– Individuálna meditácia zo 2003-02-24

Naďalej precvičujem prienik do astrálnej úrovne v ľudskej psychike. Na tento prienik používam techniku, pri ktorej zadným zrakovým mozgom (nie očnými buľvami) vidím alebo lepšie povedané pociťujem sám seba z pamäťových záznamov v strede mojej hlavy. Keď vidím a pociťujem predstavu svojej postavy a tváre zo všetkých strán a všetkých smerov tak si predstavujem, ako vystupuje priezračná postava z mojej fyzickej predstavy. Tento DUCH mojej osoby môže prenikať zhruba do 12. oblastí ľudského tela, kde sa nachádzajú neurónové zhluky. Je rozumné naštudovať si anatómiu mozgu a ľudského tela. Keď dokončíme v priebehu roka rozsiahlejší výskum astrálnych rovín, tak vytvoríme špeciálnu školu, kde poskytneme potrebné anatomické koordináty. (1. úroveň) je oblasť neurónov malého mozgu. (2. úroveň) je oblasť šedej kôry veľkého mozgu. (3. úroveň) je oblasť stredného mozgu – talamus. (4. úroveň) sú ganglie v oblasti stredného mozgu. (5. úroveň) sú neurónové zhluky zmyslov v strednom mozgu – sú štyri. (6. úroveň) sú neurónové oblasti miechy. (7. úroveň) je pravá strana po celej dĺžke miechy. (8. úroveň) je ľavá strana po celej dĺžke miechy. Sú to oblasti, kde sa prepájajú nervové dráhy. (9. úroveň) je za miechou a sú tu štyri oblasti, kde sa stretáva väčšie množstvo nervových dráh. (10. úroveň) je obal dýchacej, tráviacej trubice, žalúdka, tenkých a hrubých čriev. Aj tu sa nachádza v množstve zhlukov asi 1 milión neurónov. (11. úroveň) je oblasť kostrče miechy, kde sa napája túlavý nerv, na ktorom sa nachádzajú asi 3 neurónové zhluky. (12. úroveň) je túlavý nerv z mozgu, ktorý ide cez srdce, pľúca, žalúdok a črevá. Tu sa nachádza asi 7 zhlukov neurónov. (13. úroveň) sú hormonálne žľazy. týmto tvrdením o 13. miestach, kde je možný astrálny prienik, uzatvárame anatomický prieskum astrálu. Ďakujem všetkým meditujúcim, ktorí mi robili oponentov a ešte lepších konzultantov.

Pridaj komentár