Venujeme sa netradičnej ezoterike. Seriózne skúmame a bádame veci, ktoré sú bežným zmyslom neprístupné a postupne si v priebehu mnoho rokov vo svojom mozgu budujeme jednu schopnosť za druhou ako na bežiacom páse.

Ide vlastne o to, aby si ezoterik nerobil z ezoteriky zábavu, sci-fi, kde si o ezoterike fantazíruje, ako sa mu zachce, vytvára si predstavy bez toho, aby si ich overil, preskúmal a dokázal ich fungovanie. Ezoterici tohto zoskupenia zaviedli do ezoteriky poriadok, dali ezoterike systém a postavili ju reálne na vedeckých základoch a poznatkoch vedy. Ezoterici do ezoteriky zaviedli slovník medicínskych pojmov, aby bolo každému jasné, kde sa čo cvičí a ako sa to cvičí. Ezoterici zaviedli do ezoteriky pojmový aparát nielen medicíny, ale aj astrológie, fyziky, chémie, kvantovej fyziky a skoro všetkých prírodných a spoločenských vied. Ezoterici tohto zoskupenia si vybudovali hlbokú úctu k vede, vedeckým metódam a poznatkom. Ezoterici tohto zoskupenia sú v prvom rade praktici a realisti a nemajú radi rojkov a tých, ktorí holdujú prebujnenej fantázii.

Ezoterici sa celkovo stavajú ku každému duchovnému systému z pozície vedca, ktorý má minimálne neutrálnu a v žiadnom prípade negatívnu pozíciu. Pokiaľ je v niektorom duchovnom systéme niečo podnetné, triezve a realistické, tak sa preberá do novo budovaného systému duchovna tohto zoskupenia. Pokiaľ je možné, tak zverejňujeme skoro všetko, čo bádame, skúmame a premýšľame. Nie všetko sa dá zverejniť, ale ten, kto pravidelne naše poznatky študuje a cvičí, to pochopí a dotiahne do ideálnej roviny.

Pokiaľ chcete racionálne a rozumovo chápať, čo tu píšeme, cvičíme a meditujeme, tak je potrebné mať nejaký ten zvýšený intelekt alebo keď nie je, tak treba mať neotrasiteľnú vieru, že to robíme maximálne seriózne a pokiaľ je možné, tak aj reálne. Teda to, čo tu popisujeme, funguje a je prítomné reálne niekde v kozme. Neberieme ohľad na jedincov, ktorí intelektuálne nestíhajú. Neberieme tu ohľad na to, že by sme chceli niekoho presviedčať o tom, či máme alebo nemáme pravdu. Jednoducho nemáme na takéto veci čas a nebudeme ním plytvať na presviedčanie niekoho. Je nám to jedno, ako sa rozhodnete. Nemáme záujem z tohto maličkého zoskupenia budovať nadnárodnú spoločnosť. A tak sa každý z vás, čo toto čítate, musí postarať sám o seba. Každý tu bojuje sám za seba. Neberieme ohľad na to, či budete stíhať alebo nie. Nebudeme na nikoho čakať a nebudeme tolerovať to, že máte málo intelektu. Jednoducho toto zoskupenie nebude mať súcit a dáva prednosť dôslednému napredovaniu v rovine duchovna. Teda všetko pre to, čo príde po smrti. Jednoducho investujme svoj čas a snaženie smerom k tomu, čo bude po smrti a nie pre život. Toto zoskupenie otočilo ezoterikov na druhú stranu a to je strana čistej ezoteriky s minimálnym využívaním svojej geniality a extrémneho talentu pre ľudstvo a ľudskú spoločnosť. Jednoducho na duchovnú cestu je málo času a veľa prekážok v ľudskej spoločnosti a ešte veľa rôznych lákadiel ako je sláva, zábava, biznis alebo pohodlný život. Ezoterici tohto zoskupenia sa chcú na ezoterike nadrieť ako kone.

Ezoterik tohto zoskupenia sa trvalo vzdeláva a jeho prioritou je prenikať silou svojej koncentrácie do seba. Koncentračné cvičenia sú základom pre postupné prenikanie do svojho tela. Najlepšie je do seba prenikať v raných štádiách klinickej smrti. Teda vytrvalo sa cvičí sugerácia a uverenie, že ezoterikovi odobrali na chirurgii oči, ušné bubienky, nosnú sliznicu, jazyk, končeky rúk a nôh a zostal mu iba mozog v hlave a tu sa musí skoncentrovať a odtiaľto bude pôsobiť do svojho vnútra. Hovoríme tomu, že z mozgu funguje ako delfín, netopier, veľryba alebo vorvaň. Všetci majú echolokáciu a takéto niečo rozvinie ezoterik zo svojho mozgu do seba aj mimo seba. Táto schopnosť je základom celej tejto ezoteriky a dosiahne sa pravidelným mnohoročným cvičením.

Ezoterik je osoba, ktorá trvalo cvičí vo svojich neurónoch mimoriadne schopnosti. Ide o desiatky schopností, kde sa neuróny cvičia koncentračnými cvičeniami a trvá často niekoľko rokov, kým ich získate trvalo. Pokiaľ sa vám nechce vytrvalo cvičiť počas celého života, tak radšej ani nelezte do ezoteriky. Je to zbytočné. Ezoterik bez výcviku mimoriadnych schopností sa môže iba teoreticky oboznámiť s ezoterikou tohto druhu. Hlbšia logika hovorí, že ezoterik cvičí svoje neuróny a vytvára v nich jedinečné schopnosti, ktoré nahradzujú chýbajúcu ľudskú techniku schopnú prenikať do hlbočín kozmu. Ide o vzdialenosti 10 umocnené na 300 km. A tak po 20 ročnej ezoterickej praxi má ezoterik vo svojich neurónoch niečo ako sonar, echolokátor, sono, magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a iné zariadenia.

Ezoterik za 20 rokov meditácií preniká svojou psychikou a svojimi cvičenými neurónmi do hlbočín kozmu a to je vzdialenosť 10 umocnené na 300 km. Tak isto preniká do mikrosveta a to 10 umocnené na mínus 20, 30, 50 a 60 metra. A keď hovoríme o ezoterike, tak hovoríme o nej v tomto priestore, ktorý svojimi mimoriadnymi schopnosťami navštevujeme. Tento priestor sa navštevuje cez schopnosť budovanú v ranom štádiu klinickej smrti. Tento stav je trvalo fixovaný v neurónoch. V stavoch klinickej smrti si ezoterik mnoho rokov cvičí špeciálny psychický stav. Ide o to, aby svoje spomienky odpojil od neurónov a nervstva a to pár milimetrov. Toto odpojenie voláme fantómové telo a v tomto stave ezoterik zo seba produkuje špeciálne časticové objekty, ktoré voláme fantómové objekty. Slúžia na kontaktovanie všetkého živého a neživého v danom zadefinovanom priestore.

Ezoterik má na prvom mieste v živote ezoteriku a duchovnú cestu a neustále si ju programuje. Nesústredí sa iba na to, čo je tu a teraz, ale usiluje sa aj o to, čo je možné po jeho smrti. Ezoterici tohto zoskupenia prišli do ezoteriky, aby ju upratali a dali jej reálny rámec toho, čo je reálne možné a zmysluplné. Odpojili ezoteriku a mimoriadne schopnosti od sveta bežných ľudí. Mimoriadne schopnosti ezoterikov nie sú pre bežných ľudí, ale sú vyvíjané a cvičené hlavne pre duchovnú cestu. A to je skutočne zásadná zmena v ezoterickej histórii. Potom je tu vytvorený systém všestrannosti v oblasti duchovna. Volí sa mimoriadne náročný prístup, cvičia sa postupe všetky oblasti ezoteriky a duchovna a podľa potreby sa systémy kombinujú. Ezoterik tohto zoskupenia si nevyberá, či bude cvičiť toto a toto nebude. Ezoterici tohto zoskupenia sa neustále vzdelávajú a niektorí individuálni jedinci dosahujú všestrannú vzdelanosť a k tomu nácvik výnimočných schopností.

Všetko v ezoterike je zorientované na svet mŕtvych spomienok. Ezoterik sa v prvom rade venuje svetu mŕtvych. Je to celkom logické, pretože výcvik raného štádia klinickej smrti je vlastne základom skoro všetkých mimoriadnych schopností. Pokiaľ ezoterik nevkročí postupne do sveta mŕtvych spomienok, tak nebude mať ten najdôležitejší moment pre rozvoj nácviku svojich mimozmyslových schopností. Teda výcvik raného štádia klinickej smrti, pri ktorom je výsledok zmena spomienok v neurónoch a nervoch na kvantovanú dušu. Spomienky sa mierne odpojili od nervových a neurónových buniek, iba tak pár mm a to stačí, aby sa mohli mimoriadne schopnosti ezoterika naplno rozvíjať.

Ezoterik by sa mal naučiť logicky chápať, čo sú to neuróny jeho mozgu, nervové bunky a iné množstvo pomocných neurónových buniek. Ezoterik si musí uvedomiť, že je schopný do svojich neurónov a nervov ukladať spomienky. Teda to, čo vidí, počuje, vonia, chutná a ohmatáva. Tak isto informácie o svojom pohybe a o tom, čo premýšľa a čo sa jednoducho deje v ňom a mimo neho v kozme. Ako funguje proces ukladania spomienok v človeku? Základom tohto ukladania sú prvky ako je sodík, draslík, vápnik a napríklad železo. Vstupujú do tela človeka cez tenké črevá alebo cez pľúca. V obchodoch nájdete iontované minerály a keď je niekto pri mori, tak z mora dýcha iontové minerály. Ide o minerály so špeciálne upravenými elektrónmi, ktoré potom putujú cez krvné riečište a krvnú plazmu do buniek, neurónov a nervstva. V neurónoch sa nachádzajú mikrotubuly a to sú drobné mikroútvary, ktoré z iónov produkujú kvantované častice. Kvantované častice nezanikajú a tvoria svet špeciálnych častíc veľkosti orientačne asi 10 umocnené na mínus 20 metra. Kvantované častice sú viazané pevne na neurónové bunky a v nich mikrotubuly. A vtedy hovoríme o pamäti a spomienkach. Pokiaľ niekto cvičí alebo nechtiac prežije klinickú smrť, tak sa tieto spomienky menia na kvantovanú dušu ešte stále pripojenú na neuróny. Kvantované častice sa odpojili od neurónov a to pár milimetrov. Spojenie medzi mikrotubulami zabezpečujú niečo ako drobné blesky zmagnetizovaných častíc. Niečo ako elektrický výboj v zásuvke na stene, pokiaľ iskrí. Teda už nehovoríme o spomienkach, ale o kvantovanej duši plnej spomienok. Kvantovaná duša sa môže vzdialiť od neurónov aj milióny kilometrov a vstupuje nie do nášho kozmu, ale do sveta mŕtvych, kde odišli po smrti ľudí ich kvantované duše. Kvantovanú dušu si predstavujte ako hard disk alebo sklad spomienok. Pokiaľ človek zomrie, tak kvantovaná duša je ako sklad spomienok uložených na časticiach veľkosti 10 umocnené na mínus 20. A tento svet prekrýva celý známy kozmos. Upozorňujeme, že ezotericky vnímaný svet častíc sa nemusí zhodovať s poznatkami kvantovej fyziky. V niektorých prípadoch sa ezoterická kvantová fyzika prekrýva s vedeckým kvantovým svetom a v niektorých prípadoch sa odlišuje.

Ezoterici tohto zoskupenia skúmajú všetko okolo sveta mŕtvych, teda ezoterikov hlavne zaujíma svet 10 umocnený na mínus 20, mínus 30 a mínus 50. Ide o tri typy sveta mŕtvych, kde možno uložiť svoje spomienky po smrti. Teda ezoterika zaujíma všetko okolo chorôb, okolo starnutia, okolo tých, ktorí prežili klinickú smrť, okolo tých, ktorým amputovali nejakú časť tela, okolo tých, čo sú v rôznych fázach zomierania. Ezoterici tohto zoskupenia desiatky rokov a v podstate počas celej svojej ezoterickej kariéry cvičia vedome vo svojich neurónoch rané štádia klinickej smrti. Učia sa kontaktovať so svetom mŕtvych zo svojich klinických duší, ktoré sú už mierne uvoľnené z objatia neurónov vlastného tela. Pokiaľ má ezoterik trvalo vybudovanú schopnosť kvantovanej duše, tak môže produkovať z rôznych druhov voľných častíc špiritistické objekty a tie mu sprostredkujú kontakt so svetom mŕtvych ľudských spomienok. Ezoterik za svojho života operuje vo svete mŕtvych a to v priestore 10 umocnené na 100 kilometrov. Ďalej sme sa vo svete mŕtvych, ale aj v kozme na úrovni 10 umocnené na 1 nedostali.

Ezoterik tohto zoskupenia si musí mnoho rokov zvykať na rané štádiá klinickej smrti a stabilizovať svoju psychiku, aby si uchoval schopnosť normálneho fungovania a reagovania v rámci ľudskej spoločnosti. Na začiatok je to čítanie knižiek o problematike sveta mŕtvych. Potom je to precvičovanie základných cvičení a k tomu naučiť vlastné neuróny, aby vedeli vnímať, čo sa deje vo svete mŕtvych a to pokiaľ možno reálne. Vysvetlenia sveta mŕtvych musia byť racionálne, technologické a logické. O svete mŕtvych sa trvalo zaujímalo ľudstvo vo všetkých historických dobách, ale nikdy nikto poriadne neskúmal, čo je vo svete mŕtvych, ako to logicky funguje, čo sa s tým dá reálne robiť a načo je dobré sa počas života zaujímať o to, čo bude so spomienkami človeka. Toto zoskupenie ezoterikov sa špecializovalo na tento fenomén. Zoskupilo sa určité množstvo senzibilov a postupne sa začali skúmať možnosti sveta mŕtvych, čo tam je, ako to funguje a čo to pre človeka môže priniesť. Samozrejme, toto všetko vyžaduje v neurónoch cvičiť množstvo špeciálnych schopností, pretože niektorí ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, pociťujú svet mŕtvych. Ale k svetu mŕtvych spomienok pristupujú nie ako k procesu bádania a skúmania, ale ich výklad sveta mŕtvych je chaotický, fantazijný a často bludovaný svojimi túžbami a strachom zo smrti. Osoba, ktorá prežila klinickú smrť nemá špeciálne cvičené neuróny na veštecké vnímanie toho, čo sa deje vo svete mŕtvych. Týmto osobám nikdy nezáležalo, aby sa to, čo zažili počas klinickej smrti snažili opísať pragmaticky a reálne. A tak o svete mŕtvych a o tom, ako to funguje prinášali nejasné a bludové informácie.

Ezoterici tohto zoskupenia si nerobia žiadne ilúzie o svete mŕtvych a pokiaľ sa dá, aplikujú na svet mŕtvych metodiku vedeckého bádania. Ezoterici preštudovali, čo sa dalo preštudovať. Cvičilo sa a cvičia sa vedome rané štádia klinickej smrti. Školia sa zmyslové neuróny, aby vedeli vnímať svet mŕtvych. Bežní smrteľníci nemajú schopnosť pozorovať svet mŕtvych, lebo necvičili svoje neuróny na takúto činnosť. A zmyslové neuróny treba školiť aj na racionálne vnímanie sveta mŕtvych. Všetko náročné záležitosti. Ezoterici si postupne vyvinuli schopnosť na diaľku sa napojiť na osoby, ktoré prežili klinickú smrť. Napojiť sa na osoby, ktoré sú v rôznych fázach zomierania. Na staršie osoby, ktoré sa z dôvodu stareckej slabosti už dostávajú do stavov klinickej smrti. Ezoterici veštecky sledovali a sprevádzali už odpojené kvantované duše do sveta mŕtvych. Pozorovali sme, čo sa s nimi deje, kde končia a prečo. Overovali sme a skúmali osoby, ktorým boli amputované končatiny a boli ich tisícky.

Ezoterici tohto zoskupenia skúmali jedincov, ktorí žijú v blízkosti sopiek a tektonických zlomov napríklad na Filipínach. Tu žijúce osoby sa rodia a hneď majú rané štádia klinickej smrti. Ezoterici si pozerajú mnoho mesiacov videá z tejto oblasti a na diaľku sa prepájajú v ranom štádiu klinickej smrti – fantómové telo – na tu žijúce osoby a technikou sugeratívneho uverenia si vymieňajú časti tela. Nesmie sa to nijako spochybňovať a plne tomu veriť. A tak začína hlbší výcvik nadväzujúci na stav fantómového tela. A teda je tu dlhodobý cyklus cvičenia hlbšej roviny raného štádia klinickej smrti. Ezoterik sa usiluje prehlbovať stav odpojenia svojej kvantovanej duše od svojich fyzických neurónov a nervových buniek. Nastupuje fáza prechodu z fantómového tela do filipínskeho tela. Cvičí sa dlhodobo celé roky.

Na filipínske telo nadväzuje nórske telo, ide o premosťovanie psychiky ezoterika na osoby, ktorým bol zoperovaný mozog metódou silného schladenia krvi a celého tela. A výcvik pokračuje k ešte hlbšiemu stavu v klinickej duši. Potom je tu výcvik voči osobám, ktoré sú v stave smrti a už každú sekundu odpoja kvantovanú dušu od tela. Odchádza ako spomienky uložené na kvantovaných časticiach do priestoru v kozme veľkosti častíc 10 umocnené na mínus 20 metra. Tu zostávajú ako archív plný neuprataných spomienok. A čo sa stane s týmito spomienkami? Najčastejšie ich zoberú do seba podobné objekty, ktoré voláme kozmické inteligencie a vznikli tak isto zánikom organického života v kozme. Ibaže tieto spomienky sú zorganizované do určitého systému s ďalším fungovaním a vývojom. Ezoterik sa napája na fyzické telá osôb, ktoré zomreli a precvičuje najhlbšiu fázu klinickej smrti a svojej kvantovanej duše.

Teda je tu ezoterik, ktorý ešte počas života odpojil čiastočne svoje spomienky od svojich neurónov a nervových buniek. A toto mierne odpojenie neustále utvrdzuje a stabilizuje, aby sa nezatváralo. Teda jeho spomienky, ktoré získal cez svoje zmysly a uložil vo svojich neurónoch sa výcvikom raného štádia klinickej smrti stávajú kvantovanou dušou. A tento objekt, ktorý sme označili ako kvantovaná duša, ho po smrti človeka opúšťa a bude tu ešte miliardy svetelných rokov.

Ezoterik, ktorý si uvoľnil čiastočne kvantovanú dušu od svojich neurónov, tak ju odpojil iba pár milimetrov od neurónov a dá si mimoriadny pozor, aby sa kvantovaná duša nevzďaľovala od tela a neurónov príliš ďaleko a mnoho tisícok kilometrov. Pretože čím ďalej je kvantovaná duša od tela, tým viac energie a chemických látok telo potrebuje na udržanie prepojenia neurónov a kvantovanej duše. To je tá povestná strieborná niť, ktorá sa popisuje v ezoterickej literatúre. Táto akože strieborná nitka je vlastne tok častíc z mikrotubuliek v neurónoch ku kvantovanej duši. A takéto stavy rýchlo decimujú a ničia zdravie ezoterika a nehovoriac o ničení ľudskej psychiky. A tak sa to nepraktizuje. Prípadne iba v posledných fázach života, kedy je jasné, že pozemská púť je na konci.

Ezoterik si uvedomuje, že kvantovaná duša obsahuje spomienky o organickej hmote a jeho vývoji na planéte Zem. Tak isto spomienky vývoja jeho rodu a samotnej osoby. Kvantovaná duša obsahuje aj zásahy kozmických inteligencií zo sveta mŕtvych spomienok. A ezoterik si vo svojich neurónoch začína cvičiť schopnosť mimozmyslovo vnímať, čo má v kvantovanej duši a kde sa to tam nachádza. Napríklad chce hľadať spomienky na svoje detstvo. Skoncentruje svoje neuróny vo veľkom mozgu a intuitívne si predstaví, kde sa v kvantovanej duši tieto spomienky nachádzajú. Takto nejako si to cvičíte. Je vhodné mať aj niekoľko rokov vešteckých výkonov a cvičení. Minimálne základy vešteckých techník.

Ezoterik má prioritne záujem o organizovanie svojej kvantovanej duše. V zásade je to jediné, čo má celkovo zmysel, čo sa týka pozemskej cesty. Môžete mať na to rozličné názory, ale logika je jasná, cenu má to, čo zostáva na večnosť. A kvantovaná duša zostáva neuveriteľne dlho ešte po smrti človeka a zostane aj po zániku našej slnečnej sústavy. A zánik našej slnečnej sústavy sa predpokladá podľa vedeckých odhadov asi tak za 5 miliárd pozemských rokov. Výpočet bol robený na základe pozorovania iných slnečných sústav v našej Galaxii. Tak to má aj nejakú tú rozumnú váhu pravdivosti.

Pre ezoterika smrťou nemusí všetko a definitívne končiť. Ezoterik spoznal mimozmyslovými schopnosťami a stavmi klinickej smrti, kde po smrti skončí jeho kvantovaná duša plná naprogramovaných spomienok. Ezoterik vie, že kvantovaná duša po jeho smrti sa môže vyvíjať a formovať sa do nového typu inteligencie. Hovoríme tomu časticová inteligencia. Ezoterici na planéte Zem nebudú prví, ktorí niečo také budú budovať. Vo svete mŕtvych je plno rôznych pokusov o určité posmrtné aktivity na základe vložených želaní do kvantovanej duše. A vlastne ide o to, aby sa kvantovaná duša zmenila na niečo podobné ako niektorá kozmická inteligencia v kozme. To je cieľ, o ktorý sa bude usilovať kvantovaná duša po smrti ezoterika. Ezoterik si musí dať veľký pozor, aby do kvantovanej duše vložil reálne túžby, ktoré sa dokážu aj naozaj zrealizovať. Pokiaľ sa do kvantovanej duše ešte za života človeka vložia hlúposti, tak sa nič nebude realizovať. Osoba si tesne pred smrťou želá, aby sa kvantovaná duša usadila v inej mladej osobe. Určite sa tak stane, ale čo ďalej? Osoba, ktorá si pripravuje takýto druh reinkarnácie, musí mať na vedomí, prečo to chce, čo tým sleduje. Vie, čo by mohla jeho kvantovaná duša po smrti realizovať? Asi ťažko, lebo sa počas klasického života venovala kdečomu a tomu najdôležitejšiemu, čo bude po smrti, sa venovala iba tak občas ako relaxačné cvičenie.

Ezoterici tohto zoskupenia dobre preskúmali svet mŕtvych a informácie uložili do Plazmatickej školy, kde si o tom nájdete podrobnosti. Svoju kvantovanú dušu upravia podľa toho, čo je vo svete mŕtvych na rôznych úrovniach. Ezoterici tohto zoskupenia podrobne preskúmali tisíce osôb, ktoré prežili klinickú smrť a vrátili sa naspäť do života a neustále skúmajú zomierajúce osoby a školia svoju psychiku na tieto stavy. Ezoterici tohto zoskupenia neustále cvičia stavy spoločné s klinickou smrťou a prepracovali sa k vytvoreniu klinickej duše jej čiastočným odpojením od neurónov svojho tela. Ezoterici tohto zoskupenia spoznávajú svoju kvantovanú dušu a budú sa snažiť uložiť do svojej kvantovanej duše vhodné spomienky a skúsenosti. Nie je jedno, čo za svojho života uložíte do svojich spomienok a potom do kvantovanej duše odpojenej mierne od neurónov svojho tela.

Ezoterici tohto zoskupenia dobre vedia, že pre to, čo bude po smrti ezoterika, sú niektoré skúsenosti dôležitejšie a niektoré skoro úplne zbytočné. A tak si zariaďte život, aby ste sa mohli venovať astronómii, kvantovým časticiam, histórii ľudstva, medicíne, chémii celkovo, kybernetike, informatike, umelej inteligencii. A k tom nácvik mimoriadnych schopností vo svojich neurónoch, aby ste mohli minimálne psychicky na časticiach prenikať do priestoru 10 umocnené na 300 kilometrov a postupne do hĺbky mikrosveta až 10 umocnené na mínus 70 metra. Bez nácviku mimoriadnych schopností to bohužiaľ nepôjde a veľmi ťažko pravdivo a reálne pochopíte, o čom tu píšem. Samozrejme, k tomuto všetkému treba poznať organický život v kozme, neustále prenikať do svojho tela a jeho oblastí, až sa za desiatku rokov ocitnete v časticiach svojho tela a toto všetko zapíšete aspoň miliónkrát do kvantovanej duše.

Ezoterik sa počas svojej ezoterickej kariéry venuje aj oblasti nekonečna a teológii a všetkému, čo s touto oblasťou úzko súvisí. Prečo práve teológia a nekonečno? Pretože už za svojho života nekonečne krát a opakovane vkladáme do svojej kvantovanej duše to, čo sa nedá zrealizovať v ľudskom tele počas biologického života. Je to rozhodujúca túžba a hlavný cieľ kvantovanej duše ezoterika. Ezoterik sa venuje teológii, číta si ju, rozjíma nad ňou a hľadá jej uplatnenie do kvantovanej duše. Teológiu treba do kvantovanej duše znovu a znovu vkladať a posilňovať ju ako rozhodujúce želania. Samozrejme, teologické predstavy treba mierne upraviť a pozmeniť na podmienky kvantovanej duše. Kvantovaná duša znovu a znovu v danom čase a danom priestore potvrdzuje svoju prítomnosť v kozme. Všetko robí a sama sa zdokonaľuje tak, aby čo najmenej ohrozovala svoju prítomnosť v kozme. Neustále expanduje do kozmického priestoru a to navždy. Stále viac sa stáva nekonečnom, ale nikdy sa ním stať nemôže. Kvantovaná duša zbiera, ukladá a triedi informácie o kozme a tým dáva trvalo základ tvorby a vývoja inteligentného systému. Vie o kozme stále viacej, ale nikdy všetko. Zo získaných informácií vytvára zákonitosti fungovania univerza a to na takej úrovni, akú práve dosahuje. Kvantovaná duša sa neustále zdokonaľuje zmysle všetko, všade a navždy. Kvantovaná duša pracuje na tom, aby bola stále potentnejšia a schopná manipulovať s objektmi v kozme. Kvantovaná duša má z uložených spomienok na ezoterika obnoviť jeho stratené vedomie samotným aktom smrti.

Ezoterik chápe potrebu vkladať do kvantovanej duše túžby, ktoré vychádzajú zo správania sa kozmických inteligencií vo svete mŕtvych. A to je nutnosť po smrti, aby kvantovaná duša vedela skonzumovať a spracovať akúkoľvek inú kvantovanú dušu do svojho systému. Tieto techniky si precvičuje ešte za svojho života vo svojej kvantovanej duši, ale nie príliš často. Všetko sa rozbehne až po smrti ezoterika. Kvantovaná duša ezoterika má túžbu a aj nutnosť používať miktrotubuly žijúcich ľudí na úpravu kvantovanej duše pred smrťou ezoterika a aj po jeho smrti. Kvantovaná duša je pripravená konzumovať po smrti ezoterika všetko, čo sa nachádza vo svete mŕtvych a hlavne anjelské sféry a kozmické inteligencie.

Nikto sa vás tu nesnaží presviedčať o tom, či to, čo píšem, je pravda alebo klamstvo. Je na vás, či sa sami vydáte na túto duchovnú cestu a získate vlastné presvedčenie. Tento druh ezoteriky nie je pre každého. Je potrebné si nájsť čas a vybudovať si množstvo špeciálnych schopností vo vlastných neurónoch. Získať množstvo odborných znalostí a praktických skúsenosti z prieniku do kozmu. Je to na vás, čomu dáte vo svojom živote prednosť.

Zdroj foto: http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=170…
Autor: Sharon Apted

Pridaj komentár