Je zaujímavá skutočnosť, že dôsledný tréning Silvovej metódy priniesol aj negatívne plody v podobe ľahkých a stredne ťažkých depresií. Jedna meditujúca dostala za úlohu opisovať knižky so Silvovou problematikou. Výsledok nenechal dlho na seba čakať a nastúpili depresie. Tieto si zo začiatku vynútili tabletkovú liečbu. K tejto liečbe sme pridali aj psychoterapie, kde sa dotyčná osoba skoncentrovala na vzniknuté nechutenstvo a postupne si vo vnútri hlavy predstavovala, ako nechutenstvo prekonáva a danú vec v predstavách zrealizuje. Takto robila s každou nechuťou niečo spraviť. Keď sa depresia dostala do štádia ťažkého stavu, tak dotyčná osoba sa vždy išla prechádzať, až kým depresívny stav nerozchodila. K tomu všetkému brala aj tabletky. Ja som si tiež tieto techniky precvičil a veľmi dobre fungovali. Najprv som si mentálnymi predstavami odstránil nechuť niektorú prácu spraviť. Potom som postupne programoval, akú radosť budem mať, keď to spravím. Keď som si neskoršie na danú prácu spomenul, tak som mal chuť ju ísť hneď spraviť. Iný stav nastupuje, keď človeka chytí hysterický záchvat, alebo stav mánie, teda abnormálneho stavu aktivity. V týchto prípadoch som si vytvoril terapeutický model takzvaného vysedenia nedočkavého nutkania. Sedel som dovtedy, kým ma to neprešlo. Zároveň som si mentálne predstavoval, ako všetko v chaose robím. Postupne stav hysterickej mánie upadal. Takýmito psychoterapiami sa dajú úspešne zvládať stavy depresie alebo hystérie. Pri ťažkých stavoch treba pri psychoterapiách brať bezpodmienečne lieky a dávky liekov znižovať postupne podľa úspešnosti vlastnej psychoterapie.

Pridaj komentár