SAŠA PUEBLO REIKI KLASICKÉ: (OD ROKU – 2002) Nájdete si tu základy klasického Reiki tak, ako sa realizuje na základe zasvätenia majstrami Reiki. Spravidla počas jedného dňa vám otvorí majster Reiki bio energetické potencie a môžete liečiť iných ľudí.
TIP: Skopíruj názov článku a vlož do vyhľadávača.

ĽUDSKÁ INTELIGENCIA ZA HRANICU ŽIVOTA REIKI DIAMANT REIKI TAKATA II. REIKI KOSTI II. Kosti a vedecké poznatky REIKI MYSTIK EN NO OZUNU (En no Gyōja) REIKI KYVADLO REIKI MEGAOSCILÁTOR REIKI WOODOO REIKI STIGMA REIKI RUKY REIKI SHAMBALLA REIKI FILIPINES Reiki Pierka Reiki Oscilátor Reiki Svetlo Reiki Jantár Reiki Anjel Reiki astrál OBE Reiki kozmos Reiki pyramída Reiki radiačné Reiki hypnotické Reiki SRZ – prehistorický krab Reiki 3. oko Reiki kobra Reiki Hawayo Takata Reiki kompas Reiki Samuraj – reiki III. Reiki Hayashi II. – Kosti Reiki Hayashi Reiki veľmajster Reiki exorcista Reiki Shambala Reiki mantra Reiki aura Liečba reiki Reiki meteorit

Telekinézia reiki Reiki nočné Reiki zasvätenie Reiki čakra Reiki Filipines Mesmer reiki Reiki kosti Reiki znaky Reiki špirála Reiki základné Reiki anjelské Reiki tao Mandala je čakra Reiki Lingam čakra Reiki Mikao Usui Vnútorné a vonkajšie Reiki Reiki blesk Rozvádzanie bioenergie Bioenergetický volt Textový prepis zvukovej prednášky Znaky Reiki Čím sa zaoberá Reiki škola? Reiki zasvätenie VII. Reiki kurz VI. Reiki kurz V. – Pľúca a prána Presun 4. Reiki centier inam Reiki a skleróza multiplex Reiki kurz IV. Precvičujeme Reiki kurz III. Rezonančné Reiki a cvičenia Reiki možnosti Reiki kurz III. Precvičujeme Reiki kurz II. Precvičujeme Reiki kurz I. Reiki kurz II. To, čo spája všetky systémy Reiki Reiki kurz I. Súhrnný pohľad na Reiki Znaky a svetelný lúč Čakra a Reiki znaky. Ruky, chodidlá a bonsai. Zásadná zmena a systematický nácvik. Ruky, bonsai, kolesá. Základné techniky nácviku. Základné cvičenia. Mŕtve časti mozgu a miechy. Astrálne Reiki Reiki kurz – Spojenie znakov Zvieracie

Reiki ZOO Reiki kurz XII. – zosávanie ľudskej bioenergie Sugeratívne Reiki Erotické Reiki Reiki kurz XI. Reiki kurz X. – Zosávanie bioenergie zo zvierat Reiki kurz IX. – Zosávanie bioenergie Reiki zasvätenie VIII. Problém znakov Reiki Reiki magnet – meteorit Reiki supra Reiki maticové, magnety, magnetizmus video Kinetické reiki Súhrn bioenergií a magnetizmu Magnetické sily Reiki Štyri magnetické znaky Zasvätenie Reiki časticové a ektoplazmatické Praktikum Reiki energií Zasvätenie Reiki 1.- 6. 46B Ezoterika smeruje do energií kozmu Tvorba liečivých energií Reiki Zasvätenie Reiki kozmos energie 40B Kozmické reiki nastupuje Magma zápis a jeho presun Seans reiki magma Reiki a magma Zeme Senzibilný reikista Anjeli magmatických polí 30B Magnet sa zmenil na anjela Magma Zeme a jej pulzácie Anjelské reiki magmatické Duchovnosť v Reiki Audit liečiteľov, čo aj vyliečia 4 magnetické pulzácie Zviera, šaman, človek Reiki škola a objekty

Energia ezoterika Zasvätenie Reiki brušné 7N Reiki a objekty z aury Zasvätenie Reiki ganglie 9B Zasvätenie Reiki ganglie 8B Neurónové delenie Reiki Zasvätenie Reiki brušné 5N Energie a veštectvo Zasvätenie Reiki 6B Zasvätenie reiki brušné 5B Zasvätenie Reiki liečiteľské 4N Energetická a aurická ezoterika Zasvätenie liečiteľské Reiki 3B – magnetické Zasvätenie liečiteľské Reiki 3B – naturálne Naturálne Reiki Liečiteľské postupy Zasvätenie do kmitajúceho Reiki 1N Netradičné chlebové Reiki Kmitajúce Reiki – zasvätenie 1B Smerujeme do aury Reiki a pivné zasvätenie Zasväcovací mechanizmus Tri úrovne Reiki cesty Aurické Reiki Kirlianov efekt Čistenie 4 centier Kirlianov efekt a Reiki Magma Zeme Štyri druhy magma Reiki Magma Zeme a žiarenie Magmatické Reiki Magmatické Reiki Silva hlasivky a bublinkovač Mozog elektrónkový Hypnotické hladiny

zasvätenie Reiki 1.-6. 46B (77) zasvätenie Reiki 1.-6. 46N (96) zasvätenie reiki 3B (132) zasvätenie reiki 6B (185) zasvätenie Reiki anjelské 10B (198) zasvätenie reiki anjelské 10N (131) zasvätenie reiki brušné 5B (337) zasvätenie reiki brušné 5N (255) zasvätenie reiki brušné 7N (190) zasvätenie Reiki ganglie 8B (151) zasvätenie Reiki ganglie 8N (104) zasvätenie Reiki ganglie 9B (212) zasvätenie Reiki ganglie 9N (182) zasvätenie reiki kmitajúce 1B (63) zasvätenie reiki kmitajúce 1N (36) zasvätenie reiki kmitajúce liečiteľské 2B (90) zasvätenie reiki kmitajúce liečiteľské 2N (110) zasvätenie Reiki kozmos energie 40B (133) zasvätenie Reiki kozmos energie 40N (108) zasvätenie reiki liečiteľské 3N (150) zasvätenie reiki liečiteľské 4N (199)

SAŠA PUEBLO REIKI KMITAJUCE: (OD ROKU – 2002) Tento druh Reiki stojí na bioenergetickom otvorení neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu Reiki.
TIP: Skopíruj názov článku a vlož do vyhľadávača.

Silva joga Osobnosť Jose Silvu patrí do Fakírskej školy SILVA KINEZIOLÓGIA KINEZIOLÓGIA A SILVA SILVA A KRESBA ORGÁNOV. SILVA A EEG VYŠETRENIA. MENTÁLNE PROGRAMY. AUTOHYPNÓZA A REZONANCIE AUTOHYPNÓZA V 4. ETAPE. STAV DEMENTA HYPNOTIZÉR, MÉDIUM, TELEPAT A DEMENT. PREPOJENIE CELEJ NERVOVEJ SÚSTAVY DO JEDNÉHO CELKU. Intuícia je základ. CVIČÍME INTUÍCIU MENTÁLNY DVOJNÍK. STÁLE LEPŠIA INTUÍCIA. NIEČO VO MNE CVIČÍ ZA MŇA. Programovanie v myšlienkach alebo v predstavách. UŽ JE TO ZASE JASNEJŠIE. PROGRAM Z DETSTVA SILVOVE FORMULKY. VYŠŠIE HYPNOTICKÉ JA. AUTOHYPNOTICKÝ STAV Čísla v šedej kôre. Teória čísel Silvova metóda TICHO, NÍZKE ENERGIE A TO, ČO JE ZA TÝM. SILVOVA AUTOHYPNÓZA. SOM MEDITÁCIA NA ZAČIATOK POZITÍVNE. AKO ZAČAŤ MOZGU ROZKAZOVAŤ. ZMENŠUJEME ČASTI MOZGU. INFRAZVUKOVÝ MOZOG. ZMYSLY, ZMYSLOVÉ CENTRÁ, VEĽKÝ MOZOG. ZA ZMYSLAMI. PRSTOVÉ MODY ZNOVU NA VYŠŠEJ ÚROVNI. Nervové zakončenia v mozgu. Od začiatku na vyššej úrovni. Nadvedomie. Deväť znakov. Matematizácia počítaním Spoločná meditácia Meditácia Textový prepis zvukovej prednášky Miecha Frekvenčné rezonancie Prienik do pamäťových záznamov Príspevok Hlbšia úroveň Silvova metóda Silvova metóda 2 ALFA STAV Čím sa zaoberá Silvova škola?

SAŠA PUEBLO REIKI SEXUÁLNE: (OD ROKU – 2002) Otvára schopnosť pracovať so sexuálnymi bioenergiami. Klasické Reiki zasvätenie a ovládanie ostatných druhov Reiki je vítané. Sú tu popísané základné zasväcovacie postupy a cvičenia na rozvoj tohto druhu Reiki.
TIP: Skopíruj názov článku a vlož do vyhľadávača.

Dvojník zo sexuálnych predstáv Náboženské podvedomie a stavy úzkosti – B 214 Embryonálne vedomie plné svetla Sex, kazateľ, embryo Praktická certifikácia tantra sexus pohlavie Teoretická certifikácia tantra sexus pohlavie Sexuálne podvedomie Sexuálne energie – A 503 Sexus ganglií Sex a biosexus Čomu dať prednosť – A 381 V sexuálnom vzrušení filozofujem Démon alebo Anjel Mentálna viagra Fetiš na sexuálne spomienky Zákonitý sexus Fantáziou k oslobodeniu Mentálne predstavy sexu s rôznymi ľudskými rasami Sexuálne doladenie s okolím Migrenózne stavy a liečiteľstvo Doterajšia rekapitulácia. Statický sex. Nový systematický prístup. Absolútny fetišizmus. Sexus v kocke. Nekromanstvo, zamilovanosť, sexuálna túžba. Sexuálna orientácia. „Návšteva erotických salónov“. Fetišizmus. Sexom uvoľnená miecha. Správne sexuálne predstavy. Hormonálna žľaza epifýza. Sexuálny volt a migréna. Sexuálny volt v meditácii Sexuálny volt Spoločná meditácia Prognóza ďalšieho vývoja Textový prepis zvukovej prednášky Fyzická úroveň sexuality Príspevok Sex v povahách Sexuálna mágia Sexuálna mágia Zvieracia sexualita Zamilovanosť Transcendentály sex Sex Čím sa zaoberá Sexuálna škola? Reiki pyramída Egypt v podvedomí – A 772 Sily v tvare pyramídy Psychicky v magmatických zápisoch – A 790 Ako vyvolať v sebe Reiki Bioenergia vo vašich orgánoch a ich stav Ako utíšiť a ukľudniť rozbúrený mozog v hlave Ako pracuje Saša Pueblo