SAŠA PUEBLO SILVA (OD ROKU – 2002): Silvova škola je zameraná na využitie ľudskej mysle skrytej v šedej kôre mozgovej. Naučíte sa tu prenikať do ľudskej mysle a efektívnejšie ju využívať v prospech svojich životných cieľov. V tejto škole sa pestujú aj výnimočné schopnosti.
TIP: Skopíruj názov článku a vlož do vyhľadávača.

Čo je to Silvova škola? Alfa stav Ústredná nervová sústava Rezonančné liečiteľstvo Vyšetrenie prístrojom EEG Silva hlasivky a bublinkovač Mozog elektrónkový Hypnotické hladiny Silva joga Osobnosť Jose Silvu patrí do Fakírskej školy SILVA KINEZIOLÓGIA KINEZIOLÓGIA A SILVA SILVA A KRESBA ORGÁNOV. SILVA A EEG VYŠETRENIA. MENTÁLNE PROGRAMY. AUTOHYPNÓZA A REZONANCIE AUTOHYPNÓZA V 4. ETAPE. STAV DEMENTA. HYPNOTIZÉR, MÉDIUM, TELEPAT A DEMENT.  REPOJENIE CELEJ NERVOVEJ SÚSTAVY DO JEDNÉHO CELKU. Intuícia je základ. CVIČÍME INTUÍCIU MENTÁLNY DVOJNÍK. STÁLE LEPŠIA INTUÍCIA. NIEČO VO MNE CVIČÍ ZA MŇA. Programovanie v myšlienkach alebo v predstavách. UŽ JE TO ZASE JASNEJŠIE. PROGRAM Z DETSTVA SILVOVE FORMULKY. VYŠŠIE HYPNOTICKÉ JA.

Vnútorný hlas a jeho rezonancia Dve blikajúce svetlá a ich výsledok je rozdiel Hypnóza a rezonancie Bioenergie ganglií Technika pavúkov a pavučín Prepis zvukovej nahrávky prednášky O frekvenčnej hudbe. Čo je frekvenčná hudba? AUTOHYPNOTICKÝ STAV Čísla v šedej kôre. Teória čísel Silvova metóda TICHO, NÍZKE ENERGIE A TO, ČO JE ZA TÝM. SILVOVA AUTOHYPNÓZA. SOM MEDITÁCIA NA ZAČIATOK POZITÍVNE. AKO ZAČAŤ MOZGU ROZKAZOVAŤ. ZMENŠUJEME ČASTI MOZGU. INFRAZVUKOVÝ MOZOG. ZMYSLY, ZMYSLOVÉ CENTRÁ, VEĽKÝ MOZOG. ZA ZMYSLAMI. PRSTOVÉ MODY ZNOVU NA VYŠŠEJ ÚROVNI. Nervové zakončenia v mozgu. Od začiatku na vyššej úrovni. Nadvedomie. Deväť znakov. Matematizácia počítaním Spoločná meditácia Meditácia Textový prepis zvukovej prednášky Miecha Frekvenčné rezonancie Prienik do pamäťových záznamov Hlbšia úroveň Silvova metóda Silvova metóda 2 ALFA STAV Čím sa zaoberá Silvova škola?

Silva metóda použitá inak Zasvätenie Dvojník 5 000 Silva – informačný systém Zasvätenie Dvojník 03 a túžba vyhľadávať neznáme Zasvätenie M dvojník do časticových úrovní Zasvätenie Dvojníci časticového sveta Mozoček cez bunky do atómov Psychické operácie v bunkách Psychicky kontrolovaný prienik do atómov Konečne poctivo vo fyzikálnom mikrosvete Zasvätenia Silva mikrosvet Silva škola sa zaradila do UFO ezoteriky 7. duchovná cesta prichádza Silva do buniek a jadra Silva 0,00000000001 do buniek Psychický prienik do mikrosveta Psychický pohyb v mikrosvete 0,1 mm Makrosvet a mikrosvet 13. komnata mikrosveta Mozgová blana, hlasivky a pobrušnica Mikrosvet molekúl a atómov Zasvätenie Anjeli mikrosveta Prienik psychiky do mikrosveta častíc Zasvätenie, seminár, prednáška Silva 6B Detskí anjeli šamanskí Silva stav do celej ezoteriky Malé opakovanie Silva Technologická ezoterika Rôzne Silva stavy Tri ľudské povahy Hlbšie stavy v neurónoch Ľudia troch pováh Slaboprúd nie je klinická smrť Konečne vedomie Silva Šťastie na burze – A 575 Tri ľudské vedomia Nepochopenie okolia – A 554 Proti múru – A 537

Rozdiely sa priťahujú – A 514 Silva, ľudia, neuróny Neurónové kmitajúce terapie Proti podvedomiu – A 486 Neurónová ezoterika Telešoping Silva záchvat Úrovne ezoteriky Zemské a kozmické vedomie Kmitajúce zasvätenie indiánske Príprava na zasvätenie Indiánska technika Indiánske Silva zasvätenie Bez kmitajúcich prstov Kmitajúca myseľ a prsty Tri prsty tlačia a kmitajú Genialita Silva technológie Silva neuróny Tiché neuróny Vedomie technologické Stroje menia človeka Spomienky a fantázia 6 neurónových oblastí Fyzické pohltilo psychické Zasvätenie kmitajúci bubon 2B Zasvätenie kmitajúca liečba 2N Liečba kmitá Príprava na zasvätenie 1 Prvé pokusy liečiť kmitaním Silva, ruky a Reiki energie Silva, neuróny a súvislosti Bioenergie neurónov Do neurónov z neurónov Neuróny všade kmitajú Neurónové veštectvo EEG EEG veštectvo Pavúčiky kmitajú Kmitajúce prsty Autopilot a Ja Silva mozog Marketingová filozofia MARKETINGOVÉ PORADENSTVO Alfa Marketing Marketing mix Internetová komunikácia Silva škola Sašu Puebla Aké je moje Silva vedomie Moje začiatky