Cvičenie 47.: V celom nervstve svalov a kože cvičíte predstavu pulzujúcich živlov OHŇA, VODY, ZEME, VZDUCHU a SVETLA. Zase sú tu dve polohy, jedna aktivačná a druhá deaktivačná. Nezabudnite na harmonizačné cvičenia.
Cvičenie 48.: Ďalšie cvičenia si nájdete v Brožúrke Nervstvo svalov a kože.

10. HORMONÁLNE ŽĽAZY

Cvičenie 49.: V každej hormonálnej žľaze cvičíte predstavy jednotlivých živlov OHŇA, VODY, ZEME, VZDUCHU a SVETLA. Dve polohy – aktivizácia živlov a deaktivizácia živlov. Nezabudnúť na harmonizáciu.
Cvičenie 50.: Tieto cvičenia prevádzate v šišinke, hypofýze, epifýze, slzných žľazách, príušnicových žľazách, slinných žľazách, štítnej žľaze, prištítnych žľazách, detskej žľaze, pankrease, nadobličkovej žľaze, podžalúdkovej žľaze, pohlavnej žľaze, lymfatických žľazách.
Doporučujem naštudovať lekársku anatómiu.

11.SYMBOLICKÁ SMRŤ

Cvičenie 51.: Tieto cvičenia sú založené výhradne na totálnom utlmení živlov OHŇA, VODY, ZEME, VZDUCHU a SVETLA. Čím lepšia je schopnosť utlmenia živlov a svetla, tým lepšie sú veštecké a astrálne (uvoľňovanie z fyzického tela) schopnosti.
Cvičenie 52.: Toto cvičenie vychádza z predchádzajúceho cvičenia, ktoré je založené na totálnom umŕtvení živlov a vsugerovaní si predstavy, že v skutočnosti už vôbec nežijete. Takto vypojíte všetky živly v povahách, v zmysloch, vo fyzickom tele, v akupresúrnych dráhach a energetickom obale okolo vášho tela. V takomto stave sa vciťujete do objektov a ľudí. Vo vašej mysli sa objavujú obrazy zo života testovaných objektov.
Poznáme rozmanité spôsoby veštenia:
a) Veštenie z ruky
b) Veštenie z písma
c) Veštenie z tvarov tela
d) Veštenie z tváre
e) Veštenie z tarotov
f) Veštenie zo sedmových kariet
g) Veštenie z kanastových kariet
h) Veštenie z runového písma
i) Veštenie z kociek
j) Veštenie z domina
k) Veštenie zo zväzku paličiek
l) Veštenie z ohňa, vody, minerálov, z letu vtákov
m) Veštenie zo zrkadla
n) Veštenie zo snov
o) Veštenie z kávovej usadeniny
p) Veštenie zo sklenej gule
r) Veštenie z vnútorného hlasu
s) Veštenie z hviezd

Cvičenie 53.: Nácvik uvoľnenia astrálneho tela spočíva na vytvorení astrálneho tela v tele fyzickom a jeho odpojenie od fyzického tela. Uvádzam niekoľko druhov takýchto cvičení:
1.Za zrkadlom
Skúmajte svoje telo v zrkadle. Vyskúšajte celú škálu vnútorných pocitov. Predstavte si svoje vedomie, ako sa zužuje a rozširuje vo vašom vnútri.
2.Zmenený stav
Sadnite si do kresla. Predstavujte si prúdy energie, tečúce telom. Udržujte si vedomý stav jemnej citlivosti. Vojdite do zmeneného stavu uvoľnenia. Vráťte sa do obyčajného stavu bdelého vedomia.
3.Symfónia zvukov
Ticho si sadnite na rušnom mieste. Započúvajte sa do vnútorných zvukov – bitie srdca, dýchanie. Sústreďte sa na zvuky v prostredí, ktoré vás obklopuje. Choďte a svoju pozornosť zamerajte na zvuky a ignorujte väčšinu iných pocitov. Naučte sa sústrediť sa na konkrétne zvuky až do úplného vylúčenia všetkých ostatných.
4.V kráľovstve vôní
Sadnite si pokojne na miesto prekypujúce vôňami. Vdýchnite vône (pachy) vlastného tela. Sústreďte sa na arómu okolitého prostredia. Choďte zmesou vôní. Zájdite do reštaurácie alebo občerstvenia pod holým nebom alebo v miestnosti. Objednajte si jedlá, ktoré vám umožnia vyskúšať širokú škálu chuťových pocitov. Vyskúšajte si ich všetky.
5.“Metóda Louvru“
Choďte s priateľmi na nové miesto s množstvom predmetov rôzneho zloženia. S pomocou priateľov pozorujte okolie so zatvorenými očami minimálne 1 hodinu. Otvorte oči. Teraz pozorujte okolie s otvorenými očami.
6.Spiatočný lístok
Vyvolajte si zmenený stav uvoľnenia. Predstavte si miesto, ktoré ste navštívili v bode 5. V myšlienkach buďte na tomto mieste, znovu prežívajte pocity toho dňa. Pokúste sa v myšlienkach obísť toto územie, koncentrujte sa na množstvo konkrétnych detailov. Po hodine sa vráťte do bdelého stavu vedomia.
7.Zemský povrch
Vojdite do stavu uvoľnenia. Znovu si predstavte miesto, ktoré ste navštívili. Najmenej hodinu sa venujte náročným fyzickým prácam. Trochu sa rozptýľte.
8.Vznášanie sa nad sebou
Vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si, že sa vaše vedomie zužuje a rozširuje v hraniciach fyzického obalu. Predstavte si, ako sa vznášate nad svojím telom. Prepínajte vedomie striedavo medzi svojím telom a bodom hore. Predstavte si, ako sa vznášate niekoľko minút nad telom, nepreťažujte sa. Prerušte na hodinu cvičenie a potom ho zopakujte. Pri zaspávaní si predstavte, že sa vznášate nad svojím telom.
9.Bod pohľadu
Vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si, že vaše vedomie opúšťa telo a predeľuje izbu. Znovu prepnite pozornosť na telo. Pri zaspávaní si predstavte, ako sa vznášate nad svojím telom.
10.A sme konečne tam!
Vyberte si v miestnosti miesto, ktoré má zvláštny význam. Zájdite si na pohodlné miesto vonku. Zatvorte oči a predstavte si, že prežívate skúsenosť mimotelesného vnímania a na jeho sklonku si predstavte, ako sa vraciate domov. Rovnako ako predtým si predstavujte, že prežívate stav OBE- astrálne putovanie. Zájdite na vybrané miesto, ktoré má pre vás zvláštny význam a nachádza sa v miestnosti. Pozorujte toto miesto v dome tak, ako by ste boli duchom. Vráťte sa na miesto vonku a predstavujte si, že ste doma. Idete domov. Vojdite do stavu uvoľnenia a predstavte si, že sa znovu nachádzate na rovnakom mieste v dome, ktoré má pre vás zvláštny význam. Vráťte sa do stavu bdelého vedomia. Pri zaspávaní si predstavte, ako sa vznášate nad svojím telom.
11.Prechádzka za nákupmi
Zájdite do obchodného domu alebo obchodného centra. Popozerajte si veľa predmetov. Urobte si 20 minútovú prestávku. Vráťte sa, aby ste si prehliadli tovar v inej časti predajne. Vyberte a kúpte malý darček pre vami uznávanú alebo milovanú osobu. Vyjdite z obchodu, prehliadnite si nákup. Urobte si krátku prestávku. Skúmajte svoj dom a emocionálne významné predmety v ňom. Vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si sám seba, ako sa vznášate v zmenšených rozmeroch nad kúpeným darčekom. Predstavte si, ako sa vznášate pred jedným predmetom, ktorý má vo vašom dome dôležitý význam. Predstavte si, že nadobúdate normálne rozmery a vráťte sa do stavu normálneho vedomia. Pri zaspávaní si spomeňte na všetky predmety a predstavte si, ako sa vznášate nad svojím telom.
12.Vo vnútri i mimo seba
Skôr, než vstanete z postele, si predstavte svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Predstavte si, ako sa vznášate nad jedným z predmetov v dome. Ešte raz si predstavte svoju tvár, potom zatvorte oči a vstaňte. Pri zaspávaní si spomeňte na všetky predmety v dome a predstavte si, ako plávate nad svojím telom.
13.Nedokončená práca
Skôr, ako vstanete z postele, si predstavte svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Potom sa postavte. Všimnite si predmety, ktoré sa okolo vás nachádzajú a ktoré často vnímate ako niečo samozrejmé. Všimnite si nejaký predmet, ktorý, ako sa zdá, visí nakrivo, alebo sa nenachádza na svojom mieste. Nesnažte sa ho dať do poriadku. Pri zaspávaní si predstavte, ako dávate predmetu potrebnú polohu v určitej chvíli v priebehu noci. Potom si predstavte svoju tvár, ktorá pláva nad vami a zaspite.
14.Ilúzia času
Skôr, ako vstanete z postele, predstavte si svoju tvár, ako sa na vás pozerá zhora. Potom zatvorte oči a vstaňte. Vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si činnosti, ktorým sa budete venovať v priebehu nastávajúceho dňa. Vstaňte a začnite sa venovať každodenným prácam. Venujte sa prácam, spomínajte na obrazy, ktoré vznikali predtým. Uvidíte, že vaše minulé „ja“ je teraz s vami. Predstavte si, že si meníte miesto so svojím minulým „ja“ a potom sa rýchle vráťte do predchádzajúcej reality a pokračujte v každodennej činnosti. Pri zaspávaní si predstavte svoju tvár, ako pláva vo vzduchu nad vami.
15.Nočné lety
Skôr, ako vstanete, predstavte si svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Potom zatvorte oči a vstaňte. Navštívte múzeum alebo výstavu. Strávite príjemné 2 hodiny. Keď si ľahnete do postele, dajte si pokyn prežiť OBE. Potom premýšľajte o výstave a uvidíte svoju tvár, ktorá sa vznáša nad vami. Zaspíte.
16.A doma je stále dobre.
Skôr, ako vstanete, predstavte si svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Potom zatvorte oči a vstaňte. Vyberte si vhodné miesto, kde strávite noc. Pri zaspávaní si predstavte, že ležíte vo svojej vlastnej posteli. Dovoľte si prežiť OBE. Potom uvidíte svoju tvár, ako sa nad vami vznáša a zaspíte.
17.Hudobné zvuky
Skôr, ako vstanete z postele v neznámom prostredí, predstavte si, že ste doma vo svojej posteli. Potom si predstavte svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Nakoniec otvorte oči a vstaňte. Vyberte si 2 hudobné diela, ktoré odrážajú 2 rôzne nálady a pripravte si časovú magnetofónovú nahrávku každého z nich, pričom nahrávajte každé dielo toľkokrát, aby zodpovedalo potrebnému času. Vyberte si bezpečné miesto vzdialené od domu, kde môžete byť sám. Choďte na toto miesto pustite si hudbu, vstúpte do stavu uvoľnenia. Počúvajte hudbu a pozerajte sa na svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Keď hudba skončí, vráťte sa do stavu bdelého vedomia. Skôr ako odídete, zostaňte na vybranom mieste ešte 20 minút. Urobte si trojhodinovú prestávku. Neskôr doma zopakujte cvičenie, počúvajte druhú pripravenú nahrávku. Keď ste na prahu usínania, dovoľte si prežiť OBE. Dívajte sa na svoju tvár, ktorá sa nad vami vznáša a zaspíte.
18.Kúpeľ v nebesiach
Skôr, ako vstanete, predstavte si svoju tvár, ako sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. Zabezpečte si pomoc blízkeho priateľa a potom si dajte teplý kúpeľ, kde budete sám. Vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si svoje telo, ako sa rozplýva a spája s vodou. Predstavte si, že ste na inom mieste. Sústreďte sa na myšlienkové predstavy o inom mieste po dobu 20 minút. Vráťte sa do stavu bdelého vedomia. Odpočiňte si 30 minút pred tým, než budete pokračovať v každodenných činnostiach.
19.Chodníčky pamäti
Skôr, ako vstanete, predstavte si svoju tvár, ako sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. Vyberte si miesto, ktoré dobre poznáte z minulosti a na ktorom by ste sa chceli sústrediť. Vyberte si hudobné dielo, ktoré vám pripomína toto miesto a pripravte si štvorhodinový záznam. Vráťte sa s priateľom do kúpeľne, ktorú ste použili včera. Zatiaľ, čo priateľ pustí hudbu, vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si, že ste na mieste, ktoré ste si vybrali v minulosti, minimálne 20 minút. Vráťte sa do bdelého vedomia a odpočívajte 30 minút, než budete pokračovať v každodenných činnostiach. Keď ste na hranici zaspávania, dovoľte si prežiť OBE. Potom sa pozerajte na svoju tvár, ktorá sa nad vami vznáša a zaspite.
20.Na krídlach lásky

Skôr, než vstanete, predstavte si svoju tvár, ako sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. Vyberte si partnera, najlepšie milenca, ktorý je vám blízky. Keď je to možné, poproste o účasť blízkeho platonického priateľa. Snažte sa, aby ste túto noc spali s partnerom v oddelených miestnostiach. Skôr, ako zaspíte, musíte s partnerom vojsť do stavu uvoľnenia. Obaja si musíte spomenúť na fyzické alebo emocionálne pocity, ktoré ste prežívali, keď ste boli spolu. Keď sa nachádzate sa na hranici zaspávania, dovoľte si prežiť OBE. Potom sa pozrite na svoju tvár, ktorá nad vami pláva a zaspite.
21.Erotické hry
Skôr, než vstanete, predstavte si svoju tvár, ako sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. Uprostred dňa si usporiadajte intímne sexuálne alebo emocionálne stretnutie s partnerom. Rovnako ako včera aj dnes musíte s partnerom spať v rôznych posteliach. Vojdite do stavu uvoľnenia a spomeňte si na fyzické alebo emocionálne stretnutie, ktoré sa odohralo skôr, cez deň. Predstavte si nové sexuálne alebo emocionálne stretnutie a myšlienkovo sa rozohrajte, ako by to bolo skutočné. Predstavte si, že ste s partnerom reálne a prežívate s ním vášeň teraz. Keď ste na hranici zaspávania, dajte si pokyn prežiť OBE. Potom si predstavte svojho partnera, pozrite sa na svoju tvár, ako sa nad vami vznáša a zaspite.
22.Nočná služba
Skôr, než vstanete, predstavte si svoju tvár, ako sa na vás pozerá zhora. Potom si predstavujte, ako sa vznášate vo vzduchu nad svojím telom. Približne za 20 minút otvorte oči a vstaňte. Venujte sa každodenným činnostiam. V dobe, keď chodíte zvyčajne spať, si pozrite film, počúvajte hudbu alebo si prečítajte knihu. Zatiaľ, čo noc pomaly plynie, pozorujte okolie. Otvorte okno a predstavte si, že splývate s nocou. Zatvorte okno a ďalej kľudne seďte, zostávajte v bdelom stave. Ráno otvorte okno a pozorujte východ slnka. Pozorujte tiež iné prejavy života.
23.Nasledujúce ráno
Keď sa cítite s prichádzajúcim ránom vyčerpaný, ľahnite si do postele a povedzte si, že teraz vyskúšate OBE. Keď vám zostalo trochu síl, pripravte si raňajky a prechádzajte sa 15-20 minút. Vráťte sa domov, pustite si príjemnú hudbu a vojdite do stavu uvoľnenia. Nakreslite si v predstave svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Spomeňte si na prechádzku a predstavte si, že sa vznášate popri ceste, ktorú ste prekonali. Potvrďte si pripravenosť prežiť OBE a ponorte sa do spánku.
24.Na vlnách orgazmu
Skôr, než vstanete, predstavte si svoju tvár, ako sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. Premýšľajte o svojej sexualite, sústreďte sa na pocity orgazmu. Vyskúšate orgazmus. Neskoršie v priebehu dňa vyskúšajte ešte jeden orgazmus. Premýšľajte o prežitých orgazmoch, potom určitú dobu vyčkajte. Vytvorte si v predstave obrazy kozmického priestoru a dosiahnite orgazmus, pasívne pozorujúc tieto obrazy. Keď sa nachádzate na hranici zaspávania, nalaďte sa na prežitie OBE. Potom sa pozerajte na svoju tvár, ktorá sa vznáša nad vami a zaspite.
25.Stroj času
Skôr, než vstanete, vizualizujte si svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. Vojdite do stavu uvoľnenia. Sústreďte myšlienky na nejaký čas a miesto v ďalekej minulosti. Koncentrujte sa, pozorujte čo možno najviac detailov. Predstavte si, že reálny čas a miesto postupne miznú tak, ako predstavovaná scéna vystupuje do popredia. Neprerušujte myšlienkový časový pobyt trvajúci 20-30 minút. Ešte stále ste v stave uvoľnenia a predstavujete si scénu z minulosti, ktorá postupne prechádza do scény z budúcnosti. Udržujte budúcnosť v centre pozornosti po dobu 20-30 minút. Obnovte stav bdelého vedomia a pokračujte v plnení každodenných povinností. Nachádzate sa na hranici zaspávania, nalaďte sa na prežívanie OBE. Pozrite sa na svoju tvár, ktorá sa vznáša nad vami a zaspite.
26.Metamorfózy
Skôr, než vstanete, vizualizujte si svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. V priebehu dňa zájdite do ZOO alebo do predajne so živými zvieratami a nájdite si zviera, s ktorým sa pokúsite stotožniť. Sústreďte sa na zviera po dobu 20-30 minút. V myšlienkach si vymeňte miesto so zvieraťom. Odíďte do určitej vzdialenosti od zvieraťa. Vráťte sa domov, alebo si nájdite vhodné miesto v jeho susedstve a vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si, že sa „prevteľujete“ do tohto zvieraťa. V tvári zvieraťa zdvihnite oči a predstavte si vzdušný balónik. Predstavte si, že balónik pláva vzduchom nad vaším telom. Predstavte si balónik, ako splýva s vaším telom. Vráťte sa do stavu bdelého vedomia. Keď sa nachádzate na hranici zaspávania, nalaďte sa na prežívanie OBE. Potom sa pozrite na svoju tvár, ktorá sa vznáša nad vami a zaspite.
27.Vnímanie bez hraníc
Skôr, než vstanete, predstavte si svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. Poproste priateľa, aby vybral skupinu predmetov, ktoré ste nikdy nevideli a postavil ich na známe miesto. Vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si, že sa izba pomaly rozpúšťa v dobe, kedy si myšlienkove „prehliadate“ predmety. „Pozorujte“ predmety 10-20 minút, potom sa vráťte do stavu bdelého vedomia. Urobte si veľmi podrobné zápisy o svojich dojmoch a potom sa vyberte miesto, kde sa predmety nachádzajú a porovnajte svoje zápisy s tým, čo tam v skutočnosti je. Keď ste na hranici zaspávania, nalaďte sa vyskúšať OBE. Potom sa pozrite na svoju tvár, ktorá sa nad vami vznáša a zaspite.
28.Dorozumenie bez hraníc
Skôr, než vstanete, predstavte si svoju tvár, ktorá sa na vás pozerá zhora. Potom otvorte oči a vstaňte. Poproste priateľa, aby vymenil prvú sadu predmetov za druhú. Poproste ho, aby zostal pri predmetoch v priebehu najbližšej hodiny. Vojdite do stavu uvoľnenia. Predstavte si, že izba sa pomaly rozplýva, zatiaľ čo vy si myšlienkovo prezeráte predmety a svojho priateľa. V priebehu 10-15 minút „pozorujte“ predmety a tiež sa pokúste „naviazať spojenie“ so svojím priateľom. Potom sa vráťte do stavu bdelého vedomia. Urobte si čo najpodrobnejšie zápisy o svojich myšlienkových skutkoch, dojmoch, potom sa vydajte na miesto, kde sa predmety nachádzajú a porovnajte zápisy s reálnymi predmetmi a dojmami, o ktorých vás bude priateľ informovať. Nachádzate sa na hranici zaspávania, nalaďte sa na prežitie OBE. Potom sa pozrite na svoju tvár, ktorá sa vznáša nad vami a zaspite.
29.Mantry
Po absolvovaní predchádzajúcich cvičení vyslovujete v astrálnom tele tieto mantry zložené z písmen abecedy: A, B,C,D,E,F atď.
Výslovnosť: SSSSS…TTTTT…AAAA…BBBB…CCCC

Pridaj komentár