Na jednej strane je systém tvorby bioenerge, ktorý je organizmus schopný produkovať aj pomocou predstáv, keď to má meditujúci dostatočne nacvičené. Ide o proces v nervovom systéme, keď silou vôle začnú nervové bunky v určitej časti tela nasávať sodík a vytláčať draslík z nervových buniek. Toto nasávanie sa dá regulovať aj psychicky. Teda pri nasatí sodíka sa začne tvoriť silný nervový vzruch, ktorý človek pociťuje ako energiu z baterky, keď si ju priloží na jazyk. Už je len vec sily a vôle bioenergetického liečiteľa, akú silnú bioenergiu dokáže vo svojom tele vytvoriť a ako účinne dokáže pôsobiť na choré bunky. Niektorí ľudia majú sodíkovo draslíkový režim v tele poškodený a tvoria neustále silné bioenergie, ktoré im v mieste výskytu doničia bunky a orgány tela. Tých, ktorí majú takto poškodenú tvorbu bioenergie, potom učím, aby ju odvádzali do okolitých systémov tela. Napríklad je jednoznačný prípad astmatikov, u ktorých je určitým spôsobom poškodená detská žľaza. Vtedy z nej vyteká bioenergia a zaplavuje pľúca. Dotyčná osoba sa dusí. Osobne som bol astmatik a tak aj na sebe tieto pochody dobre poznám. Keď sa astmatické stavy dostavia, tak ich viem zastaviť a utíšiť. To sa už dnes stáva ojedinele. Je možná aj tvorba inej bioenergie z takzvaných migrenóznych bolestí hlavy. Tieto mávajú častejšie ženy ako muži. Ide o tvorbu bioenergie, keď sa samovoľne spustia sexuálne predstavy a tie vytvárajú v krvnom riečišti bioenergetický kolotoč. Aj tieto stavy som sa naučil u seba zámerne vyvolať, aby som ich lepšie pochopil a mohol využiť na liečebné účely. Teda dá sa empiricky z hľadiska praxe konštatovať, že silné bioenergetické vzruchy sa tvoria v organizme človeka. Samozrejme, že ich liečiteľ dokáže ovplyvňovať svojimi predstavami. Na druhej strane je stav, keď silou vôle vytláčam z nervových zakončení sodík a nasávam draslík. V tomto stave obmedzujem tvorbu nervového vzruchu a dostávam sa postupne do stavu nazývaného v ezoterike ako veštecký stav. Osobne poznám aj tieto stavy, lebo sám som bol niekedy precitlivelý a netvoril som vo svojom tele na viacerých miestach skoro žiadny nervový vzruch. Keď som začínal meditovať, tak sa môj mozog zvnútra podobal doslova žule. Trvalo niekoľko rokov, než som svoje mozgové bunky dostal do stavu, aby tvorili rozumné množstvo bioenergie. S miechou v chrbtici sa trápim ešte dodnes. Príliš nízka tvorba bioenergií mala za následok úžasnú precitlivelosť a až plačlivosť. Už teraz chápem, o čo išlo. A pochopil som, prečo sa ľudia až príliš často chodili ku mne radiť, keď mali životné trable. Teda na jednej strane schopnosť môjho organizmu tvoriť silne prebytky bioenergie, čo je predpoklad na liečenie iných ľudí, na druhej strane schopnosť stať sa čiernou dierou a podávať štandardné veštecké výkony. Neschopnosť tvoriť dostatok bioenergie môže byť spôsobené aj pocitmi, že neexistujete, alebo ste vstali z mŕtvych. Tiež si spomínam na tieto stavy, keď som si hovoril, že ja už vlastne nežijem. Aj na ľudí okolo seba som sa pozeral ako z hrobu. To známe – mňa sa to netýka. Niektorí ľudia sa s neschopnosťou nasávať sodík do nervových zakončení už narodili, a teda majú prirodzene výborné intuičné schopnosti. Samozrejme tieto stavy majú aj negatívnu stránku a to hlavne na činnosť imunitného systému. Takýto stav je typický pre začiatočné štádia rakoviny. To som vypozoroval z empirickej praxe pri diagnostikovaní chorých jedincov. Teda každý, kto sa zaoberá ezoterikou, by mal dosahovať obidva stavy a nakoniec sa vždy vrátiť do takého stavu, ktorý neubližuje jeho telu ani šťastnému osudu.

Pridaj komentár