V poslednom čase intenzívne pracujem na príprave novej stránky, ktorá sa zaoberá archaickými meditačnými technikami. Preskenovali sme obrázky z knižky o praveku a tiež prepísali vhodné texty, ktoré približujú túto dobu. Zároveň už niekoľko rokov dokola čítam súborné faktografické dielo od Mircea Eliade: Šamanizmus. Je to nesporne mimoriadne hutné dielo nabité po okraj opismi šamanských tradícii. Znovu sa objavil ten istý problém, ako už zvyčajne, dielo o šamanizme píšu autori, ktorí šamanizmus necvičia, a teda všetko zostáva v rovine teoretickej. Nezostáva mi nič iné, len si šamanizmus naštudovať a experimentálne začať praktizovať. Už viackrát som pochopil, že len tvrdé pragmatické cvičenie a to za pomoci ostatných meditujúcich, môže priniesť očakávané výsledky prieniku do mýtického šamanizmu. Takže stále trvajúce cvičenia priniesli poznanie, že pri týchto cvičeniach treba odstaviť vnútorný hlas a všetky podnety zo zmyslov musia ísť do mozočka a miechy. V žiadnom prípade nie do veľkého mozgu. Ďalej je žiadúce, aby sa človek cítil ako pračlovek a malé dieťa zároveň. Pračlovek nemal dnešné vnímanie reality a jeho vnímanie sa dá prirovnať k vnímaniu dieťaťa vo veku od 5 do 10 rokov. To znamená, že keď sa zabíjalo určité zviera, tak toto zabitie vyvolávalo netradičné vnímanie toho, čo sa odohrávalo v neurónoch čerstvo zabitého zvieraťa. Pračlovek začal v momente zabitia prežívať to, čo sa opisuje v mýtickom vnímaní sveta. Pri zabití čierneho koňa sa objavuje postava s falusom a oplodňuje ďalšie božstvá. Napríklad pri zabití iného zvieraťa má meditujúci pocit, že letí do hniezda železného vtáka. Vo fyzickom tele meditujúci pociťuje zvláštne chvenie a čosi ako tranz. Nesporne je to zvláštny stav. K obrázkom z praveku a textom, ktoré ho opisujú, pridáme približne 80 šamanských techník. Tiež v novom príspevku pod názvom Šaman pridáme aj praktické skúsenosti, ako tento stav cvičením dosiahnuť.

Pridaj komentár