Budem sa tu zaoberať problematikou špiritizmu a možnosti využitia vešteckých, terapeutických a liečivých možností z neho vyplývajúcich. Postupne nadobúdam pocit, že ezoterickí špiritisti sú vlastne určitou elitou, ktorá dokáže cez kontakt so svetom mŕtvych informačných polí robiť všeličo čudesného. Podotýkam, že som pomocou Plazmatickej školy na mojich internetových stránkach odcvičil tento smer a dnes už viem aj v tejto rovine ezoteriky slušne operovať. Na rozdiel od rodených špiritistov dokážem zo svojho tela vytesniť hociktorého ducha. Vrátiť ho do miesta jeho posledného odpočinku. Zobudiť a aktivizovať z miesta odpočinku iné informačné polia mŕtvych ľudí a zvierat. V iných špiritistoch viem veštecky určiť osud ducha počas jeho života a ako pôsobí na ich terajší osud. Ďalej som sa naučil techniku nekŕmiť zobudeného ducha vlastnými bioenergiami, ale k tomuto účelu získavať bioenergiu z iných zdrojov. Na tomto princípe je založený aj systém Reiki. Neliečiť seba alebo pacienta vlastnými energiami, ale prisúvať ich z iných zdrojov a zároveň zachovávať aj určité etické zásady. V špiritizme je možnosť operovať s bioenergiou človeka, ktorý vydýchol a bude v stave klinickej smrti 6 až 8 minút. Tento stav sa úspešne využíva pri vymazaní a stlmení nežiadúcich spomienok, ktoré osoba počas života nadobudla. Tento stav sa dá využiť aj na veštecké výkony a to hlavne vtedy, keď to treba vedieť hneď a okamžite. Zaujímavá je aj energia pochovaných ľudí v zemi, kde do obdobia troch mesiacoch je možnosť získavať zvlášť liečivú energiu. Špiritizmus je výhodný aj vtedy, keď čítate knižku napríklad od Minaříka. V momente čítania nasajete do seba informačné pole tohto autora a aktivizujete ho. Môžeme hovoriť o priamom kontakte s týmto ezoterikom. Začal som pomáhať niektorým špiritistom pri výmene ducha mŕtvej osoby za iného ducha. Ide o výmenu v tom prípade, keď duch príliš ničí špiritistu. Vyberieme vhodnejšieho ducha, ktorý ešte počas života neničil seba a okolie, jednoducho za živa mal šťastný osud. To sú niektoré zaujímavé výhody plynúce z aplikácie špiritizmu. Budem aj s ďalšími ezoterikmi pokračovať v prieskume a objavovať ďalšie aplikácie tejto oblasti ezoteriky.

Pridaj komentár