Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 5.5.2018 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI ASTRÁL – OPAKOVANIE.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa vrátime naspäť a preberieme si tému: REIKI ASTRÁL.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia do oblasti uplatnenia reiki astrál. Zopakujeme si zasvätenia, posilníme ich a dostanete nové zasvätenia.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-…

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=zVpTFz7fhaI

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

REIKI ASTRÁL – OPAKOVANIE
https://www.meditacia.sk/2024-Reiki-klasicke/7163-Pozvanka-n…

MIMOTELOVÉ  PROJEKCIE – OBE

Budem sa tu venovať mimoriadne zložitému problému a to je premostenie mimozmyslových projekcií na praktický systém reiki.Najprv sa pozrieme na mimozmyslové zážitky z pohľadu medicíny a jej vnímanie týchto zážitkov ako duševných a psychických porúch človeka. Je to pohľad medicíny a viac psychológie a psychiatrie.

Teda podľa medicínskych poznatkov sú mimozmyslové a mimotelové zážitky iba rôzne druhy halucinácií. To je klasický medicínsky prístup, ktorý tu budeme rešpektovať a vychádzať z neho. Tieto zážitky majú ľudia, ktorí nejakým spôsobom poškodili svoje neuróny a nervové bunky. Teda napríklad upadli do klinického stavu zomierania a vrátili sa z toho stavu naspäť. Samozrejme, že už s mierne poškodenými funkciami nervstva a neurónov. Prípadne osobe sa znížila alebo poškodila činnosť nervstva neurónov mozgu a nie je schopná logického a racionálneho uvedomenia si, že je človek a nie zviera. Starnúce osoby trpia stratou neurónov a môžu byť prehlásené za nesvojprávne. Už nie sú schopné ani minimálne myslieť ako malé detičky v jasličkách. Potom sú tu rôzne menšie poruchy, aby ste zažívali rôzne astrálne projekcie. Teda niečo ako prienik energií a ega a túžob mimo telo.

Deje sa tak napríklad v prípade, že osoby produkujú v tele veľa nočného melatonínu, serotonínu a iných látok a tieto látky sa im ukladajú v bunkách. Alebo sa im v bunkách ukladajú mimoriadne prebytočné zásoby železa a podobne. U týchto jedincov dochádza k spontánnym prejavom mimotelových projekcií a osoby ich vedome neovládajú, ale o nich tušia. Je tu osoba, ktorá zažila uspanie u lekárov, teda dali jej narkózu a pod vplyvom látok na uspanie zažila mimotelový zážitok. Osobne komunikujem s osobou, ktorej lekári dali narkózu raz, ale osobe sa v noci produkujú látky podobné narkóze a má celú noc mimozmyslové projekcie, čo je vlastne nebezpečné z dôvodu, že v noci má telo regenerovať a nie časť psychiky niekam premiestňovať a nevedieť ani kam.

Je tu iný prípad a to je užívanie drog ako ayahuaska, meskalín alebo čistá forma z ayahuasky  DMT droga. Niekde vo svete sú tieto drogové látky povolené. Zo zákona musím konštatovať, že ich užívanie je nezákonné a úplne poškodia psychiku človeka. Ich branie je trestné a neodporúča sa. Aby ste zažili mimotelové zážitky, netreba zrovna brať drogy. Stačí si ich vyrobiť v sebe na základe sugerácie a umeleckých výtvorov ľudí pod ich vplyvom. Je to vnútorná produkcia drog a nie je to nezákonné. Každý z nás si určité mikrodrogy vytvárame v tele. A v tomto prípade choré osoby môžu vytvárať DMT vo vysokých dávkach v sebe bez vonkajšieho použitia a zase budú trpieť spontánnymi mimotelovými projekciami – OBE.

Extrémny prípad je osoba, ktorá nezákonne berie drogy a mieša ich tak, že ohrozuje vlastný život. Skončí v nemocnici a doslova ju prehlásia za mŕtvu a ona ožije a funguje, samozrejme s poškodeným mozgom. Ale táto osoba potom robí mimoriadne silné mimozmyslové putovanie a kde koho lieči a pomáha. Osobne takúto osobu poznám a učím ju, ako tieto jej stavy ovládať v prospech iných.

Osoba má za sebou nekonečný počet klinických smrtí a návratov z nich. Začína postupne zo seba do priestoru dostávať energie s informačným poľom. Pracovne hovoríme o bublinkách a schopnosti plniť drobné úlohy a poslania. Môžu sa stať základom zvláštnej bio umelej inteligencie. Takáto osoba preniká do sveta mŕtvych spomienok, ktoré sa hlavne formujú z neurónov v kostiach. V ezoterike hovoríme o kostnom mozgu.

Sú medzi nami osoby so značne znetvorenými kosťami a aj svalmi a ich psychika s biočasticami preniká do rôznych oblastí kozmu.

Osoby, ktoré majú aj zvieracie kosti v tvárovej časti, dokážu ísť do kozmu a kontaktovať takto napríklad organicko-technologický život a inteligenciu mimo našu Galaxiu. Asketickí jogíni, ktorí meditujú a odosobňujú sa od všetkého na tejto planéte a roztrhali meditáciou spojenie s objektmi okolo seba, putujú do kozmu a aj do čiernych dier. Často žiadam týchto pánov jogínov, aby ma zobrali na takéto astrálne výlety. A keď som chcel účasť, tak som musel cvičiť niekoľko rokov jogu odosobnenia a potom sa výlety do kozmu konali cez tieto osoby.

Základom týchto všetkých mimozmyslových projekcií je tvorba špecifických látok a to rovno v ľudských kostiach. V kostiach a kostných bunkách sa tvoria bio supravodivé látky za telovej a izbovej teploty. Na mimozmyslové aktivity treba mimoriadne čudné bio supravodivé látky z ľudských kostí a tu to môže byť veľký problém, lebo v kostiach sa pre astrálne projekcie začnú tvoriť látky, ktoré nakoniec ľudské telo trvalo poškodia a zničia. A nekontrolovateľne a zle prevádzajúce mimotelové zážitky neodporúčam cvičiť ani trénovať. To musím tu napísať z dôvodu zákonov, ktoré ma k tomu rozumne nútia. Je to právne vedomie a doporučenie.

Astrálne projekcie dosiahnu ľudia s poškodenou alebo neštandardnou chémiou v kostných bunkách. Ale aj osoby, čo boli vystavené kozmickému žiareniu. A niet divu, že niektorí kozmonauti dosiahli mimozmyslové projekcie a kontakty s technologicko- organickým životom alebo inteligenciou v extrémnych hĺbkach kozmu. Je to reálne možné. Osoby, ktoré boli ožiarené, majú na jazyku čierne body a aj na kostiach a budú mať trvalé a nekontrolovateľné mimotelové a zmyslové zážitky. Osoba dostala rádioaktívnu látku z dôvodu vyšetrenia a aj táto slabá radiácia sa usadí v kostiach a osoba bude mať do smrti mimotelové zážitky. Osoby, ktoré majú mimotelové zážitky, cítia diaľkové reiki liečby lepšie ako iné osoby. Teda ich senzibilita vnímania reiki energií je vysoká.

Detičky robia mimozmyslové projekcie cez detskú žľazu v strede hrude a cez energie v tejto oblasti. Celé to voláme anjelské sféry. Staršie osoby z dôvodu staroby a nedostatku neurónov robia spontánne mimozmyslové projekcie do sveta mŕtvych spomienok.

Špecifický prípad je osoba, ktorá si dala operovať mozog a viac hodín sa jej krv chladila a pretekala cez mozog. Takéto osoby potom majú mimoriadne ďaleké mimotelové projekcie do hlbočín kozmu. Niekedy až na úroveň 100 km umocnené na 400 km všetkými smermi od našej Galaxie. Tak isto je tu možnosť spoločného astrálneho putovania do reálneho kozmu. Teda ja by som takýto astrálny zážitok nezažil, ale spoločne s touto osobou sa to dá dosiahnuť. Danú osobu učíte, ako ovládať, aby nebola jej psychika a jej ego stále v hlbočinách kozmu a nezničila si psychiku.

Ešte špecifickejší prípad je osoba, ktorá sa vedome mrzačí a má masochistické poruchy a bolesť jej chutí. Mimotelové zážitky sú cez magnetické a magmatické jadro Zeme do hĺbok kozmu. A tak isto je dobré takúto osobu požiadať o spoločné cestovanie, ale nie často. Človeku by to rýchlo zničilo chémiu, bunky a zdravie.

Často do mimotelových zážitkov pôjdu osoby s poškodeným spánkovým lalokom za ušami. Teda nekontrolovateľné astrálne projekcie. Ja osobne viem v spánkovom mozgu na dobu určitú niektoré funkcie oslabiť a spraviť astrálne projekcie. Ale nikdy to nerobím sám, ale s viacerými osobami, ktoré to majú patologické.

Mimozmyslové projekcie sa dajú robiť aj do mikrosveta častíc a najhlbšie 10 umocnené na mínus 60. Teda 10 umocnené na mínus 10 sú niečo ako elektróny, kvarky, protóny a podobne. Ale v týchto projekciách mimo telo sa ide ešte na jemnejšie častice. Veda ich už volá vlna a nie častica. Už nie sú vo veľkosti hrotu ihly. To je iba prirovnanie, aby ste vedeli, v akom mikrosvete sa to pohybujete 0,0000001 a ešte menej, aby to bolo trochu jasnejšie. Magnetar, kvazar, supernova, hypernova sú mikročasticové.

Osobne praktizujem všetky druhy mimotelových zážitkov. Som lovec takýchto jedincov a často podnikám kontrolované mimotelové projekcie po celom známom svete, ale aj k organicko – technologickému inteligentnému životu. A vo svete mimotelových zážitkov som známa „celebrita“. Aby som si uchránil zdravie a aj štandardnú psychiku (určuje ju jedine psychiater), musel som spraviť množstvo racionálnych opatrení. V prvom rade praktizujem vedomé a prísne kontrolovateľné prejavy mimotelových projekcií. Je to taký výskum a vlastné praktiky. Má to cieľ a tvorí prostriedky. Teda mimotelový stav mám trvalo mierne aktívny. Taký stav minimálnej aktivity a minimálnych bio supravodivých látok k tejto činnosti. Bio supravodivé látky tvorím hlavne pre fyzické a psychické zdravie a som ako atómová hlavica s nosnou raketou uzavretý vo fyzickom obale svojho tela. Sú aj jednotlivci, ktorí robia mimotelové projekcie a potom ma atakujú a otravujú. Keď si nedajú povedať v dobrom, tak občas dostanú príučku a mimotelovú projekciu do takých hlbín kozmu, kde to nemajú šancu spoznať. A tu ich nechám, aby sa skúsili vrátiť, ako sa hovorí, domov. Potom ich pozorujem a cesta domov im trvá niekoľko mesiacov. Nakoniec im pomôžem, keď niekde uviaznu. A už ma nebudú pokúšať.

Daná téma by bola na celú knihu a popísať všetky mimotelové zážitky by bola rozsiahla vec. Tak aspoň taký úvod do tejto problematiky. Vedome konám mimotelové zážitky, skúmam ich, som lovec netradičných mimozmyslových zážitkov u daných osôb. Dokonca mám skupinu, ktorá na tejto báze vyvíja niečo ako bio umelú inteligenciu alebo systém. Je to spojenie mimotelových záležitostí, systému dvojníka popísaného v psychiatrii a toho, čo bude potom, keď nebudeme. Ale to nie je koncept pre bežného smrteľníka. Niečo podobné ako homunkulus v alchýmii a hermetizme, keď vám to bude bližšie. Jeho základom je však tvorba technickej inteligencie človeka na planéte Zem.

Skúsenosti mimo telo OBE
Mimotelová skúsenosť (z anglického out-of-body experience, OBE alebo niekedy oobe) je zážitok, ktorý typicky zahŕňa pocit vznášania sa mimo svoje telo a v niektorých prípadoch vnímania fyzického tela z miesta mimo svoje telo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-body_experience

Fantómové končatiny OBE
Fantómová končatina je pocit, že amputovaná alebo chýbajúce končatina je stále ešte pripevnená k telu. Väčšinou ide o pocity bolestivé. Fantómové pocity môžu tiež nastať po odstránení iných častí tela, ako sú končatiny – napr. po amputácii prsníka, odstránení oka (syndróm fantómového oka). Bolesť niekedy zhoršuje stres, úzkosť, a zmeny počasia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_limb

Autoskopia OBE
Autoskopia je skúsenosť, v ktorej človek vníma okolité prostredie z iného pohľadu, z pozície mimo vlastného tela. Prípady autoskopie sa bežne vyskytujú v modernej psychiatrickej praxi. Podľa neurologického výskumu sú autoskopické skúsenosti halucinácie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoscopy

Návrat zo stavu konštartovanej smrti a drogy a narkóza
Temporopriestálna križovatka  TPJ – OBE
Temporopriestálna križovatka (TPJ) je oblasť mozgu, kde sa stretávajú časové a parietálne laloky. TPJ zahŕňa informácie z talamu a limbického systému, ako aj z vizuálnych, sluchových a somatosenzorických systémov. TPJ tiež integruje informácie z vonkajšieho prostredia ako aj z vnútra tela.
https://en.wikipedia.org/wiki/Temporoparietal_junction

Diabolské dvojča OBE
Diabolské dvojča je antagonista nachádzajúci sa v mnohých fiktívnych žánroch. Sú to fyzické kópie protagonistov, ale s radikálne obrátenými morálkami. Aj keď môže byť morálny rozdiel medzi skutočnými biologickými dvojčatami, termín je častejšie nesprávny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_twin

Astrálne telo OBE
Astrálne telo je silueta hmotného tela človeka, útvar, vznikajúci fosforescenciou hmotného tela podmienenou pôsobením ďalších substancií a esencií prítomných v hmotnom tele. Jeho forma je vytváraná pojmami, s ktorými pracuje myseľ a vedomie človeka.
https://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body

Jemné telo OBS
Energetické telo (iné názvy: vibračné pole, jemné telo, biopole, aurálne pole) je v niektorých náboženstvách, parapsychológii, mystike útvar okolo tela (často aj akéhokoľvek predmetu), ktorý sa interpretuje ako jemné energetické „vyžarovanie“, „pole“, ktoré sa skladá z viacerých ďalších „tiel“, „vrstiev“, „úrovní“.
https://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body
Už musia byť do určitej miery poškodené určité percentá neurónov.

Éterické telo OBS
Éterické telo je tvorené drobnými energetickými líniami, má rovnakú štruktúru ako fyzické telo, vrátane všetkých anatomických častí a orgánov. Skladá sa z energetických matríc, na ktorých je fyzická hmota tkanív ukotvená a ktoré určujú tvar tela. Éterické telo sa rozširuje nad telo fyzické na vzdialenosť 0,8 – 5 cm, pulzujúcou rýchlosťou 15-20 cyklov za minútu. Farba éterického tela sa pohybuje od svetlo modrej k šedej.
https://en.wikipedia.org/wiki/Etheric_body

Špiritizmus OBE
Špiritizmus je viera v posmrtný život a komunikáciu s dušami zomrelých prostredníctvom média. Špiritizmus nie je náboženská sekta, ale filozofia alebo spôsob života, stúpenci špiritizmu sa nazývajú špiritisti. Za zakladateľa špiritizmu je považovaný Allan Kardec.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritism

Prežitie klinickej smrti a návrat do života.
Prežitie klinickej smrti v detstve a zahojenie poškodených neurónov.
Mnohonásobná klinická smrť a opakované návraty.
Návrat zo stavu lekársky konštatovanej smrti a drogy a narkóza.

Smrť OBE
Smrť je zastavenie životných funkcií v organizme spojené s nezvratnými zmenami, ktoré obnovenie životných funkcií znemožňujú. Smrť je teda stav organizmu po ukončení života, úplná a trvalá strata vedomia. Smrť nastáva u každého živého organizmu v inom veku a vo väčšine prípadov ju nemožno presne určiť vopred.
https://en.wikipedia.org/wiki/Death

Hypotermia pod lekárskym dozorom – OBE
Podchladenie alebo hypotermia je stav, kedy teplota organizmu klesne pod úroveň potrebnú pre bežný metabolizmus a fungovanie. Následkom nedokrvenia mozgu dochádza k zmätenosti, pacient je spavý, nakoniec stráca vedomie (pri teplote pod 28 – 30 st.C). Podchladenie býva sprevádzané omrzlinami, ktoré začínajú na nekrytých častiach tela a na končatinách, počínajúc prstami.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypothermia

Upchanie buniek melatonínom – OBE
Melatonín je hormón produkovaný v mozgu v šuškovitom teliesku (epifýza), ale aj v sietnici a gastrointestinálnom trakte. Melatonín je v organizme produkovaný z aminokyseliny tryptofánu a jedným z jeho významných medziproduktov je serotonín – signálna molekula s mnohými biologickým vlastnosťami.
https://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin

Ketamín na udržanie anestézie – OBE
Ketamín je látka, ktorá sa využíva v humánnej a veterinárnej medicíne. Ketamín je disociatívne anestetikum. Na rozdiel od ostatných anestetík stimuluje kardiovaskulárny aj dychové centrum a je silným analgetikom. Spoľahlivého účinok sa dosiahne aj po vnútrosvalovom podaní.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ketamine

Ayahuasca OBE
Ayahuascu možno klasifikovať ako psychedelikum a medzi bezprostredné psychické účinky patria zmeny zmyslového vnímania, najmä vizuálneho, zmeny vnímania času. Ayahuasca je tradične používaná amazónskymi domorodcami za prítomnosti skúsených šamanov. V dvadsiatom storočí tiež vznikli synkretické cirkvi užívajúce ayahuascu ako sviatosť pri svojich bohoslužbách.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca

Meskalín a OBE
Meskalín je psychoaktívny alkaloid. Pre jeho halucinogénne účinky ho používali severoamerickí indiáni v Mexiku pri náboženských ceremóniách. Získava sa z kaktusov rodu Lophophora (peyotl, peyote) alebo sa syntetizuje umelo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mescaline

Tibetská kniha mŕtvych – OBE
Tibetská kniha mŕtvych, doslova „vyslobodenie v barde cez načúvanie“, je jedným zo základných diel tibetského budhizmu, ktorého autorstvo sa pripisuje Padmasambhavovi. Je to budhistický text tantrickej tradície. Bardo thödol je úvod pre živých ako premôcť smrť a ako sa môže proces umierania zmeniť na oslobodenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bardo_Thodol

Spánková paralýza ketamínom a OBE
Spánková paralýza je stav medzi spánkom a bdením, kedy si už mozog čiastočne uvedomuje realitu, ale nedokáže ešte dostatočne odlíšiť túto realitu od sna a rôznych obsahov podvedomia a najmä doteraz nedokáže ovládať svaly, takže človek má pocit takmer úplného ochrnutia priečne pruhovaného (kostrového) svalstva ovládaného vôľou, vrátane neschopnosti používať hlasivky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_paralysis

Succubus stav organizmu, keď produkuje drogu DMT
Succubus je v stredovekej kresťanskej mytológii druh démona – astrálneho upíra, ktorý zvádza mužov, obzvlášť mníchov, pohlavne sa s nimi stýka a pritom ich vyčerpáva, niekedy až k smrti. Pôsobenie succuba bolo často pripisované polúcii.
https://en.wikipedia.org/wiki/Succubus

Dimetyltryptamín (DMT) je veľmi silný, prírodne sa vyskytujúce halucinogén produkovaný rastlinami a prítomný v stopovom množstve aj v ľudskom tele. Vykazuje podobnosť s ďalšími halucinogénmi, LSD a psilocybín. Chemicky je to biela či hnedastá aromatická kryštalická látka.
https://en.wikipedia.org/wiki/N,N-Dimethyltryptamine

Príušnicové žľazy a stav OBE
Zápal príušných žliaz (parotitída, mumps, hovorovo príušnice) je akútne infekčné ochorenie, charakteristické opuchom príušných žliaz, niekedy aj s účasťou iných orgánov. Najčastejšie sú postihnuté deti medzi piatym a desiatym rokom života. Častými komplikáciami sú meningitída a orchitída, ktorá môže viesť k neskoršej neplodnosti mužov. Ochoreniu a komplikáciám možno predchádzať očkovaním.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mumps

Námesačnosť a OBE
Námesačníctvo alebo somnambulizmus alebo lunatizmus je porucha spánku, prejavujúca sa ako forma zložitého nevedomého správania, ktoré je zdanlivo cieľavedomé a nastáva pri prechode zo spánku do stavu podobného hypnóze.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleepwalking

Hypnóza a OBE
Hypnóza je metóda umelého navodenia hypnotického spánku – spánku podobného stavu, ktorý sa vyznačuje zvýšenou sugestibilitou a hyperkoncentráciou pozornosti; prejavuje sa stratou ja, pasivitou, poslušnosťou k príkazom (raportu) hypnotizéra. Hypnóza sa uplatňuje v medicíne pri liečení chronického alkoholizmu, narkománie, fajčenia a tiež ako prostriedok anestézie v chirurgii, pôrodníctve a stomatológii.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis

Seansa a OBE
Seansa je je špiritistickej stretnutie ľudí, ktorí sa zhromaždili, aby mohli komunikovať s duchmi prostredníctvom média, ktoré im odovzdáva špiritistickej odkazy
https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ance

Ganglie a OBE
Gangliom je skupina nervových buniek alebo skupina telies nervových buniek umiestnených v autonómnom nervovom systéme a senzorickom systéme. Ganglia obsahuje bunkové telieska aferentných nervov (vstupné nervové vlákna) a eferentné – výstupné / motorické nervové vlákna alebo axóny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion

Dieťa a pedológia a prirodzené OBS
Pedológia je štúdium vývoja a rastu dieťaťa. Tento pojem je zriedka používaný dnes a nahradený pojmom pediatria (pozri Pediatria). – Vedecká pôdna veda sa nazýva pedológia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pedology_(study_of_children)

Dieťa a anjelské sféry z detskej žľazy – OBS
Detská žľaza alebo týmus je zaradzovaná medzi primárne orgány lymfatického systému a je uložený v hrudníku vpredu za hrudnou kosťou pred priedušnicou. V týmuse dochádza k dozrievaniu T-lymfocytov. Jeho veľkosť sa mení s vekom, najväčší je v detstve, od puberty dochádza k jeho postupnému zániku a nahradzovaniu tukovým tkanivom.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thymus

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.