Viedol som niekoľko zaujímavých rozhovorov, v ktorých sme uvažovali nad hinduistickými meditačnými systémami a podmienkami, v ktorých sa vyvíjali. Jogínske a védske systémy sú založené na otvorení zvieracej psychiky a odpútaní sa od ľudskej psychiky. V zvieracej psychike (pozri Či kung školu) sa človek dostáva do stavu snenia a bdenia a tento stav je spojený so stavom blaženosti. V Indii by sme boli velebení a zbožštení, ale v našich končinách by to postupne znamenalo odpojenie od vonkajšieho sveta, v najhoršom prípade označenie šialenec. Keby sme v Indii cvičili Silvovu školu a dôslednú matematizáciu, tak by sme neuspeli. Je to trochu pritiahnuté za vlasy, ale v podstate je to hlboká pravda. U nás je to akosi zmiešané, viac prevláda náboženský život a americký život je v slabšom pomere. Nám ide v meditačnej praxi o obidva stavy. V zásade chceme byť úspešní aj na vnútornej duchovnej ceste a zároveň chceme, aby sa vonkajší svet okolo nás podriaďoval dôsledne našim vnútorným cieľom. Vo vonkajšom svete sa budeme správať ako tvrdí profíci, ktorí dôsledne a trpezlivo presadzujú, čo potrebujú. Na tento účel využívame veštecké schopnosti, bioenergetické schopnosti (pozri Reiki školu), štyri povahy (Psyché škola). Vnútorný rozvoj sa mení vo vonkajšom svete na psychiku víťaza. Zaujímavá úvaha bola aj pri porovnaní vzťahu ideí a myšlienok kresťanstva a zednárstva. Zednárska ezoterika v konečnom dôsledku vytlačila kresťanskú ezoteriku (prezentovanú cirkvou) z aktívneho života. Čo spôsobilo toto víťazstvo? Pri štúdiu zednárskych spisov narážam práve na číselno-matematické kreácie stavby božieho domu. Teda klasická Silvova metóda matematizácie vedie k ovládnutiu náboženských systémov. Je to jednoduché, snažte sa v Novom zákone používať štatistiku a tento kresťanský systém dôsledne ovládnete. A ako ovládnuť zednársku ezoteriku? Treba použiť základy vyššej matematiky a prekódovať stavbu božieho domu na limity a vektory.

Pridaj komentár