Ako meditovať pri zvukoch veľrýb?
Zámerne sme do zvukovej nahrávky dali zvuky veľrýb a nie delfínov a vorvaňov, pretože sú viac účinnejšie. Tak nech vás to nemýli. Pred samotným počúvaním je múdre precvičiť si cvičenia Čikung školy a špeciálne spávanie delfínov a vorvaňov. Seďte pohodlne a na začiatok nahrávku iba voľne počúvajte, pokiaľ si ju poriadne zapamätáte. Keď ste si dlhodobým počúvaním vytvorili v pamäti kedykoľvek vyvolateľný zvuk veľrýb, môžete pokračovať v ďalšom cvičení. Vyvoláte si stav echolokátora medzi zubami a perami. Echolokátor spojíte, alebo priamo do echolokátora koncentráciou vložíte zvuk veľrýb. Buď bioenergia echolokátora vyteká do svalstva, alebo ju možno otočiť, aby natekala do orgánov v tele.

Pridaj komentár