– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-02-27

(1). NA ZAČIATKU MEDITÁCIE SME SI SPOMENULI NA PREDOŠLÉ CVIČENIA. KONCENTROVALI SME SA POSTUPNE NA ŠEDÚ KÔRU VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU. UVEDOMOVALI SME SI HRÚBKU NEURÓNOV, ICH VRSTVENIE A VZÁJOMNÉ PREPOJENIE V 3. AŽ 7. VRSTVÁCH. CVIČILI SME TO TAK, ABY SME ZACHOVALI POCIT TICHA, KEĎ PADAJÚ SNEHOVÉ VLOČKY. K TOMUTO POCITU SME PRIDÁVALI POCIT STAVU ZASPÁVANIA ALEBO PREBÚDZANIA. PO SKONČENÍ CVIČENIA SME EŠTE ODCVIČILI POCIT PRICHÁDZAJÚCEHO VÝŤAHU.

(2). V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI V PREDNOM MOZGU UVEDOMOVALI SCHOPNOSŤ PREMÝŠĽAŤ. V TEMENNOM MOZGU SME SI UVEDOMOVALI SCHOPNOSŤ HOVORENIA. V ZADNOM MOZGU SME SI UVEDOMOVALI SCHOPNOSŤ TVORBY OBRAZOV A ICH DISTRIBÚCIU DO CELÉHO VEĽKÉHO MOZGU. V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH SME SI UVEDOMOVALI SCHOPNOSŤ UCHOVÁVAŤ ZVUKOVÉ PODNETY. V MALOM MOZGU SME SI UVEDOMOVALI SCHOPNOSŤ UCHOVÁVAŤ POHYBOVÉ NÁVYKY.

(3). ZO ŠEDEJ KÔRY MOZGOVEJ SME ZÁMERNE VYŤAHOVALI DOTERAJŠIE ŽIVOTNÉ NEÚSPECHY A DÔSLEDNE SME SI PREDSTAVOVALI, AKO SA STRÁCAJÚ ZO ŠEDEJ KÔRY MOZGOVEJ. ZÁROVEŇ SME SI PREDSTAVOVALI, AKO SA NÁM ZMENŠUJÚ JEDNOTLIVÉ ZMYSLY. VŠETKO SA DIALO ZA UDRŽANIA STAVU TICHA A ZASPÁVANIA. POKRAČOVALI SME VYHĽADÁVANÍM SPOMIENOK NA ŽIVOTNÉ ÚSPECHY. SNAŽILI SME SA ZA UDRŽANIA TICHA A ZASPÁVANIA ICH DYNAMICKY OŽIVOVAŤ. TIEŽ SME SÚBEŽNE CVIČILI POCIT DOTÝKANIA SA ZMYSLOV. NAKONIEC SME CVIČILI TECHNIKU VÝŤAHU A HOVORILI SI FORMULKU: SOM STÁLE LEPŠÍ A LEPŠÍ.

(4). ZAČALI SME PRECVIČENÍM STAVU HYPNOTIZÉRA S KONCENTRÁCIOU NA ŠEDÚ KÔRU VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU. PREDSTAVOVALI SME SI, ŽE MÁME VEĽKÝ A MALÝ MOZOG POSYPANÝ ÚLOMKAMI MAGNETU A TIETO ÚLOMKY SA SILOU OPAČNÝCH MAGNETICKÝCH POLÍ SILNE PRIŤAHUJÚ. ZÁROVEŇ SME SI VYDÁVALI PRÍKAZY, ABY SME SA CÍTILI AKO V ŤAŽKOM ŽELEZNOM BRNENÍ. MUSÍTE TENTO POCIT DOSAHOVAŤ. POTOM HYPNOTIZÉR ZO ŠEDEJ KÔRY VYDAL POKYN, ABY SME SA CÍTILI AKO OBVIAZANÍ OBVÄZMI. MUSÍTE TAKÝTO POCIT DOSIAHNUŤ. ZNOVU HYPNOTIZÉR V NAŠOM VNÚTRI VYDÁVA PRÍKAZ, ABY SME SA CÍTILI ÚPLNE UVOĽNENÍ. A MY TENTO STAV DOSAHUJEME. POTOM SME ZAČALI CVIČIŤ STAV MÉDIA V SEBE. KONCENTROVALI SME SA NA ŠEDÚ KÔRU VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU ZOSPODU A ZVNÚTRA MOZGU. TU SME SI VSUGEROVALI POCIT ODPUDZUJÚCICH SA DROBNÝCH MAGNETOV VO VÄČŠOM MNOŽSTVE. ZÁROVEŇ MÉDIUM V NÁS PRACOVALO NA PLNENÍ POKYNOV, ABY TOČILO IMAGINÁRNOU VIRGUĽOU. POTOM MÉDIUM CVIČILO KONCENTRÁCIU NA STATICKY STOJACU VIRGUĽU.

(5.6.7.8.) TU SME SI POSTUPNE VYTVÁRALI CHRÁM SPOMIENOK A VYŤAHOVALI SME A MAZALI NEVHODNÉ PROGRAMY Z DETSTVA, KTORÉ NÁM VTLAČILI RODIČIA A ŠKOLA. VYTVÁRALI SME SI NOVÉ MENTÁLNE PREDSTAVY A TIE SME KONCENTRÁCIOU DYNAMIZOVALI. V ĎALŠOM CHRÁME SME SI PREDSTAVOVALI RUKU, KTORÁ NA STENY CHRÁMU PÍSALA NAŠE PRIANIA. V CHRÁME ZDRAVIA SME SI PREDSTAVOVALI JEDNOTLIVÉ ORGÁNY SO SUGESCIOU OPERÁCIE. ZÁROVEŇ SME SA ORGÁNOV PÝTALI, ČO CHCÚ, ABY SME JEDLI PRE DOBRÝ ZDRAVOTNÝ STAV. VŠETKO SA DIALO V POCITE TICHA A ZASPÁVANIA. NA ZÁVER SME SI VYTVÁRALI CHRÁM SNOV, KDE SME PROGRAMOVALI, ABY NAŠE SNY PRACOVALI NA OBNOVE NÁŠHO ŠŤASTIA A FYZICKÉHO ZDRAVIA. ĎALEJ SME ZO SNOVEJ PAMÄTE LIKVIDOVALI NEVHODNÉ A CUDZIE SNY. PROGRAMOVALI SME SA, ABY DO NAŠICH SNOV NIKTO NEGATÍVNE NEZASAHOVAL.

(9). PRAVÁCI SA KONCENTROVALI DO ĽAVEJ HEMISFÉRY A TU SI PREDSTAVOVALI, AKO PÍŠU VIACKRÁT ZA SEBOU TIETO SLOVÁ: PRAVDA, ROZUM, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, EMPÍRIA A PRAX. VŠETKO ZA UDRŽANIA TICHA A STAVU ZASPÁVANIA.

(10). PRAVÁCI SA KONCENTROVALI DO ĽAVEJ HEMISFÉRY A TU SI CVIČILI INTUÍCIU, KDE ICH ČAKÁ ŠŤASTNÝ OSUD A ŠŤASTNÉ NÁHODY. BLIŽŠIE POZRI ASTRO. CVIČILI SI PREDSTAVY ANJELÍČKOV, TEDA INTUÍCIU, KDE MAJÚ VLOŽIŤ SVOJE PENIAZE, ABY SA VRÁTILI SO ZISKOM. TAM, KDE TIETO PREDSTAVY NEŠLI, NETREBA INVESTOVAŤ. TAM, KDE PREDSTAVY ANJELIKOV IŠLI, TAM TREBA PO ROZUMNOM ZVÁŽENÍ INVESTOVAŤ. BLIŽŠIE ASTRO. NA ZÁVER SME PRECVIČOVALI ASTROLOGICKÉ ZNAČKY, KTORÉ MAJÚ OVPLYVŇOVAŤ BÚDÚCNOSŤ. VŠETKO SA CVIČILO V POCITE TICHA A STAVU ZASPÁVANIA.

Pridaj komentár