Pokračuje nočné magnetizovanie u ďalších spriaznencov ezoteriky. V jednom prípade je nočné magnetizovanie problematické a zle zaberá. Cieľom nočného magnetizovania je vytvoriť magnetické väzby medzi nervstvom, ktoré aktivizuje a deaktivizuje činnosť orgánov. Na nočné magnetizovanie treba časový spínač a magnetizér s redukciou prúdu na 24 voltov a dvomi svorkami, do ktorých sa dáva špeciálne upravený drôt. U každého orgánu sa veštecky vytvaruje. Bližšie o tejto problematike v Techno škole. Dotyčnej som navrhol, aby prehodnotila spôsob spánku. Mám silný pocit, že spánok je nekľudný, plytký a má parametre zvieracieho spánku. My potrebujeme hlboký ľudský spánok bez vedomia, že nejaké zariadenie je zapnuté. Tento sa môže dosiahnuť užitím byliniek na dobrý spánok, ľahkými tabletkami na spanie, prípadne čítaním hypnotických formuliek pred spaním. Tie nájdete v Terapeutickej škole.

Celá rodina vymiera na rakovinu.
Osobne nerád na túto tému vôbec niečo píšem. V mojej praxi bolo už viacero ľudí varovaných, aby sa po zistení rakoviny u svojich najbližších ako je otec, matka, súrodenci, starí rodičia, podrobili aj oni preventívnej alternatívnej liečbe. V mojej rodine sa tiež vyskytla rakovina, na ktorú matka zomrela, žijúci otec mal rané štádium rakoviny, ale zmenou životného štýlu a preliečovaním všetko zvládol. Riziko, že na rakovinu môžem ochorieť, vôbec nepodceňujem. Rozhodujúca časť meditácií je nasmerovaná práve do tejto oblasti. U ostatných ľudí to akosi nezaberá. Viem, že keď ich o tomto riziku informujem, tak ešte nie sú pod tlakom rakoviny a stále môžu dúfať, že ich obíde. Bohužiaľ, takáto nádej je podľa mňa vrchol ľudskej hlúposti. Tiež existuje veľká skupina ľudí, ktorá rakovinu prekonala a vo svojej naivnosti si myslí, že je všetko v poriadku. Naopak, po úspešnej liečbe rakoviny treba nastúpiť dlhoročnú liečbu a terapie aj u liečiteľov, ktorí dokážu diagnostikovať aj to, čo nedokážu tie najcitlivejšie lekárske prístroje. No to by sa dotyčným muselo chcieť a nechcieť je tak slastné. Možno práve vás tento príspevok pohne k zdravému rozumu.

Pridaj komentár