Táto úvaha je iného rozmeru a bude sa usilovať o potlačenie vedeckého prístupu k celej ezoterike. Dnešný a predošlé trendy v ezoterike stoja na kulte ezoterickej osobnosti. Dovolím si túto skutočnosť rozobrať podrobnejšie. Velikáni náboženstiev, spoločnosti, siekt, ale aj vlci samotári doteraz zanechali ľudstvu ezoterické systémy vypracované viac na vnútorných pocitoch ako na faktoch. Nepoznám nikoho z tejto obce, kto by aplikoval na svoje ezoterické skúsenosti Aristotelovu logiku overovania a potvrdzovania skutočnosti. Zatiaľ všetci ezoterici všetkých smerov stavali svoje systémy tak, ako umelec vyjadruje svojím dielom svoj vlastný pocit, svoju vlastnú skúsenosť. Málokedy sa pokúsi nájsť všeobecne logickú platnosť. Keď chcem byť Homo magicus, v zásade nesmiem skúmať ezoteriku a veličiny ezoteriky cez pohľad vedy. Na takýto prístup musím zabudnúť. Veličiny ezoteriky musím zbožňovať a považovať za neomylné. Keď sa teda rozhodnem vytvoriť si vlastný ezoterický systém sám pre seba, tak veličiny ezoteriky budú pre mňa inšpiráciou k vlastnému ezoterickému systému bez možnosti dať ľuďom rozumne použiteľné skúsenosti ako všeobecne platnú učebnicu. Keď môj iracionálny ezoterický systém postavím na skúsenosti a múdrosti osobností a zároveň odmietnem autoritu vedy, vtedy tvorím svoj jedinečný a neopakovateľný systém sám o sebe a pre seba. Som neuveriteľne šťastný, keď takto konám, ale v reálnom svete v zásade neúspešný. Akú má každý radosť, keď si môže predstaviť Boha a Božiu prozreteľnosť tak, ako chce. A ako bude väčšina týchto ľudí agresívna alebo podráždená, keď budem trvať na vedeckom preskúmaní, čo je skryté pod týmto pojmom. Narazíme na tajomstvo, že každý si môže božie veci vysvetľovať po svojom a logické dokazovanie iba všetko zničí. Teda Homo magicus je šťastný a subjektívny. Homo logicus je úspešný a v zásade nešťastný, lebo nemôže tvoriť ako umelec. Nemôže vyjadrovať výhradne vlastné JA.

Pridaj komentár