Zverejňujem tu skúsenosti z 20 ročného bádania filipínskych liečiteľov. Snažíme sa rozumovo pochopiť, o čom sú tieto liečby, ako získať schopnosti filipínskych majstrov a pozrieť sa na problematiku tohto liečenia pomocou medicíny a jej poznatkov. Tak isto sa usilujeme z filipínskeho prístupu spraviť prístup meditačný. Samozrejme, neobchádzame ani potrebu liečiť iných a hlavne seba. Verím, že po preštudovaní tohto príspevku sa začnete na filipínske liečiteľstvo pozerať realisticky a s hlbokou úctou. Záujemcom oznamujem, že už je možnosť sa dať na diaľku takto preliečiť alebo zasvätiť, aby ste aj vy mohli tieto liečby praktizovať.

Reiki Filipines
Mimoriadne dlho sa neustále vraciam k filipínskym liečiteľom a hľadám logické vysvetlenie, ako funguje ich systém liečenia a ako ho praktizovať aj bez toho, aby ma nejaký Filipínec zasvätil a preniesol schopnosti na moju osobu. Postupne som sa s inými liečiteľmi približoval k idey kostí. Zo začiatku to boli mŕtve kosti. K mŕtvym kostiam sme pridali magmatické sily podložia na Filipínach a tak isto jedinečné prvky zo sopečnej činnosti. Priamo prvky z lávy a popola majú inú aktivitu ako tie z minulosti, ktorú svoj potenciál vyčerpali. Znovu a znovu plno cvičení smerom k filipínskym liečiteľom a ich až božské uctievanie. Snaha o absolútnu vieru, že každý filipínsky liečiteľ skutočne operuje prstami a potom ranu zacelí. Aj keď u viacerých bolo z videí zrejmé, že ide skôr o fikciu ako skutočnosť. Vtedy sme nechápali, že nie je dôležité sa sústrediť na to, či je operácia iba ilúzia alebo skutočnosť. Aj uverená ilúzia ako zázrak je vlastne liečivý fenomén. Až keď som sa oprostil od skúmania schopností operovať prstami, dostal som sa k úcte k živej ľudskej kosti a toho, čo sa v kostiach nachádza. Začali sme pri skúmaní hovoriť o protónových energiách pri liečivých operáciách filipínskych majstrov.

Skúmali sme aj osoby, ktoré preliečili filipínski majstri reiki a zistili sme, že im mimoriadne silne aktivizovali a magnetizovali kosti a spustili toky nejakých energií. Dnes už vieme, že to boli protónové energie špecifických mitochondrií v kostiach daných osôb. A tieto energie sa masívne valili do tela a liečili každú bunku. A to sme už boli konečne pri zdroji filipínskeho reiki. Zverejňujem tieto štúdie preto, aby sa v prípade záujmu naučili tieto energie spúšťať všetci reikisti.

Reiki Filipines – zoznam
http://www.aenet.org/philip/healers.htm
Antonio Alcantara, Perlito Alcazar, Benjie Balacano,  Roxas Bravo, Amelia Calzado,  Nida Canlas, Martin A. Caoili,  Bro. Lito Fausto,  Avelina Ganagana, Aurelia Gutierrez, Virgilio Gutierrez,  Jun Labo, Emilio Laporga, David Oligane, Alex Orbito, Marcos Orbito,  Placido Palitayan, Bro. Reginaldo G. Sierra, Jose Segundo, Teodora Soberano,  Nemesio Taylo, Bro. Alfredo Yambao and Sr. Emma Yambao, Monica Villegas, Anthony Vivero

Reiki Filipines – Virgilio Gutierrez
http://lnk.sk/mD4

Reiki Filipines – Tony Agpaoa
https://www.facebook.com/pages/Tony-C-Agpaoa/125481397507001

VIDEO GUTIERREZ REIKI
https://www.youtube.com/watch?v=hv2AudS74sA
https://www.youtube.com/watch?v=__VFSp_RN5Y
https://www.youtube.com/watch?v=XpJKmoLoq5U
https://www.youtube.com/watch?v=CIM4AmYBCe8
https://www.youtube.com/watch?v=15oD3DDxLSQ
https://www.youtube.com/watch?v=OvpiMkIHPjc

VIDEO AGPAOA REIKI
https://www.youtube.com/watch?v=G3ixr4sA4bo

Tuberkulóza kostí
Podrobnejší prieskum kostí niektorých filipínskych liečiteľov preukázal zaujímavú skutočnosť a to, že boli často poškodené tuberkulózou kostí a mali teda čudnú skladbu, množstvo výrastkov, atypických buniek a plno mitochondriálnych štruktúr. A tu je to celé tajomstvo. Kosti a v nich mimoriadne veľa mitochondrií Eva a teda schopnosť produkovať protónové energie z rôznych chemických produktov. Filipínski liečitelia sú schopní iným ľuďom pri liečbe otvoriť kosti a aktivizovať všetky druhy mitochondrií a spustiť jedinečné ozdravovacie postupy na úrovni protónov. Nepíšem tu, ktorých filipínskych liečiteľov sme veštecky skúmali a ktorí trpia takýmito ochoreniami. Čím lepšie liečivé schopnosti, tým viac tuberkulózou zmenených kostí a postihnutého organizmu. Veci sa stali jasnejšími. Už bolo možné začať hľadať také koncentračné cvičenia, ktoré by otvorili cestu k nácviku takéhoto protónového liečiteľstva. Pri nácviku sa treba neustále napájať na filipínskych liečiteľov, ale aj osoby, ktorých kosti zdeformovala tuberkulóza.

Tuberkulóza kostí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuberkul%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Tuberculosis
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/referatove-vybery/radiodiagn…
http://is.muni.cz/th/211421/prif_b/Finalni_verze_bakalarky.p…
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/mimoplicni-formy-tbc-oste…
http://www.meb.uni-bonn.de/dtc/primsurg/docbook/html/x10416….

Kúzelníctvo
Uveriť, že čarodejníctvo a kúzla s bylinkami a magické postupy našich predkov sú skutočné a neuveriteľne pomôžu je základ liečby pomocou viery. No treba vedieť, kedy ho uplatniť a na čo v ľudskom tele funguje. Môžu fungovať ako placebo efekt, to je prirodzené a nevyhýbame sa pri liečbe aj tejto technike. Veriť v zázračnú moc šamanských rituálov a znakov je silne liečivá vec, pokiaľ ich vložíte do ľudského tela a to tak, že ich vyrobíte zo živlov a zo svojich snov alebo danej osoby. Viera je tu sugeratívna a nespochybňuje sa za žiadnych okolností.

Kúzelníctvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iluzionismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Escapology
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleight_of_hand
http://en.wikipedia.org/wiki/Mentalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Card_manipulation
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_magicians

VIDEO FILIPINES KEJKLE
http://www.youtube.com/watch?v=zZJFKHrKtIo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DQICImJ-ci8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=qnubWnRtTi0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-5D126gL_AE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4tC1XyY26SQ&feature=resu…
http://www.youtube.com/watch?v=KalJ11Yagy0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=I_6OKfoRCm8&feature=resu…

http://www.youtube.com/watch?v=cHEXW5k7xhc
http://www.youtube.com/watch?v=DjEtEAgba7k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=MCAB5aHX3LM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=…
http://www.youtube.com/watch?v=xulwnToo_g0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Qjm83Fd8ZoQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4QSqpTM2MBI&feature=chan…

Reiki ruka
Jedinečný fenomén ukladania rúk na chorú osobu a liečba pomocou priloženia rúk. Masérove ruky, ktoré prehrievajú telo masírovanej osoby. Ide tu o fenomén schopnosti liečiť rukami seba alebo inú osobu v jej prítomnosti alebo bez jej prítomnosti na diaľku. Skúsme si povedať, aké tu máme možnosti. V prvom rade máme v dlani skupinu kostičiek a v medicínskej evolúcii človeka sa píše o zakrnených orgánoch v ľudskom tele, ktoré možno aktivizovať a tak získať mimoriadne schopnosti. Kostičky v dlani ruky skrývajú takýto potenciál tvorby zvláštnych liečivých energií. To je jedna možnosť. Podobnú hadiu silu alebo pránu skrývajú kostičky kostrče. Tieto oblasti možno premostiť koncentráciou a dlhodobým výcvikom. Podobný zakrnený orgán je aj okolo úst. Ide o fúzy alebo výrastky ako u niektorých rýb a potenciál magnetických bioenergií. To je jedna oblasť, ako získať energetický potenciál.

Potom sú tu techniky reiki. Začnete si vo svojom mozgu z predstáv živlov ako je oheň, vzduch, voda, zem a množstva snov tvoriť obrovskú špirálu a posúvate ju do svojho tela. Môžete tvoriť aj menšie špirály vo svojom tele zo snov a živlov a k tomu pridáte techniku holotropného dýchania. Spočíva v koncentrácii na orgány a sugeratívne uveriť a praktizovať, že orgány majú ústa a nos a dýchajú ako naše pľúca. V tomto efekte sa v tele reikistu začne tvoriť stovka špirálok a tieto dávate do seba, koncentrujete a zahusťujete. Posuniete si ich do oblasti a rovno do pupka si zatlačíte prstom. V tejto oblasti aktivizujete zbytky pupočníka, ktorý bol cez pupočnú šnúru premostený na placentu vašej matky. Aj v tejto oblasti je množstvo spiacich neurónov z obdobia vývoja plodu a embrya a treba tu všetko aktivizovať. Tu tvoriaca sa energia sa nabaľuje na energetické špirálky, ktoré sú koncentrované a potom energie z tejto oblasti tečú do rúk ku kostičkám v dlani každej ruky. A môžete liečiť seba alebo inú osobu pred vami alebo na diaľku bez jej prítomnosti.

Je tu ešte jeden postup zo živlov vyrábať detské ruky a holotropné dýchanie. Vzniká obrovské množstvo detských rúk a koncentrujte ich v oblasti pupku a tu zobudených neurónov embryonálneho vývoja a potom ich posúvate do rúk a liečite seba alebo inú osobu. Takto možno tvoriť aj kotúčiky a stabilné rotujúce objekty, ktoré možno aj rovno vložiť do vnútra osoby, ktorú liečite alebo seba a premostiť ich na rôzne bioenergetické zdroje ako rujné zvieracie samice a podobne.

Reiki ruka – cvičenie
Mám tu pre vás niekoľko klasických techník na rozvoj liečivých rúk. Skúste si nimi zobudiť liečivé sily v rámci reiki systému. Ide iba o pomocné techniky na zobudenie liečivých rúk.
01. Masírujete si jednu ruku o druhú až budú horúce od trenia a potom ich priložte na telo chorej osoby.
02. Zatlačte palcom na jednu dlaň a točte do horúčavy a to isté spravte na druhej dlani.
03. Kmitáte vo vzduchu jednou a druhou rukou ako krídlami vo vzduchu. Reiki a rezonancie a ukladáte na hlavu pacienta.
04. Ruky si ponoríte niekoľkokrát do primerane horúcej vody alebo necháte na celé ruky tiecť horúcu vodu a potom liečite.
05. Držíte horúcu elektrickú podušku a potom prikladáte ruky na časť tela chorej osoby.
06. Rukami masírujete neustále dokolečka určitú oblasť tela a znovu a znovu.
07. Natriete si ruky masážnym krémom vyvolávajúcim horúčavu alebo naopak masážnym krémom vyvolávajúcim chlad.
08. Do rúk si napustíte cez prístroj Tens slaboprúd a tým liečite chorú osobu. Prístroj máte pripevnený na tele.
09. Dáte si psychowalkman a liečite danú osobu a uvádzate sa do hypnózy.
10. V jednej ruke silný magnet aj v druhej ruke silný magnet.
11. Na jeden prst prsteň z ušľachtilej ocele a pri liečbe ním neustále točiť.
12. Fúkate vzduch z úst medzi naladené ruky pred sebou.
13. Vo fľaške máte kyvadlo na špagátiku, fľaša je zazátkovaná a trénujete silu bioenergie, aby ste pohli kyvadielkom vo fľaši.
14. Zoberte do jednej ruky kyvadlo na špagátiku a roztočeným kyvadielkom chodíte po tele ležiacej osoby.
15. Medzi ukazovákom a palcom máte drôtik v tvare písmena V, chodíte okolo tela stojacej osoby, meriate množstvo vyžarovania a potom ho dopĺňate.
16. Držíte prstami obidvoch rúk kus prírodného dreva v tvare Y, silne ho tlačíte na koncoch a chodíte po tele osoby.

Reiki ruka
http://en.wikipedia.org/wiki/Therapeutic_touch
http://en.wikipedia.org/wiki/Efficacy_of_prayer
http://therapeutic-touch.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Faith_healing
http://www.vodasvetla.cz/1-Text/B.Koci-Duchovni-lecba/bedric…
http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit…
http://www.lecitele.cz/magazin/shamballa-dokonaly-svet-v-nas
http://www.peramost.cz/clanek/298-kniha-ktera-leci
http://www.vitalia.cz/clanky/lekari-lecitele-a-samani/
http://psychologie.cz/vira-jako-lek-vira-jako-jed/
http://santal.hyperlink.cz/ukazky%20z%20knih/SVETLO%20V%20NA…
http://cs-magazin.com/index.php?a=a2007021033
http://www.mojemedunka.cz/clanek.aspx/zdravi/clanek/proc-jsm…

Iluzionista
Veriť v zázrak sa niekedy a za určitých okolností vyplatí. A kedy sa to teda vyplatí dať si tú námahu, aby sme na čas uverili, že zázraky sú možné? Je takýto stav a je spojený s ozdravením kostí a priamo okostice, ale aj kostnej špongie plnej rôznych druhov mitochondrií. A pokiaľ chcete preniknúť koncentráciou do kostnej špongie, tak vám to odporúčam spraviť v momente, keď ste si nasugerovali a bez výhrad veríte, že sa na vás deje zázrak. A takýmto stavom sa dostanete do vnútra kostnej špongie v kostiach a tu ku skupine mitochondrií Eva. Ide o mitochondrie, ktoré riadia ostatné mitochondrie DNK v ostatných bunkách tela. Dostať sa k mitochondriálnym orgánikom Eva znamená ovládnuť, čo robia mitochondrie DNK a podieľať sa na celej biochémii každej bunky.

Iluzionista
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iluzionismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_%28illusion%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_(paranormal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Stage_illusions
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Magic_(illusion)
http://en.wikipedia.org/wiki/Platform_magic
http://www.loc.gov/rr/rarebook/digitalcoll/digitalcoll-magic…

Mitochondrie
Každá bunka má bunkové jadro a nielen jedno. Bunkové jadro sa stará o delenie bunky. Ale o chod každej bunky sa stará druhé, významnejšie jadro a to je mitochondria DNK. Obsahuje chromozómy a gény a v zásade riadi všetok biochemický a fyzikálny život bunky a sem vedú koncentračné schopnosti ezoterika. Každá bunka môže obsahovať aj mitochondriu Elektráreň, ktorá produkuje z chemických látok bioenergiu pre celé bunku a aj celé ľudské telo. A potom tu máme ďalšie mitochondrie a to hlavne v kostnej špongii, kde produkujú množstvo chemických látok pomocou zmeny protónového čísla vo vnútri jadra atómov. Ide o mitochondrie Fabrika. K týmto typom mitochondrií smerujeme. Mimochodom, ešte v ženskom vajíčku sa nachádza mitochondria Ovum a je dôležitá pri vývoji oplodneného vajíčka a jeho zmene na morulu, zygotu a embryo. Aj neskoršie z pozície v kostiach riadi výstavbu ľudského tela.

Mitochondrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_disease
http://www.ninds.nih.gov/disorders/mitochondrial_myopathy/mi…
http://mitolab.lf1.cuni.cz/homepage.php?lang=cs&page=mi…
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/mitochond…
genetika.upol.cz/download.aspx?id=260&t=0
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
Mitochondrie – Wikiskripta
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Mitochondri%C3%A1ln%C3%A…
Mitochondrie – EVA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_Eva
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve
Mitochondrie – ovum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vaj%C3%AD%C4%8Dko
http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_cell

VIDEO MITOCHONDRIA CELL
https://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4
https://www.youtube.com/watch?v=TgJt4KgKQJI
https://www.youtube.com/watch?v=_UQwbb00UV0
https://www.youtube.com/watch?v=LfDYGanMi6Q
https://www.youtube.com/watch?v=-XGrtSA6BOs
https://www.youtube.com/watch?v=4J1GgSg0u1s
https://www.youtube.com/watch?v=F_68cZ1WT8A
https://www.youtube.com/watch?v=x5f8COMZL_w
https://www.youtube.com/watch?v=nD9fyuisMkg
https://www.youtube.com/watch?v=TI93PH_yugE
https://www.youtube.com/watch?v=w04u7-MAbv0
https://www.youtube.com/watch?v=24b2VNSJ6_g

https://www.youtube.com/watch?v=A24ltRK_a_w
https://www.youtube.com/watch?v=FFSdi3EJPys
https://www.youtube.com/watch?v=TgJt4KgKQJI
https://www.youtube.com/watch?v=gH_8AJvuwew
https://www.youtube.com/watch?v=yF7esxWJj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=p_w6nihr5VA
https://www.youtube.com/watch?v=Pf1kIs7gQVk
https://www.youtube.com/watch?v=F_68cZ1WT8A
https://www.youtube.com/watch?v=TEAFanq3e28
https://www.youtube.com/watch?v=W3aQ2p9UkNc
https://www.youtube.com/watch?v=0y7n-vK1AJE

https://www.youtube.com/watch?v=-_8aYKcQZ_Q&index=3&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=0NmBaw3grr4
https://www.youtube.com/watch?v=_YuCK-bNOfA
https://www.youtube.com/watch?v=L4oLqzskwJ8
https://www.youtube.com/watch?v=3yKVyYsZ_EY
https://www.youtube.com/watch?v=lRFEUMwrRtk
https://www.youtube.com/watch?v=55WmsAfNtv0
https://www.youtube.com/watch?v=Nq5w-8iBuTs
https://www.youtube.com/watch?v=6oHKwO55Xss&list=PL4UKs…
https://www.youtube.com/watch?v=7iAk8bj6-Xc
https://www.youtube.com/watch?v=0OQzEhUC6Dw

Svätožiara
Celé ľudské telo potrebuje, aby bolo pod bioenergetickým napätím ako každý živý organizmus. Celú tvorbu bioenergie zabezpečujú úplne mini drobné orgániky v každej bunke – mitochondrie. A teda sú ich miliardy a miliardy. Sú maličké a pre ľudské oko neviditeľné. Môžete ich vnímať cez elektrónkový mikroskop. Sú to také miniatúrne elektrárne, ktoré premieňajú chemické látky na bioenergiu. V každej mitochondrií sú kovové prvky.

Pokiaľ bunka žije, musí produkovať bioenergiu. Miliardy mitochondrií v ľudskom tele nakoniec vyprodukujú bioenergiu, ktorá ho napĺňa a tá, čo sa nevyužije alebo vykonala určité úlohy odteká mimo ľudské telo. Keď je niektorý orgán v tele chorý alebo poškodený, tak senzibil to dokáže zistiť vnímaním aury. Ako je možné, že je niekto senzibil? Napríklad si cvičením ucha a svalov okolo ucha otvorí zakrnené štruktúry zvieracieho sluchu a mnohoročným cvičením si vybuduje v mozgu schopnosť počuť bioenergetické napätie ako v trafostanici vysokého napätia.

Pokiaľ si odcvičíte vo svojom mozgu a tele rané štádiá klinickej smrti, tak pre takýto mozog nebudú hrať žiadne vzdialenosti žiadnu rolu a dokáže operovať v mikrosvete 10 umocnené na mínus 20 metra. Bez tejto schopnosti bude mimoriadne ťažko presúvať svoju myseľ a jej aktivity či už po planéte Zem, alebo v kozme.

Vieme, kde sa v ľudskom tele tvorí bioenergia, vieme, ako ju vnímať okolo orgánov a častí tela a dokážeme ju vnímať aj okolo celého povrchu ľudského tela. Obteká okolo tela a tu tvorí to, čo sa volá v ezoterických, ale aj medicínskych kruhoch aura. Pokiaľ je v organizme všetko v poriadku, tak aura je rovnomerne rozložená na celom povrchu tela. Ale keď je niečo v tele poškodené, tak bioenergie je v aure málo alebo veľa. A to sa dá už aj senzibilovi diagnostikovať.

Napríklad: mozog má v temennej oblasti nad ušami určité poškodenia, hovoríme o epileptických záchvatoch. Senzibil začne vnímať, že aura okolo hlavy je nejaká silne mliečna a na povrchu a vo vnútri mozgu sa hromadí určitá silnejšia bioenergia ako je bežné. Aj pes epileptickej osoby môže tieto zmeny aury zachytiť a štekotom upozorniť svojho majiteľa, aby sa dostavil do nemocnice, kde bezpečne záchvat prežije.

Samozrejme, ezoterik je zdravá osoba a nechce, aby jeho mozog bol záchvatový. Ale môže si vytrvalým výcvikom navodiť predstupeň epileptického záchvatu rôznymi koncentračnými technikami. Vytrvalým tréningom prinúti mozog a v ňom neuróny, aby vo svojich mitochondriách zhromaždil a produkoval tento druh bioenergie, takzvanej mliečnej bioenergie. Ale to by bola táto bio mliečna tekutina iba okolo hlavy a nie v celej aure. Ale čo robiť, aby sa táto mliečna aura objavila v celom tele? Jednoducho tento stav prenesiete najprv na kosti a potom na svaly a ostatné orgány, ako keby sa počiatočné štádium záchvatu prenieslo do všetkých častí tela. A tu všade navzájom spájate aktivity mitochondrií DNK vo vnútri každej bunky. Ale musíte sa dostať aj do vnútra kostí a ovládnuť mitochondrie Eva alebo Adam, ktoré riadia všetky mitochondrie ľudského tela a to je rozhodujúci moment vstupu do protónového riadenia buniek.

Ešte je tu jedna možnosť a to premostenie všetkých mitochondrií v každej bunke, ktoré produkujú bioenergiu. Stav sa silne podobá začínajúcej migréne a niečomu ako iskrenie nervstva a neurónov a ostatných buniek v tele. Premostenie mitochondrií na výrobu bioenergie ich dá do spoločnej aktivity a nie iba samostatne v každej z miliárd buniek ľudského tela.

Ďalšie mitochondrie sú v kostných bunkách a to priamo v oblasti kostnej špongie. Vyrábajú zmenou protónového čísla špecifické bioprvky a chemické látky. Aj k týmto mitochondriám sa treba nácvikom koncentrácie prepracovať a vzájomne ich premostiť. A tu sa prepracujete k silných magnetizovaným energiám, ktoré umožnia vrátiť telu silný stav biomagnetizmu.

Ďalší fenomén posilňujúci protónové bioenergie a protónový magnetizmus je otvorenie zakrnených orgánov na kostrči a tu ide o drobné kostičky. Ich aktivovanie vytvára ešte silnejšie bioenergie, môžeme hovoriť o Kundalini sile alebo hadej sile.

Svätožiara
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatozář
http://en.wikipedia.org/wiki/Aureola
Svätožiara – mandorla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandorla
http://en.wikipedia.org/wiki/Mandorla
http://www.sandplay.org/symbols/mandorla.htm
http://www.mandorla.com/context/what.html
Svätožiara – aureola
http://en.wikipedia.org/wiki/Aureola
Svätožiara – aura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aura
http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_%28paranormal%29
http://apoort.net/esoterika/reiki-andel/#aura
http://www.nakridlechandelu.cz/aura/aura-jeji-barvy
http://satori.mysteria.cz/aura.html
http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&…
http://zivotni-energie.cz/svetlo-a-aura-jak-videt-auru.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)
Svätožiara – symptóm záchvatu
http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(symptom)
http://nemoci.vitalion.cz/migrena/
Svätožiara – Kirlian efekt
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography
http://danyk.cz/kirlian.html
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/index.php?option=com_content…
http://www.shamballa-reiki.cz/blog/kirlianova-fotografie-aur…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Migr%C3%A9na

AURA VIDEO AUREOLA
https://www.youtube.com/watch?v=BUjDzxzBBYw
https://www.youtube.com/watch?v=kinFvfUA08c
https://www.youtube.com/watch?v=C4KQyAvv8Qo
https://www.youtube.com/watch?v=m-antZ1WvY8
https://www.youtube.com/watch?v=e-az-llfPgg

VIDEO AURA EPILEPSIA
https://www.youtube.com/watch?v=6zXFUIjY5xU
https://www.youtube.com/watch?v=zgGl8FMHjDg
https://www.youtube.com/watch?v=iJrZSMHJZYM
https://www.youtube.com/watch?v=arAwOeYtg24
https://www.youtube.com/watch?v=8vnFIi-LomE
https://www.youtube.com/watch?v=yEROzHBdv4U
https://www.youtube.com/watch?v=eLKdWqqKyjA
https://www.youtube.com/watch?v=AjbrmfjJRk0
https://www.youtube.com/watch?v=k8qxEdQrFUc
https://www.youtube.com/watch?v=MtJyHp_AZL8

AURA GLORY KOSTI
https://www.youtube.com/watch?v=zB0FCT31t9A

Pridaj komentár