– Individuálna meditácia z 20.9.02

Na začiatku som si spomenul na všetko, čo súvisí s anatomickou stavbou zmyslových senzorov (očí, uší atď.) Bližšie Anatomický atlas na mojich stránkach. Potom som sa koncentroval do zmyslových senzorov aj fyzicky a vytváral a zatváral som tu nervové podráždenie a nervový vzruch. Bližšie Reiki škola. Potom som si predstavil umŕtvenie zmyslov, teda nervového vzruchu tak, ako keby som ich nemal. Vsugeroval som si pocit hluchého, slepého, nemého atď. Zároveň som koncentráciu presúval do buniek šedej kôry veľkého mozgu po celom jeho povrchu. Tu som začal precvičovať pamäť obrazovú, zvukovú, čuchovú, hmatovú. Začínal som pocitmi predošlých dní a postupoval som do raného detstva. To sa volá prevetranie pamäte, aby nezabúdala. Keď som si niečo nevedel vybaviť, tak som sa na zabudnutú spomienku koncentroval dlhšie a intenzívnejšie, až sa spomienky objavili. Na záver som vyhľadával niektoré spomienky špeciálne za dlhé časové obdobie. Napríklad sa jednalo o spomienky na ľudské a zvieracie kosti, výrobky z nich. Cintoríny a mŕtve osoby. Bližšie Plazmatická škola.

Pridaj komentár