Ráno som vybavoval rôzne administratívne záležitosti. Kúpil som dve malé drevené pyramídy. Jednu som zavesil nad chladničku a druhú nad počítač. Keď človek sedí pod takouto pyramídou, má pocit harmonického prietoku energií z magmatického jadra zeme cez telo do pyramídky. Uvidíme, aké budú ďalšie pocity. Meditujem aj počas chôdze. Rád chodím všade peši, udržuje to kondíciu. V prvom rade si vizualizujem, čo treba spraviť a aký to má zmysel. Programoval som sa, aby som dokončil prognózy pre jednotlivé školy. V poobedňajších hodinách som s členom ezoterického krúžku rozoberal spôsob ľudského myslenia. Rozprávali sme sa o logickom spôsobe myslenia, ktoré je založené na vedeckom postupe, pokusoch a overovaní zistených skutočností. Uvedomovali sme si aj iracionálny spôsob myslenia, ktorý vychádza z vnútorného sveta človeka a je bližší ezoterikom. Málokedy sa v oblasti ezoteriky stretneme s prístupom, ktorý má všeobecne platný charakter. Ezoterické spisy majú výrazne subjektívny charakter. Racionálny prístup je taký, ktorý akceptuje zistené skutočnosti. Napríklad matematika. Pri subjektívnom prístupe si môže človek vykladať matematiku ako sa mu zachce. To je napríklad numerológia, kde číselné značky slúžia na veštenie. V židovskej kabale vymeníte písmenká za číslice a potom sčítavate a odčítavate. Vykonávate rôzne matematické operácie. Bavili sme sa aj o knihe, v ktorej sa popisuje vplyv pyramíd na veci a človeka. Tejto knižke chýbal vyslovene vedecký prístup. Autor napríklad tvrdí, že pod pyramídou sa mäso kazí menej, ale chýbajú bakteriologické výsledky zistené pod mikroskopom. To isté platí aj o tvrdení, že pyramídy brúsia žiletky. Chýbajú vedecké fakty a dohodnuté postupy.

Pridaj komentár