Tento príspevok sa zaoberá problematikou liečby pomocou neustáleho opakovania určitej vhodnej kombinácie slov. Ide o klasickú autosugestívnu techniku, ktorú možno využiť v liečbe psychických a tiež fyzických problémov.
Základom tejto techniky je vedomé vyčistenie mysle od klasického spôsobu myslenia. Za myslenie tu považujeme vnútorný hlas, ktorým premýšľame. Začnite vnútorným hlasom vyslovovať vo vnútri hlavy jednotlivé slová, písmená, ale aj rôzne vety. Neustále sa intenzívnejšie koncentrujte do miesta alebo lokality, kde sa nachádza vnútorné myslenie pomocou zvukov. Vnútorné myslenie môže byť pomocou obrazov, ale aj pomocou vnútorného hlasu na báze zvuku. Teda môžete si vizualizovať neustále obrázok zdravého srdca, ale tak isto si môžete vnútorným hlasom hovoriť: „Moje srdce je zdravé a vitálne“. Môžete mať vzájomne obraz zdravého srdca a zároveň si vnútorným hlasom v hlave myslíte dokolečka: „Moje srdce je zdravé a vitálne“. Keď chcete, aby takýto druh podpornej liečby bol aj účinný, tak ho treba robiť niekoľkokrát denne a intenzívne aspoň 10 minút. Teda týchto desať minút musíte neustále obnovovať obraz zdravého srdca a zároveň si vnútorným hlasom opakovať formulku „Moje srdce je zdravé a vitálne“. Vhodné je túto liečivú terapiu robiť pred zaspávaním, ale aj pri zobudení. Keď chcete zvýšiť účinnosť tejto terapie, tak si formulku „Moje srdce je zdravé a vitálne“ môžete nahrať na kazetu, ktorú v noci spustí časový spínač. Formulku aj obrázok zdravia opakujete počas celej liečby a vydržte ešte mesiac po vyliečení. Keď chcete všetko zefektívniť, tak k formulke a predstave pridáte ďalšiu techniku a to techniku fyzického obkresľovania srdca. Ku kresleniu môžete pridať aj opakovanie formulky „Moje srdce je zdravé a vitálne“ nahlas. Počúvate vlastný hlas. Efektívne je aj kreslenie zdravého srdca a púšťania si nahrávky zo zvukového nosiča rovno do vašich uší. Všetko toto zvyšuje účinnosť tejto techniky. Napríklad si môžete naprogramovať počítač, diár alebo mobil, aby vás upozorňoval každú hodinu na zdravie vášho srdca. Môžete mať všade napísané nápisy Moje srdce je zdravé a všade mať rozložené obrázky zdravého a vitálneho srdca. Kto pôjde ďalej, môže počúvať nahrávku rytmicky búchajúceho srdca na mediálnom nosiči. Môžete použiť techniku pozerania filmu o činnosti zdravého srdca dokolečka dokola.

Pridaj komentár