– Individuálna meditácia 29.08.2002

Pri cvičení som sa uviedol do špiritistického stavu bežnou meditáciou uvedenou na týchto stránkach. V stave napojenia na svet mŕtvych som rozjímal o Plazmatickej škole. Uvedomoval som si anatomizáciu týchto cvičení a to nácvikom fantómových bolestí imaginárnou predstavou ich odstraňovania na chirurgii. Pri biochemizácii tejto školy som si uvedomoval aj vyciťoval, že chemické pochody v mojej psychike sa musia zásadne zmeniť. Bohužiaľ neviem, ako sa zmenia. Nemám k dispozícii biochemické testy osôb posadnutých špiritizmom. Možným návodom môže byť užívanie byliniek a látok, ktoré uľahčujú komunikáciu s informačnými poliami mŕtvych osôb a zvierat. Pri matematizácii špiritistického stavu som nedosahoval pocit ovládnutia tohto stavu, ale jeho prehlbovanie. U iných škôl platí pravý opak. Matematizáciou meditačný proces zovriete a ovládnete. Pri patologizácii som si uvedomoval dôležitosť návratu zo stavu špiritistu do stavu normálnej psychiky, aby ste sa touto meditáciou nedoničili. Pri psychiatrizácii si uvedomujem, že si treba vsugerovať, že svet mŕtvych je skutočne živý ako ten náš. Treba uveriť klamstvu. Tento fakt dovoľuje bioenergeticky živiť informačné polia mŕtvych. Pri magnetizácii som si uvedomil, že si dokážem udržať optimum vlastných bioenergií a zároveň dodávať do sveta mŕtvych dostatok „oživujúcich štiav“. Dá sa predpokladať, že magnetizácia je stabilizujúci faktor pri práci špiritistu. Pri hermetizácii špiritistických meditácií nemám nateraz jasno, či je prekódovanie a nočné meditovanie vedúce k trvalému prepojeniu so svetom mŕtvych bezpečné. Takže zatiaľ túto zložku vynecháme. Pri sexualizácii si uvedomujem, že svet mŕtvych musí byť pri špiritistických výkonoch nabíjaný vlastnou bioenergiou a keď má rozmer lásky a zamilovanosti, je o to účinnejšia. Platí zásada, že nekomunikujeme s najbližšími mŕtvymi rodinnými príslušníkmi z dôvodu citových väzieb a ťažkého uzavretia mŕtvych informačných polí. Zaujímavé bolo konštatovanie, že od sveta mŕtvych sa účinne odpojíte alebo ho dôsledne kontrolujete používaním fyzikálnych zákonov a vzorcov. Pri špiritistickej chémii to funguje ináč. Je to zaujímavý poznatok. Pri zoologizácii sa bude treba naučiť špiritistickým výkonom s mŕtvymi poliami zvierat ako boli mamuti, brontosauri a iné zvieratá. Po ukončení meditácie som sa vrátil do normálneho stavu bez napojenia na svet mŕtvych.

Pridaj komentár