry nachádzajú a ako na čakry meditovať
https://www.google.sk/search?q=%C4%8Dakra&sitesearch=ww…

Joga, čakra, ajurvéda
Nájdete si tu jedinečný zber všetkého okolo indickej jogy, ajurvedy, čakier, terapií a indických náboženských systémov.
http://apoort.net/esoterika/asram/

Ajurvéda vo Wikipédii
Najstaršia literatúra o ajurvéde pochádza už z védskeho obdobia v Indii . Ajurvédski praktickí lekári používajú ajurvédske bylinné preparáty a ajurvédske liečebné metódy pri ľahkých ochoreniach a chorobách.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81jurv%C3%A9da
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda

Rasa shastra
V ajurvédskej medicíne je rasa shastra proces, pri ktorom sa používajú rôzne kovy v kombinácii s bylinkami v snahe liečiť choroby: zlato, striebro, železo, meď, cín, olovo a zinok.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rasa_shastra

Sirodhara
Čistiaca technika, pri ktorej dôjde k hlbokému uvoľneniu nervového systému pomocou aplikácie teplého oleja na oblasť hlavy
http://www.ayurveda.cz/sirodhara-specialni-lecebna-metoda.ht…

Širodhara je neobyčajne účinná relaxačná technika . Pri tejto niekoľko tisíc rokov starej liečebnej metóde tečie tenkým pramienkom tekutina najčastejšie teplý liečivý olej zo špeciálnej nádoby na čelo.
http://dr.frej.cz/sirodhara
https://www.facebook.com/dr.frej.cz

Shirodhara sa považuje za omladzovaciu a prečisťovaciu procedúru a má veľký význam ako prevencia proti rôznym chorobám. Shirodhara posilňuje organizmus, omladzuje, spomaľuje starnutie, predlžuje vek
http://www.shantistudio.cz/Shirodhara.html

Marmová terapia
Pri celotelovej marmovej terapii sú partneri masírovaní v prepojených miestnostiach každý svojou terapeutkou, atmosféra večera je romantická v oáze sviec
http://www.youtube.com/watch?v=k4lnetC5UJM

Marmová terapie a ajurvéda, energetické body v jogovom liečiteľstve. Tieto významné energetické body majú využitie nielen pre terapeutické účely
http://www.cestouzivotem.cz/marmova-terapie

Pindasvedan masáž
Je to ryžová masáž, pri ktorej sa celé telo masíruje bylinným olejom a uvarenou ryžou, ktorá je zabalená do jemnej látky. Starým liečiteľom sa podarilo spojiť omladzujúce účinky sezamového oleja, výživné vlastnosti ryže a čaro bylín do jednej dokonalej symfónie ťahov – masáže Pindasvedan
http://dr.frej.cz/pindasvedan-ryzova-masaz-s-bylinami
https://www.facebook.com/dr.frej.cz

Abhyanga masáž
Abhyanga je staroveká indická ajurvédska olejová masážna terapia pre liečenie a detoxikáciu tela, mysle a ducha. Používajú sa teplé rastlinné oleje a kombinácia aromatických olejov s bylinkami. Lymfatická stimulácia s ajurvédskymi bylinnými olejmi pomáha vytlačiť toxické hromadenie z kanálov, preto je detoxikačná masáž.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abhyanga

Ajurvéda knižky
Vagbhata žil v Sindh okolo šiesteho storočia . Vagbhata je jedným z najvplyvnejších klasických spisovateľov ajurvédy. Niektoré práce sú spojené s jeho menom ako autora.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vagbhata

Ashtanga Hridaya je jedným z troch hlavných ajurvédskych učebníc starovekej Indie, veľký dôraz je kladený na udržanie zdravia.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ashtanga_Hridaya

Svätá Hildegarda z Bingenu bola nemecká mystička, prírodovedkyňa, lekárka, hudobná skladateľka a spisovateľka, členka benediktínskeho rádu a zakladateľka kláštora v Rupertsbergu pri Bingene . S jej dielom sú spojené počiatky svojbytného prúdu nemeckej stredovekej mystiky, tzv. Frauenmystik
http://en.wikipedia.org/wiki/Hildegard_of_Bingen

Siddha medicína
Siddha medicína je považovaná za najstarší zdravotný systém. Siddha medicína mala za cieľ oživiť a omladiť dysfunkčné orgány, ktoré spôsobujú chorobu a zachovať pomer Dosha Vaadham, PITAHAYE a Kaba. Boli používané listy, kvety, plody a rôzne korene v kombinovanom základe.
http://en.wikipedia.org/wiki/Siddha_medicine

Ideomotorická terapia
Ideomotorika je zámerné využitie predstáv, vizualizácie a imaginácie v procese motorického učenia. Pod vizualizáciou pritom rozumieme predstavy dejov, ktoré sme v minulosti už prežili, zatiaľ čo imagináciou sa vydávame do sveta doposiaľ nepoznaných zážitkov
http://www.online-poradna-zdarma.cz/ideomotoricka-terapie/

Ideomotoriku možno trénovať. Do mikropohybov prechádzajú neuvedomelé aj uvedomelo navodené predstavy. Uvedomelé opakované dráždenie kinestetických buniek a to pri reálnom, vizuálnom aj imaginárnom vykonávaní pohybovej činnosti spevňuje centrálne spoje a zlepšuje pohybovú zručnosť, techniku daného pohybu a činnosti
http://zdravy-pohyb.doktorka.cz/ideomotorika/

VIDEO IDEOMOTORICKÁ TERAPIA
http://www.youtube.com/watch?v=NbbW_7z0R60
http://www.youtube.com/watch?v=i3I4zZP-rcA
http://www.youtube.com/watch?v=N9SRHxhVTtA

VIDEO PANCHAKARMA TERAPIA
http://www.youtube.com/watch?v=q0DkW8JfmrI
http://www.youtube.com/watch?v=yxk2a8y3yag

Liečenie čakier
Slovo čakra znamená koleso alebo disk. Sú to centrá v našom tele, ktoré majú schopnosť prijímať energiu, určitým spôsobom ju pretvárať a opäť vyžarovať. Čakry nestoja samostatne navzájom oddelené, naopak, sú prepojené sieťou kanálov, takže kvalita fungovania jednej z čakier sa nevyhnutne odrazí aj na ostatných
http://www.andelskapani.cz/index.php/leceni-caker

Čistenie čakier bielym svetlom. Predstavujte si vizuálne alebo v duchu lúč bieleho svetla, ako vstupuje temenom do vašej hlavy a šíri sa hlboko do vášho tela. Preciťujte, ako biele svetlo čistí, leští a rozširuje najprv vašu rubínovo červenú koreňovú čakru.
http://cestakduze.webnode.cz/andele/andelska-medicina/leceni…

Liečenie pomocou kameňov – kamene pôsobia na úrovni duchovnej, duševnej, mentálnej a zdravotnej – ich prostredníctvom sa organizmus nabudí k vlastnej liečebnej aktivite. Pri výbere vhodných kameňov by sme sa mali riadiť hlavne našou intuíciou.
http://cekanka.webnode.cz/lecba-drahymi-kameny/

VIDEO LIEČENIE ČAKIER
http://www.youtube.com/watch?v=U9Ndnb_fl4A
http://www.youtube.com/watch?v=PiUBAkgfMFE
http://www.youtube.com/watch?v=XUOOhMM9aZM
http://www.youtube.com/watch?v=F8kwc1lkiAQ
http://www.youtube.com/watch?v=X_YLioFNxBs

Harmonizácia a liečenie čakier zvukom je skupinová terapia, na ktorej sa každý z účastníkov aktívne podieľa na harmonizácii svojich čakier pôsobením zvuku . Hudba má tú schopnosť, že jej vibrácie prenikajú cez naše fyzické telo a rozvibrujú naše bunky aj orgány v našom tele
http://www.davidsvoboda.eu/index.asp?do=showid&id=62

Orgonit je instantný uzdravovač nielen ľudí. Transformuje negatívnu energiu, čistí a nabíja telo živou energiou. Telo potom má oveľa viac energie na samoopravné procesy.
http://www.fler.cz/zbozi/orgonit-lecba-caker-3859120

Chakra breathing
Dýchanie do čakier je aktívna meditácia, pomocou ktorej si môžeme uvedomiť a vyskúšať každú zo siedmich čakier, otvoriť ich a vniesť do čakier vedomie a vitalitu
http://osho.tady.info/osho/meditace/chakra_breathing.php

Bhasma
Bhasma je druh tradičnej medicíny, ktorá bola realizovaná po stáročia v Číne a Indii, používa sa na liečbu rôznych ochorení, bhasma lieky sú vyrobené kombináciou rôznych ingrediencií, extrakciou toxických látok z nich.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhasma

Kalcinácia je vysokotepelný proces, v ktorom sa jeden tuhý materiál odlúči na výrobu plynu, zatiaľ čo druhý vytvorí tuhú látku. K tomu zvyčajne dochádza pri teplote, ktorá je nižšia ako teplota topenia oboch materiálov
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcination

Zoznam alchymistických látok – množstvo látok , ktoré boli neskôr klasifikované ako chemické zlúčeniny alebo zmesi zlúčenín
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_alchemical_substances
http://en.wikipedia.org/wiki/Unani

Rasayana
http://en.wikipedia.org/wiki/Rasayana

VIDEO VEDIC ALCHEMY
http://www.youtube.com/watch?v=-JfdAbjBG4E
http://www.youtube.com/watch?v=1sEljWZy93A
http://www.youtube.com/watch?v=B6QQAan_aRU
http://www.youtube.com/watch?v=7FWyiR0PWQA

VIDEO PRENATAL ČAKRA
http://www.youtube.com/watch?v=LArQWp_Q8b8&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=wgxSNY0Qw5A&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=al1sczzPQRI&index=3&#038…
http://www.youtube.com/watch?v=fty8X3HSk1Q&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=nb3yAzw7crQ&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=ONg60jF79qQ&list=PL40716…

http://www.youtube.com/watch?v=9rRWaG3_u-g&index=7&#038…
http://www.youtube.com/watch?v=HE-WxiW4sN0&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=_hzydprJnmY&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=yAkMnyocRUg
http://www.youtube.com/watch?v=TB7_V3Agc9k

VIDEO LIEČITEĽ AJURVEDA
http://www.youtube.com/watch?v=QvDmRgCHa-A
http://www.youtube.com/watch?v=Akg9rcm2Nh8
http://www.youtube.com/watch?v=O6P5108BPH0
https://www.youtube.com/watch?v=W-H6xEPsNvw
https://www.youtube.com/watch?v=plr9gf_whQ0
https://www.youtube.com/watch?v=CV8lQCF81vc
http://www.youtube.com/results?search_query=Ayurveda

VIDEO AJURVEDA HINDUS
http://www.youtube.com/watch?v=YVuqlpvMQLI
http://www.youtube.com/watch?v=gHeMLNqP6XE
http://www.youtube.com/watch?v=D9VRkM5-gCM
http://www.youtube.com/watch?v=yAkMnyocRUg
http://www.youtube.com/watch?v=Iksur35Tne8
http://www.youtube.com/watch?v=ZrVBy9WswB8
http://www.youtube.com/watch?v=rJf_FqrKLMM
http://www.youtube.com/watch?v=vKUE8beCkVs
http://www.youtube.com/watch?v=2YuyVCLgJWU
http://www.youtube.com/watch?v=7kV4NRHGwWg

http://www.youtube.com/watch?v=bNTACu62lYo
http://www.youtube.com/watch?v=FTPYtjDgAjU
http://www.youtube.com/watch?v=imRhOiT8zUQ
http://www.youtube.com/watch?v=TB7_V3Agc9k
http://www.youtube.com/watch?v=WDOm_C3LS7o
http://www.youtube.com/watch?v=tCtgC8eIrC0
http://www.youtube.com/watch?v=KaSFZXgiOjQ
http://www.youtube.com/watch?v=Oums43P2lcA
http://www.youtube.com/watch?v=9iZ9NVvuDUw
https://www.youtube.com/watch?v=TLVOEEWdpYA

https://www.youtube.com/watch?v=1kkqBFnSWnA
https://www.youtube.com/watch?v=YVuqlpvMQLI&list=PLdM0V…
https://www.youtube.com/watch?v=ZrVBy9WswB8
https://www.youtube.com/watch?v=D9VRkM5-gCM
https://www.youtube.com/watch?v=qOb2aBZrHS8
http://www.youtube.com/watch?v=7kV4NRHGwWg
http://www.youtube.com/watch?v=ER2X5WKAtJ0
http://www.youtube.com/watch?v=vxNUIQZlcrM
http://www.youtube.com/watch?v=nle-uuij1B4
http://www.youtube.com/watch?v=XhXuSpxqpuM
http://www.youtube.com/watch?v=cTvw22ZL9ps
http://www.youtube.com/watch?v=IdtWgEt5vng
http://www.youtube.com/watch?v=g652XvL1_U0
http://www.youtube.com/watch?v=OF-alaJWi34
http://www.youtube.com/watch?v=Q0rYh9pj4u0

http://www.youtube.com/watch?v=tCtgC8eIrC0
http://www.youtube.com/watch?v=UORRqnKyQqY
http://www.youtube.com/watch?v=19C-5qrfVIY
http://www.youtube.com/watch?v=m-INc0NF_nA
http://www.youtube.com/watch?v=7OuqvVGcCxw
http://www.youtube.com/watch?v=p-_oMKyvkN8
http://www.youtube.com/watch?v=sYHcr8uJwps
http://www.youtube.com/watch?v=RI5tszmmFDg
http://www.youtube.com/watch?v=2GjvQAD2ADE

Pridaj komentár