Nadstavba v joge. Ide o kozmickú jogu, ktorej základom je kozmické vedomie. Ku kozmickému vedomiu sa pridáva zložka energetická, zvuková a obrazová. Zmyslom jogínsko kozmického vedomia je čo najhlbšie prenikanie do astronomického kozmu, ktorý sa vedecky skúma. Kozmická joga založená na zvuku najlepšie spĺňa predpoklady psychického prieniku do kozmického priestoru. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Joga MP3.

V prvom rade si treba uvedomiť, že v týchto cvičeniach ide o kozmické vedomie, ktoré sa vytvára u kozmonautov, ktorí boli v kozme viacej ako 4 mesiace. Ich psychika sa zásadne zmení a ich psychické prejavy sa najčastejšie zo stredného mozgu presunú okolo každého orgánu tela. Ako keby mali všetky spomienky skopírované okolo každého orgánu. Iný zdroj kozmického vedomia možno nájsť u detí, ktorých matka bola počas tehotenstva hyperaktívna s určitými labilnosťami psychiky. Nekľud a nepokoj vyvolal stav kozmického vedomia. U týchto detí sa psychika pozmenila ako u kozmonautov. Takíto jedinci si ani neuvedomujú, že psychicky prenikajú do kozmických diaľok a niektorých telies kozmu.

Ezoterik je osoba, ktorá si nacvičí kozmické vedomie. V prvom rade si spomeniete na všetky obrázky z kozmu, ktoré ste videli, postupne sa koncentrujete na jednotlivé orgány tela a okolo nich uložíte spomienky na kozmos a hlavne oblasť, kde sa usilujete prenikať. Potom začnete cez hlavu kolmo prenikať do kozmu ako jedna myšlienka alebo ako oko. Preniknete psychicky na obežnú dráhu a potom okolo orgánov nahodíte slnečnú sústavu a prenikáte do nej. Treba si dať pozor na to, aby ste neprenikali do svojich spomienok. Stane sa, že prenikáte do energetických predstáv v aure a to nie je psychický prienik do kozmu. Stane sa, že prenikáte do osoby sediacej vedľa vás. Stane sa, že môžete prenikať do obrázkov pred sebou a to nie je psychický prienik do astronomického kozmu. Dajte si pozor na tieto prieniky. A preto odporúčam prenikať kolmo hore nad hlavou a doslova násilne preraziť 100 000 kilometrov atmosféry. Radšej nech to niekto skontroluje za vás.

V zásade sme si vybrali kozmickú jogu z toho dôvodu, že pomocou zvuku dokázali jogíni východnej a západnej Indie prenikať veľmi ďaleko do kozmu. Ale to dokázali aj iní ezoterici. Ale vo východnej a západnej Indii sa na základe týchto prienikov stavali chrámy a robili obrady na uctenie si týchto prienikov do voľného kozmu. Ani jedna kultúra tak intenzívne nežila s tým, čo sa deje v kozmickom priestore miliardy svetelných rokov od nás. A indickí jogíni mali tieto prieniky veľmi dobre prepracované, aj techniky vzdávania sa všetkých pozemských prepojení na mozog kozmického človeka.

Pre kozmického ezoterika je potrebné, aby mal jasne definované, čo je planéta. Napríklad planét Zem, Mars a podobne. Potom je potrebné, aby si uvedomil, čo to znamená slnečná sústava a čo do nej patrí. Potom je dôležité si uvedomiť, ako sa delia hviezdy na oblohe do súhvezdí, napríklad súhvezdie Barana. Potom si musí kozmický ezoterik uvedomiť, že súhvezdia tvoria galaxiu. V našom prípade s veľkým G. Potom si kozmický ezoterik uvedomí, že tu je množstvo takýchto galaxií, ktoré tvoria súhvezdia a v súhvezdiach planéty. Pokiaľ máme pokope súhvezdia vo vzdialenosti od planéty Zem asi 40 miliárd svetelných rokov, tak tomuto priestoru sme dali názov kozmos. Náš Kozmos je číslo 1. Potom takýchto kozmov máme od planéty Zem sedem vo vzdialenosti asi 1000 miliárd svetelných rokov. Takýto priestor, ktorý obsahuje celkovo 7 kozmov, budeme nazývať Sektor č. 1.

Preskúmali sme už Sektor č.1, ktorý obsahuje asi 7 kozmov rôznej veľkosti, v nich je plno menších útvarov a to galaxií. V nich sú súhvezdia a každé súhvezdie obsahuje množstvo planét. Ako kozmickí ezoterici sme tentokrát prenikali do nových sektorov a to do sektoru č.2. Tento bol prázdny a nemali sme tam čo nájsť.

Potom sme prenikali do sektoru č. 3 a tu sme už našli okolo seba asi do 10 samostatných kozmov, ktoré boli pekne pokope v ľavom rohu sektoru č. 3. Tento obsahuje Kozmos č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Budeme hovoriť o kozmoch 1 až 10 v sektore 3. Viacerí sme tu mali pocit, že je tu život. Zároveň sme prepínali v kozmickom vedomí do sveta mŕtvych spomienok a skúmali sme spomienky mŕtvej organickej hmoty, ktorá žila mimo planétu Zem. Mali sme pocit, že tieto kozmy sa značne podobajú na pomery sveta mŕtvych. A tak isto sme cítili sféry podobné vo svete mŕtvych okolo planéty Zem, ktoré vytvorili detskí dyslektici svojou celoživotnou aktivitou. Budeme sa tejto oblasti venovať podrobne.

Pre kozmického ezoterika je dôležité, aby ešte počas života spoznal kozmické diaľky a do svojich spomienok ich vhodne zakomponoval. Netvrdíme, že robíme v tejto oblasti niečo prevratné, iba si dovolíme tvrdiť, že to chceme robiť systematicky a podľa dohodnutých sektorov, aby sme vedeli, kde sme a čo to psychicky navštevujeme.

Možno by bola zaujímavá úvaha, kde sme ako kozmickí ezoterici schopní zavítať a čo dokážeme počas života v astronomickom kozme navštíviť. Nebudeme nič odhadovať, pretože v ezoterike sa môže každú chvíľu objaviť niečo nečakané.

Obrázky si nájdete v sekcii: Galérie : Mapy v ezoterike

Pridaj komentár