Cvičenia v Gnostickej škole začíname naštudovaním si potrebných informácií. Tieto informácie získate v anatomických atlasoch ľudského tela. Naštudujete si všetko o svojich očiach, o svojom nose a čuchových orgánoch, o jazyku a chuťových pohárikoch.
Naštudujete si anatómiu uší, prečo a ako počujete a tak isto si treba naštudovať všetko o koži a nervových zakončeniach. Takýmto spôsobom si uvedomíte zmysly. Viete si predstaviť ich anatómiu a máte o nich určité poznatky. Napríklad, že v oku sú nervové čapíky a na základe nich vidíme. Očné buľvy sú len senzory, v skutočnosti vidíme v zadnom zrakovom centre. V nose máme špecializované bunky pre vyciťovanie vôní, sucha a vlhkosti. Tak isto cez tento senzor iba prijímame informácie a tieto sa analyzujú v mozgu. Na jazyku sú poháriky, ktoré rozoznávajú rôzne chute sladké, horké, kyslé, slané, jazykom môžeme mať určité hmatové podnety, pocit sucha, vlhkosti, môžeme zistiť aj štruktúru potravy, jej tvar a veľkosť. Analýza a vyhodnotenie prebieha v mozgu .V ušiach sú bubienky, cez ktoré sa nervovým vzruchom prenášajú zvuky a rezonancie do mozgu. Na povrchu tela máme tiež nervové zakončenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie podnety – teplo, chlad, bolesť, prúdenie vzduchu. Odtiaľ sa prenášajú vzruchy do malého mozgu, kde sa vytvára centrum hmatu. Ďalej si uvedomujete, že vaše oči sú na základe nervov, nervových čapíkov, nervových dráh premostené do šedej kôry zadného mozgu. Tu sa nachádza zmyslové centrum. Ďalej si uvedomíte, že váš nos a čuchové centrum je nervovými dráhami krížovým pravidlom prepojené na šedú kôru predného mozgu a tu sa vytvára čuchové centrum. Tak isto jazyk je nervovými dráhami prepojený krížovým pravidlom do temenného mozgu, konkrétne do šedej kôry, kde vytvára chuťové centrum. Sluch je prepojený nervovými dráhami do oblasti šedej kôry spánkového mozgu a vytvára tu sluchové centrum. Toto je dôležité uvedomiť si, zapamätať si a aj meditačne odtrénovať. Ďalej je dôležité uvedomiť si miechu, kde sú koordináty pre celkový pohyb v danom priestore. Tu sa koordinuje činnosť všetkých zmyslov mozgu a celého tela. Zaznamenávajú sa sem pudy a inštinkty a vytvárajú nové stereotypy, potrebné pre život. Z miechy sa vykonáva pohyb. Pre ezoterický výcvik je dôležité naladiť sa tým, že si uvedomujete, že nevidíte, nepočujete, nerozprávate, nechutnáte, nehmatáte a máte pocit človeka, ktorý nemá zmysly. Tým utlmujete koncentráciu zmyslov na vonkajšie prostredie. Môžete si vsugerovať, že spíte a zároveň aktivizujete zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej a v malom mozgu. Pamäťový záznam si otvárate aktivizáciou spomienok na celú oblasť ezoteriky a špeciálne na spomienky o zmysloch. Tu si spomínate na všetko, čo ste si o nich naštudovali, čo ste si odmeditovali. Sem si to pravidelne budete ukladať pri meditácii. Teda keď si sadnete meditovať, otvoríte si tento pamäťový záznam s tým, že vždy utlmíte zmyslové vnímanie vonkajšieho sveta a cez šedú kôru a malý mozog budete prenikať do pamäťových záznamov, ktoré máte uložené v mozgu. Tu odcvičíte prvé základné cvičenia., kde si spomeniete na všetky zrakové podnety, ktoré tu môžete mať uložené, na všetky čuchové podnety, chuťové podnety, zvukové podnety a hmatové podnety. Takto si vytvárate špeciálnu zmyslovú pamäť. Podrobnejšie, čo sa týka výcviku pamäťových centier šedej kôry a malého mozgu pri prenikaní do pamäťových záznamov si nájdete v Silvovej škole. Nás skôr bude zaujímať využitie zmyslových centier v šedej kôre a malom mozgu. Tieto sa dajú využívať špeciálnym spôsobom na komunikáciu s orgánmi v tele a niektorými systémami, ktoré v tele fungujú. Keď pomocou zrakového centra uloženého v šedej kôre zadného mozgu preniknete do pečene, objaví sa vám určitý obrázok. Keď je obrázok príjemný, viete, že v pečeni je všetko v poriadku. Pokiaľ vám naskočí napríklad obraz zdevastovanej krajiny viete, že v pečeni nie je všetko v poriadku. Pokiaľ vám naskočí obraz pekelných bytostí, červíkov, démonična viete, že v danom orgáne bežia rakovinové procesy. Prieniky môžu ísť z rôznych centier, napríklad z čuchového. Keď z tohto centra prenikáte do iného orgánu máte čuchové podnety buď príjemné, alebo nepríjemné. Do orgánov prenikáte tiež z malého mozgu z hmatového centra. Keď máte pocit, že orgán je ľahučký, príjemný, pekne sa ho môžete dotýkať, je zdravý. Keď máte pocit, že je mäkký, hnilý, rozkladá sa, viete, že sú tu určité zdravotné problémy. To znamená cez zmyslové centrá šedej kôry a malého mozgu môžete prenikať do orgánov, vyvolávať si určité obrázkové podnety a na základe nich môžete zisťovať zdravotný stav u seba, ale aj u iných ľudí. Keď zisťujete takýto stav u iných ľudí, stačí, keď sa odosobníte, zabudnete na seba, na svoje Ja a cítite sa, hovoríte, myslíte ako iná osoba. Každý orgán v tele môže vydávať aj vibrácie a tieto pociťujete povrchom chodidiel. Dá sa to prirovnať k pocitom chvenia cesty pri prejazde kamiónu. Rozdielne vibrácie vydáva chorý a zdravý orgán.

Pridaj komentár