– Individuálna meditácia 2003-06-03

Naďalej pokračujem v nácviku tejto školy a zároveň prevádzam prieskum neurónového sveta v ľuďoch a zvieratách. Základ tejto školy a celkovo prieniku do neurónov vlastného tela vyžaduje zvládnutie techniky koncentrácie do jednotlivých oblastí a zároveň vytváranie predstavy, že vidíte seba samého, z tejto predstavy vystupujú postupne dve biele bytosti, ktoré sa po chvíľke navzájom spoja. V momente spojenia sa treba skoncentrovať do neurónov vlastného tela. Ide o neuróny vývojovo mladšie a hovoríme o bielych neurónoch. V predstave si vytvoríte vlastné telo a z tela tentokrát vystúpia dve čierne predstavy, ktoré sa po chvíľke spoja. Budeme prenikať do vývojovo staršej časti neurónov vlastného tela. Hovoríme o čiernych neurónoch, teda zvieracích neurónoch a rovno o svete diabla a satana. To je ovšem naivná náboženská predstava. Tak isto môžeme prenikať cez bioenergie vlastného tela do neurónov iných ľudí a zvierat. To už treba mať schopnosť uvoľnenia sa z tela. Ide o nácvik totálneho utíšenia organizmu a hlavne srdca. Musí sa dosiahnuť stav človeka, ktorého srdce minimálne pracuje. Tento stav vás automaticky dostáva z tela von. Tento stav vylepšuje pocit, že nemáme hmotné telo a potreba úplného zabudnutia na hmotné telo a jeho časti. Stav znásobuje aj totálne uvoľnenie fantázie. Teda stav autistu alebo dementa, ktorý uverí čomukoľvek, keď mu to poviete. Klasický prípad, keď poviete, že v miestnosti prší a všetci si idú zobrať dáždniky napriek tomu, že tu nepadne ani kvapka vody. Takto dosiahnete, že sa ocitnete medzi predstavami, ktoré plynú z neurónového sveta. Teda vnímanie vnútorného sveta ako vonkajšieho sveta. To, čo nájdete na astrálnej úrovni neurónov, sme dosť opísali v predchádzajúcich príspevkoch. Je možnosť prenikať aj do iných neurónových systémov a to ľudí a zvierat. Keď sa vám podarí preniknúť do neurónov mŕtveho človeka, tak budete zažívať svet gréckej mytológie. Keď sa vám podarí prenikať do astrálu neurónov mŕtvych zvierat, tak budete vnímať obrazy zo Starého zákona. Keď sa vám na diaľku podarí cez bioenergetické polia preniknúť do úplne paralyzovaných ľudí, ktorý sa nedokážu hýbať, tak tu nájdete hieroglyfické obrázky. Keď budete prenikať do spiaceho človeka cez bioenergetické polia, tak stretnete svet bielych a čiernych anjelov. Nočný režim je pod vplyvom kysličníka uhličitého. Keď sa vám podarí prenikať do neurónov hmyzu, tak sa vám objaví svet Mayskej kultúry s ich tesanými obrazmi do kameňa. Keď sa vám podarí prenikať do neurónov obojživelníkov ako sú hadi, žaby a mloci, tak sa vám objavia postavy mužov a žien v rôznych pozíciách, tak ako to zobrazuje sexuálna tantra. Keď budete prenikať do neurónov ľudí s abnormálne zväčšenými hlavami, tak tam cítite rôzne druhy bielych a čiernych znakov, ktoré tvoria základ starodávneho písomníctva. U ľudí s tretím okom nazývanými kyklopovia sa na astrálnej rovine neurónov nachádzajú obrazy podobné Novému zákonu v Biblii. Pri prieniku do neurónových systémov vtákov vnímate biele a čierne políčka s bodkami a kamienkami. Pri prieniku do denného astrálu koňa sa objavujú alchymistické obrazy. Bližšie Hermetické múzeum na mojich internetových stránkach. U ľudí trpasličieho vzrastu sa na astrálnej rovine neurónov nachádzajú židovské písmená. U človeka postihnutého mongoloiditou sa na astrálnej úrovni nachádzajú písmenká indického sanskritu. V astrálnej rovine žijúceho býka sa v neurónoch nachádzajú znaky latinky ako piktogramické značky, teda božské znaky. Napríklad astrálne neuróny cicavcov počas spánku vnímame ako biele a čierne postavy. To sú tie najzaujímavejšie astrálne roviny vnímané v neurónoch zvierat a ľudí. Asi nastal čas vytvoriť astrálnu stránku, ktorá bude obsahovať skúsenosti s podrobným prienikom do týchto neurónových svetov.

Pridaj komentár