– Individuálna meditácia 2003-05-01

Aj Psyché školu postihuje entropia zmien, ktoré sú vynútené tlakom drobných zmien v celom systéme ostatných ezoterických škôl. Doteraz som kontrolu toho, čo sa vo mne deje, robil sporadicky a náhodne. Postupom času množstvo kontrolných mechanizmov narástol do toľkých položiek, že bolo možné vytvoriť celý samostatný systém kontroly a riadenia vlastných psychických pochodov. Aby to malo všetky potrebné logické náležitosti, vznikol 14 bodový program, ktorému sa pokúsim venovať každý deň, ale písať o ňom budem na internet iba raz do týždňa. / 1. PSYCHÉ / Začínam kontrolou myšlienkových pochodov a to hlavne všetkými obrazovými textami, ktoré mi niekto mohol vložiť do mojich pamäťových záznamov. Navodzujem si stav dementa, ktorý verí, že svoje myšlienky vo forme textu vidí pred sebou. Texty, ktoré by ma mohli negatívne proti mojej vôli ovplyvňovať vymazávam predstavou vygumovania. Texty, ktoré sú zvláštnym spôsobom upravené sa označia špeciálnym farebným spôsobom a likvidujem ich v rámci snov alebo plazmy. / 2. PSYCHÉ / Znovu si v rámci kontroly vytváram obrazovku, na ktorej vidím obrazy vlastné alebo cudzie a som pripravený zlikvidovať všetky, ktoré by ma mohli negatívne ovplyvňovať. To, že mám pred sebou obrazovku, tak tomu verím ako totálny dement. Ktoré obrazy si neželám, tak tie gumou vymažem. Obrazy, ktoré sú nejako špeciálne upravené a vyžadujú likvidáciu v snovej mysli alebo plazmatickej mysli likvidujem až po špeciálnom farebnom označení. / 3. PSYCHÉ / Tu prevádzam otvorenie snovej mysle, kde sú uložené všetky sny a robím to predstavou skladu, kde je každý sen uložený ako skupina snových symbolov. Znovu všetko kontrolujem a hľadám, kde sa v tomto mojom snovom sklade nachádzajú sny iných ľudí, ktorí by ma mohli negatívne ovplyvňovať. Negatívne sny iných likvidujem za použitia iných snových symbolov, ktoré musia výhradne pochádzať zo snových archívov u mňa alebo z archívov iných osôb. V žiadnom prípade to nesmie byť obrázok z bežných pamäťových záznamov. Musí to vždy byť predstava, ktorá prešla snovým procesom. Bližšie v Snovej škole. / 4. PSYCHÉ / Na vykonanie tejto očisty je potrebné mať podrobne precvičenú Plazmatickú školu. Na začiatku si predstavím, že nemám niektoré zmyslové nástroje ako sú ruky, oči, jazyk, ucho a nos. Jednoducho som si ich nechal imaginárne odrezať na chirurgii. Tomuto verím ako dokonalý dement. Teda skutočne mi ich odoperovali a skutočne ich nemám. Žiadna, ani odrobinka pochybnosti. Potom plazmatickou rukou nahmatám v sebe a okolo seba bioenergetické objekty a pokiaľ by mohli na mňa negatívne pôsobiť, tak ich likvidujem. O likvidácii je popísané podrobne v Plazmatickej škole. V zásade likvidujem plazmatické objekty znakové, obrazové, zvukové a rezonančné. Čo rozumiem pod rezonanciami pozri Rezonančná škola. V niektorých momentoch čistenia a likvidácie zapínam takzvaný záznam, ktorý mi povie, kto a kedy plazmatické objekty vyrobil a o čo sa usiluje. V zásade zostávam kľudný a nepraktizujem systém oko za oko, zub za zub. / 5. PSYCHÉ / Tu prevádzam kontrolu svojho fyzického a psychického zdravia. Zvyčajne si vizualizujem obrazy zdravia celého tela a jednotlivých orgánov, silnú a zdravú psychiku, preliečujem choré alebo disharmonické miesta. Spomínam si na neadekvátne reakcie v psychickom prejave a koncentrujem sa na to, aby sa tieto neadekvátne reakcie neopakovali. Neadekvátnu reakciu si predstavím, potom vymažem a predstavím si primeranú reakciu. / 6. PSYCHÉ / Tu prevádzam kontrolu spôsobu myslenia a to filozofického, logistického, sugestívneho a marketingového. Bližšie pozri Silvova škola. Pravidelne sa vciťujem do toho, či dostatočne intenzívne využívam tieto techniky myslenia. / 7. PSYCHÉ / V tejto časti kontrolujem, ako to vyzerá s tarotovými mandalami okolo mňa, ako ich ovplyvňujem svojím správaním a kto okolo mňa do nich negatívne zasahuje. Potom sa pozerám veštecky, ako to vyzerá s anjelikmi okolo mňa, ako ich počty a aktivitu ovplyvňujem vlastným naladením mysle a kto z okolia negatívne na ich počty a aktivitu pôsobí. Snažím sa veštecky s anjelikmi komunikovať a tentokrát som cítil, že tento systém si želal, aby som sa začal aktívne zaoberať číslami vo všetkej podobe a to hlavne ako účtovné štatistiky. Potom ich bude viac a budú aktívnejší. Prikročil som ku komunikácii s Black tarotovými kartami, ktoré mi signalizujú zlé rozhodnutia. Vždy sa ich veštecky pýtam, čo robím zle a kto negatívne vplýva na moje rozhodnutia. Nechcem trvalo robiť zlé rozhodnutia a preto sa podriaďujem rozhodnutiu týchto kariet, pokiaľ sa už moc okolo mňa nakopili. Tarotové karty si nájdete v ASTRO, ako robiť dobré veštectvo si nájdete vo Vešteckej škole. / 8. PSYCHÉ / Tu kontrolujem osobitne spomienky na mŕtvych predkov v celom rodokmeni, ktorý zahŕňa všetky bočné línie. Treba tu dobre ovládať Plazmatickú školu. Kontrola sa týka zlej rodovej karmy a dobrej rodovej karmy, ktorá mi pomáha. Zlú rodovú karmu sa usilujem rituálne uzatvoriť v hlavách žijúcich potomkov tých, ktorým moji predkovia mimoriadne ublížili. / 9. PSYCHÉ / Tu sa venujem bežnej kontrole toho, čo mám napísané v diároch. Otázkam internetu, klientom, meditáciám a podobne.

Pridaj komentár