– Spoločná meditácia z 12.9.02

Na začiatku cvičenia sme sa intenzívne začali koncentrovať do oblasti ľavého a pravého temenného mozgu a konkrétne do nervových spojov tzv. epileptických bodov, ktoré sa nachádzajú pri vyšetrení mozgu u ľudí trpiacich epileptickými záchvatmi. Koncentrácia a pozornosť ide do tejto oblasti. Zároveň si v tejto oblasti vytvárate silné nervové vyžarovanie. O vyžarovaní bližšie Reiki škola. V skoncentrovanej oblasti je centrum epileptickej povahy, ktorú tu precvičíte. Bližšie v Psyché škole. Keď ste sa dostatočne silne usadili v temennom mozgu, tak si začnete uvedomovať a v pamäti spomínať na rezonancie, keď v čase 1 sekundy udrie niečo o niečo rýchlosťou 1 úderu. Teda 1 sekunda 1 úder. Túto spomienku opakujete mnohokrát. Potom si spomeniete na stav, keď počet úderov za 1 sekundu bol 2. Potom si spomeniete, keď počet úderov za sekundu bol 3,4,5.. Znovu všetko mnohokrát opakujete. Bližšie o rezonanciách vo Frekvenčnej hudbe. Spomínate si na ukážky frekvenčnej hudby, ktoré sú nahrané na mojich stránkach a môžete si ich aj stiahnuť. Bioenergetická dynamika sa nezískava neustálym ZVÄČŠOVANÍM, ale RYTMICKÝM OPAKOVANÍM. Tak ako udiera kladivo do skaly až kým ju nerozbije. Po tomto cvičení sme z pamäťových záznamov vyberali spomienky na zvukový záznam vyslovovania písmen cez ústa. Písmená a slová sme vyciťovali v temennom mozgu ako rezonancie.

Pridaj komentár