Tento príspevok pojednáva o súhrne poznatkov a skúseností z oblasti čakrovej ezoteriky. Usiluje sa predložiť vám rozumovú schému a postupnosť pri nácviku čakier a všetkého, čo s čakrovou ezoterikou súvisí.

V predchádzajúcich príspevkoch v tejto škole išlo skôr o hľadanie a oboznamovanie sa s čakrovou ezoterikou. Jedna vec je mať dobré teoretické základy v tejto oblasti, mať prehľad o čakrovej literatúre. Úplne iná situácia nastáva v momente realizácie čakrového systému.

Na začiatok podotýkam, že pre praktizovanie čakrovej ezoteriky som nemal moc chuti a tak isto som nemal asi žiadne predpoklady. Povedal som si, že to zvládnem a svoju nechuť prekonám. Intenzívnejšie som začal prejavovať záujem o čakrovú ezoteriku po asi ročnom neustálom prenikaní do miechy. Cvičenia prenikania do miechy som nerobil každý deň a preto to trvalo takú dlhú dobu. Aj tieto cvičenia som robil hlavne preto, aby som našiel záchytný logický bod pre čakrovú ezoteriku. Prvým záchytným bodom je miecha v chrbtici.

Na začiatok čakrovej praxe odporúčam dôkladne naštudovať anatómiu chrbtice a miechy. Možno si poviete, že je to moc odborný prístup k čakrovej ezoterike. Priznávam, že razím líniu nielen ovládania čakrovej ezoteriky, ale aj rozumového pochopenia na základe medicínskej anatómie dnešných dní. Tento trend razím preto, aby meditujúci dokázal čakrovú ezoteriku rozvíjať do dokonalosti a vo vrcholovom štádiu našiel nové prístupy a postupy. Teda už v tejto začiatočnej fáze myslím na vrcholové čakrové výslnie. Odporúčam každý pokrok v čakrovej ezoterike podložiť aj rozumovým chápaním.

Vieme, že logickým základom čakrovej ezoteriky je miecha. Vyžaduje sa podrobné anatomické štúdium miechy a jej spôsobu fungovania. Treba vedieť niečo aj o predĺženej mieche v hlave, o mieche v jednotlivých úsekoch od krku až po kostrč. Miecha je podobná dlhej ceruzke, kde stred je v úvodzovkách povedané tuha. Tuhu tu reprezentujú neuróny šedej kôry.

Biela hmota okolo tuhy v ceruzke sú nervové dráhy. Po každých piatich centimetroch je miešna ceruzka zhrubnutá a zase štíhlejšia a po piatich centimetroch zase zhrubnutá. Všetko takto pokračuje až po kostrč. Základným cvičením je uložiť si do pamäte trojrozmerné predstavy o mieche. Potom nasleduje technika autogénneho tréningu, pri ktorom sa neustále koncentrujete do jednotlivých častí miechy. Z bezpečnostného dôvodu treba začínať koncentračné cvičenie od hlavy dole a nie naopak. Poprosím túto zásadu dodržiavať.

Cvičením sa z miechy uvoľňuje ľudská bioenergia a tá môže pri cvičení zdola od kostrče natekať do jednotlivých orgánov. Pokiaľ idete zhora, tak uvoľnená bioenergia preteká voľnejšie. Nácvik koncentrácie do miechy môžete začať aj akupresúrou stavcov miechy. Pri tejto technike vám musí niekto fyzicky pomôcť. Zoberie si do ruky napríklad nožnice s tupým hrotom a zatláča na každý stavec.

Vytvorená bolesť preniká do miechy. Vy sa pri prenikaní bolesti do miechy na túto bolesť koncentrujete. Nožničkami sa netlačí do priestoru medzi stavcami, ale vždy na stavec. Stavec treba jednoducho prstami vyhmatať. Touto technikou zároveň preliečujete celú miechu. Pokiaľ je na chrbtovej strane veľa tuku, tak je lepšie použiť techniku buchnutia dlaňou do danej oblasti chrbtice.

Pri inej technike si na tvrdú podložku poukladáte drobné guľaté kamienky, na ktoré si potom ľahnete. Znovu vzniknutú bolesť vyciťujete a to tak, aby ste prenikali dovnútra miechy. Niektorí meditujúci môžu mať miechu zablokovanú vážnejšie a vtedy je vhodné preliečovať miechu pomocou obkladov zo švédskych kvapiek. Miechu je možné liečiť aj inými postupmi.

Pri každej liečbe sa vždy koncentrujete do oblasti miechy v chrbtici. Keď sa naučíte skoncentrovať sa do jednotlivých častí miechy, tak je vhodné do danej oblasti zaniesť aj anatomickú predstavu miechy. Koncentrácia do miechy je náročná už z toho dôvodu, že miecha má prierez obyčajnej ceruzky a ľudské vedomie sa nevie dobre koncentrovať na tak malú plochu a zároveň v tejto ploche rozoznávať ešte menšie objekty vo veľkosti hrotu ihly. Preto je vhodné precvičovať koncentráciu aj na hrot ihly alebo drobné makové zrniečka vedľa seba.

Tak isto človeku robí problém koncentrovať sa dozadu, keď je viac naučený na koncentráciu dopredu. Bez zvládnutia týchto základných cvičení nemá zmysel pokročiť ďalej. Nebola by to čakrová prax, ale iba ezoterické vytešovanie. Osobne som si musel miechu preliečovať, a tak isto som sa musel naučiť koncentrovať na drobné objekty. Neprezentujem tu len moje osobné skúsenosti, ale aj skúsenosti ďalších meditujúcich. Verím, že budete mať dosť trpezlivosti a zvládnete základy čakrovej ezoteriky. Nejasnosti môžete konzultovať e-mailom.

Pridaj komentár