Podmienkou pre tento druh diagnostiky je mimoriadna citlivosť povrchu kože liečiteľa. To sú takzvané citlivé a jemne sa trasúce ruky. Ruky sú schopné vycítiť tie najjemnejšie zmeny povrchu materiálov. Vo vyššej fáze liečiteľ vníma aj energie vyžarujúce z materiálov, prípadne vníma pôsobenie materiálu na zmenu bioenergie vo vlastnom tele. Teda ide o určitý druh senzibility. Po psychickej stránke musí byť liečiteľova osoba neustále v stave strachu a preháňania. V nervstve kože a svalov má liečiteľ určitý stav trasenia. Dalo by sa to prirovnať k stavu človeka, ktorému je zima a zároveň sa bojí, že celé ľudstvo zamrzne. Teda prehnaná starostlivosť o ľudstvo a nie seba. Meditáciou sa dá tento stav dosiahnuť neustálou koncentráciou do nervstva kože a svalov. Ďalej je potrebné preniknúť do mozočku a tu odcvičiť schizofrenickú povahu. O tejto povahe bližšie v PSYCHÉ ŠKOLE. Dobré sú aj meditácie na akupunktúrne body v nervstve svalstva. Niektorí liečitelia sa s týmito danosťami narodia a vykonávaním diagnostiky si udržujú túto deštrukciu nervového systému pod kontrolou. Ide o prílišnú precitlivelosť na vonkajšie podnety. Iná záležitosť je získať túto schopnosť meditačným nácvikom. V tomto prípade sa najprv zdeštruuje nervový systém rúk a mozočku. Potom sa ďalšími meditáciami získava nad nervstvom kontrola. Cvičený liečiteľ sa uvedie do stavu deštrukcie nervstva a diagnostikuje. Po ukončení diagnózy sa vráti do normálneho stavu. Takto mu nehrozí deštrukcia nervstva ako u necvičených liečiteľov, ktorí sú v stave diagnostikovania stále a trvalo, čo vedie často k chorobnosti. Teda dostatočne citlivé a senzibilné ruky sú základom diagnostikovania bioenergetických pochodov v aure okolo ošetrovanej osoby. K tomuto stavu treba pridať určitý veštecký stav a to veštenie pomocou nervov svalstva. Bližšie vo VEŠTECKEJ ŠKOLE. Iná vec je, čo všetko môže človek držať v ruke. Ide o špeciálne upravený drôtik, minerál na špagátiku, ale aj vtáčie pierko. Liečiteľ môže zistiť vzdialenosť a silu vytekajúceho nervového vzruchu z kože, svalstva, kostí, kostnej drene, z orgánov tela, hormonálnych žliaz. Keď bioenergia z povrchu tela vyráža do vzdialenosti niekoľkých metrov, tak ide o prílišnú aktivitu nervstva v danej oblasti a teda o chorobný stav. Pri slabom výrone bioenergie iba niekoľko desiatok centimetrov ide skoro o normálny stav. Horšie je, keď z danej oblasti diagnostikovania netečie žiadna bioenergia a liečiteľ tu cíti čiernu dieru. Bioenergia je zosávaná a stráca sa doslova ako v čiernej diere. Je možná aj veštecká diagnostika podľa vytekania určitého druhu svetla z tela diagnosticky ošetrovanej osoby. Keď liečiteľ- veštec vidí v aure šedú farbu, ide zvyčajne o chorobu nervového systému. Keď v aure cíti čiernu farbu, tak zvyčajne ide o toxikáciu tela škodlivinami. Problematike farieb v aure sa budem podrobne venovať v ďalšom príspevku.

Pridaj komentár