Neuróny

Dátum zberu: 31. 12. 2015
Strana 1 z približne 256 výsledkov
 
Neuróny
 

m5

Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.

Acetylcholín  Aferentné nervové vlákna  Alpha motorické neuróny  All-or-none 
Alzheimerova choroba Akčný potenciál Anaxonic neurón Astrocyt Axón návršia Axonálny transport Axon terminály Basket bunky Bazálne gangliá Betz bunky  Beta motorické neuróny   Bipolárne bunky   Centrálna nervová sústava 
Cerebrospinálny mok  Cievne  zásobenie mozgu   Cytoplazmatická membrána 
Čuchový  bulbus  Dendritické chrbtice  Dedičný motor a senzorická neuropatia

Dendrit  Dopamín Eferentné nervové  vlákna  Elektrické synapsie  Epithalamus
Electrophysiology Excitačné postsynaptické potenciál FázaG0 Gamma motorické neuróny Ganglión Ganglií sympatika Golgi I neurón Golgiho II neurón   Globus  pallidus    Glutamátový  receptor    Glutamát  dekarboxyláza 
Glutamín  oxoglutarát  aminotransferázy   Granulárne  bunky  Hlavové  nervy
Hipokampus Chemické synapsie Charcot-Marie-Tooth choroba Inhibičný postsynaptické potenciál

Interneuron  Iontový kanál  Ión transportér  Jadro supraoptic  Kategórie neuróny  Koncový mozog Kognitívna neuroveda Kyselina glutámová Kyselina gama-aminomaslová  Ligand – iónové kanály Limbický systém Lugar Ľudský mozog Ľudský mozog anatomické oblasti Ľudský nervový systém Medzimozog
Metabotropního receptor  Miecha  Mozoček  Mozgová kôra   Mozgová komora
Mozgové blany Mozog Mozgový kmeň Motor neurón Napätie v závislosti na vápnikových kanálov Nikotínový acetylcholínový receptor Nissle telo

 

Svetlocitlivá   bunka   Stimul   Subventricular  zóna   Stredné  ostnaté  neuróny
Stredný mozog Subgranular zóna Šedá hmota Talamus Ťažká myasténia Unipoláre kefové bunky Unipolárny neurón Varolov most Vizuálna mozgová kôra Vretená neuróny Vzruch Zadný mozog Zadný stĺpec Zmyslový neurón Zoznam oblastí v ľudskom mozgu

 

Acetylcholín
Acetylcholín (CH3COOCH2CH2N+(CH3)3OH-) je signálna molekula a jeden z najdôležitejších neurotransmiterov. Chemicky ide o ester kyseliny octovej a aminoalkoholu cholínu. Acetylcholín je signálovou molekulou parasympatického nervového systému u pregangliových aj postgangliových neurónov. Je syntetizovaný v presynaptickom zakončení neurónu pomocou enzýmu acetylcholíntransferáza (cholínacetyltransferáza) z cholínu a acetyl-CoA (vyslov Acetyl-koenzým A).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Acetylchol%C3%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Acetylcholin
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine

SK: signálna molekula neurotransmiterov kyseliny octovej cholínu parasympatického nervového systému neurónov acetylcholín transferáza acetyl-CoA
CZ: Neurotransmitery Estery karboxylových kyselin Funkce Syntéza a skladování Uvolňování a působení
EN: Functions Cellular effects Neuromuscular junction Autonomic nervous system Central nervous system Decision making Diseases and disorders Myasthenia gravis Pharmacology Nicotine Atropine Cholinesterase inhibitors Curare Synthesis inhibitors Release inhibitors Comparative biology and evolution Biochemical mechanisms Chemistry

Aferentné nervové vlákna
V periférnom nervovom systéme, čo aferentných nervových vlákien je nervových vlákien (axon) z aferentního neurónu (senzorické neuróny). Jedná sa o dlhý proces (výstupok), rozprestierajúce sa od tela nervové bunky, ktorý nesie nervové impulzy z zmyslových receptorov alebo zmyslových orgánov smerom k centrálnej nervovej sústavy. Opačný smer nervovej aktivity je eferentných vedenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Afferent_nerve…

EN: Neurophysiology Sensory systems Etymology and mnemonics

Naspäť

Alpha motorické neuróny
Alpha (α) motorické neuróny (nazývané aj alpha motorické neuróny), sú veľké, viacpólové nižšia motorické neuróny mozgového kmeňa a miechy. Oni inervujú extrafusal svalových vlákien kostrového svalstva a sú priamo zodpovedné za podnet na ich kontrakciu. Alfa motorické neuróny sú odlišné od gama motorických neurónov, ktoré inervujú intrafusal svalové vlákna svalových vretien.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_motor_ne…

EN: Somatic motor system Central nervous system neurons Efferent neurons Location Brainstem Spinal cord Connectivity Afferent input Efferent output Signaling Role in disease Development

All-or-none
All-or-none zákon je princíp, že sila, ktorú nerv alebo svalových vlákien odpovedá na stimul, je nezávislá na sile stimulu. V prípade, že stimul prekročí prahovú potenciálu, bude nerv alebo svalových vlákien poskytnúť kompletnú odpoveď; inak, nie je žiadna odozva.
https://en.wikipedia.org/wiki/All-or-none_la…

EN: Neuroanatomy Biology laws

Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna porucha mozgu, pri ktorej dochádza k postupnej demencii. Ako prvý ju opísal Alois Alzheimer. V súčasnej dobe nie je známa príčina jej vzniku, ale vďaka neuropatologickým nálezom sa vie ako prebieha. Hlavnou zmenou je ukladanie beta-amyloidu v mozgu a ďalšie zmeny, ktoré postupne spôsobujú rozpad nervových vlákien a buniek. Alzheimerovou chorobou sa taktiež mení látková činnosť mozgu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_c…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_c…
https://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_…

SK: Choroby mozgu Neurológia beta-amyloidu demencii mozgu
CZ: Degenerativní onemocnění CNS Onemocnění s neznámou příčinou Stáří Alzheimerova choroba Průběh nemoci Základní neuropatologické nálezy Studované mechanismy vzniku nemoci Možnosti ovlivnění ACh První příznaky Základní příznaky Rizikové faktory Stádia nemoci Lehká demence Střední stadium demence Těžké stadium demence Diagnostika Krevní test na stabilitu neuronových membrán Oční fluorescenční test Lumbální test Fluorescenční test Kognitivní funkce Aktivity denního života Chyby v diagnostice Zpochybňování diagnózy jako takové
EN: Signs and symptoms Pre-dementia Early Moderate Advanced Cause Genetics Cholinergic hypothesis Amyloid hypothesis Tau hypothesis Other hypotheses Pathophysiology Neuropathology Biochemistry Disease mechanism Diagnosis Criteria Techniques Early diagnosis Prevention Medication Lifestyle Diet Management Medications Psychosocial intervention Caregiving Feeding tubes Prognosis Epidemiology History Society and culture Social costs Caregiving burden Notable cases Research directions Imaging

Naspäť

Akčný potenciál
Akčný potenciál je dočasná, rýchla a vratná zmena membránového potenciálu na membránach nervových a svalových buniek. Umožňuje prenos vzruchu a aktivuje svalový sťah.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%8Dn%C3%B…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%8Dn%C3%A…
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_potenti…

SK: Fyziológia Charakteristika Následky membránového potenciálu membránach nervových svalových buniek
CZ: Neurologie Biofyzika Fyziologie Přehled Funkce Průběh u běžného neuronu Biofyzikální základ Neurotransmise Iniciace Průběh Princip “vše nebo nic”Fáze Stimulace a fáze růstu Vrchol a fáze poklesu Hyperpolarizace Refrakterní perioda Propagace Myelin a saltatorické šíření Teorie kabelu Terminace Chemické synapse Elektrické synapse Nervosvalová ploténka Další typy buněk Srdeční akční potenciál Akční potenciál svalů Akční potenciál u rostlin Taxonomické rozdělení a evoluční rozdíly Experimentální metody Neurotoxiny
EN: verview Process in a typical neuron Biophysical basis Neurotransmission Anatomy of a neuronInitiation Dynamics”All-or-none” principle Sensory neurons Pacemaker potentials Phases Stimulation and rising phase Peak and falling phase Afterhyperpolarization Refractory period Propagation Myelin and saltatory conduction Cable theory Termination  Chemical synapses Electrical synapses Neuromuscular junctions Other cell types Cardiac action potentials Muscular action potentials Plant action potentials Taxonomic distribution and evolutionary advantages Experimental methods Neurotoxins

Anaxonic neurón
Anaxonic neurón je neurón, kde axon nemôže byť odlíšené od dendritov. Niektoré zdroje uvádzajú, že tieto neuróny nemajú axónov a iba dendritov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaxonic_neuro…

EN: neuron axon dendrites Location Function

Naspäť

Astrocyt
Astrocyty alebo astroglie sú typom buniek, patriacim do skupiny neuroglie. Sú to veľké rozvetvené hviezdicovité podporné bunky s dlhými výbežkami. Jedným výbežkom zvyčajne priliehajú na stenu kapiláry a druhým sa dotýkajú povrchu neurónu. Tým zabezpečujú jeho výživu. Má sa za to, že sú základom hematoencefalickej bariéry.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astrocyt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astrocyt
https://en.wikipedia.org/wiki/Astrocyte

SK: Neuroglie Histológia centrálnej nervovej sústavy hematoencefalickej bariéry
CZ: Nervová tkáň Typy buněk buňky neuroglií kapiláry neuronu hematoencefalitické bariéry
EN: Structure DevelopmentFunction Calcium waves Bergmann glia Tripartite synapse Clinical significance Astrocytomas Neurodevelopment disorders Chronic pain Two states of persistent pain Other pathologies Recent studies Classification Lineage and antigenic phenotype Anatomical classification Transporter/receptor classification

Axonálny transport
Axonálny transport je proces presunu molekúl z tela nervovej bunky do jeho výbežkov a naopak. Rôzne bielkoviny, neurotransmitery a ďalšie molekuly sú takto presúvané z miesta svojej syntézy v tele neurónu do zásobných vezikúl na terminálnych koncoch nervových vlákien.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Axon%C3%A1lny_…
https://en.wikipedia.org/wiki/Axoplasmic_tra…

SK: Nervové bunky Fyziológia Histológia Neurológia Neurofyziológia nervovej bunky bielkoviny, neurotransmitery
EN: Mechanism Fast and slow transport Anterograde transport Retrograde transport Consequences of interruption Infection

Naspäť

Axon návršia
Axon návršia je špecializovaný časť tela bunky (alebo Soma) z neurón, ktorý sa pripája kaxónu. Axon návršia je posledné miesto v Soma, kde membránové potenciály vypestované zo synaptických vstupov sú spočítané pred prenosom do axónu. Po mnoho rokov, to bolo veril, že axonový hrbolček bola obvyklá pozemok akčného potenciálu začatia. To je teraz myšlienka, že najskôr miesto začatia akčného potenciálu je len v blízkosti, v počiatočnej (unmyelinated) segmentu axónu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Axon_hillock

EN: Neurons Structure Function axon membrane potentials synaptic inputs summated action potential

Axon terminály
Axon terminály (tiež volal synaptickej Boutons) sú distálny ukončenie týchto pobočiek axónu. Axónu nervových vlákien je dlhá, štíhly priemet nervové bunky, alebo neurónu, ktorý vedie elektrické impulzy (nazvaný “akčné potenciály”), v smere od tela buniek neurónu, alebo ktoré soma, pre prenášanie tieto impulzy s inými neurónmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Axon_terminal

EN: Neuroanatomy Neurophysiology Neurons Medical terminology Nerve impulse release Mapping activity

Basket bunky
Basket bunky sú inhibičné GABAergní interneuróny mozgu, nájdené v molekulárnej vrstve mozočku, hipokampe a kôre mozgovej.
https://en.wikipedia.org/wiki/Basket_cell

EN: Central nervous system neurons Anatomy and Physiology Cerebellum Hippocampus Cortex

Naspäť

Bazálne gangliá
Bazálne gangliá sú skupina jadier neurónov v mozgu prepojené s mozgovou kôrou (pallium), medzimozgom (talamus) a mozgovým kmeňom. Sú to teda jadrá sivej hmoty ponorené v bielej hmote. Bazálne gangliá cicavcov plnia rôzne funkcie: motorická kontrola, kognitívne funkcie, emócie a učenie (druhá signálna sústava).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Baz%C3%A1lne_g…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baz%C3%A1ln%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_ganglia

SK: Anatomické výhonky  Mozog mozgovou kôrou medzimozgom mozgovým kmeňom sivej hmoty bielej hmote
CZ: Anatomie Globus pallidus (pallidum) Nucleus caudatus a putamen Nigrostriátová dopaminergní dráha Capsula interna Fyziologie Patologie Hypertonicko-hypokinetický syndrom (Parkinsonova choroba) Hypotonicko-hyperkinetický syndrom (Huntingtonova chorob
EN: Structure Striatum Pallidum Substantia nigra Subthalamic nucleus  Circuit connections Function Eye movements Role in motivation Neurotransmitters Clinical significance History Terminology In other animals
 
Betz bunky
Betz bunky (tiež známy ako pyramídových bunkách Betz) sú obrie pyramídové bunky (neuróny), ktoré sa nachádzajú v piatej vrstvy šedej hmoty v primárnom motorickej kôry. Sú pomenované ukrajinský vedec Vladimir Betz, ktorý je opísal vo svojej práci publikoval v roku 1874.
 
EN: pyramidal cells grey matter primary motor Vladimir Betz, central nervous system Supper motor neurons axons

Beta motorické neuróny
Beta motorické neuróny (P motorické neuróny), nazývané tiež beta motorické neuróny, sú druh nižšie hybných neurónov, spolu s alfa motorických neurónov a gamma motorických neurónov. Beta motorické neuróny innervate intrafusal vlákna svalových vretien s súrodencov na extrafusal vlákna (druh pomalých svalových vlákien). Axóny beta motorických neurónov (ako alfa a gama motorických neurónov) sú myelinated. Alfa, gama a beta motorické neuróny sú všetky eferentných neuróny, ktoré pochádzajú z prednej šedej stĺpce miechy a nabehnúť do kostrových svalov. Alfa motora vlákna majú väčší priemer a vyššie rýchlosti vedenia ako beta a gama vlákna motora.
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_motor_neu…

EN: Somatic motor system Efferent neurons lower motor neuron alpha motor neurons gamma motor neurons intrafusal fibers muscle spindles extrafusal fibers myelinated motor neuron anterior grey column spinal cord skeletal muscles.

Naspäť

Bipolárna bunka
Bipolárna bunka je typom neurónu, ktorý má dve rozšírenia. Bipolárne bunky sú špecializované senzorických neurónov na prenos špeciálnych zmysly. Ako taký, oni sú súčasťou senzorických dráh pre čuch, zrak, sluch, chuť a vestibulárny funkcie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_neuron

EN: Bipolar cells in retina Bipolar cells in vestibular nerve  Bipolar cells in spinal ganglia

Centrálna nervová sústava
Centrálna nervová sústava (v skratke často CNS) alebo ústredná nervová sústava alebo centrálny nervový systém je hlavné nervové riadiace centrum vyšších organizmov. Skladá sa z dvoch základných súčastí: mozgu a miechy. K centrálnej nervovej sústave sa často priraďujú niektoré zmyslové orgány, a to z dôvodu spoločného embryonálneho vývoja – zrak, sluch, čuch a centrum rovnováhy. S orgánmi ju spája sústava obvodových nervov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1lna…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervou…

SK: mozgu a miechy zmyslové orgány embryonálneho vývoja – zrak, sluch, čuch nervov orgánmi
CZ: Centrální nervová soustava Nervová soustava Ochranné obaly Mícha Mozek
EN: Structure  White and gray matter Spinal cord Cranial nerves Brain Brainstem Cerebellum Diencephalon Cerebrum Difference from the peripheral nervous system Development Evolution Clinical significance

Naspäť

Cerebrospinálny mok
Cerebrospinálny mok (liquor cerebrospinalis, CSF) alebo tiež likvor je číra a bezfarebná telová tekutina, ktorá obklopuje, chráni proti infekcii a vyživuje a zabezpečuje mozog a miechu. Je približne izotonický, obsahuje na rozdiel od krvi len málo proteínov a takmer žiadne bunky (takmer žiadne červené krvinky). Ľudské telo obsahuje v priemere asi 150 ml mozgovomiechového moku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkom%C3%AD%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebrospinal_…

CZ: Tvorba a vstřebávání mozkomíšního moku Fyziologické hodnoty
EN: Structure Production Circulation Reabsorption Contents Development Function Clinical significance Hydrocephalus Lumbar puncture Baricity Alzheimer’s disease CNS Tumors History

Cievne zásobenie mozgu
Cievne zásobenie mozgu zabezpečuje prívod okysličenej krvi do mozgu a tým aj jeho výživu a správnu funkciu. Mozgové tkanivo je vôbec jednou z najcitlivejších na dodávky kyslíka a už po niekoľkominútové zástave krvného obehu dochádza k odumieraniu neurónov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9vn%C3%A…
https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_Will…

CZ: Oběh krve v mozku Willisův tepenný okruh Fyziologie mozku Průtok krve mozkem závisí zejména na 4 faktorechIontová bilance Mozkové tepny na bázi lební
EN: structure Origin of arteries Variation Function Clinical significance Aneurysms Subclavian steal syndrome

Naspäť

Cytoplazmatická membrána
Ión transportér, Neurotransmiterov transportéry, Neurogenéza. Cytoplazmatická membrána (iné názvy: (vonkajšia) bunková membrána, plazmatická membrána, plazmalema, plazmolema) je druh biologickej membrány. Je to 6-10 nm tenká vrstva ohraničujúca živý obsah buniek a tvoriaca hranicu medzi bunkou a jej okolím, a zároveň zabezpečujúca kontakt s vonkajším prostredím. Prokaryotické bunky, bunky rastlín a húb majú medzi cytoplazmatickou membránou a okolím ešte bunkovú stenu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cytoplazmatick…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cytoplazmatick…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane

SK: Štruktúra Vlastnosti Prenos látok cez membránu (transmembránový transport) biologickej membrány buniek bunkovú stenu
CZ:Funkce Bakterie Struktura Model fluidní mozaiky Lipidová dvouvrstva Polarita membrány Nadmembránové struktury Cytoskelet Složení Lipidy Sacharidy Proteiny Variace Propustnost
EN:Function Prokaryotes Structures Fluid mosaic model Lipid bilayer Membrane polarity Membrane structures Cytoskeleton Composition Lipids Phospholipids forming lipid vesicles Carbohydrates Proteins Variation Permeability

Čuchový bulbus
Čuchový bulbus (bulbus olfactorius, tiež čuchový budzogáň) je časť mozgu stavovcov, ktorá sa vychlipuje z prednej strany hemisfér koncového mozgu. Prichádza do neho informácie z čuchových orgánov. V širšom slova zmysle existujú dva páry čuchových gúľ, vždy hlavné a prídavné bulbus: tie hlavné prijímajú signály z olfaktorických neurónov v nose, do prídavných gúľ prichádza podnety z vomeronazálního orgánu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cichov%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Olfactory_bulb

CZ: mozku obratlovců hemisfér koncového mozku olfaktorických neuronů nose, vomeronazálního orgánu
EN: Structure Layers Function Lateral inhibition Accessory Olfactory  Bulb Further processing Amygdala Hippocampus Olfactory coding in Habenula Orbitofrontal cortex  Adult neurogenesis Clinical significance Other animals Evolution

Naspäť

Dendritické chrbtice
Dendritické chrbtice (alebo chrbtice) je malý výstupok membranous z neurónu je dendrite, ktoré zvyčajne dostane vstup od jedného synapsie axónu. Dendritické tŕne slúži ako úložisko pre synaptických silu a pomáhajú prenášať elektrické signály k telu neurónu cely. Väčšina tŕnov má baňatú hlavu (zadná hlava), a tenký krk, ktorý spája hlavu chrbtice na hriadeli dendritu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendritic_spin…

EN:History Distribution Morphology Biochemistry Receptor activity Cytoskeleton and Organelles Plasticity Importance to Learning and Memory Evidence of  ImportanceImportance Contested  Modelling Baer and Rinzel’s Continuum ModelThe Spike-Diffuse-Spike  Model Modelling spine calcium transients Development Pathology

Dedičný motor a senzorická neuropatia
Dedičný motor a senzorická neuropatia (HMSN) sú skupinou neuropatia, ktoré sú charakterizované ich vplyvu na oboch aferentných a odvodov nervové komunikácie. HMSN sa vyznačujú mimo typickú nervového vývoja, a degradáciu nervového tkaniva.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hereditary_mot…

EN: Neurological disorders Sensory systems Neurogenetic disorders History Predispositions Causes Symptoms Diagnosis Treatment Types

Dendrit
Dendrity sú krátke výbežky neurónu dostredivého typu, ktoré prijímajú vstupné informáciu (nervový vzruch). Dendrity majú rovnakú štruktúru neuroplasmy ako telo neurónu. V mieste odstupe od tela sú hrubé, postupne sa vetvia. Dendrity sú väčšinou krátke, konáre v blízkosti neurocytu a nemajú myelínovú pošvu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dendrit
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrite

CZ: Neurologie NeuronAxonLedový dendrit
EN: Neurons Neurophysiology Cellular neuroscience Dendrite development Electrical properties Plasticity

Naspäť

Dopamín
Dopamín alebo 4-(2-aminoetyl) benzén-1,2-diol je chemická látka prirodzene vznikajúca v mozgu. Funguje ako neurotransmiter, aktivuje dopamínové receptory. Dopamín funguje aj ako neurohormón, ako taký je vytváraný v hypotalame. Ak je dopamín umelo vpravený do organizmu, tak pôsobí na autonómnu nervovú sústavu – napríklad povedie k zrýchleniu pulzu alebo zvýšeniu krvného tlaku.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dopam%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopamin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine

SK: Neurotransmitery Amíny mozgu neurotransmiter dopamínové receptory neurohormón hypotalame autonómnu nervovú sústavu pulzu krvného tlaku
CZ: Objev Funkce Centra odměny Pohyb Farmakologie
EN: Structure Biochemistry Synthesis Degradation Functions Cellular effects Storage, release, and reuptake Nervous system Basal ganglia Reward Outside the nervous system Medical uses Disease, disorders, and pharmacology Parkinson’s disease Psychostimulants and drug addiction
Psychosis and antipsychotic drugs Attention deficit hyperactivity disorder Pain Nausea Comparative biology and evolution Microorganisms Animals Plants As a precursor for melanin History and development Polydopamine

Eferentné nervové vlákna
V periférnom nervovom systéme, čo eferentných nervových vlákien je nervových vlákien (axon) z eferentných neurónu (motorických neurónov). Jedná sa o dlhý proces (výstupok), rozprestierajúce sa od tela nervové bunky, ktorý nesie nervové impulzy od centrálneho nervového systému smerom periférnych efektorových orgánoch (najmä svalov a žliaz). ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Efferent_nerve…

EN: Peripheral nervous system Neuroscience stubsnerve cell body nerve impulses central nervous system Etymology and mnemonics

Naspäť

Elektrické synapsie
Elektrické synapsie je mechanické a elektrické vodivé spojenie medzi dvoma susednými neurónov, ktoré je vytvorený v úzkej medzere medzi pre- a postsynaptických neurónov známych ako medzera križovatke. V gap junctions, také bunky nepriblíži na asi 3,5 nm jeden na druhom, omnoho kratšie vzdialenosti, než je vzdialenosť 20 až 40 nanometrov, ktorá oddeľuje-buniek pri chemickom synapsie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_syn…

EN: Cell communication Electrophysiology  Neurophysiology Structure Effects

Electrophysiology
Electrophysiology je štúdium elektrických vlastností biologických buniek a tkanív.  To zahŕňa meranie zmeny napätia alebo elektrického prúdu na celej rade merítok od kanálových bielkovín single ion až po celej orgány, ako je srdce. V Neuroscience, zahŕňa meranie elektrickej aktivity neurónov, najmä akčného potenciálu aktivity.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrophysiol…

EN: ElectrophysiologyIon channels Neuroimaging Neurophysiology Definition and scope Classical electrophysiological techniques Principles and mechanisms Electrographic modalities by body part Optical electrophysiological techniques Intracellular recording Voltage clamp Current clamp The patch-clamp technique Sharp electrode technique Extracellular recording Single-unit recording Multi-unit recording Field potentials Amperometry Planar patch clamp Other methods Solid-supported membrane (SSM)-based Bioelectric recognition assay (BERA) Computational electrophysiology Clinical reporting guidelines

Naspäť

Epithalamus
Epithalamus je jedným z častí mezimozgu (diencephalon). Epitalamus tvoria: epifýza (šišinka, corpus pineal) zadné epitalamické komisury jadra habenuly habenulo-interpedunkulární dráha (fasciculus retroflexus) Prídavné štruktúry okolo mozgových komôr – okolo komorové (circumventrikulární) orgány: Organum subfornicale Organum subcommissurale pretektální jadra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epithalamus
https://en.wikipedia.org/wiki/Epithalamus

CZ: Mozek Nervová soustavamezimozku epifýza žláza noradrenalinu, serotoninu melatoninu středního mozku krevním oběhem
EN: Limbic system Diencephalon Functions Components References

Excitačné postsynaptické potenciál
V neurológii, excitačné postsynaptické potenciál (EPSP) je postsynaptické potenciál, ktorý robí neurón viac pravdepodobné, že oheň akčný potenciál. Toto dočasné depolarizácie postsynaptických membránového potenciálu, spôsobené toku pozitívne nabitých iónov do postsynaptickej bunky, je v dôsledku otvorenia ligandom, čo vedie ku iónové kanály.
https://en.wikipedia.org/wiki/Excitatory_pos…

EN: Overview Excitatory molecules Miniature EPSPs and quantal analysis Field EPSPs

Fáza G0
Fáza G0, G nulové fázy, alebo “pokojovej fázy” je obdobie do bunkového cyklu, v ktorom existujú bunky v kľudovom stave. G0 fázy sa chápať buď ako rozšírený G1 fáze, kde bunka nie je ani delenie ani prípravu rozdeliť, alebo odlišný pokojová fáza, ktorá sa vyskytuje mimo bunkového cyklu. Niektoré typy buniek, ako sú nervové a buniek srdcového svalu , stať sa v pokoji po dosiahnutí zrelosti ale aj naďalej plniť svoje základné funkcie pre zvyšok života organizmu. Multinucleated svalové bunky, ktoré neprechádzajú cytokinezi sú tiež často považované za vo fáze G0.
https://en.wikipedia.org/wiki/G0_phase

EN: Cell cycle Apoptosis MeiosisIn relation to the cell cycle Distinction from senescent cells

Naspäť

Gamma motorické neuróny
Gamma motorické neuróny (γ motorické neuróny), tiež nazývané gama motorické neuróny, sú druh nižšie hybných neurónov, ktoré sa zúčastňujú procesu svalové kontrakcie, a predstavujú asi 30% z vlákien ísť do svalu. Ako alfa motorom neuróny, ich bunková tela sú umiestnené v prednom rohu miechy. Dostávajú vstup z bulboreticular facilitátor oblasti pons v brainstem.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_motor_ne…

EN: General background of muscles Muscle spindles Types of lower motor neurons Alpha gamma co-activation Fusimotor system Gamma bias Types of gamma motor neurons Static gamma motor neurons Dynamic gamma motor neurons Effects of nuclear chain fibers Gamma motor neuron development Muscle tone Abnormal gamma motor neuron activity

Ganglión
Ganglion či ganglion je nervová uzlina tvorená zhlukom nervových buniek (neurónov). Gangliá sa nevyskytujú u živočíchov s difúznou nervovou sústavou (napr. Niektorí pŕhľavky), ale väčšina ostatných živočíchov zauzliny tvoria.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ganglion
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion

CZ: Nervová tkáň nervová nervových buněk nervovou soustavou
EN: Neurology Basal gangliaPseudoganglion Nervous system Sympathetic ganglion Ganglion cyst Nervous system Neuron

Ganglií sympatika
Ganglií sympatika sú gangliá sympatického nervového systému. Poskytujú informácie k telu o strese a hroziaceho nebezpečenstva, a sú zodpovedné za známu odpoveď boj alebo útek. Obsahujú približne 20,000-30,000 nervové bunkové skupiny a sú umiestnené v blízkosti, a na oboch stranách miechy v dlhých reťazcov. Ganglií sympatika je tkanivo, z ktorej vznikajú neuroblastóm nádory.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympathetic_ga…

EN: Sympathetic nervous system structure Sympathetic chain ganglia Collateral ganglia

Naspäť

Golgi I neurón
Golgi I neurón je neurón, ktorý má dlhý axón, ktorý začína v šedej hmote centrálneho nervového systému a môže byť rozšírená od toho. Neuróny Golgi II, v kontraste, sú definované ako má krátke axónov alebo no axon vôbec. Tento rozdiel bol zavedený priekopníckym neuroanatomist Camillo Golgi, na základe vzhľadu pod mikroskopom neurónov zafarbených s Golgi škvrna, že on vynašiel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Golgi_I

EN: Neurons Nervous system Medical terminology Central nervous system neurons

Golgiho II neurón
Golgi typu II neurón je neurón majúci buď žiadny, alebo iný axon krátku axon, ktoré neposiela vetvy z šedej hmoty centrálneho nervového systému.
https://en.wikipedia.org/wiki/Golgi_II

EN: Neurons Nervous system  Medical terminology Central nervous system neurons

Globus pallidus
Globus pallidus, tiež známy ako paleostriatum alebo chrbtovej pallidum, je sub – kortikálnej štruktúre mozgu. Je to súčasť telencephalon, ale udržia úzke väzby s subthalamus – obaja ktorý sú súčasťou extrapyramídový systému motora. Globus pallidus je hlavnou zložkou bazálnych ganglií jadro spolu s striatum a jeho priamy cieľ sa substantia nigra.
https://en.wikipedia.org/wiki/Globus_pallidu…
OBRÁZOK: https://en.wikipedia.org/wiki/Globus_pallidu…

EN: Cerebrum Basal ganglia Structure Parts Function Pallidonigral pacemaker Common afferents3  Pathway History Additional images

Naspäť

Glutamátový receptor
Glutamátový receptor je všeobecné označenie pre receptor, ktorého ligandom je glutamát – teda kyselina glutámová, presnejšie L-glutámová . Sú bežné v nervových sústavách cicavcov – glutamát u cicavcov totiž plní funkciu základného excitačného neuroprenášače.

CZ: Receptory KlasifikaceIonotropní Metabotropní
EN: Transmembrane receptors Neurotransmitters Function Glutamate Glutamate receptors Types Ionotropic Metabotropic Structure, mechanism and function Ionotropic Metabotropic Outside the central nervous system General clinical implications Autoimmunity and antibody interactions with glutamate receptors and their subunit genes Excitotoxicity Neurodegeneration Conditions with demonstrated associations to glutamate receptors Aching Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)Autism Diabetes Huntington’s diseaseIschemia Multiple sclerosis Parkinson’s disease (Parkinsonism) Rasmussen’s encephalitis Schizophrenia Seizures Other diseases suspected of glutamate receptor link Neurodegenerative diseases with a suspected excitotoxicity link Other

Glutamát dekarboxyláza
Glutamát dekarboxyláza alebo kyselina glutámová dekarboxylázy (GAD) je enzým, ktorý katalyzuje dekarboxylácií glutamátu pre GABA a CO2. GAD používa PLP ako kofaktor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Glutamate_deca…

EN: Genes on human chromosome 2 Genes on human chromosome 10EC Molecular neuroscience Biology of bipolar disorder Regulation of GAD65 and GAD67 Role in pathology Diabetes Schizophrenia and bipolar disorder Parkinson disease Cerebellar disorders Neuropathic pain

Naspäť

Glutamín oxoglutarát aminotransferázy
Glutamín oxoglutarát aminotransferázy (tiež známy ako glutamátu syntázy) je enzým a často skrátene GOGAT. Tento enzým vyrába glutamátu z glutamínu a a-ketoglutarát, a tak spolu s glutaminsyntetázu (v skratke GS) hrá hlavnú úlohu v regulácii dusíka asimilácia vo fotosyntetických eukaryotes a prokaryotes. Toto má veľký význam ako primárny produktivita v mnohých morskom prostredí sa riadi dostupnosťou anorganického dusíka.
https://en.wikipedia.org/wiki/Glutamine_oxog…

EN: Enzymes Cell biology stubs

Granulárne bunky
Názov granule bunka bol používaný anatómov pre rad rôznych typov neurónov, ktorých jediným spoločným rysom je to, že všetky majú veľmi malé bunkové skupiny. Granulárne bunky sa nachádzajú v zrnité vrstve mozočku, gyrus Dentatus hippocampus, povrchová vrstva chrbtovej kochleárneho jadra, čuchové žiarovka, a mozgová kôra.
https://en.wikipedia.org/wiki/Granule_cell

EN: Central nervous system neurons Cerebellum Structure Cerebellum granule cell Dentate granule cell Dorsal cochlear nucleus granule cell Olfactory bulb granule cell Function Neuronal network Mossy fiber input Climbing fiber input Specific functions of different granule cells Critical factors for function Role in disease Altered morphology of dentate granule cells Decreased granule cell neurogenesis Shorter granule cell dendrites

Naspäť

Hlavové nervy
Hlavové nervy alebo mozgové nervy alebo kraniálne nervy sú osobitná skupina periférnych nervov, ktorá sa vyznačuje tým, že vychádza priamo z mozgu alebo predĺženej miechy. Existuje 12 hlavových nervov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavov%C3%BD_n…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavov%C3%A9_n…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cranial_nerves

SK: periférnych nervov mozgu predĺženej miechy
CZ: Hlavové nervy periferní nervové soustavy mozkového kmene prodloužené míchy Varolova mostu středního mozku
EN: Anatomy TerminologyIntracranial course Nuclei Ganglia Exiting the skull and Extracranial CourseFunction Smell (I) Vision (II) Eye movement (III, IV, VI) Trigeminal Nerve (V) Facial expression (VII) Hearing and balance (VIII) Oral sensation, taste, and salivation (IX) Vagus nerve (X) Shoulder elevation and head-turning (XI) Tongue movement (XII) Clinical significance Examination Damage Compression Stroke Inflammation Other History

Hipokampus
Hipokampus je dôležitou súčasťou mozgu človeka a ďalších stavovcov. Patrí do limbického systému a hrá dôležitú úlohu pri konsolidácii informácií z krátkodobej pamäti do dlhodobej pamäti a priestorovej orientácie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hipokampus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hipokampus
https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

SK: Mozog
CZ: Mozek Funkce hipokampuHistorie výzkumu
EN: Name Anatomy Functions Role in memory Role in spatial memory and navigation Hippocampal formation Physiology Theta rhythm Sharp wavesLong-term potentiation Pathology Aging Stress Epilepsy Schizophrenia Transient global amnesia Evolution

Naspäť

Charcot-Marie-Tooth choroba
Charcot-Marie-Tooth choroba (CMT), tiež známy ako Charcot-Marie-Tooth neuropatia, hereditárna motorom a senzorické neuropatia (HMSN) a peroneal svalová atrofia (PMA), je geneticky a klinicky heterogénne skupina dedičných porúch periférneho nervového systém vyznačujúci sa tým, progresívne stratou svalového tkaniva a dotykový pocit naprieč rôznych častí tela.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charcot%E2%80%…

EN: Peripheral nervous system disorders Cytoskeletal defects Syndromes Signs and symptoms Causes Diagnosis Classification Management History Media Famous people with CMT

Chemické synapsie
Chemické synapsie sú špecializované križovatky, cez ktorý neurons signál k sebe navzájom a non-neurónové bunky, ako sú tie, ktoré vo svaloch alebo žliaz. Chemické synapsie umožňujú neuróny tvoriť obvody v rámci centrálneho nervového systému.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Synapse
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_synap…

CZ: Neurologie Převod vzruchu Mechanismus převodu vzruchu Typy synapsí Neurotransmitery
EN: Neurobiology Neurophysiology Cellular neuroscience Cell signaling Signal transduction Structure Signaling in chemical synapses Overview Neurotransmitter release Receptor binding Termination Synaptic strength Receptor desensitization Synaptic plasticity Homosynaptic plasticity Heterosynaptic plasticity Integration of synaptic inputs Volume transmission Relationship to electrical synapses Effects of drugs

Inhibičný postsynaptický potenciál
Inhibičný postsynaptické potenciál (IPSP) je druh synoptického potenciálu, ktorý umožňuje postsynaptické neurón menej pravdepodobné, že na generovanie akčný potenciál. Jadro inhibičného postsynaptických potenciálu je excitačné postsynaptické potenciál (EPSP), čo je synaptický potenciálny že je postsynaptické neurón väčšia pravdepodobnosť, že generovanie akčný potenciál.
https://en.wikipedia.org/wiki/Inhibitory_pos…

EN: Memory processes Neuroscience Neurology Neurophysiology Components Types Factors Inhibitory Molecules Inhibitory Receptors Ionotropic receptors Metabotropic receptors Significance Studies

Naspäť

Interneurón
Interneurón je neurón zaisťujúci spojenie a zjednotenie nervového systému. Vytvára spojenie medzi senzorickými neurónmi (aferentnými) vedúcimi impulzy zo senzorických receptorov do centrálnej nervovej sústavy a motorickými neuróny (eferentními) vedúcimi impulzy z centrálnej nervovej sústavy do vykonávajúcich orgánov (svaly a žľazy).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interneuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Interneuron

CZ: Neurony Lokalizace a funkce KlasifikaceInhibiční interneurony Excitační interneurony Míšní interneurony Kortikální interneurony Cerebelární interneurony Renshawovy buňky
EN: Neurons Interneurons in the Central Nervous SystemInterneurons of the spinal cordInterneurons of the cortexInterneurons of the cerebellum Interneurons of the striatum

Iónový kanál
Iónový kanál je bielkovinový kanál v bunkovej membráne, ktorý skrz túto membránu prepúšťa určité anorganické ióny. Svojou povahou to je integrálny membránový proteín, prenos iónov cez membránu je vlastne uľahčená difúzia, teda pasívny proces nespotrebovávající energiu. Tým sa líši od bunkových púmp. Iónové kanály umožňujú okrem iného šírenie vzruchu v nervovej sústave.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%BD_k…
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_channel

CZ: Buněčné kanály bílkovinný kanál buněčné membráně ionty buněčných pump sodíkový kanál, draslíkový kanál vápníkový kanál vzruchu nervové soustavě
EN: Cell communication Electrophysiology  Integral membrane proteins Ion channels Neurochemistry Protein families Basic features Biological role Diversity Classification by gating Classification by type of ions Other classifications Detailed structureIon channel blockers Diseases History

Naspäť

Ión transportér
V biológii, ión transporter, označovaný aj ako ion čerpadlo, je transmembránový proteín, ktorý sa pohybuje ióny cez plazmatickú membránu proti ich koncentračnému gradientu, na rozdiel od iónových kanálov, v ktorých ióny prechádzajú pasívneho transportu látok. https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_transporte…

EN: Pumps Transport proteins transmembrane protein plasma membrane concentration gradient ion channels passive transport

Jadro supraoptic
Jadro supraoptic (SON) je jadro magnocellular neurosecretory buniek v hypotalame v cicavčom mozgu. Jadro sa nachádza na spodnej časti mozgu, priliehajúce k optickej chiasm. U ľudí, SON obsahuje asi 3000 neuróny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Supraoptic_nuc…

EN: Neuroscience Neuroendocrinology Hypothalamus Function Signaling Regulation of supraoptic neurons The supraoptic nucleus as a “model system”Morphological plasticity in the supraoptic nucleus Stimulus-secretion couplingDendritic secretionCo-existing peptides

Kategória neuróny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Neur…
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Neuro…

SK: neuroglie neurón Nervové bunky
CZ: Typy buněk Nervová tkáň Neuron Amakrinní buňka Bipolární buňka sítnice Horizontální buňka Interneuron Retinální gangliová buňka Smyslový neuron  Zrcadlový neuron
EN: Neuroanatomy Neurobiology Electrically signaling cells Electrically responsive cells Nervous tissue cells  Afferent neurons ‎Central nervous system neurons‎ Efferent neurons‎ Receptor cells‎

Naspäť

Koncový mozog
Koncový mozog (iné názvy: telencefalon, predný mozog (v užšom zmysle), veľký mozog (v užšom zmysle), mozog (v užšom zmysle); lat. telencephalon alebo cerebrum) je najväčšia časť mozgu (predného mozgu), ktorá vypĺňa väčšiu časť lebečnej dutiny a je tvorená 2 hemisférami (pologuľami) spojenými svorovým telesom, oddelenými hlbokým zárezom.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Koncov%C3%BD_m…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncov%C3%BD_m…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebrum

SK: Mozog čuchový zrakový sluchový
CZ: Centrální nervová soustava mezimozku zadním mozku páteřní míše Mozková kůra Bazální ganglia Limbický systém
EN: Structure Cerebral cortex Cerebral hemispheres Development Functions Movement Sensory processing Olfaction Language and communication Learning and memory

Kognitívna neuroveda
Kognitívna neuroveda je odbor zaoberajúci sa vedeckým štúdiom biologických substrátov základného poznávania, špeciálne s dôrazom na nervové substráty mentálnych procesov. Zaoberá sa otázkami, ako sú psychologické/poznávacie funkcie vytvárané nervovými okruhmi v mozgu. Kognitívna neuroveda je vedný odbor psychológie a neurovedy, prekrývajúci sa s disciplínami, ako je fyziologická psychológia, kognitívna psychológia a neuropsychológia. Kognitívna neuroveda sa opiera o teórie v kognitívnej vede spolu s dôkazmi z neuropsychológie a počítačového modelovania.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_neur…

EN: Historical origins Origins in philosophy 219th century Phrenology Localizationist view Aggregate field view Emergence of neuropsychology Mapping the brain 320th century Cognitive revolution Neuron doctrine Mid-late 20th century Brain mapping Emergence of a new discipline Birth of cognitive science Combining neuroscience and cognitive science Recent trends Topics Methods Related WikiBooks

Naspäť

Kyselina glutámová
Kyselina glutámová je kódovaná (v potravinárstve E či E620) neesenciálna aminokyselina. Jej soli sa nazývajú glutamany a jej nabitá forma, anión, je glutamát.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_glut%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_gluta…
https://en.wikipedia.org/wiki/Glutamic_acid

SK: Aminokyseliny Vlastnosti Použitie Funkcia v organizme Výroba
CZ: Proteinogenní aminokyseliny Potravinářská aditiva Neurotransmitery Dikarboxylové aminokyseliny Příprava a výroba Chemické vlastnosti Fyziologický význam Použití
EN: Chemistry History Biosynthesis Function and uses Metabolism Neurotransmitter Brain nonsynaptic glutamatergic signaling circuits GABA precursor Flavor enhancer Nutrient Plant growthNMR spectroscopyPharmacology

Kyselina gama-aminomaslová
Kyselina gama-aminomaslová alebo kyselina γ-aminomaslová, správne kyselina 4-aminobutánová, je aminoderivát kyseliny maslovej. Často sa na jej pomenovanie používa anglická skratka GABA (gamma-aminobutyric acid). Patrí medzi tzv. signálne molekuly. Viaže sa na GABAA a GABAB receptory.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_gama-…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_gama-…
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-Aminobut…

SK: Aminokyseliny Signálne molekuly aminoderivát kyseliny maslovej signálne molekuly GABAA GABAB receptory
CZ: Neurotransmitery Aminokyseliny ATC N03AG Funkce Struktura a konformace Historie výzkumu Biosyntéza Farmakologie
EN: Function Neurotransmitter Brain development Beyond the nervous system Structure and conformation History Bio-synthesis Catabolism Pharmacology GABAergic drugs GABA as a supplement In plants

Naspäť

Ligand – iónové kanály
Ligand, čo vedie ku iónové kanály (LGICs) sú skupinou proteínov, transmembránového iónových kanálov, ktoré otvárajú, aby ióny, ako je Na +, K +, Ca2 +, alebo Cl prechádzať cez membránu v odozve na väzbu chemického posla (tj ligand ), ako neurotransmiter.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ligand-gated_i…

EN: Electrophysiology Ion channels Ionotropic receptors Membrane biology Molecular neuroscience Neurochemistry Protein families Cys-loop receptors Ionotropic glutamate receptors (iGluR) ATP-gated channels PIP2-gated channels Clinical relevance

Limbický system
Limbický systém je funkčná sústava v centrálnej nervovej sústave, ktorú tvoria niektoré oblasti mozgovej kôry a podkôrových centier. Majú ho všetky cicavce, ale vyššie cicavce, ktoré majú (rhinencefalon) značne redukovaný čuchový mozog, ho majú vyvinutý lepšie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Limbick%C3%BD_…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Limbick%C3%BD_…
https://en.wikipedia.org/wiki/Limbic_system

SK: Anatómia centrálnej nervovej sústave sivá hmota hippokampus, opaskový závit pletenec svorové teleso diencefalom thalamus, hypotalamus mezencefalom
CZ: Mozek Fyziologie thalamu koncového mozku, mezimozku středního mozku emocí, chování, dlouhodobé paměti čichu
EN: Structure Function Hippocampus Amygdala Evolution Clinical significance Society and culture Etymology and history Academic dispute

Lugar
Lugar tieto bunky sú primárne senzorické Interneurón cerebellum, ktoré majú inhibičný funkciu. Sú fusiforme, ktoré majú tvar, ktorý sa zužuje vretena na každom konci. Oni boli najprv opísal Ernesto Lugar na začiatku 20. storočia. Lugar bunky sa nachádzajú práve pod vrstvou Purkyňových buniek medzi molekulárnej vrstvy a zrnité vrstve.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lugaro_cell

EN: Cerebellum interneurons Purkinje cells molecular layer dendrites

Naspäť

Ľudský mozog
Ľudský mozog (encephalon) je riadiaci a integračný orgán nervovej sústavy človeka. Riadi a kontroluje všetky telesné funkcie, ako je činnosť srdca, trávenie, pohyb, reč, ale aj samotné myslenie, pamäť či vnímanie emócií.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%BD_mo…
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_brain

CZ: Makroskopická anatomie Prodloužená mícha Varolův most Mozeček Střední mozek Mezimozek Thalamus Subthalamus Hypothalamus Metathalamus Epithalamus Koncový mozek Bílá hmota Komorový systém Mozkové pleny Mikroskopická anatomie Cévní zásobování mozku Významné funkční oblasti mozkové kůry Vývoj mozku Nemoci mozku
EN: Brain Human anatomy by organ Structure General features Cerebral cortex Cortical divisions Functional divisions Cytoarchitecture
Topography Development Function Cognition Lateralization Language Metabolism Clinical significance Effects of brain damage Electrodes and magnetic fields Imaging Structural and functional imaging Evolution

Ľudský mozog anatomické oblasti
Ľudský mozog anatomické oblasti sú objednané tieto štandardné neuroanatomie hierarchie. Funkčné, spojivového a vývojové oblasti, kde sú uvedené v zátvorkách za vhodné.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_region…

EN: Hindbrain (Rhombencephalon) Myelencephalon Metencephalon Midbrain (mesencephalon) Forebrain (prosencephalon) Diencephalon Epithalamus Third ventricle Thalamus Hypothalamus (limbic system) (HPA axis) Subthalamus(HPA axis) Pituitary gland (HPA axis) Telencephalon (cerebrum)  Cerebral hemispheres White matter Subcortical Rhinencephalon (paleopallium) Cerebral cortex (neopallium) Neural pathways Motor systems Nerves Neuro endocrine systems Neuro vascular systems Dural meningeal system Related topic

Naspäť

Ľudský nervový systém
Ľudský nervový systém – časť ľudského tela, ktoré koordinuje Dobrovoľná a nedobrovoľná akcie osoby a prenáša signály medzi rôznymi časťami tela.
https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_the…

EN: Evolution of the human nervous system Some branches of science that study the human nervous system Central nervous system Brain Peripheral nervous system Sensory system Components of the nervous system Glial cells NeuronAction potential Synapse Neurotransmitter Neurotransmitter receptor Biological neural network Neural development Prenatal development of the nervous system Neurogenesis Eye development Auditory development Motor control Learning and memory Cognition Arousal Anatomical structures of the human nervous system by subsystem Central nervous system Peripheral nervous system

Medzimozog
Medzimozog alebo diencefalon (lat. diencephalon) je časť mozgu. Medzimozog je obklopený hemisférami predného mozgu, vidno len jeho spodnú časť V medzimozgu je 3. mozgová komora, ktorá je spojená s komorami (1. a 2.) oboch hemisfér koncového mozgu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzimozog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezimozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Diencephalon

SK: mozgu 3.mozgová komora koncového mozgu
CZ: thalamus metathalamus hypothalamus epithalamus šišinkou melatoninsubthalamus
EN: Diencephalon Developmental biology Structure Attachments Function

Metabotropního receptor
Metabotropního receptor je druh membránovým receptorom eukaryotických buniek, ktoré pôsobia prostredníctvom sekundárnej posla. Môže byť umiestnená na povrchu bunky, alebo v vačky. Na ich štrukturálne a funkčné vlastnosti základe neurotransmiterov receptory možno rozdeliť do dvoch širokých kategórií: metabotropních a inotropný receptorov. Inotropný receptory tvoria pór ion kanála.
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabotropic_r…

EN: Transmembrane receptors Examples Structure Function

Naspäť

Miecha
Miecha je priamym pokračovaním, akousi „predĺženou rukou“ mozgu. Prebieha v kanáli, ktorý je vytvorený stĺpcom krčných, hrudných a driekových stavcov a zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela. Mozog prostredníctvom miechy aktívne reaguje na zmeny vonkajšieho prostredia a cez ňu získava aj informácie o jeho zmenách. Miecha je ústredím pohybových reflexov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miecha
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADcha
https://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord

SK: mozgu
CZ: Vsunuté buňky Buňky provazcové Základní a vodivý systém míchy Základní systém míchy Vodivý systém míchy Míšní nervy
EN: Structure Spinal cord segments Development Blood supply Function Somatosensory organization Motor organization Spinocerebellar tracts Clinical significance Injury Lumbar puncture

Mozoček
Mozoček alebo malý mozog alebo cerebellum (lat. cerebellum) je časť zadného mozgu. Skladá sa z 2 hemisfér, ktoré sú spojené v strednej čiare červom. Zloženie: sivá hmota – na povrchu; nemá schopnosť uchovávať pamäťové info. Biela hmota – je vo vnútri; rozvetvuje sa do sivej hmoty, kde vytvára útvar v tvare rozkonáreného stromu = strom života.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mozo%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moze%C4%8Dek
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum

SK: Mozog zadného mozgu sivá hmota biela hmota strom života
CZ: Anatomie Mozečková jádra (nuclei cerebelli) Kůra mozečku (cortex cerebelli) Spoje mozečku Mozečkové projekce Funkce Poškození mozečku
EN: Structure Gross anatomy Microanatomy Function PrinciplesLearning Theories and computational models Clinical significance Aging Developmental and degenerative disorders Comparative anatomy and evolution Cerebellum-like structures History Descriptions
Etymology

Naspäť

Mozgová kôra
Mozgová kôra (lat. cortex cerebri) je sivá hmota v periférnej časti koncového mozgu (v širšom zmysle aj mozočka, čiže celý kortex – pozri mozočková kôra). Je 2–5 mm hrubá. Tvorená je 13-15 miliardami neurónov, z ktorých každý vytvára asi 5 000 synapsií (neurónových spojení). Povrch kôry je poprehýbaný do závitov, tzv. gyrifikácia kôry, čo zväčšuje plochu až na 2 200 cm².
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mozgov%C3%A1_k…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%A1_k…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_corte…

SK: Mozog sivá hmota koncového mozgu synapsií mozočková kôra kortex
CZ: Mikroskopická anatomie Dělení I. – Brodmannovy oblasti Dělení II. Klasifikaceprimární projekční oblasti asociační oblasti efektorové oblasti Prefrontální korové oblasti
EN: Mozog Neuroanatomie Structure Layered structure Areas Development Thickness Function Connections Cortical areas Sensory areas Motor areas Association areas Clinical significance

Mozgová komora
Mozgovej komory sú dutiny vnútri mozgu stavovcov, ktoré dohromady tvoria tzv. Ventrikulárnej systém. Komory vznikajú embryologický zväčšením centrálnej dutiny neurálnej trubice. Nadväzujú na miechové kanáliky a sú vyplnené mozgovomiešnym mokom, ktorý je produkovaný v stenách mozgových komôr v miestach nazývaných choroidní plexus. Jeden pár mozgových komôr sa nachádza v hemisférách koncového mozgu (I. a II. Komora, na ne nadväzuje vnútri medzimozgu III. Mozgová komora; IV. Mozgová komora sa nachádza v predĺženej mieche.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%A1_k…
https://en.wikipedia.org/wiki/Ventricular_sy…

CZ: mozku obratlovců embryologicky neurální trubice. mozkomíšním mokem choroidní plexus hemisférách koncového mozku mezimozku III. mozková komora IV. mozková komora prodloužené míše. středního mozku Sylviovým kanálkem mozečku tecta hypothalamu
EN: Structure Ventricles Development Function Flow of cerebrospinal fluid Protection of the brain Clinical significance 

Naspäť

Mozgové blany
Mozgové blany či tiež mozgové obaly alebo blany sú tenké väzivové vrstvy, ktoré obaľujú mozog a miechu. U rôznych skupín stavovcov vzniká rôzny počet mozgových blán. Všeobecne však všetky slúžia na ochranu citlivých nervových štruktúr vo vnútri, a preto k ich rozvoju dochádza predovšetkým u suchozemských skupín stavovcov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%A1_p…
https://en.wikipedia.org/wiki/Meninges

CZ: Mozek Nervová soustava míchu vazivové
EN: Back anatomy Human head and neck Meninges Structure Dura mater Arachnoid mater Pia mater Leptomeninges Spaces Clinical significance

Mozog
Mozog je orgán, ktorý slúži ako centrum nervového systému všetkých stavovcov a väčšiny bezstavovcov – iba niektoré bezstavovce ako napríklad špongie, medúzy a hviezdice nemajú mozog, aj keď roztrúsené nervové tkanivo je u nich prítomné. Nachádza sa v hlave, zvyčajne blízko primárnych zmyslových orgánov. Mozog je najkomplexnejším orgánom tela stavovcov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain

SK: Mozog človeka Stavba Vývoj a zrenie mozgu Dve hemisféry
CZ: Evoluční původ Embryonální vývoj Stavba Makroskopická Mikroskopická Srovnávací anatomie Mozek kruhoústých Mozek paryb a ryb Mozek obojživelníků a plazů Mozek ptáků Mozek savců Velikost mozku Funkce
EN: Anatomy Cellular structure 2 Evolution Generic bilaterian nervous system Invertebrates Vertebrates Mammals Primates Physiology Neurotransmitters and receptors Electrical activity Metabolism Functions Information processing Perception Motor control Arousal Homeostasis
Motivation Learning and memory Development Research History

Naspäť

Mozgový kmeň
Mozgový kmeň je označenie pre oblasti mozgu pod mozočkom a predným mozgom (ktoré nie sú rozdelené na dve hemisféry), čiže: stredný mozog Varolov mostpredĺžená miecha.Niektorí autori však do mozgového kmeňa zaraďujú aj medzimozog a prípadne aj bazálne gangliá koncového mozgu, či dokonca aj mozoček.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mozgov%C3%BD_k…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%BD_k…
https://en.wikipedia.org/wiki/Brainstem

SK: stredný mozogVarolov most predĺžená miecha medzimozog koncového mozgu mozoček
CZ: mozku páteřní míchu zadnímu mozku střednímu mozku Prodloužená mícha Varolův most Střední mozek
EN: Structure Midbrain Pons Medulla oblongata Ventral view of medulla and pons Dorsal view of medulla and pons Development Function Clinical significance

Motor neurón
Motor neurón (alebo hybných neurónov) je nervová bunka (neurón), ktorého telo bunky sa nachádza v mieche a ktorého vlákna (axon) projekty mimo miechy, aby priamo alebo nepriamo kontrolujú efektorové orgány, najmä svaly a žľazy. Axóny motorických neurónov sú eferentné nervové vlákna, ktoré prenášajú signály z mieche efektor vyvoláva účinky. Druhy motorických neurónov sú alfa motorické neuróny, beta motorické neuróny, a gamma motorické neuróny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_neuron

EN: Efferent neuronsMotor system Anatomy and physiology FunctionSomatic motor neurons Motor units

Multipolárny neurón
Multipolárny neurón je typ neurónu, ktorý má za jediný (zvyčajne dlhé) axon a mnoho dendritov, umožňujúce integráciu veľkého množstva informácií z iných neurónov. Tieto dendritické pobočky môžu tiež vyjsť z nervových buniek tela. Multipolárnom neuróny predstavujú väčšinu neurónov v mozgu a zahŕňajú motorické neuróny a interneurón.
https://en.wikipedia.org/wiki/Multipolar_neu…

EN: Central nervous system neurons Neuroanatomy stubs Pyramidal cell Purkinje cell Dogiel cells dendrites nerve cell body

Naspäť

Myelin
Myelín je lipoproteín, tvoriaci obaly okolo výbežkov (axónov) nervových buniek (neurónov). Je jednou zo základných zložiek bielej hmoty mozgu a miechy a je príčinou jej bielej farby. Jeho existencia a správna distribúcia (myelinizácia) je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania centrálnej (CNS) i periférnej (PNS) nervovej sústavy. V CNS ho vytvárajú oligodendrocyty, v PNS Schwannove bunky.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myel%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myelin
https://en.wikipedia.org/wiki/Myelin

SK: lipoproteín axónov neurónov bielej hmoty myelinizácia oligodendrocyty Schwannove bunky
CZ: Histologie Nervová tkáň Myelin je lipoprotein, tvořící díky několikerému natočení lipidové dvojvrstvy buněčných membrán příslušných buněk kolemaxonů (neuritů) neuronů obaly známé jako myelinové pochvy. Je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy
EN: Composition Function Disorders Demyelination Symptoms Myelin repair Dysmyelination Invertebrate myelin

Napätie v závislosti na vápnikových kanálov
Napätie v závislosti na vápnikové kanály (VDCC) sú skupinou napäťovo riadených iónových kanálov nájdené v membráne excitabilných buniek (napr, sval, gliové bunky, neuróny, atď) s priepustnosťou k vápenatých iónov Ca2 +. Tieto kanály sú trochu priepustná pre ióny sodíka, takže sú tiež nazývaný Ca2 + -na + kanály, ale ich priepustnosť pre vápnik je asi 1000-krát vyššie, ako sodík za normálnych fyziologických podmienok.
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage-depend…

EN: Ion channels Electrophysiology Membrane biology Integral membrane proteins

Naspäť

Neural kódovanie
Neural kódovanie je pole Neuroscience, súvisiaceho s charakterizujúce vzťah medzi podnetom a jednotlivými alebo orchestrálne odpovedí neurónových a vzťah medzi elektrickú aktivitu neurónov v súbore. Na teóriu základe toho zmyslové a ďalšie informácie sú zastúpené v mozgu sietí neurónov, sa predpokladá, že neuróny môžu kódovať digitálne aj analógové informácie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_coding

EN: Neural coding Computational neuroscience Neuroscience Neural networks Overview Encoding and decoding Coding schemes Rate coding Spike-count rate Time-dependent firing rate Temporal coding Temporal coding in sensory systems Temporal coding applications Phase-of-firing code Population coding Correlation coding Independent-spike coding Position coding Sparse coding Linear Generative Model Biological evidence

Nikotínový acetylcholínový receptor
Nikotínový acetylcholínový receptor je membránový receptor patriaci do skupiny receptorov, ktoré sú súčasťou iónového kanála. Jeho aktivácia spôsobuje priepustnosť kanála pre sodík, menej pre draslík a čiastočne i pre vápnik. Prirodzeným aktivátorom je acetylcholín, kanál môžu zablokovať ióny horčíka a niektoré anestetiká.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nikot%C3%ADnov…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotinov%C3%B…
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinic_acet…

SK: Receptory membránový receptor iónového kanála sodík draslík vápnik acetylcholín horčíka anestetiká
CZ: postsynaptické membráně agonistou acetylcholin nikotin Receptory Buněčné kanály
EN: Structure Binding the channel Opening the channel Effects Receptor regulation Receptor desensitisation Roles Subunits Notable variations

Naspäť

Nissle telo
Nissle telo, tiež známy ako Nissle látky, je veľké granulárne teleso nájdené v neurónoch. Tieto granule sú drsného endoplazmatického retikula (RER) s ružicami voľných ribozómov, a sú miestom syntézy proteínov. To bolo menované po Franz Nissle, nemecký neuropatolog ktorý vynašiel metódu Nissle farbenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissl_body

EN: Nervous tissue cells neurons endoplasmic reticulum ibosomes neuropathologist

Non-stúpli neuróny
Non-stúpli neuróny sú neuróny, ktoré sú umiestnené v centrálnom a periférneho nervového systému a fungujú ako sprostredkovateľský relé pre zmyslový-motorických neurónov. Nevykazujú charakteristickú stúpli správanie akčných potenciálov vytvárajúcich neurónov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-spiking_ne…

EN: Discovery Animal models Physiology Definition Identification Cell types Physiological characteristics Functions Modulation Memory and learning Device production

Nervová sústava
Nervová sústava je orgánova sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z istých podporných buniek, ktorá určitými senzorickými organelami a orgánmi a voľnými nervovými zakončeniami prijíma vzruchy z vnútra tela a vonkajšieho sveta a odovzdáva ich ďalej výkonným orgánom, napríklad svalom a žľazám, čím sa vyvolá istá želaná telesná reakcia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_s…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_s…
https://en.wikipedia.org/wiki/Nervous_system

SK: Nervová sústava centrálna nervová sústava mozog miecha periférna nervová sústava zmyslové orgány zrak sluch chuť čuch rovnováha orgánová sústava podporných buniek Nervová sústava cicavcov Anatómia Fyziológia
CZ: Nižší živočichové Pravá nervová soustava Druhy nervových soustav Rozptýlená nervová soustava Žebřičkovitá nervová soustava Gangliová nervová soustava Nervová soustava obratlovců Centrální nervová soustava Periferní nervová soustava Choroby nervové soustavy
EN: Structure Cells Neurons Glial cells Anatomy in vertebrates Comparative anatomy and evolution Neural precursors in sponges Radiata Bilateria Worms Arthropods”Identified” neurons Function Neurons and synapses Neural circuits and systems Reflexes and other stimulus-response circuits
Intrinsic pattern generation Mirror neurons Development Pathology

Naspäť

Neuroglia
Neuroglia, glia alebo gliová bunka je podporná nervová bunka. Spolu s neurónmi tvorí nervové tkanivo. Okrem podpornej má aj vyživovaciu, regeneračnú a ochrannú funkciu. Slúži ako počas embryonálneho vývoja ako “smerovač” a “sprievodca” migrácie nervových buniek. Niektoré typy neuroglie majú schopnosť fagocytovať poškodené nervové bunky. Je hlavnou zložkou bielej hmoty mozgu a miechy, predstavuje až 90% všetkých buniek nervového systému
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neuroglia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuroglie
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroglia

SK: Neuroglie Typy buniek neurónmi nervové tkanivo fagocytovať bielej hmoty ependýmocyty astro cytyo ligodendroglia mikroglia Schwannove bunky amficyty (satelitné bunky)
CZ: Klasifikace Centrální glie Makroglie Mikroglie Periferní glie Specialisovaná glie
EN:Functions Types Microglia Macroglia Other Capacity to divide Embryonic development History Numbers

Neurón
Neurón alebo nervová bunka je bunka, ktorá je najvýznamnejším stavebným a funkčným prvkom nervového tkaniva. Skladá sa z tela bunky (nervovej bunky v užšom zmysle) – neurocytu alebo perykaryónu, ktoré má prevažne význam centra látkovej premeny, a z vodivých výbežkov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron

SK: Morfológia Neurocyt Výbežky Dendrity Neurit Plazmatická membrána neurónu Neurofibrily Funkcia Vzťahy medzi neurónmi
CZ: Stavba neuronu Tělo neuronu Výběžky neuronu Rozdělení neuronů Funkce neuronu Neuronální membrána Akční potenciál Synapse
EN: Overview Anatomy and histology Histology and internal structure Classification Structural classification Polarity Other Functional classification Direction Action on other neurons Discharge patterns Classification by neurotransmitter production Connectivity Mechanisms for propagating action potentials Neural coding All-or-none principle History Neuron doctrine Neurons in the brain Neurological disorders Demyelination Axonal degeneration Nerve regeneration Computational power

Naspäť

Neurotransmiter
Neurotransmiter je chemická látka uvoľňovaná z nervového zakončenia na synapsii. Slúži na prenos impulzu cez synaptickú štrbinu a umožňuje tak ďalšie šírenie podráždenia (v nervovom systéme) alebo vyvolanie určitej reakcie (sťah svalu, vyprázdnenie žľazy). Neurotransmitery sa delia na excitačné (s budivým účinkom) a inhibičné (s tlmivým účinkom). https://sk.wikipedia.org/wiki/Neurotransmite…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neurotransmite…
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitt…

SK: Neurotransmitery noradrenalín acetylcholín dopamín, serotonín, GABA, glutamát, glycín, neuropeptidy
CZ: Rozdělení neurotransmiterů Rozdělení z hlediska působení na membránu neuronu Systémy receptorů Kainátový systém NMDA systém GABAA systém GABAB systém AMPA systém
EN: Mechanism Discovery Identification Types List of neurotransmitters, peptides, and gasotransmitters Actions Excitatory and inhibitory Examples of important neurotransmitter actions Brain neurotransmitter systems Drug effects Agonists Antagonists Drug antagonists Precursors Catecholamine and trace amine precursors Serotonin precursors Diseases and disorders Elimination of neurotransmitters Neurotransmitter imbalance

Neurónová sieť
Neurónová sieť je výpočtový model, zostavený na základe abstrakcie vlastností biologických nervových systémov. Základnou časťou neurónovej siete je model neurónu s N vstupmi a M výstupmi, ktorý spracúva informáciu podľa pravidiel.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3nov%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuronov%C3%A1…
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_neu…

SK: Teória riadenia Regulácia Rozdelenie Vlastnosti Použitie Výhody Nevýhody Softvér
CZ:Model umělého neuronu Přenosové funkce Architektury sítě Učení neuronové sítě Učení s učitelem Učení bez učitele
EN: Early study Connections between neurons Representations in neural networks Philosophical issues Study methods

Naspäť

Neurotransmiterové pľuzgieriky
V neurónu, synaptickej vačky (alebo neurotransmiterov pľuzgieriky) ukladať rôzne neurotransmitery, ktoré sú uvoľňované na synapsách. Jadro je regulovaný, závislý na napätí kalciových kanálov. Pľuzgieriky sú nevyhnutné pre šírenie nervové impulzy medzi neurónmi a sú neustále znovu bunkou. Jadro axónu, ktorá drží skupiny vačkov je terminál axon alebo “bouton”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Synaptic_vesic…

EN: History Composition Effects of neurotoxins Vesicle pools The synaptic vesicle cycle Vesicle recycling Full collapse fusion “Kiss-and-run” Modulation

Neural kódovanie
Neural kódovanie je pole Neuroscience, súvisiaceho s charakterizujúce vzťah medzi podnetom a jednotlivými alebo orchestrálne odpovedí neurónových a vzťah medzi elektrickú aktivitu neurónov v súbore. Teóriu na základe toho zmyslové a ďalšie informácie sú zastúpené v mozgu sietí neurónov, sa predpokladá, že neuróny môžu kódovať digitálne aj analógové informácie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_coding

EN: Overview Encoding and decoding Coding schemes Rate coding Spike-count rate Time-dependent firing rate Temporal coding Temporal coding in sensory systems Temporal coding applications Phase-of-firing code Population coding Correlation coding Independent-spike coding Position coding Sparse coding Linear Generative Model Biological evidence

Neurónový súbor
Neurónová súbor je populácia buniek nervového systémových (alebo kultivovaných neurónov) sa podieľajú na konkrétne neurónové výpočtu. Koncept nervové súboru sa datuje k práci Charles Sherrington ktorý opísal fungovanie CNS ako systém reflexných oblúkov, ktoré sa skladajú zo vzájomne prepojených excitačné a inhibičné neuróny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_ensembl…

EN: Neural coding Neurology Background EncodingLocation and function Real-time decoding

Naspäť

Neurodegenerácie
Neurodegenerácie je všeobecný názov pre progresívne stratou štruktúry alebo funkcie neurónov vrátane smrti neurónov. Mnoho neurodegeneratívnych ochorení, vrátane amyotrofickej laterálnej sklerózy, Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby a Huntingtonovej dôjsť v dôsledku neurodegeneratívnych procesov. Tieto ochorenia sú neliečiteľné, čo vedie k progresívnej degenerácii a / alebo smrť neurónových buniek.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurodegenerat…

EN: Neuroscience Neurological disorders Senescence Links between neurodegenerative disorders Genetics Protein misfolding Intracellular mechanisms Protein degradation pathways Membrane damage Mitochondrial dysfunction Axonal transport Programmed cell death Apoptosis (type I) Autophagic (type II) Cytoplasmic (type III)PCD and neurodegeneration Specific disorders Alzheimer’s disease Parkinson’s disease Huntington’s disease Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Aging and neurodegeneration Therapeutics

Neuropsychiatria
Neuropsychiatria je odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá duševnými poruchami, ktoré majú spojitosť s chorobami nervovej sústavy. Neuropsychiatria predchádzala súčasným odborom psychiatrie a neurológie, ktoré predtým pôsobili spoločne, ale následne došlo k ich rozdelenie. Neuropsychiatria sa však stáva rastúcou špecializáciou psychiatrie a má takisto blízko behaviorálnej neurológii, ktorá je špecializáciou neurológia, ktorý sa zaoberá klinickými problémy poznania a / alebo správania v dôsledku poranení či chorôb mozgu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuropsychiatr…
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychiatr…

CZ: Neuropsychiatrické poruchy Neurologie Psychiatrie
EN: The case for the rapprochement of neurology and psychiatry Mind/brain monism Causal pluralism Organic basis Improved patient care Better management model

Nervové tkanivo
Nervové tkanivo je tkanivo, ktorého základnou vlastnosťou je dráždivosť, čiže schopnosť reagovať podráždením na podnety rozličného charakteru, viesť takto vzniknuté vzruchy na miesto určenia a vhodne na ne reagovať. Vytvára centrálnu a periférnu nervovú sústavu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A9_t…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_t…
https://en.wikipedia.org/wiki/Nervous_tissue

SK: Tkanivá Histológia Neurológia Nervová sústava dráždivosť centrálnu periférnu nervovú sústavu
CZ: Nervová tkáň Tkáně Histologie Neurologie Nervová soustava centrální periferní nervovou soustavu neuroektodermu
EN: Structure Components Classification of  Tissue Function Clinical significance Tumours

Naspäť

Neurotoxíny
Kategória neurotoxíny.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Neur…
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Neuro…

CZ: Konvulziva‎ Nervově paralytické látky‎ Parasympatomimetika‎
EN: Chemical compounds Neurochemistry Toxins by organ system affected Convulsants‎ Nerve agents‎ Parasympathomimetics‎ Uranyl compounds‎

Neurit
Neurit sa týka akéhokoľvek vychýlenie od tela bunky neurón. Táto projekcia môže byť buď axón alebo dendrit. Termín sa často používa, keď hovorí o nezrelých alebo rozvojových neurónov, najmä bunky v kultúre, pretože môže byť ťažké zistiť, axónov z dendritov pred diferenciácie je kompletný.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurite

EN: Cell anatomy Neuroscience stubs cell body neuron axon dendrite culture differentiation

Neurotransmiterov transportéry
Neurotransmiterov transportéry sú trieda membránového transportu proteínov, ktoré sa rozpínajú medzi bunkovými membránami neurónov. Ich hlavnou funkciou je vykonávať neurotransmitery cez tieto membrány, a nasmerovať ich ďalšiu prepravu do konkrétneho vnútra buniek. Existuje viac ako dvadsať druhov neurotransmiterov prepravcov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitt…

EN: Neurotransmitter transportersIntegral membrane proteins Types Clinical significance

Naspäť

Neurogenéza
Neurogeneze (narodenie neurónov) je proces, pri ktorom sú neuróny generované znervových kmeňových buniek a progenitorovýchbuniek. Neurogeneze je najviac aktívny počas prenatálnejvývoj, a je zodpovedný za vyplnenie rastúcej mozog s neurónmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurogenesis

EN: Occurrence in adults Role in learning Alzheimer’s disease Role in schizophrenia Implications for depression Effects of stress Effects of sleep reduction Possible use in treating Parkinson’s disease Changes in old age Effects of exercise Regulation Adult neural stem cells Effects of cannabinoids

Nervový zväzoček
Nerv zväzoček alebo fasciculus je malý zväzok nervovýchvlákien, uzavretých podľa nervu; v prípade, že nerv je malej veľkosti, môže sa skladať iba z jedinej fasciculus; ale ak veľké, že fasciculata sú zhromaždené do väčších zväzkov alebo funiculi, ktoré sú viazané v spoločnej membranózna investície.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nerve_fascicle

EN: Nervous system Neuroscience stubs Perineurium Epineurium Endoneurium Nerve fiber Connective tissue in the peripheral nervous system 

Nervové vlákna
Nervových vlákien je nitkovité rozšírenie nervové bunky a pozostáva z axónov a myelínové pošvy v nervovomsystéme. Tam sú nervové vlákna v centrálnom nervovom systéme a periférneho nervovéhosystému. Nervové vlákno môže byť myelinated a / alebo unmyelinated. V centrálnom nervovom systéme (CNS), myelín je produkovaný oligodendroglia bunkami.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nerve_fiber

EN: Central nerve fibers Descending nerve fibers (Upper motor neurons) Ascending nerve fibers
Peripheral nerve fiber types Components of peripheral nerve fiber  Classification of peripheral nerve fibers A group B group C group Motor fibers of the A group Sensory fibers of the A group Regeneration of peripheral nerve fibers

Naspäť

Neuroektoderm
Neuroektoderm je pozdĺžny pruh ektodermálního zárodočného listu chordátov, z ktorej sa vyvíja nervová sústava. Je predstavovaný tzv. Neurálnej platničkou, ktorá sa neskôr vchlipuje a dáva vzniknúť neurálnej trubicu. Z tejto trubice vzniká centrálna nervová sústava, teda miecha a mozog. Z okrajov neurálnej platničky však vzniká ešte tzv. Neurálnej lišta, ktorá má oveľa širšie uplatnenie a vyvíja sa z nej napr. Časť tváre, periférne nervy či trebárs pigmentové bunky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuroektoderm
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroectoderm

CZ: Embryologie Nervová soustava ektodermálního zárodečného listu strunatců nervová soustav neurální trubici centrální nervová soustava mícha mozek neurální ploténky však vzniká neurální lišta obličeje,periferní nervy pigmentové buňky
EN: Embryology of nervous system Neuroanatomy stubsbone morphogenetic protein signalsnervous systemfrom this tissueneural plateneural grooveneural tube hindbrain,midbrain forebrain

Neurotransmisie
Neurotransmisie tiež nazývaný synaptická prevodovka, je proces, pri ktorom signálne molekuly nazývané neurotransmitery uvoľní neurónu (presynaptického neurónu), a viazať sa a aktivovať receptory iného neurónu (ďalej postsynaptické neurón).
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmiss…

EN: Neurophysiology Neuroscience Stages in neurotransmission at the synapse Summation Convergence and divergence Cotransmission

Naspäť

Neurofilaments
Neurofilaments (NF) sú 10 nanometrov alebo prechodné vlákna nájdené v neurónoch. Sú hlavné súčasť neuronálneho cytoskeletu, a predpokladá sa, že fungujú primárne poskytovať štrukturálnu podporu axónu a regulovať axónov priemer. Neurofilaments sú zložené z polypeptidových reťazcov alebo podjednotiek, ktoré patria do rovnakej rodiny proteínov ako medziprodukty vlákien iných tkanív, ako sú keratínových podjednotiek, ktoré robí 10 nm vlákna vyjadrené konkrétne v epitelu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurofilament

EN: Genes on human chromosome 8 Genes on human chromosome 22 Genes on human chromosome 10 Genes on human chromosome 1 Cytoskeleton Classification Subunit proteins Growth Use in diagnostic pathology

Neuromelaninu
Neuromelaninu (NM) je tmavo pigment nájdené v mozgu, ktoré je štrukturálne podobnýmelanínu. Jedná sa o polymér 5,6-dihydroxyindole monomérov. Neuromelaninu je exprimovaný vo veľkých množstvách v katecholaminergných bunieksubstantia nigra pars compacta a locus coeruleus, pričom tmavé farby ku štruktúram.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuromelanin

EN: Biological pigments Neurochemistry Importance in humans Synthetic pathways Related disease Physical properties and structure History

Naspäť

Oligodendroglie
Oligodendroglie alebo oligodendrocyty sú typom buniek, patriacim do skupiny neuroglie. Sú strednej veľkosti, s malým počtom krátkych výbežkov. Obklopujú axóny neurónov v centrálnej nervovej sústave a vytvárajú na nich myelínovú pošvu. Myelínová pošva vzniká rotáciou výbežku oligodendroglie okolo axónu. Jedna takáto bunka môže vytvárať myelín až pre 35 axónov. Okrem toho sa pri zvýšenom funkčnom zaťažení podieľajú oligodendroglie aj na zaistení metabolizmu neurónu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oligodendrogli…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oligodendrocyt
https://en.wikipedia.org/wiki/Oligodendrocyt…

SK: neuroglie axóny neurónov v centrálnej nervovej sústave myelínovú pošvu myelín metabolizmu Schwannove bunky
CZ: Nervová tkáň Typy buněk Oligo dendrocyty či oligo dendroglie jsou buňky patřící do skupiny neuroglií. Jsou střední velikosti s malým počtem krátkých výběžků. Obklopuj íaxony neuronů v centrální nervové soustavě (CNS) a vytvářejí na nich myelinové pochvy
EN: Origin FunctionPathology

Parvalbumin
Parvalbumin je vápnik viažuci albumín proteín s nízkou molekulárnou hmotnosťou (obvykle 9-11 kDa). Má tri EF ručné motívy a je štrukturálne príbuzný kalmodulin a troponín C. parvalbumin je lokalizovaná do rýchlo sa zmluvnými svalov, kde jeho úrovne najvyššia, a tiež v mozgu a niektorých endokrinných tkanivách.
https://en.wikipedia.org/wiki/Parvalbumin

EN: Genes on human chromosome 22 Neuroscience Proteins Location and functionRole in pathology

Naspäť

Periférny nervový systém
Periférna nervová sústava, skratka PNS, alebo periférny nervový systém alebo periférne nervstvo je súčasť nervovej sústavy, ktorá pozostáva z nervov a neurónov, ktoré sídlia alebo zasahujú mimo centrálneho nervového systému (mozog a miecha). Prenáša signály z centrálnej nervovej sústavy k výkonným orgánom (napr. svalom), alebo naopak privádzajú signály zo senzorov vonkajšieho a vnútorného prostredia do centrálneho nervového systému. https://sk.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rna…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perifern%C3%AD…
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_ner…

SK: nervovej sústavy nervov neurónov centrálneho nervového systému mozog miecha centrálnej nervovej sústavy svalom senzorov hematoencefalickou bariérou somatický nervový systém autonómny nervový systém
CZ: Periferní nervová soustava Nervová soustava Nervy mozkomíšní Přehled hlavových nervů Míšní nervy Nervy vegetativní Nejdelší nervstvo
EN: 1 Specific nerves and plexuses Cervical spinal nerves (C1–C4) Brachial plexus (C5–T1) Lumbosacral plexus (L1–S4) Neurotransmitters

Periférna neuropatia
Periférna neuropatia (PN) je poškodenie alebo ochorenie postihujúce nervy, ktoré by mohli poškodzovať senzáciu, pohyb, žľazy alebo funkcie orgánov, alebo iné aspekty zdravia, v závislosti od typu nervu postihnutých. Bežné príčiny patrí systémové ochorenie (ako je diabetes alebo malomocenstvo), nedostatok vitamínov, lieky (napr, chemoterapia), traumatické poranenie, rádioterapie, nadmernej konzumácie alkoholu, ochorenie imunitného systému alebo vírusovou infekciou. To môže byť tiež genetické (prítomný od narodenia), alebo idiopatická (bez známej príčiny).
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_neu…

EN: Peripheral nervous system disorders Classification Mononeuropathy Mononeuritis multiplex Polyneuropathy Autonomic neuropathy Neuritis Signs and symptoms Diagnosis Causes

Naspäť

Poranenie hlavy
Poranenie hlavy je širšom zmysle slova zranenie ktorejkoľvek štruktúry hlavy či orgánu, ktorý ju tvorí. V užšom zmysle slova sa týmto termínom najčastejšie myslí poranenie mozgu. Často sa používa odborný termín kraniocerebrálne poranenie alebo kraniocerebrálna trauma.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poranenie_hlav…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraniocerebr%C…

SK: Poranenie hlavy Traumatológia Rozdelenie Všeobecná charakteristika Diagnostika
CZ: Mechanismy kraniocerebrálních traumat Klasifikace kraniocerebrálních traumat Primární kraniocerebrální traumata Fraktury lebky Poranění mozku Otřes mozku (komoce) Pohmoždění mozku (kontuze) Roztržení mozku Difúzní axonální poranění Sekundární kraniocerebrální traumata Nitrolebeční hematomy Epidurální hematom Subdurální hematom Subarachnoidální krvácení Intracerebrální krvácení Mozkový edém Poranění přívodných a mozkových tepen Nitrolebeční infekce Likvorea Další posttraumatické komplikace

Postsynaptický potenciál
V neurológii, excitačné postsynaptické potenciál (EPSP) je postsynaptické potenciál, ktorý robí neurón viac pravdepodobné, že oheň akčný potenciál. Toto dočasné depolarizácie postsynaptických membránového potenciálu, spôsobené toku pozitívne nabitých iónov do postsynaptickej bunky, je v dôsledku otvorenia ligandom, čo vedie ku iónové kanály.
https://en.wikipedia.org/wiki/Excitatory_pos…

EN: Overview Excitatory molecules Miniature EPSPs and quantal analysis Field EPSPs

Naspäť

Podlôžko-hypotalamus
Podlôžko alebo hypotalamus (lat. hypothalamus) je spodná časť medzimozgu (lat. diencephalon) tvoriaca dno tretej mozgovej komory. Hypotalamus sa skladá z týchto častí: bradavkovité telesá (corpora mamillaria) popolavý hrboľ (tuber cinereum) lievik (infundibulum) neurohypofýza (zadný lalok hypofýzy, lat. neurohypophysis) Infundíbulum spája hypotalamus s hypofýzou; prebiehajú v ňom okrem nervových vlákien i cievy.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podl%C3%B4%C5%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus

SK: Medicínske výhonky Anatómia medzimozgu bradavkovité telesá popolavý hrboľ neurohypofýza hypofýzy
CZ: Úvod  Anatomie Klasifikace podle Le Gros-Clarka Spoje Fyziologie a patofyziologie Hypothalamus se podílí na řízení těchto funkcí Hlad a příjem potravy Žízeň Sexuální funkce Sekrece působků Řízení funkcí vegetativního nervstva Termoregulace Funkční změny
EN: Structure Nuclei Neural connections Sexual dimorphism Development Function Hormone release Stimulation Olfactory stimuli Blood-borne stimuli Steroids Neural Control of food intake Fear processing Sexual orientation Clinical significance Disease

Predĺžená miecha
Predĺžená miecha (lat. medulla oblongata) tvorí spodnú časť mozgového kmeňa. Nachádza sa medzi miechou kaudálne (dole) a Varolovým mostom kraniálne (hore), ventrálne (pred) mozočkom a dorzálne (za) od clivus ossis occipitalis. Kontroluje a ovláda autonómne funkcie a prenáša nervové signály medzi mozgom a miechou.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pred%C4%BA%C5%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prodlou%C5%BEe…
https://en.wikipedia.org/wiki/Medulla_oblong…

SK: Varolovým mostom miechou mozočkom clivus ossis occipitalis autonómne mozgom miechou
CZ: Anatomie Fyziologie Činnost prodloužené míchy lze shrnout takto Řízení vegetativních funkcí Reflex kašle Kýchací reflex Centrum pro zvracení Poruchy prodloužené míchy
EN: Anatomy External surfaces Blood supply Development Function Clinical significance

Naspäť

Predný mozog
Predný mozog (prosencephalon) je časť mozgu zakladajúci sa počas embryonálneho vývoja. Ako celok zahŕňa dve mozgové štruktúry stavovcov: medzimozog (diencephalon) a koncový mozog (telencephalon). Medzimozog sa skladá z mnohých častí: pretectum, epithalamus, dorzálnej a ventrálnej talamus, hypotalamus a ďalšie
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edn%C3%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Forebrain

CZ: mozku embryonálního vývoje mezimozek koncový mozek pretectum, epithalamus thalamus, hypothalamus pallium mozkových hemisfér bulbus olfactorius.
EN: anatomy brain vertebrates rostral brain midbrain hindbrain development central nervous system diencephalon thalamus, hypothalamus, subthalamus, epithalamus pretectum telencephalon cerebrum cerebral cortex white matter basal ganglia

Pseudounipolar neurón
Pseudounipolar neurón (pseudo – false, uni – jedna) je druh senzorického neurónu do periférneho nervového systému. Tento neurón obsahuje axon, ktorý rozdelila do dvoch vetiev; jedna vetva beží na periférii a druhý do miechy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudounipolar…

EN: Afferent neurons Neuroanatomy stubs Central and peripheral axons of a pseudounipolar neuron Anatomy Pseudounipolar neurons of the dorsal root ganglia Pseudounipolar neurons of sensory ganglia of cranial nerves Signal Pathway

Naspäť

Prúžkované teleso
Prúžkované teleso alebo striatum (lat. corpus striatum – doslova prúžkované/záhybovité teleso) je hlboká oblasť sivej hmoty vo vnútri hemisfér koncového mozgu. Je to zrejme rozsahom najvýznamnejšia súčasť tzv. bazálnych ganglií. Každá učebnica však vymedzuje oblasť striata trochu odlišne. Podľa jednej (v tomto článku použitej) definícia zahrnuje nucleus caudatus a nucleus lentiformis, iné učebnice však do striata nepočítajú globus pallidus. Striatum sa zúčastňuje hlavne kontroly pohybov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BA%C5%BE…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Striatum
https://en.wikipedia.org/wiki/Striatum

SK: Mozog hemisfér koncového mozgu sivej hmoty bazálnych ganglií
CZ: Mozek hemisfér koncového mozkubazálních ganglií
EN:Structure Cell types Anatomical subdivisions Inputs (afferent connections) Targets (efferent connections) Function Clinical significance Parkinson’s disease Addiction Bipolar disorder History

Purkyňove neuróny
Purkinje bunky alebo Purkyňove neuróny (/ pərkɪndʒiː / pər-kín-Jee), sú triedou GABAergních neurónov umiestnených v mozočku. Oni sú menovaní po ich objaviteľovi, Slovenská anatómom Jána Evanjelistu Purkyně (slovensky: [purkɪɲɛ]).
https://en.wikipedia.org/wiki/Purkinje_cell

EN: Neurons Cerebellum Central nervous system neurons Anatomy Origins Electrophysiological activity Molecular profile Medical conditions related to Purkinje cells

Naspäť

Pyramídový neurón
Pyramídový neurón (pyramídová bunka) je nervová bunka, pomenovaná pre svoj typický pyramídový tvar, vyskytujúce sa v mozgovej kôre, hippocampu a amygdala. V mozgovej kôre sa pyramídové neuróny vyskytujú v kôre primárnej motorickej (nazývané tiež somatická motorická oblasť), ktorá sa nachádza pozdĺž precentrálního závitu čelného laloku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramidov%C3%B…
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramidal_cell

CZ: Velikos tStavba Apikální dendrit Basální dendrity Dendritické trny Růst a vývoj Diferenciace Časný postnatální vývoj Signalizace Funkce Betzovy buňky
EN: Structure Features Apical dendrite Basal dendrite Dendritic spines Growth and development Differentiation Early postnatal development Signaling Firing Classification of Pyramidal Neurons RSad Pyramidal Neurons RSna Pyramidal Neurons IB Pyramidal Neurons Function Corticospinal tract Cognition

Naspäť

Ranvierové zárezy
Ranvierové zárezy sú miesta stenčenie myelínové pošvy (tvorené Schwannovými bunkami) u neurónu. Toto prerušované usporiadanie urýchľuje prenos nervových impulzov (tzv. Saltatorní vedenie) po nervovom vlákne, teda šírenie vzruchu, lebo pri každom styku impulzov s Ranvierovým zárezom dochádza k obnoveniu ich pôvodnej intenzity.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ranvierovy_z%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Node_of_Ranvie…

CZ: Nervová tkáň myelinové pochvy Schwannovými buňkami neuronu nervových impulsů intenzity
EN: Overview History Structural and molecular composition Structure Structural differences between nodes in the CNS and PNS Composition Molecular organization Development Myelination of nerve fibers Early stages of development Nodal formation Formation regulation
Paranode regulation via mitochondria accumulation Nodal regulation via αII-Spectrin Nodal regulation via the recognition molecule OMgp?Functions Action potential Saltatory conduction

Naspäť

Receptor
Receptor alebo zriedkavo prijímač je špecifická štruktúra, ktorá je schopná prijať signál, ktorý môže mať fyzikálnu alebo chemickú podstatu. receptor v užšom zmysle slova – bielkovina, ktorá po naviazaní ligandu (chemickej látky nesúcej nejakú informáciu, napríklad neurotransmiteru) zmení svoje priestorové usporiadanie s následnou kaskádou ďalších dejov, ktoré ovplyvňujú lokálne alebo celkovo činnosť bunky.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Receptor_(fyzi…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Receptor_(bioc…

SK: Receptor v širšom zmysle slova Rozdelenie Receptor v užšom zmysle slova Rozdelenie Cytoplazmatické receptory Membránové receptory Receptorová regulácia Homológna regulácia Heterológna regulácia
CZ: Přehled Periferní receptory Transmembránové receptory Metabotropické receptory Receptory spřažené s G proteinem Tyrosin kinázové receptory Receptory guanylát cyklázy Ionotropické receptory Intracelulární receptory Transkripční faktory
EN: Structure Binding and activation Agonists versus antagonists Constitutive activity Theories of drug receptor interaction Occupation theory Rate theoryInduced fit theory Spare receptors Receptor regulation Ligands Extracellular Intracellular Role in genetic disordersIn the immune system

Renshaw bunky
Renshaw bunky sú inhibičné interneuróny nájdené v šedej hmote miechy, ktoré sú spojené dvoma spôsobmi s alfa hybných neurónov. Dostávajú excitačný zaistenie od Alpha neurónu je axon, ako oni sa vynorí z koreňa motora, a sú teda “informovaní” o tom, ako intenzívne, že neurón je paľba. Vysielajú inhibičný axon na synapsii s tela bunky počiatočného alfa neurónu a / alebo alfa hybných neurónov rovnakého autoparku.
https://en.wikipedia.org/wiki/Renshaw_cell

EN: Central nervous system neurons Discovery Physiology Target of neurotoxins

Naspäť

Retinálna gangliová bunka
Retinálne gangliové bunky (alebo Sietnica gangliové bunka) je typ neurónové bunky. Nachádza sa v sietnici oka a je súčasťou zrakovej dráhy. Retinálnej gangliové bunky vysielajú ako jediné neuróny v sietnici axóny cez optický nerv a sú teda zdrojom výstupné informácie zo sietnice. Dostávajú vstupný signál z fotoreceptorov (tyčiniek a čapíkov), ktoré sú ako jediné bunky v sietnici citlivé na svetlo, cez bipolárne bunky a horizontálne bunky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Retin%C3%A1ln%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Retinal_gangli…

CZ: Neurony Smyslové orgány Zrak Organizace Zapojení Struktura zapojení Receptivní pole Typy buněk
EN: Histology Human eye anatomy Visual system Human cells Neurons Function Types Midget Parasol Bistratified Photosensitive ganglion cell Retinal ganglion cell physiology Myelination

Roztrúsená skleróza
Skleróza multiplex alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza (lat. sclerosis multiplex) je chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy z doteraz neobjasnených príčin. Ide buď o autoimunitné ochorenie, pri ktorom ľudský imunitný systém (aktivované T-lymfocyty) napadá myelínové pošvy nervových vlákien mozgu a miechy a spôsobuje demyelinizáciu (rozpad myelínového obalu), alebo o apoptózu oligodendrocytov, ktorej príčinami môže byť nedostatok kyslíka, vírusy a podobne.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skler%C3%B3za_…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztrou%C5%A1e…
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_scler…

SK: Neurologické choroby centrálnej nervovej sústavy imunitný systém T-lymfocyty myelínové apoptózu oligodendrocytov mozgu
CZ: Historie Objevení Historické případy Etiologie Faktory dědičnosti Infekční příčiny Neinfekční rizikové faktory prostředí Epidemiologie Příznaky a symptomy Psychologické symptomy Klasifikace Patogeneze Léze Zánět Diagnóza Léčba Zvládnutí akutních atak Chorobu modifikující léčba Zvládnutí efektů RS Alternativní léčba Prognóza
EN: Signs and symptoms Causes Geography GeneticsInfectious agents Other Pathophysiology LesionsInflammation Blood–brain barrier Diagnosis Clinical course Management Acute attacks Disease-modifying treatments Associated symptoms Alternative treatments Prognosis Epidemiology History Medical discovery Historical cases Research Medications Disease biomarkers Chronic cerebrospinal venous insufficiency

Naspäť

Rozširovací spoj
Rozširovací spoj, tiež vodivý spoj či nexus, je typ medzibunkového spojenia, ktorý medzi susednými bunkami vytvára akési póry, ktorými sú spojené cytoplazmy. Umožňuje výmenu niektorých látok medzi bunkami. Medzerovej spoje sa vyvinuli u prvých mnohobunkových živočíchov a sú ich evolučnej novinkou. Z proteínového hľadiska sú u bezstavovcov tvorené pannexiny (tiež “innexiny”), zatiaľ čo u chordátov je tvorí úplne nepríbuzných konexiny a pannexiny u nich majú menej významnú úlohu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezerov%C3%BD_…
https://en.wikipedia.org/wiki/Gap_junction

EN: Structure Levels of organization Properties of connexon channel pairs Occurrence and Distribution Functions Embryonic, Organ and Tissue Development Gap junctions and the “bystander effect”Cell death Tissue restructuring Areas of electrical coupling Heart Neurons Retina Discovery Where did the name come from?Form an indicator of function Gap junctions and the electrical and chemical nerve synapses What is a gap junction made of? Connexons The “plaque” or “formation plaque”

Saltatory 
Saltatory (z latinského saltare, hop alebo skok) je propagácia akčných potenciálov pozdĺž myelinated axóny z jedného uzla Ranvier do ďalšieho uzla, zvýšenie rýchlosti vedenie akčného potenciálu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Saltatory_cond…

EN: Nervous system Neurophysiology Mechanism Energy efficiency Distribution

Naspäť

Senzorický neurón
Zmyslového nervu je nerv, ktorý nesie zmyslové informácie smerom k centrálnej nervovej sústavy (CNS). Jedná sa o uzavretý, káblová ako zväzok aferentných nervových vlákien (axónov senzorických neurónov) v periférnom nervovom systéme (PNS). Tieto vlákna odkaz zmyslové receptory na povrchu tela alebo v tkanivách na príslušnej spracovanie obvodov v CNS.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_nerve

EN: Input into the CNS Types of Sensory Receptors Chemoreceptors Photoreceptors Mechanoreceptors Thermoreceptors Nociceptors Spinal Cord Entry Input into the CNS Nerve Damage

Sodíkový kanál
Sodíkový kanál je iónový kanál prítomný na membránach mnohých buniek. Umožňuje priechod katiónov sodíka skrz membránu. Najčastejšie je schopný sa uzatvárať a otvárať, napríklad na základe elektrického napätia na bunke alebo prítomnosti neurotransmiterov. Sodíkové kanály na neurónoch sa pri určitom napätí otvárajú a spôsobujú tok sodíkových iónov dovnútra bunky; tým dochádza k depolarizácii, čo je zásadné pre vznik akčného potenciálu. https://cs.wikipedia.org/wiki/Sod%C3%ADkov%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_channel

CZ: Buněčné kanály iontový kanál membránách kationtů sodíku elektrického napětí neurotransmiterů neuronech akčního potenciálu neurotoxin tetrodotoxin
EN: oltage-gated Structure Gating Modeling the behavior of gates Impermeability to other ions Diversity Alpha subunits Beta subunits Role of beta subunits as cell adhesion molecules Ligand-gatedRole in action potential Pharmacologic modulation Blockers Activators Gating modifiers 

Naspäť

Spinálne gangliá
Spinálne gangliá sú uzliny na zadných koreňoch miechových nervov, typické pre nervovú sústavu stavovcov. Vyvíjajú sa z neurálnej lišty, a preto tiež chýba u kopinatců, ktorí totiž žiadnu neurálnej lištu nemajú. U väčšiny stavovcov je spinálne ganglion uložený ešte v miechovom kanáli chrbtice. Vnútri spinálnych ganglií sa nachádza tela senzorických neurónov tzv. Pseudounipolárního typu. Tie sú schopné prenášať podnety zo svojich zakončení napr. V koži až do centrálnej nervovej sústavy.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spin%C3%A1ln%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Dorsal_root_ga…

CZ: Periferní nervová soustava zauzliny nervovou soustavu obratlovců neurální lišty kopinatců páteře centrální nervové soustavy zakončení kůži
EN: Back anatomyPeripheral nervous system Structure Distal section Location Development Function Nociception Mechanosensitive channels High-threshold mechanosensitive channels Presynaptic control

Sieťkovitý útvar
Sieťkovitý útvar alebo retikulárna formácia (lat. formatio reticularis) sú funkčne spojené útvary mozgu s tlmivým a povzbudivým vplyvom na rôzne mozgové funkcie. Časť predĺženej miechy. Stredné úseky predĺženej miechy, kde nie sú jadrá ani zreteľné nervové dráhy, tvorí hustá sieť vzájomne poprepájaných neurónov, ktorá sa nazýva sieťkovitý útvar. Pokračuje cez Varolov most až do stredného mozgu. Zabezpečuje množstvo životne dôležitých funkcií ako je napríklad dýchanie či regulácia krvného obehu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sie%C5%A5kovit…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Retikul%C3%A1r…
https://en.wikipedia.org/wiki/Reticular_form…

SK: Anatómia Nervová sústava predĺženej miechy neurónov stredného mozgu Varolov most spánku
CZ:Anatomie Fyziologie Descendentní inhibiční systém RF Descendentní aktivační (facilitační) systém RF Ascendentní aktivační (facilitační) systém RF Ascendentní inhibiční systém RF RF se podílí na řízení těchto funkcí Encéphale isolé Cerveau isolé
EN: Structure Medial and lateral reticular formation Function Clinical significance History

Naspäť

Synapsia neurológia
Synapsia je miesto styku medzi neurónmi alebo medzi neurónmi a inými bunkami. Slúži na prenos vzruchov z bunky do bunky, väčšinou jednosmerne. Plazmatická membrána synapsie je úzko špecializovaná a obsahuje špecifické receptory.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Synapsia_(neur…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Synapse
https://en.wikipedia.org/wiki/Synapse

SK: Fyziológia Neurológia Dejiny Delenie Zloženie Funkčné typy neuromodulátor nervovosvalová platnička axonálny transport neurónmi Plazmatická membrána receptory
CZ: Neurologie Převod vzruchu Mechanismus převodu vzruchu Typy synapsí Neurotransmitery
EN: Chemical or electrical Types of interfaces Role in memory Study models Synaptic polarization

Schwannova bunka
Schwannove bunky sú typ buniek, ktorý patrí do skupiny neuroglií. Nazvané boli podľa nemeckého fyziológa Theodora Schwanna. Ich funkcia v periférnom nervovom systéme (PNS) je podobná funkcií oligodendroglií v centrálnej nervovej sústave (CNS) – tvorí istú formu izolantu, ktorý zrýchľuje prenos nervového signálu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Schwannova_bun…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwannova_bu%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Schwann_cell

SK: Neuroglie periférnom nervovom systéme oligodendroglií v centrálnej nervovej sústave izolantu metabolizme neurónov fagocytózy
CZ: Neurologie Typy buněk buňky neuroglií periferní nervové soustavě oligodendroglií v centrální nervové soustavě axonumyelinová pochva myelin
EN: Neurophysiology Glial cells Structure Function Regeneration Transplantation Clinical significance

Naspäť

Signálna molekula
Signálna molekula alebo mediátor alebo ligand je molekula, ktorej funkciou je prenos alebo sprostredkovanie informácie v bunke alebo organizme. Viaže sa na príslušný receptor a spúšťa tak príslušnú reakciu. Jedna signálna molekula sa zväčša viaže na viac typov receptorov a môže tak spúšťať komplexné odpovede. V užšom zmysle slova sa termín mediátor, neuromediátor či neurotransmiter používa na označenie molekúl, ktoré prenášajú vzruch v synapsii.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1lna_…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_signaling

SK: Receptory Fyziológia neuromodulátor mediátorové systémy receptor synapsii
EN: Signaling between cells of one organism and multiple organisms Classification Cell signaling in multicellular organisms Receptors for cell motility and differentiation Signaling pathways Intraspecies and interspecies signaling

Spinálny neurón
Spinálny neurón je neurón v mieche. Niektoré z nich sú heteromerní, to znamená, že majú procesy prechádza na protiľahlej strane miechy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_neuron

EN: Spinal cord Neurons Neuroanatomy stubs

Naspäť

Spinálny ganglión
Spinálnej gangliá sú zauzliny na zadných koreňoch miechových nervov, typické pre nervovú sústavu stavovcov. Vyvíjajú sa z neurálnej lišty, a preto tiež chýba u kopinatců, ktorí žiadnu neurálnu lištu nemajú. U väčšiny stavovcov je spinálne ganglion uložený ešte v miechovom kanáli chrbtice. Vnútri spinálnych ganglií sa nachádza tela senzorických neurónov tzv. Pseudounipolárního typu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spin%C3%A1ln%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Dorsal_root_ga…

CZ: Periferní nervová soustava zauzliny nervovou soustavu obratlovců. neurální lišty kopinatců páteře. zakončení kůži centrální nervové soustavy
EN: Back anatomy Peripheral nervous system Structure Distal section Location Development Function Nociception Mechanosensitive channels High-threshold mechanosensitive channels Presynaptic control

Svetlocitlivá bunka
Svetlocitlivá bunka je fotoreceptorická bunka, ktorá je schopná zachytiť fotón a na tento podnet spôsobiť depolarizáciu bunkovej membrány gangliových buniek, ktoré potom tento vzruch spravidla odovzdávajú bunkám nervovým zrakového nervu. Svetlocitlivé bunky tvoria základ fotoreceptorov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo%C4…
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoreceptor_…

CZ: Oko Cytologie Biofyzika Typy buněk fotoreceptorická buňka fotondepolarizaci buněčné membrány fotoreceptorů
EN: Human eye anatomy Histology Photoreceptor cells Histology Humans Phototransduction Dark current Signal transduction pathway Advantages Difference between rods and cones Function Development Signaling Ganglion cell (non-rod non-cone) photoreceptors

Naspäť

Stimul
Vo fyziológii, stimul (množné podnety) je zistiteľná zmena vnútorného alebo vonkajšieho prostredia. Schopnosť organizmu alebo orgánu reagovať na vonkajšie podnety, sa nazýva citlivosť. Keď je podnet aplikovaný na senzorické receptor, zvyčajne vyvoláva alebo ovplyvňuje reflexu prostredníctvom stimulačného transdukciu.
 
EN: Neurophysiology Types of stimuli Internal stimuli Homeostatic imbalances Blood pressure External stimuli Touch and pain Vision Smell Taste Sound Equilibrium Cellular response to stimuli Mechanical Chemical Systematic response to stimuli Nervous-system response Muscular-system response Endocrine-system response Vasopressin Epinephrine Digestive-system response Cephalic phase Enteric nervous system Methods and techniques Clamping techniques Noninvasive neuronal scanning Hindlimb withdrawal time

Stredný mozog
Stredný mozog alebo mezencefalon (lat. mesencephalon) je časť mozgu, nervová štruktúra, v ktorej sú uložené prvotné centrá zraku a sluchu.
Obsahuje nervové vlákna spájajúce nižšie položené časti – miechu a predĺženú miechu – s hemisférami mozgu. Má význam pri udržaní vzpriamenej polohy tela.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%BD_m…
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Midbrain

SK: mozgu zraku sluchu hemisférami mozgu
CZ: Anatomie Jádra středního mozku Dráhy procházející středním mozkem Fyziologie Colliculi superiores Colliculi inferiores Lamina quadrigemina (čtverhrbolí) Patologie
EN: Structure Corpora quadrigemina Cerebral peduncle Anatomical features of cross-sections through the midbrain Development Function Clinical significance

Naspäť

Stredné ostnaté neuróny
Stredné ostnaté neuróny (MSN), tiež známy ako ostnatý projekčné neuróny, sú zvláštnym typom GABA-ergný inhibičná bunky predstavujúce 95% neurónov v ľudskom striata, konštrukcia sa nachádza v bazálnych gangliách. strednej ostnaté neuróny majú dva primárne fenotypmi (tj charakteristické typy): D1 typu MSN z “priameho dráhy” a D2 typu MSN z “nepriameho dráhy”
https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_spiny_n…

EN: Neurons Addiction Appearance and location Function Dorsal striatal MSNs Direct pathwayIndirect pathway

Subventricular zóna
Subventricular zóna (SVZ) je spárovaný štruktúra mozgu sa nachádza po celom bočným stenám postranných komôr sa skladá zo štyroch odlišných vrstiev, o rôzne hrúbky a hustoty buniek, rovnako ako bunkové kompozície. Spolu s gyrus Dentatus hipokampe sa SVZ je jedným z dvoch miest, kde bola zistená neurogeneze v dospelom mozgu cicavcov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Subventricular…

EN: Neuroanatomy StructureLayer ILayer IILayer IIILayer IVCell types Function Current research Roles of the mammalian subventricular zone in cell replacement after brain injury Neuropeptide Y stimulates proliferation, migration and differentiation of neural precursors from the subventricular zone in adult miceThe human subventricular zone: A source of new cells and a potential source of brain tumors Medical applications

Naspäť

Subgranular zóna
Subgranular zóna (SGZ) je oblasť mozgu v hipokampe, kde dochádza dospelých neurogeneze. Jedná sa o jednu z dvoch hlavných miest dospelého neurogeneze v mozgu, spolu s subventricular zónou (SVZ).
https://en.wikipedia.org/wiki/Subgranular_zo…

EN: Neuroanatomy Cerebrum Structure Neural stem cells and neurons Astrocytes Endothelial cells and blood vessels Hippocampal neurogenesis Regulation of neurogenesis Role in memory and learning Clinical significance

Šedá hmota
Sivá hmota (lat. griseum, substantia grisea) je časť centrálnej nervovej sústavy stavovcov pozostávajúca z veľkého množstva nervových buniek (neurónov) a obsahujúca len málo myelinizovaných nervových vlákien (axónov). Za názov vďačí sivastej farbe. Má len veľmi nízky obsah tukov (lipidov).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Siv%C3%A1_hmot…
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1…
https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_matter

SK: Centrálna nervová sústava neurónov myelinizovaných axónov mieche mozgu mozgovú mozočkovú kôru bazálne gangliá mozgového kmeňa hlavových nervov
CZ: Centrální nervová soustava centrální nervové soustavy savců nervových buněk myelinizovaných axonů lipidů míše mozku mozkovou a mozečkovou kůru bazální ganglia mozkového kmene bílé hmoty hlavových nervů
EN: Structure Function Clinical significance Research Volume and cognition in elderly people Volume associated with bipolar disorder Effects of smoking

Naspäť

Talamus
Talamus je spolu s epithalamem súčasťou zadnej časti medzimozgu (diencephalon) a je zoskupením senzorických, asociačných a nešpecifických jadier. Sprostredkováva prevod informácií prichádzajúcich z periférie do špecifických projekčných a asociačných oblastí mozgovej kôry a do dôležitých centier mozočku. Umožňuje tiež vzájomnú interakciu vyšších oddielov CNS.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Thalamus
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalamus

CZ: Metathalamus Anatomie I. dělení – dle topografického uložení.2 II. dělení – dle funkce.3 III. dělení Elektrofyziologie thalamu Význam thalamu
EN: Anatomy Morphology Blood supply Thalamic nuclei Connections Function Development Early brain development The formation of the mid-diencephalic organiser (MDO) Maturation and parcellation of the thalamus Clinical significance

Ťažká myasténia
Ťažká myasténia (doslova “ťažká slabosť svalov”, z gréckeho μύς “sval”, ἀσθένεια “slabosť”, a latinského gravis “vážny, ťažký”; lat. myasthenia gravis) je autoimunitná choroba, ktorá sa prejavuje nadmernou svalovou unaviteľnosťou a slabosťou.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A4a%C5%BEk…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myasthenia_gra…
https://en.wikipedia.org/wiki/Myasthenia_gra…

SK: Autoimunitné choroby G70 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky P94 Poruchy svalového tonusu novorodenca
CZ: Výskyt Nálezy Možné vlivy Postižení populace Formy postižení Vyšetření Odeznívání potíží Léčba Dávkování léků Zakázané léky
EN: Signs and symptoms EyesEating Voice Head and neck Other Cause Pathophysiology Associated conditionsIn pregnancy Diagnosis Classification Physical examination Blood tests ElectrodiagnosticsIce test Edrophonium test Imaging Pulmonary function test Management Medication Plasmapheresis and IVIG Surgery Physical measures Prognosis Epidemiology History Research Notable cases

Naspäť

Unipolárne kefové bunky
Unipolárne kefové bunky (plechoviek na nápoje) sú trieda excitačné glutamátergickej interneurón nájsť v granulárne vrstve kôre mozočku a tiež v granule bunkovej domény kochleárny jadra. UBC má kruhový alebo oválny tela bunky sa zvyčajne jedinou krátkou dendrite, ktorá končí v štetcom-ako chumáč krátkych dendrioles (dendrity unikátnych do plechoviek na nápoje). Tieto kefka dendrioles vytvárajú veľmi veľké synaptických križovatiek. Dendritické štetec a veľké zakončenie axonálne pobočiek sa podieľa na tvorbe mozočku glomerulov. UBC má jeden krátky Dendrite kde má granule bunka štyri alebo päť.
https://en.wikipedia.org/wiki/Unipolar_brush…

EN: Neuroanatomy Neurons Structure Function Location History Pathological significance

Unipolárny neurón
Unipolárneho neurón je typom neurónu v ktorých iba jedna protoplazmatický process (neurity) vyčnieva z tela bunky. Väčšina neuróny sú multipolárny, vytvára niekoľko dendrity a axon a tam je tiež veľa bipolárne neuróny. Unipolárny neuróny, ktoré začínajú ako bipolárna neurónov počas vývoja sú známe ako pseudounipolar neurónov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Unipolar_neuro…

EN: Neurons Pseudounipolar neuron Bipolar neuron Multipolar neuron Unipolar brush cel

Varolov most
Varolov most alebo Varoliov most (často pons, pons Varolii podľa anatóma menom Costanzo Varolio) je súčasťou mozgového kmeňa a vytvára na ňom nápadný priečny val. Leží nad predĺženou miechou, pod stredným mozgom a pred mozočkom. Je jednou z častí autonómneho nervového systému a prepája senzorické informácie medzi mozočkom a koncovým mozgom.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Varolov_most
https://cs.wikipedia.org/wiki/Varol%C5%AFv_m…
https://en.wikipedia.org/wiki/Pons

SK: Typy buněk Nervová soustava Neurony Anatómia Cievne zásobenie Diagnostika
CZ: Nervová soustavaMozekAnatomie Dráhy mostu Fyziologie Rohovkový reflex Okulokardiální reflex Řízení dýchání Patologie mostu
EN: Structure Development Nucleus Function Clinical significance Other animals Evolution

Naspäť

Vizuálna mozgová kôra
Vizuálnej mozgovej kôry je časť mozgovej kôry zodpovednej za spracovanie vizuálne informácie. Tento článok rieši model ventrálnej / chrbtovej zrakovej kôry. Ďalším modelom pre perceptuálního / koncepčného neuropsychologického modelu zrakovej kôry bola študovaná Raftopolous.
https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_cortex

EN: Brain Central nervous system Cerebrum Visual perception Introduction Current research Primary visual cortex (V1) FunctionV2  Third visual complex, including area V3V4V5/MT Connections Function 6.3 Functional organizationV61 Properties 2 Pathways

Vretená neuróny
Vretená neuróny, nazývané aj von Economy neurons (žily), sú špecifickou triedou neurónov, ktoré sa vyznačujú veľkým vretenovitý soma (alebo subjektu), postupne sa zužujúci do jediného apikálnej axónu v jednom smere, s iba jediný dendritov čelí naopak. Ďalšie neuróny, ktoré majú mnoho dendritov, a polárne tvaru morfológia vretenových neurónov je jedinečný. Dendrity neurón prijímaju signály, a jeho axon ich pošle.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spindle_neuron

EN: Central nervous system neurons Function of spindle neurons Evolutionary significance ACC spindle neurons Fronto-insular spindle neurons Spindle neuron concentrations ACC Fronto-insula Dorsolateral PFC Related pathologies

Vzruch
Vzruch môže byť: v molekulárnej biológii: nervový impulz, fyzikálna zmena prenášaná nervovým vláknom. Spočíva v krátkodobej zmene elektrickej rovnováhy na biologickej membráne a chemických zmenách na synapsách; v psychológii: impulz, reakcia živých buniek na rôzne podnety vonkajšieho alebo vnútorného prostredia; vo fyziológii: stav časti nervového systému, ktorý vyvoláva určitú činnosť organizmu, napríklad pohyb, dýchanie, srdečnú činnosť a iné.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzruch

SK: molekulárnej biológii nervový impulz  nervovým biologickej  membráne synapsách nervového systému dýchanie fyziológii

Naspäť

Zadný stĺpec
Zadný stĺpec (chrbtová stĺpec) sa vzťahuje k oblasti bielej hmoty v stredu na zadnej strane miechy. To sa skladá z gracile fasciculus a klinovitou fasciculus, a sama o sebe je súčasťou zadného funiculus. Je súčasťou vzostupnej dráhy, ktorá je dôležitá pre dobre lokalizované jemným nádychom a vedomé propriocepcie volala zadný stĺpik-mediálne lemniscus cesta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Posterior_colu…

EN: Spinal cord Central nervous system pathwayswhite matterspinal cord.gracile fasciculuscuneate fasciculus posterior funiculus proprioception posterior column-medial lemniscus pathway

Zadný mozog
Zadný mozog (v širšom zmysle) alebo kosohranový mozog alebo rombencefalon (lat. rhombencephalon) je časť mozgu. Zadný mozog je, s výnimkou mozočku, ktorý je evolučne mladší, najstaršou časťou mozgu. Predĺžená miecha a most sú súčasťou mozgového kmeňa, zodpovedajú za udržanie základných životných funkcií.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%BD_moz…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%AD_moz…
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindbrain

SK: mozgu mozgového kmeňa predĺžená miecha
CZ: mozku, kaudálním prodloužená mícha metencephalon Varolův most mozeček khlavové nervy jazyka, krku ucho, postranní čára retikulární formace
EN:Neuroanatomy Brainstem Central nervous system Cranial nerves Developmental biology Neuroanatomy stubs Myelencephalon Metencephalon Evolution

Naspäť

Zmyslový neurón
Zmyslový neurón (tiež senzitívne neurón) je neurón, ktorý je zodpovedný za premenu externých podnetov prichádzajúcich z prostredia na podnety interné. Zmyslové neuróny sú aktivované zmyslovými vnemami (zrak, hmat, sluch, atď.) A posielajú tieto informácie ďalej do centrálneho nervového systému.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smyslov%C3%BD_…
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_neuron

CZ: Neurony Smyslové orgány Typy a funkce Somatický senzorický systém Mechanoreceptory Patologie Zrak Patologie Sluch Patologie
EN: Types and function Somatic sensory system Mechanoreceptors Vision Auditory Drugs Plasticity (Neuroplasticity) Fiber types See also Footnotes

Zoznam oblastí v ľudskom mozgu
Ľudský mozog anatomické oblasti sú objednané tieto štandardné neuroanatomie hierarchie. Funkčné, spojivového a vývojové oblasti, ktoré sú uvedené v zátvorkách sú vhodné.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_region…

EN: Hindbrain (Rhombencephalon) Myelencephalon Metencephalon Midbrain (mesencephalon) Forebrain (prosencephalon) Diencephalon Epithalamus Third ventricle Thalamus Hypothalamus (limbic system) (HPA axis) Subthalamus(HPA axis) Pituitary gland (HPA axis) Telencephalon (cerebrum) Cerebral hemispheres White matter Subcortical Rhinencephalon (paleopallium) Cerebral cortex (neopallium) Neural pathways Motor systems Nerves Neuro endocrine systems Neuro vascular systems Dural meningeal system Related topic

Naspäť

Comments are closed.