Individuálna meditácia

Na začiatok som sa uviedol do stavu fantómových bolestí a zobral písmená z hrobov mŕtvych ľudí či už z vlastných spomienok, alebo fyzicky existujúcich hrobov mimo moju pamäť a myseľ. Máte pocit, ako keby ste na fyzicky existujúcom cintoríne boli prítomní. Prvá kontrola smerovala do vlastných spomienok na mŕtvych predkov. Pokiaľ som niektorého našiel zobudeného, tak som sa ho pýtal, čo ho zobudilo a potom som ho rituálne ukľudnil. Takto sa presne dozviem, čo kto odo mňa chce. Ďalej som previedol kontrolu bioenergetického poľa okolo svojho fyzického tela s tým, že som tu našiel bioenergetické útvary v tvare kostí, ktoré boli prepojené na fyzicky existujúce kosti mŕtvych ľudí (sú mŕtve viac ako rok), aby odčerpávali a oslabovali aurický obal okolo môjho tela. Zistil som, kto takéto niečo vytvoril a všetko som mu to rituálne vrátil, pretože má na tieto objekty spravený rituál, že keď to zruším, okamžite sa vytvoria nové útvary. Potom som od dotyčného našiel snahu ovplyvňovať ma cez svet zvierat. V oblasti aury bolo niečo, čo sa podobalo červíkovi. Tak isto som túto dušu zvieraťa vrátil priamo dotyčnému. Prevádzal som aj kontrolu testovaných nekromanov a v zásade bolo všetko v štandardnom poriadku. Začal som preverovať veštecky ladené osoby a zistil som, že každá má pri sebe mŕtvu dušu z kostí. Najčastejšie ide o kontakt cez zuby v rámci hysterickej povahy. Bližšie Psyché škola. U niektorých som v rámci testovania dušu mŕtvej osoby vrátil späť do kostí a pritom som robil rituál zabalzamovania kostry v hrobe a to tak, že som si predstavoval, ako sa ľudská duša vrátila naspäť. Pri tejto predstave som vytváral predstavu zaliatia všetkých pozostatkov či už kostí alebo popola smolou a potom obviazania látkou a to tak, ako sa to zhruba robilo v Egypte. Zároveň som dával pozor, aby duša mŕtvej osoby neunikla z balzamovania. Vylepšili sme aj techniku a to, keď do fyzického tela vložíte dušu z kostí (staršie ako jeden rok) a nechcete, aby vychádzala z tela nekromana, tak ju horeuvedeným spôsobom zabalzamujete. Keď vy osobne nechcete, aby do vás niekto vkladal duše zo spomienok mŕtvych ľudí, ďalej duše mŕtvych ľudí z kostí alebo popola, prípadne zvieracie duše, tak svoje prázdne vnútro zabalzamujete predstavou obväzovania celého tela. V tomto prípade nemôže nikto a nič cez svet mŕtvych prenikať do vášho vnútra. Túto techniku využíva jeden psychiater – nekroman na liečbu svojich pacientov. Je to zaujímavá technika.

Tri úrovne v štyroch povahách.
Znovu som sa fantómovými bolesťami uviedol do nekromantského stavu. Začal som cvičiť nekrohystériu. Pri koncentrácii na povrch zubov som zároveň z hrobu a to fyzicky existujúceho mimo moje spomienky vytiahol dušu mŕtvej osoby. Teda nekrohysterická povaha je posadnutá stupňujúcou sa túžbou po kontakte s dušou mŕtvej osoby. V tomto stave sú možné tri úrovne a to úroveň chápať dušu mŕtvej osoby ako úroveň molekulovú. Táto úroveň je vhodná na veštecký výkon, pretože prudko odenergetizuje vaše telo, čo je výborný stav pre veštecké výkony. Stav chápania duše mŕtvej osoby (mŕtva viac ako rok) ako chemické prvky z periodickej tabuľky je neutrálny stav, ktorý ani neodoberá ani nepridáva bioenergiu. Stav chápania mŕtvej duše ako elektrónov, protónov a neutrónov teda častíc, je vhodná na liečebné účely. Teda vytvára výrazné prebytky bioenergie. Tak isto je možné dosahovať nekroepileptickú povahu s tromi úrovňami bioenergetického pôsobenia. To isté platí pre nekroschizofrenickú povahu a nekropsychopatickú povahu. O povahách bližšie Psyché škola, o bioenergiách Reiki škola.

Ľudské a zvieracie kostnice.
Cvičením fantómových bolestí som sa uviedol do nekromantského stavu. Vo vnútri bioenergetického tela som vytvoril a spevnil stav balzamovania. Teda tesne okolo mojej kože vznikol predstavou stav balzamovania. Predstavil som si celý postup balzamovania vylepšený o smolnú vrstvu s množstvom zlatých krížikov. Táto bioenergeticky vytvorená vrstva zaručuje nepreniknuteľnosť sveta mŕtvych do môjho fyzického tela. Túto predstavu a pocit a vieru mám iba počas cvičenia. Potom ju zruším. Na povrchu tela vytvorím imaginárnu predstavu kostnice. Okolo týchto kostí vytváram pocit neustálych rituálov. To spôsobuje príchod mŕtvych ľudských duší z kostí nie starších ako pár mesiacov. V kostiach musia byť zbytky organickej hmoty, ktorá postupne odumrie. Tento stav neplatí pre spopolnenie. Duše mŕtvych ľudí prichádzajú od aurického obalu a vytvárajú zvláštny bioenergetický stav vhodný na terapeutické liečby seba samého alebo iných ľudí. Preto je v zásade spomínanie na mŕtvu osobu bioenergeticky prospešné. Takúto techniku môžete uplatniť aj na duše zvierat.

Bezprostredné poznanie.
Fantómovými bolesťami som sa uviedol do nekromantského stavu. Koncentráciu prenášam do šedej kôry veľkého mozgu. Tu si v pamäti uvedomujem jednotlivé poznatky v rámci histórie ľudstva a snažím sa ich prepojiť na mŕtve pozostatky. Tým spájam uvedený poznatok, ktorý dotyčný osoba zanechala, na miesta posledného odpočinku. Teda do kosti a popola. Všetky poznatky v rámci ľudskej histórie, ktoré sa nachádzajú v mojej mysli, sú za určitých okolností prepojené na duše mŕtvych ľudí v rámci celej ľudskej histórie. Takúto techniku používal aj F. Bardon v Evokačnej mágii. Znovu tu uplatňujete tri úrovne a to molekulovú, chemických prvkov a častíc.

Pridaj komentár