Snová ezoterika. Transcendentálna ezoterika. Spánok ľudský. Spánok zvierací. Sen a jeho výklad. Zaspávanie. Prebúdzanie. Mikrospánok. Nočná chémia je iná. Snové anjelské sféry bielej línie. Snová patológia. Snová ritualistika. Programovanie do snov. Snová ezoterika počas dňa. Prípady snových ezoterikov. Fotografie zo zasvätenia vyhľadaj v Galérií zasvätení. Zvukový záznam MP3 vyhľadaj pod Nahrávkami – Rôzne.

Toto zasvätenie nadväzovalo na predchádzajúce zasvätenie do snovej ezoteriky. Na začiatku sme sa venovali rozumovému chápaniu všetkého okolo spánku. Snažili sme sa na rozumové chápanie použiť matematické výrazy. Túto časť som spracoval osobitne. V prvej časti išlo o to, aby sme sa zaoberali výrazmi, ktoré patria do snovej ezoteriky.

V druhej časti sme preberali patológiu spánku z hľadiska poznatkov medicíny, psychológie a psychiatrie. Išlo hlavne pochopiť rozdiel medzi ľudským a zvieracím spánkom. Poruchy ľudského spánku, ktoré trvajú dlhšiu dobu vedú k tomu, že človek prejde do zvieracieho spánku. O patológii snového procesu píšem v iných článkoch v Snovej škole, Snovej poradni a na pochopenie tejto problematiky tu je aj kvalitný snový dotazník. Ezoterik sa pousiluje a vyvaruje sa patologickému poškodeniu snového procesu. V zásade to znamená, že sa nebude snažiť prerušovať spánok vedome a nebude sa usilovať pamätať si sny. Pokiaľ chce robiť ezoterik snovú ezoteriku, tak ju robí pred zaspávaním a to programovaním toho, čo chce v snoch dosiahnuť. K programovaniu a vizualizovaniu pridáva silné emócie pozitívneho charakteru. Tento program sa zrealizuje sám a nemusí ho ezoterik vnímať. Potom je tu možnosť pracovať so snami počas dňa. Ezoterik si ľahne alebo posadí sa a snaží sa prispať. Zaspáva a usiluje sa mierne zostať hore. Skoncentruje sa do stredného mozgu a tu si predstaví, ako sa malé časti stredného mozgu prepnú do snového režimu, tak ezoterik získa vstup do snovej pamäte. Tu v snovej pamäti sú uložené sny a to všetky, pokiaľ sa s nimi nemanipulovalo. Nečakajte, že v snovej pamäti sú snové obrázky. Tu sú iba informačné záznamy ako na CD nosičoch. Iba snovým veštectvom sa dajú pridať k týmto záznamom vhodné obrazy. Tak isto je problematické dekódovanie snových spomienok a toho, čo v sebe obsahujú. Uvedomte si, že každá osoba má svoju jedinečnú snovú symboliku a treba ju vedieť veštecky dekódovať do reálneho života. Napríklad konzerva mäsa sa v snovom vedomí môže zmeniť na niečo iné a u každej osoby sa tá istá konzerva môže zmeniť na nejaký iný snový znak. A toto veštecké dekódovanie snov bude robiť ezoterikom najväčšie problémy.

Ďalej si treba uvedomiť, že v historickom vývoji človeka prevládalo snové vedomie ako u terajších divokých zvierat. Praveký človek, prírodný človek a náboženský človek majú do značnej miery zvierací spánok, ktorý sa nepodobá dnešnému spánku civilizovaného človeka. Praveký a prírodný človek neustále pospáva, prebúdza sa a znovu zaspáva. Rozumovosť nie je ešte dostatočne vyspelá a veci vníma skôr mytologicky, mýticky a nábožensky. Človek tohto vývojového obdobia vníma svet ako prepojenie duchov a božstiev. Nedokáže myslieť dostatočne pragmaticky a vedecky. Skutočný svet sa mieša so snovým vedomím. Neprevláda skúmanie, overovanie a dokazovanie. Svet sa v týchto obdobia vníma ako rozprávky, škriatkovia a vodníci. Neskoršie snové miešanie denného a nočného vedomia sa deje iba sporadicky a menej a u dnešného moderného človeka sa úplne oddelilo. Počas dňa sa nesníva a v noci sa nebdie. A týmto oddelením môžu dnes ľudia svet vidieť inak ako praveký, prírodný a náboženský človek. Éra bohov a božstiev sa skončila aj oddelením denného a nočného vedomia.

No vráťme sa k samotnému zasväteniu, jeho cieľom bolo preniesť ďalšie schopnosti ezoterikov, ktorí sa snovej ezoterike venovali hlavne ako poškodeniu psychiky. Jednoducho nedokázali žiť sami, lebo neustále spali a musel sa o nich niekto starať. Zase tu máme prírodných šamanov s detskou žľazou, ktorí v sebe vytvorili snové anjelské sféry bielej línie, ale aj sivej a čiernej línie. Biela línia sa vyznačuje tým, že neobsahuje žiadnu ľudskú túžbu a želanie. Sivastá obsahuje chuť šamana robiť si veci po svojom a čierne snové anjelské sféry obsahujú negatívne a deštruktívne tendencie. Nás zaujímajú prakticky iba biele anjelské snové línie. Tieto sa po smrti snového šamana, ktorý ich poslúchal na slovo, oddelia a zostávajú vo svete mŕtvych ľudských spomienok. To je asi 50 až 80 kilometrov nad povrchom Zeme v oblasti Severného ľadového oceána. Prístup k nim je cez sugeráciu klinickej smrti. Postupujte pri kontaktovaní opatrne. Je potrebné počas zasvätenia urobiť niečo ako foto bielej línie anjelských sfér snových šamanov. A každý ich vo vlastnej snovej symbolike dostane do svojich snov, vzájomne s nimi spolupracuje a prípadne si nechá iba radiť a robí všetko sám.

Snový proces ezoterika je plný snových symbolov tohto druhu anjelských sfér. Umožňujú pracovať v snoch inak ako bežným ľuďom, a tak isto v snoch riešiť problémy úspešnejšie. To je vlastne základ snovej ezoteriky dostať do snov biele anjelské sféry hore menované. Vytlačiť sivasté a čierne anjelské sféry šamanov, pokiaľ sú súčasťou snov. Tak isto zlikvidovať symboly anjelov, ktorí boli vytvorení ľuďmi mimo okruh prírodných šamanov. Potom nasleduje túžba, aby ste začali do snov prenikať a cez sny prenikali do svojho tela, svojho okolia a potom aj do kozmu alebo mikrosveta. Môže tu byť rozhodnutie aj posilňovať snový potenciál. Teda ide o to, aby všetko, čo človek prežije v ezoterike prešlo do snových symbolov. Tak isto sú na mieste reinkarnačné ambície a to je uchovať snové spomienky v snovom archíve ako súčasť reinkarnačného uchovania všetkých informácií okrem anjelských informácií šamanských anjelov a napríklad kozmických inteligencií, ktoré tvoria organickú hmotu a jej spomienky mimo planétu Zem a celú slnečnú sústavu. To sa po smrti musí pustiť tam, kde to patrí.

Teda jasnejšie sa otvorili možnosti transcendentálnych meditácií a to smerom k tomu, aby sme si po smrti uchovali svoje spomienky pokope a k nim patria aj spomienky snové. Potom je tu možnosť napustiť do snov anjelské sféry šamanov a to bielu líniu a v obmedzenom rozsahu s ňou spolupracovať. Tak isto do snov dostať aj kozmické inteligencie vo svete mŕtvych aj živých. Potom je možnosť dôsledne transformovať do snov aj seba samého, všetko fyzické a psychické. Potom je tu možnosť zdokonaliť celý snový proces a vytvoriť niečo efektívnejšie ako doteraz. Tak isto je tu možnosť návratu do sveta božstiev, mytológie a náboženstva.

Počas zasvätenia sme robili zvláštnu ritualistiku. Strihali sme v časopisoch postavičky, predmety a vytvárali sme snovú symboliku, ktorá dopomáhala v prírodnom vedomí šamanov, ktorí nevedia písať, čítať a premýšľať. V tomto stave mysle sa dajú preniesť schopnosti a skúsenosti týchto jedincov do systému mysle zasvätenej osoby. Tento prenos sa realizoval cez Sašu Puebla, ktorý tu figuruje ako médium na prenos informácií do zasväcovanej osoby. Keď všetko bežalo, ako bolo dané, tak zo stredného mozgu vytekala energia a snová symbolika jedinečná pre každú zasväcovanú osobu. Neskoršie a koncom zasvätenia sa snová symbolika šírila aj okolo tela.

Vypísali sme snových zasväcovateľov, ktorých skúsenosti sa preniesli na meditujúcich.

1. Z oblasti Francúzsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,E ). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal v sebe snové anjelské sféry bielej šamanskej línie. Anjelské sféry ako objekt na vlastné zdokonalenie. Po smrti celý záznam do sveta snových anjelov.

2. Z oblasti Kaukaz (7,E ). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal v sebe snové anjelské sféry bielej šamanskej línie. Bol plne pod dozorom a diktátom anjelských sfér tohto druhu a spracovával sny iných ľudí vo svete mŕtvych.

3. Z oblasti Grónsko (16,C ). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal v sebe snové anjelské sféry bielej šamanskej línie. Plnil do bodky, čo mu anjelské sféry kázali, napájal sa psychicky na rôzne miesta a vnášal to podľa pokynov do snového procesu.

4. Z oblasti Grónsko (16,B ). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal v sebe snové anjelské sféry bielej šamanskej línie. Najprv tvrdo robil, čo chceli anjelské sféry šamanov a potom mu to niekto vysvetlil a odmietal. Nakoniec zošalel.

5. Z oblasti Grónsko (16,A ). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal v sebe snové anjelské sféry bielej šamanskej línie. Bol trvalo v snových stavoch. Anjelské sféry tohto druhu mu diktovali, čo má robiť a iba občas sa dostal z tohto stavu, keď modeloval sošky.

6. Z oblasti Afrika (5,K). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Spoznával svoje sny a s každým snom sa spájal.

7. Z oblasti Afrika (7,I ). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Prenikal počas sna vlastným úsilím do orgánov a liečil ich.

8. Z oblasti Kaukaz (7,F). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal v sebe snovú inteligenciu a nútil ju pre seba pracovať, radiť a zdokonaľovať sa.

9. Z oblasti Tibet (10,F). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Usiloval sa prepájať na svoje snové pochody zmyslami.

10. Z oblasti z. India (13,H). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Usiloval o to, aby sám seba preniesol do snových stavov.

11. Z oblasti Ď. Východ (14,D). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Snové predstavy zanášal počas spánku do určitých častí tela.

12. Z oblasti Z. Antarktída (15,Q). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Totálny kontakt s anjelskými sférami snovými a to bielou líniou. Úplne stotožnenie a po smrti sa jeho spomienky dostali vo svete mŕtvych do oblasti snových anjelov šamanov.

13. Z oblasti Z. Antarktída (0,R). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Anjelské sféry šamanov biela línia a tá ho nútila byť námesačný a robiť tak, aby ju zdokonaľoval a dynamizoval.

14. Z oblasti Z. Antarktída (3,Q). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal veľké anjelské sféry kozmických anjelov šamanov v bielej línii. Nechal si iba radiť. Tak isto kontakt do sveta mŕtvych, kozmická inteligencia. Všetko transformoval do snového vedomia a stavu.

15. Z oblasti J. Amerika (14,I). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Snažil sa všetky sny magnetizovať energiami vlastného tela.

16. Z oblasti stred. Amerika (11,H). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal kontakt na bielu anjelskú líniu, ale iba si nechal radiť. Nechcel sa spájať s anjelskými sférami anjelov tohto druhu. Snažil sa magickým pohybom zahusťovať všetky vlastné sny.

17. Z oblasti Grónsko (16,C). Mŕtva osoba. Na tomto mieste kostné pozostatky. Mal kontakt na bielu líniu anjelov šamanov a radil sa ich radami, ale nerobil to spolu s anjelskými sférami. Usiloval sa zahusťovať vlastné sny.

Pridaj komentár