Chcem opísať prípad meditujúceho, ktorý sa narodil ako špiritista. V detstve sa vždy správal čudným spôsobom a ako on sám priznáva, túžil byť šamanom a zdvíhať silou mysle predmety. Keď začal cvičiť hygienu špiritistu (Plazmatická škola), začali problémy v tom, že odmietal vzdať sa ducha mrtveho druida a dokázať operovať bez duchov silou vlastnej vôle. Naopak, všetkou silou sa vrhol do boja proti mojim predstavám. Neustále zobúdzal ďalšie duše mŕtvych druidov a agresívnych zločincov druidskej doby. Usiloval sa vybaviť svojho druida všetkými možnými technikami, ktoré sme skúmali. Nakoniec mrtveho druida vlastnými túžbami presunul do snovej psychiky. Vtedy nezostávalo nič iné, ako použiť špeciálne techniky na jeho likvidáciu, pretože agresivita mŕtveho druida bola mimoriadne intenzívna a navyše začal uplatňovať techniku všetkých nás navzájom rozoštvať. Samozrejme, že aj jeho psychika začala na tento stav doplácať. Začal dôsledne a systematicky likvidovať všetky stabilné prvky svojho života, začal byť neochotný sa radiť o tom, čo robí a bude robiť. Viem ho pochopiť, zbavil sa ducha, ktorý ho sprevádzal od detstva. Musí sa na všetkých hnevať. Verím, že sa so všetkým vysporiada a pochopí, že špiritistický stav jeho duše bolo jeho vlastné peklo a deštrukcia. Musí sa naučiť, že na prvom mieste je zdravý rozum a pragmatický postup a nie deštrukcia a agresivita jeho druidského ducha. To, čo má v hlave, to aj priťahuje. Želám mu, aby zvládol svoju špiritistickú dušu a naučil sa vládnuť a ovládať túto oblasť ezoteriky.

Pridaj komentár