Časový spínač má 16 programovateľných spínacích cyklov na jeden deň, maximálne 112 programovateľných spínacích cyklov za týždeň nastavením po jednej minúte.
Nastavenie času.
V režime nastavenia času možno nastaviť samostatne deň v týždni, hodiny a minúty.Režim automatického spínania
V aktivovanom režime automatického spínania je pripojený spotrebič. Zapína a vypína na základe naprogramovaných hodnôt.
Režim náhodného spínania
V režime náhodného spínania bude časový spínač zapínať a vypínať až 15 krát za deň v rozsahu 5-60 minút.
Manuálne zapnutie a vypnutie
Manuálnym zapnutím a vypnutím časového spínača možno
priamo zapínať a vypínať pripojený spotrebič nezávisle
na naprogramovaných cykloch.
Popis zapojenia

Zapojenie zariadenia je jednoduché. Po nastavení spínacíchprogramov dáte časový spínač priamo do zásuvky na stene. Lepšie sa osvedčilo zapojiť ho na koniec predlžovacej šnúry, aby ho mal človek počas noci možnosť skontrolovať.

Poradenstvo
Pokiaľ máte záujem takéto terapeutické meditácie prevádzať, treba nás kontaktovať cez Meditačnú poradňu alebo priamo na e-mailovú adresu: sasapueblo@meditacia.sk

Nové skúsenosti
Pokiaľ vás zaujíma ďalší vývoj v tejto oblasti, tak si kliknite na Snovú školu.

Pridaj komentár