Pokiaľ mám psychické problémy, tak je tu možnosť otestovať sa a zistiť, čo sa so mnou deje. Zároveň so zistením svojho psychického stavu môžem dosiahnuť stabilizáciu svojej psychiky a spojiť to s duchovnou cestou a vnútorným rozvojom osobnosti. Teda budem spevňovať svoj psychický stav takými technikami, ktoré umožňujú duchovný rast.

Aj vy si môžete vyskúšať takúto duševnú cestu. Postavíte sa pred zrkadlo a zároveň si poviete: „Toto som ja ako fyzické telo a psychická myseľ“. Budete pokračovať a nahlas si hovoriť: „Toto je moja hlava. Toto sú moje ruky. Toto je môj trup. Toto sú moje nohy“. Keď vám to nerobí problém vidieť a nahlas pomenovať, tak je všetko v poriadku. Keď zistíte, že to nedokážete, tak sa treba pri tomto cvičení zastaviť a niekoľko mesiacov precvičovať. Pokračujme ďalej, znovu sa postavíte pred zrkadlo a riadne sa zahľadíte. Poviete si: „Toto je moje telo a toto telo niečo prežilo“. A ja sa vás pýtam: „Čo všetko vaše telo prežilo od narodenia až po dnešný deň?“ Zoberiete si fotografie a začnete si spomínať na časy minulé a nahlas hovoríte: „Toto som prežil, toto si dobre pamätám a toto vniklo do mňa a bude to tam až do mojej smrti“. Môže sa stať, že si nebudete vedieť na niektoré udalosti spomenúť. Vtedy si nahlas poviete: „Toto som prežil, je to vo mne a iba si neviem spomenúť“.

Fotografiu si odložte, niekoľkokrát sa k nej ešte vráťte a určite si spomeniete. Prípadne vám pomôže osviežiť pamäť niekto, kto udalosť s vami prežil. Týmto si zároveň skontrolujete, ako funguje vaša pamäť. V ďalšom užitočnom cvičení si zoberiete do rúk knižku alebo časopis, kde je veľké množstvo rozličných obrázkov. Pozeráte si obrázky a nahlas hovoríte: „Tento obrázok je auto, tento obrázok je dom“. Pokiaľ viete pomenovať každý obrázok, tak je všetko v poriadku. Pokiaľ sa stane, že si neviete spomenúť, ako pomenovať daný obrázok, tak to budete skúšať dovtedy, kým si nespomeniete. Týmto si otestujete svoju pamäť na slová. V ďalšom cvičení sa spoločne obrátime do svojho vnútra.

Tentokrát by bolo zbytočné postaviť sa pred zrkadlo. Vnútro v zrkadle neuvidíte a preto si zoberiete anatomický atlas a tu si nájdete vnútorné orgány svojho tela. Skontrolujete si, ako dokážete komunikovať so svojím fyzickým vnútrom. Otvoríte si anatomický atlas a vidíte obrázok mozgu. Zároveň sa skoncentrujete do tej časti tela, kde sa mozog nachádza. Pri obrázku pľúc sa úspešne skoncentrujete do tej časti tela, kde sa váš jedinečný orgán nachádza. Takto zistíte a naviažete aktívnejší kontakt so svojím vnútorným svetom, čo bude prospešné. Pokiaľ sa stane, že neviete, kde sa niektorý orgán nachádza, tak sa nebojte opýtať.

Znovu sa vrátime k anatomickému atlasu. Pri každom orgáne si kladiete otázku: „Čo všetko si prežil od detstva?“ Mozog vám odpovie, že všetko, čo prežil, je uložené v spomienkach vo vnútri vás. Nahliadnete znovu do anatomického atlasu a teraz sa opýtate vášho srdca: „Čo všetko si prežilo od svojho narodenia a vôbec, pamätáš si to?“ Vaše srdce vám odpovie, že si pamätá všetko od narodenia až po dnešný deň. Takto naväzujte ďalšie užitočné kontakty s vlastným vnútrom, ktorému sa naučíte porozumieť ešte lepšie ako doteraz. Keď budete mať znovu chuť meditovať a zároveň ovládať svoju psychiku, tak sa môžeme vydať na malú prechádzku po okolí. Posaďte sa na lavičku a pozorujte okolitý svet. Skoncentrujte sa na konkrétny objekt a nahlas ho pomenujte, napríklad: „Toto je strom“. Skoncentrujte pozornosť na iný objekt a nahlas povedzte: „Toto je lavička“.

Týmto cvičením si uvedomujete, čo je to vnútro človeka a čo je to vonkajší svet okolo nás. Rozumovo si uvedomujete, že je múdre a hodnotné vnímať predmety vonkajšieho sveta a orgány svojho tela. Pokiaľ zistíte, že sa vám nechce vnímať vonkajší svet a najradšej by ste doslova zaliezli do svojho tela, tak niečo nie je v poriadku a treba to postupne napraviť. Po čase sa môžeme spoločne vybrať na ďalšiu prechádzku, tentoraz budeme sledovať živé objekty a to ľudí, ktorí prejdú okolo vás. Všímajte si výzor ich tváre, ale aj pohyb tela. Skúste to opísať slovami. Zároveň si uvedomujete ich oblečenie, potom povrch kože. Nahlas si poviete: „Toto je vonkajšie a pod kožou začína vnútorný svet ľudskej bytosti“. Zároveň si uvedomíte, že keď zvládnete veštecké stavy, tak zo svojho vnútorného sveta cez vonkajší svet preniknete do vnútorného sveta druhej osoby.

Pokiaľ zistíte, že takúto schopnosť máte, tak sa ju môžete pokúsiť cvičením zdokonaliť. Po určitom čase sa zase postavíte pred zrkadlo a v zrkadle budete pozorovať tú časť zmyslov, ktorá je umiestnená do vonkajšieho sveta. Pozeráte sa na zmysly a nahlas si hovoríte: „Toto sú moje oči. Toto je môj nos. Toto je môj jazyk. Toto sú moje uši. Toto sú moje ruky. Toto je moja pokožka na povrchu tela“. Keď s tým nemáte žiadne problémy, tak sa po chvíľke pohodlne posadíte a otvoríte si anatomický atlas tam, kde sú obrázky vnútorných orgánov očí, uší, jazyka, nosa, kože rúk a ostatnej kože na povrchu tela. Nahlas si poviete: „Toto sú vnútorné časti mojich orgánov“. Dôkladne si prezriete obrázky a zároveň sa skoncentrujete do oblasti jednotlivých zmyslov vo vnútri tela. Keď s tým nemáte problémy, tak je všetko v poriadku a môžete ísť ďalej. Keď sa vám všetko darilo, je to výborné, spravili ste prvý krok na svojej duchovnej ceste.

Pridaj komentár