Venujeme sa siedmim duchovným cestám, ktoré sa presúvajú do aurických obalov okolo ľudského tela. Aurický obal tvoria bioenergie ľudského tela, magnetické energie planét, prachové častice. Každá zo 7. duchovných ciest sa realizuje nie priamo v tele, ale na jeho povrchu.

Je to špecifická oblasť, ktorá zachytáva každú zo 7 duchovných ciest ezoterika cez 7 neurónových oblastí. Ide o to, že každú duchovnú oblasť treba odcvičiť a do určitého stupňa ovládnuť, potom je možné toto ovládnutie presúvať silou vôle a koncentrácie do aury okolo ľudského tela.

V prípade prvej duchovnej cesty cez veľký mozog je aurický obal okolo hlavy ako motocyklová helma a všetko, čo cvičíte v hlave, je kvôli dynamizácii potrebné presunúť do tohto prostredia aury.

V prípade druhej duchovnej cesty, ktorá ide do stredného mozgu, je aurický obal okolo celého tela vo vzdialenosti asi 10 cm od tela. Duchovná cesta snových symbolov v autohypnotickom stave sa zámerne natláča do aury okolo tela a pracuje sa v nej z dôvodu silnejšej dynamizácie.

V prípade tretej duchovnej cesty, ktorá ide cez mozoček, sa tak isto geometrické útvary a znaky presúvajú do aury okolo celého tela, ktorá má lúčovitý charakter z jedného bodu idúceho z mozočku. Lúčovitá aura je vzdialená od povrchu tela asi 10 cm a geometrické objekty sa vytláčajú zámerne pre prvok dynamizácie aury na povrchu tela.

V prípade štvrtej duchovnej cesty cez miechu v chrbtici sa aura nachádza od povrchu asi jeden meter. Všetky magické pohyby z neurónov miechy sa presúvajú zámerne na povrch tela do tejto aury.

V prípade piatej duchovnej cesty brušného mozgu v črevách sa aurický obal tvorí okolo tela ako priestorové kužele a môžu byť rôzneho množstva. Všetko, čo sa realizuje v tejto oblasti, sa presúva do týchto kužeľov so zámerom o razantnú dynamizáciu.

V prípade šiestej duchovnej cesty cez ganglie tela sa tvorí aura okolo tela ako veľký kotúč od tela vzdialený aj pol metra za podmienky, že ezoterik prenikol psychicky do všetkých svojich ganglií a osamotené aurické obaly sa zliali do jedného celku. Ezoterik sem do tohto obalu nad povrchom tela zámerne presúva všetky psychické operácie a to je kozmické a stigmatické vedomie. No ezoterik môže presúvať aj iné vedomia z oblastí ganglií.

V prípade siedmej duchovnej cesty, ktorá vchádza do jadier buniek, sa tak isto tvorí aura okolo buniek alebo zhlukov buniek a drobné guličky. Pokiaľ ezoterik prenikne do všetkých buniek na základe zvládnutia Silva rezonancií membrán a spolupráce s mozočkom, sa v aure vytvorí množstvo väčších guľovitých objektov. Ezoterik ako v predchádzajúcich prípadoch všetko z buniek tlačí do aury na povrchu tela za účelom dynamizácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.