V tejto zvukovej prednáške sa budeme zaoberať otvorením zvieracej psychiky u človeka. Na začiatok by sme si mali uvedomiť rozdiel medzi viacerými ezoterickými výrazmi ako zvierací magnetizmus, hadia sila, sila sugescie a kundalini. Pod kundalini budeme rozumieť všetko, čo súvisí s ľudskou a zvieracou sexualitou. O tom podrobnejšie pojednávam v Sexuálnej škole. Pod silou sugescie tu budeme rozumieť schopnosť uveriť bez premýšľania a rozumových výhrad akémukoľvek nezmyslu. Keď napríklad poviem, že v miestnosti prší, tak vy si pôjdete zobrať dáždnik a všetko budete robiť a cítiť tak, ako keby skutočne pršalo. Bližšie o tom pojednávam v Psyché škole. Pod haďou silou tu budeme rozumieť schopnosť prieniku do chemických pochodov v mozgu, v ústnej dutine, v pľúcach, v tenkom čreve, v žalúdku, v žľazách, v obličkách. Teda všade tam kde prebiehajú biochemické pochody. Podrobnosti a klasický výcvik si nájdete v Alchymistickej škole. Pod zvieracím magnetizmom tu budeme rozumieť otvorenie zvieracej podstaty v človeku. Niekto by mohol položiť otázku, kde v ľudskom tele sa konkrétne tieto sily nachádzajú. Všetky tieto menované sily nájdete v ústnej dutine. Kundalini sila sa tvorí po meditačnom zvládnutí v ústnej dutine za zubami. Máte tu pocit bioenergetickej gule. Sila sugescie sa nachádza na povrchu zubov ako súčasť hysterickej povahy. Hadia sila začína prienikom vedomia do slinných žliaz a odtiaľ postupuje do ďalších oblastí tela. Teda všade tam, kde prebiehajú chemické pochody. Nakoniec je to zvierací magnetizmus, ktorý sa nachádza rovno v nervstve zubov. Môžeme tu spomenúť aj lotosovú silu v perách, ktorá má súvislosť s detskou sexualitou a sacím mechanizmom dieťaťa. Z perí bioenergia preniká do akupunktúrnych bodov a dráh v koži človeka. Mohli by sme ešte spomenúť aj aurickú silu. Nazýva sa aj astrálnu sila. Nachádza sa v bioenergetickom poli okolo tela človeka. To si vyžaduje nácvik autistických stavov. Ako by ste mali postupovať, aby ste si zvierací magnetizmus osvojili, pozvoľna otvorili, ovládli ho a využívali v prospech seba? Vždy začínate cvičením, kedy si vonkajšie zmysly sluch, čuch, chuť, hmat, zrak odpojíte od vonkajšieho vnímania a aktivizujete zmyslové centrá v šedej kôre a malom mozgu. Otvoríte si pamäťové záznamy, do ktorých si zapíšete všetko, čo súvisí so zvieracím magnetizmom. Mali by ste sa zaujímať o anatómiu svojich zubov a dôsledne ju naštudovať. V ďalšom štádiu sa naučíte presúvať svoj vnútorný hlas a koncentráciu do každého zubu tým, že si presne a detailne uvedomíte sklovinu, vnútro zuba, nervstvo, krvné riečište, lymfatické riečište idúce do tejto oblasti a prepojenosť zubov na šedú kôru mozgovú. To je dôležité, pretože táto prepojenosť na šedú kôru dovoľuje priame riadenie zvieracieho magnetizmu. V ďalšej etape si uvedomíte, že vaše zuby sú katóda a anóda. Sliny vo vašich ústach sú elektrolytický roztok, ktorý dovoľuje výrobu určitého elektrického napätia. Zvierací magnetizmus si otvoríte tak, že si mnoho mesiacov čítate o zvieratách a ich psychických prejavoch. Premýšľate o ňom a túžite ho dosiahnuť. V ďalšom výcviku zvieracieho magnetizmu môžete vo svojich zuboch vizualizovať slnko, vtedy tu budete vyrábať vysoký prebytok energie. Bude tu pôsobiť ultrazvuk. Svetlo si musíte predstaviť ako prúdenie fotónových častíc. V opačnom prípade, keď si tu budete vizualizovať mesiac v noci, budete schopní sťahovať energiu zo svojho okolia do zubov, pôjdete do pásma infrazvuku, lebo noc to je ticho, kľud a príliš malá rezonancia. Mimoriadne efektívny a účinný spôsob otvorenia zvieracieho magnetizmu je zrušenie ľudského spôsobu spánku a prechod na zvierací spánok. Ľudský spôsob spánku je v uzavretých priestoroch, v absolútnom bezpečí. Človek sa nemusí koncentrovať na svoje okolie, ide do svojho vnútra, spí v absolútnej istote a pohodlí. Zviera musí dávať pozor na svoje okolie a nemôže spať tak hlboko. Stačí, aby prišlo k narušeniu ľudského spôsobu spánku pravidelným rytmickým zobúdzaním, a toto pôsobí na otvorenie zvieracieho magnetizmu. Mimoriadne efektívne cvičenia zvieracieho magnetizmu dosiahnete, keď zasiahnete svojimi sugesciami do chémie mozgu. Musíte si uvedomiť, že vo svojom mozgu máte chemickú fabriku, kde sa produkujú rozličné látky. Keď si vsugerujete, že ste vypili napríklad materinu dúšku v určitej koncentrácii a tejto sugerácii aj veríte, nespochybňujete ju, tak vo svojom mozgu vyvoláte takú chemickú reakciu, ako keby ste materinu dúšku skutočne vypili. Možnosť takéhoto tréningu si nájdete v Psyché škole a priamo v Alchymistickej škole, kde je uvedený zoznam chemických látok a ich reakcií v organizme. Samozrejme, že sa neužívajú fyzicky, ale sa ich pôsobenie iba vsugeruje. Po ukončení sugerácie si užijete protilátku, tiež imaginárne. Jednou z látok, ktorými sa dá zvierací magnetizmus otvárať sugeráciou, je mexická huba Psychocybe mexicana. Sugescia žutia tejto huby vyvoláva silné bioenergetické pole v zuboch. Otvorenie zvieracieho magnetizmu, teda bioenergetického poľa v zuboch, umožňuje aj Gurujoga zbožňovaním ľudí, ktorí túto silu majú. Uctievate ich, velebíte ich, veríte im a potom sa do nich vciťujete. Za takýchto okolností sa zvieracia sila na vás prenáša akosi automaticky. Dávajte si pozor, aby to zbožštenie nebolo zo začiatku príliš prudké. Nepreháňajte to, aby sa vám táto sila prudko neotvorila a nenarobila problémy. Zvieraciu silu si môžete nepriamo otvoriť aj rôznymi sexuálnymi aktivitami, napríklad dlhodobým sexuálnym dráždením hlavne v noci. Pri sexuálnom akte nevyvrcholíte, ale vyvrcholenie stále odďaľujete. Musíte tu mať pocit páriaceho sa zvieraťa. Ďalšie mimoriadne efektívne otvorenie tejto sily spočíva v tom, že máte pocit, že vaše zuby drnčia a rezonujú. Môžete si počúvať frekvenčnú rezonančnú hudbu a mať pocit, že vaše zuby sú hudobné nástroje, klávesy klavíra a vydávajú určité rezonančné vibrácie. Toto cvičenie je efektné a mimoriadne silné. Treba si naň pozvoľna zvykať. Otvorenie tejto sily môže mať veľa výhod, ale aj nevýhod. Za určitých okolností môže byť nebezpečné. Musíte rátať s tým, že táto bioenergia, toto slabé elektrické napätie pôsobí na chemizmus v mozgu. Tu sa vytvorí zvláštna kombinácia chemických látok, ktoré cez krvné riečište a nervové dráhy prenikajú do vášho organizmu a vyvolávajú chorobu všade, kde je niečo choré a vy sa musíte liečiť. Tak isto pôsobí aj na psychické problémy. Často skryté psychické neduhy sa zintenzívnia a vyvolajú sa do aktívnej podoby. Vy ich musíte zvládnuť. Preto je dôležité, aby ste v týchto cvičeniach postupovali mimoriadne opatrne a vytvorili si určité systémy ochrany. Jeden z takýchto účinných systémov ochrany je regulovať bioenergetické pole v zuboch. Keď sa tu nahromadí príliš veľa energie, tak ju môžete rozvádzať do nervov, do krvného riečišťa v zuboch a odtiaľ do celého krvného systému a lymfatického systému. Podrobnosti si nájdete v Či kung škole. Ešte efektívnejšie regulovanie dáva možnosť odvádzania cez zuby do kostného systému. Využívajú ho viacerí. Napríklad systém odvádzania prebytku bioenergií z tela cez kosti využívajú aj ženy v klimaktériu, keď majú návaly horúčavy. Ďalšia možnosť je zablokovať tvorbu tejto sily sugesciou protilátok, zvláštnych chemických zlúčenín, ktoré budú v tele cez krvné riečište pôsobiť na zatvorenie zvieracej sily. Ďalšia možnosť je vypúšťať bioenergiu zo zubov a zbavovať sa jej tým, že ju tlačíte do aury okolo tela. Ďalšie spôsoby ovládania tejto sily si nájdete štúdiom indickej jogy. Znovu by som na záver upozornil, že vyvolať zvieraciu silu je zaujímavé, ale aj riskantné. Pokiaľ máte skryté choroby, ste vážne chorí, máte vyšší vek nedoporučujem, aby ste sa zahrávali s takýmto prerobením bioechemických pochodov vášho tela. Každý, kto ide týmto smerom, si za to osobne zodpovedá. Musí si zvážiť, či mu toto riziko stojí za to, alebo nie.

Pridaj komentár