– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-02-20

( 1. SILVA). NA ZAČIATKU MEDITÁCIE SME SI SPOMENULI NA PREDOŠLÉ MEDITÁCIE A TO HLAVNE NA TIE CHVÍLE, KEĎ SA NÁM MEDITÁCIA DARILA. PO TÝCHTO SPOMIENKACH SME SA SKONCENTROVALI NA JEDNOTLIVÉ ČASTI VEĽKÉHO MOZGU. NA POVRCHU JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SME VYCIŤOVALI ŠEDÚ KÔRU MOZGOVÚ. V ŠEDEJ KÔRE SME SI UVEDOMOVALI NEURÓNY, TEPNY, ŽILY, SYNAPSIE ULOŽENÉ V 3 AŽ 7 VRSTVÁCH. SNAŽILI SME SA VŠETKO CVIČIŤ UDRŽANÍM POCITU TICHA A NÍZKYCH BIOENERGIÍ NA HRANICI STAVU ZASPÁVANIA ALEBO RANNÉHO PREBÚDZANIA. NA KONCI CVIČENIA SME SA KONCENTROVALI NA POCIT STÚPAJÚCEHO ALEBO KLESAJÚCEHO VÝŤAHU.

(2. SILVA).SKONCENTROVALI SME SA NA VYHĽADÁVANIE OBRÁZKOV, KEĎ SA NÁM NEDARILO, SO ZÁMEROM VYMAZAŤ, VYGUMOVAŤ ALEBO INAK ICH ZNIČIŤ. JE TO TECHNIKA, KTORÁ MÁ ODNAUČIŤ NAŠU MYSEĽ, ABY SA VŔTALA ZBYTOČNE V NEGATÍVNYCH SPOMIENKACH. ZÁROVEŇ SME SA KONCENTROVALI NA TECHNIKU ZMENŠENIA OČÍ, NOSA, JAZYKA, UŠÍ A KONČEKOV PRSTOV. TÝMTO SME SA SNAŽILI PREHODIŤ MYSEĽ DO STAVU MENTÁLNEHO NÁCVIKU VŠETKÉHO ÚSPEŠNÉHO A POZITÍVNEHO. ZÁROVEŇ SME TENTO STAV POSILŇOVALI POCITOM DOTYKU NA OČI, NOS, JAZYK, UŠI A PRSTY. NA ZÁVER SME ČAKALI NA POCIT VÝŤAHU. K TOMU SME PRIDALI FORMULKU: NABUDÚCE SA NÁM BUDE TOTO CVIČENIE DARIŤ LEPŠIE A LEPŠIE.

(3. SILVA). KAŽDÝ SA KONCENTROVAL NA POCIT, ŽE JE ŠPIČKOVÝ HYPNOTIZÉR, KTORÝ MEDIÁLNEMU DIEŤAŤU V SEBE PRIKÁŽE, ABY SA POSTARALO O NAVODENIE STAVU ŤAŽOBY SVALSTVA. MEDIÁLNA PREDSTAVA DIEŤAŤA V MOZGU PRIJALA PRÍKAZ A USILOVALA SA TENTO STAV ZREALIZOVAŤ. BOLO NA KAŽDOM MEDITUJÚCOM, AKÉ BUDE MAŤ HYPNOTICKÉ JA, TEDA VNÚTORNÝ HLAS, SPÔSOB HYPNOTIZOVANIA, ČI TO BUDE ROZKAZUJÚCI OTEC, LÁSKAVÁ MATKA ALEBO DOBRÝ PRIATEĽ ALEBO PRIATEĽKA. DÔLEŽITÉ BOLO, ABY MEDIÁLNA PREDSTAVA DIEŤAŤA PLNILA PRÍKAZ HYPNOTICKÉHO JA. PO POCITE ŤAŽOBY SVALSTVA VYDALO HYPNOTICKÉ JA PRÍKAZ NA VYTVORENIE POCITU STUHNUTIA SVALOVEJ HMOTY. NA ZÁVER SME CVIČILI VÝŤAH A FORMULKU O TOM, ŽE BUDÚCE CVIČENIE ODCVIČÍME LEPŠIE.

(4. SILVA). TU SME CVIČILI POCIT MEDIÁLNEHO DIEŤAŤA. JE TO PREDSTAVA SEBA SAMÉHO, ALE V PODOBE DIEŤAŤA, KTORÉ BEZ REPTANIA A S NASADENÍM REALIZUJE PRÍKAZ HYPNOTICKÉHO JA. HYPNOTICKÉ JA (VNÚTORNÝ HLAS) VYUŽIJE VŠETKY MOŽNÉ SPÔSOBY, ABY MEDIÁLNE DIEŤA VYKONALO MENTÁLNE CVIČENIE ČO NAJLEPŠIE. NA ZÁVER SME PROGRAMOVALI FORMULU BUDÚCEHO ZLEPŠENIA.

(5. SILVA). HYPNOTICKÉ JA PRIKÁZALO MEDIÁLNEMU DIEŤAŤU, ABY VYTVORILO OKOLO FYZICKÉHO TELA CHRÁM. KEĎ HO VYTVORILO, TAK Z PAMÄTE VYŤAHOVALO RÔZNE PREDSTAVY O ÚSPEŠNÝCH A NEÚSPEŠNÝCH CHVÍĽACH. OBRAZY NEÚSPECHOV VYBRATÉ A VIZUALIZOVANÉ NA STENE CHRÁMU VYGUMOVALO IMAGINÁRNOU GUMOU. OBRAZY ÚSPECHOV OBKRESLILO A ZDÔRAZNILO. NA ZÁVER SME CVIČILI VÝŤAH A FORMULKU ZLEPŠENIA.

(6. SILVA). HYPNOTICKÉ JA PRIKÁZALO MEDIÁLNEMU DIEŤAŤU, ABY VYTVORILO CHRÁM A ZMENILO HO NA RUKU, KTORÁ POSTUPNE KRESLÍ PO STENÁCH CHRÁMU ČÍSLICE OD 25 PO 1. POTOM PÍSMENÁ A, B, C, D, E, F, G. KEĎ MEDIÁLNE DIEŤA VYKONALO MENTÁLNE KRESLENIE, EŠTE NA ZÁVER PRECVIČILO VÝŤAH A FORMULKU ÚSPECHU. VŠETKO SA DIALO ZA NEUSTÁLEHO TICHA A POCITU TESNE PRED ZOBUDENÍM.

(7. SILVA). HYPNOTICKÉ JA PRIKÁZALO STAVBU CHRÁMU MEDIÁLNEMU DIEŤAŤU. PO VYKONANÍ VYŠIEL ĎALŠÍ PRÍKAZ NA PRELIEČENIE ORGÁNOV TELA VYTVORENÝCH V CHRÁME. PODOBALO SA TO OPERAČNEJ SÁLE. HYPNOTICKÉ DIEŤA PRELIEČENÉ ORGÁNY VRÁTILO DO FYZICKÉHO TELA. NA ZÁVER FORMULKA ÚSPECHU.

(8. SILVA). HYPNOTICKÉ JA VYDALO PRÍKAZ NA VYTVORENIE SNOVEJ SVÄTYNE A MEDIÁLNE DIEŤA TO ZREALIZOVALO. DO CHRÁMU VYBERALO SPOMIENKY NA SNY, KTORÉ SÚ VŠETKY ULOŽENÉ V SNOVEJ PAMÄTI. MEDIÁLNE DIEŤA SA PROGRAMOVALO, ABY BOLO V SNOCH AKTÍVNE. NA ZÁVER SNOVÝ VÝŤAH, TEDA VÝŤAH TUŠENÍ V SNOCH A FORMULA ZLEPŠENIA.

(9. SILVA). V ĽAVEJ HEMISFÉRE SME PRECVIČOVALI POJMY: FILOZOFIA, ROZUM, PRAVDA, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, EMPÍRIA, PRAX.

(10. SILVA). V PRAVEJ HEMISFÉRE SME SI VIZUALIZOVALI TAROTOVÉ KARTY MALÝCH ANJELIKOV. KARTU S KRESBOU SME PODRŽALI V PRSTOCH. KARTY S MALÝMI DETIČKAMI, KTORÉ MAJÚ KRÍDLA, NAVÁDZAJÚ INTUÍCIU DO OBLASTI SPRÁVNEHO INVESTOVANIA. NAD KARTAMI SME DRŽALI VIRGUĽU. KDE SA VIRGUĽA ROZKMITALA, TAM KARTA NAVÁDZALA NA ÚSPEŠNÉ INVESTOVANIE. KEĎ SA VIRGUĽA NEROZTOČILA, TAM TO NAZNAČOVALO NA NESPRÁVNE INVESTOVANIE. BLIŽŠIE ASTRO NA MOJICH STRÁNKACH.

Pridaj komentár