– Individuálna úvaha 2003-07-26

Tento príspevok sa bude zaoberať vlastne Astro sekciou, ktorá sa zaoberá prieskumom asi 300 tarotových kariet, ktoré sú zobrazené v Tarotovej galérii. Ide mi o nový a dokonalejší nácvik vešteckých schopností. Rozvoj vešteckých schopností je rozsiahla oblasť ezoterickej praxe.

Dnes už neobstojí tvrdenie, že s vešteckými schopnosťami sa človek musí narodiť. Moja prax, ale aj prax ďalších ezoterikov dokazuje, že cieľavedomým nácvikom možno tieto schopnosti výborne rozvinúť. Pri základnom výcviku je potrebné bioenergetické naladenie. Ide o stav, keď vlastnú bioenergiu, ktorá sa tvorí v tele veštca, odvádza mimo telo do okolia. Touto technikou sa vo veštcovi vlastná bioenergia netvorí a vnútro veštca je pripravené veštiť v sebe samotnom.

Veštec môže mať pocit, že bioenergia tela odteká cez chodidlá. Jednoducho veštec musí mať pocit sťahovania bioenergie z okolitých ľudí, zvierat a rastlín. V tomto prípade zosávania bioenergie zo širokého okolia je nutné tiež získanú bioenergiu odviesť mimo telo cez chodidlá alebo ruky. V žiadnom prípade by bioenergiu nemal ukladať v aure, teda v blízkosti tela. Je dobré si predstavovať, ako energiu dávate na diaľku slabej a chorej osobe. Platí tu ezoterický biozákon o tom, že ľudské bioenergie prenikajú cez všetky objekty a vzdialenosti. Veštecky ošetrovaná osoba môže byť na konci sveta a veštec ju dokáže bioenergeticky vyhľadať a zosať z nej bioenergie a aj informácie uložené vo vedomí a podvedomí.

Do tohoto bioenergetického stavu vás navodia hlavne základné obrázky klasického tarotu. V ďalšej fáze je potrebné, aby ste si spomenuli na čo najväčšie množstvo rôznych vešteckých techník a vešteckých obrázkov na tarotových kartách. Z týchto vešteckých znakov vyberiete intuitívne vhodný znak, ktorý vám dovolí čítať alebo prezerať pamäťové záznamy veštecky ošetrovanej osoby. Nedajte sa na začiatok znechutiť, keď vaše prvé pokusy nebudú stopercentné. Len cvik a cvik robí majstra veštca. No my sa hlavne učíme ovládať veštecké techniky na komunikáciu so svojím vedomím a podvedomím. Na toto slúžia tarotové karty v Astro sekcii. V prvom rade kontrolujeme mentálne programy, ktoré máme vytvorené vo vedomej časti našich spomienok. Zisťujeme, či sme si schopní spomínať na šťastné náhody a pravidelne ich nabíjať a uvádzať do života.

Treba si uvedomiť, že v našom mozgu bežia určité programy a my si takto budujeme svoju budúcnosť. Keď sa váš mozog nezaoberá spomienkami na šťastné náhody a zároveň si ich ani neželá, tak sa jednoducho nebudú realizovať. Platí empirická zásada, že to, čím sa zaoberá váš mozog, to priťahujete. Preto je nutné, aby mal človek mentálne programy pod kontrolou. Veštecky zisťujeme, či sa naša myseľ zaoberá spomienkami na šťastné chvíle alebo na nešťastné a neúspešné chvíle. Či máme mentálny program na priťahovanie peňazí, mentálny program na správne jednania s ľuďmi, mentálny program na udržanie si fyzického a psychického zdravia. Toto sú tie najelementárnejšie mentálne programy, na ktoré by si mal mozog spomínať a zároveň mentálne dokolečka programovať, aby sa takto stalo.

Teda je tu nový rozmer použitia tarotových kariet, na kontrolu a prerábku mentálnych programov vo vlastnej mysli. V priebehu asi 10 rokov premeditujeme všetky tarotové karty a tie, ktoré budú užitočné pre šťastný život ezoterika, budeme aj prakticky používať.

Pridaj komentár