V tomto príspevku sa budeme baviť o dvoch základných zdrojoch bioenergie, ktorými môže bioenergetický liečiteľ disponovať.V praxi nachádzam dva druhy bioenergetických liečiteľov. Prvý typ je ten, ktorý vytvára liečivú bioenergiu vo vlastnom tele a spravidla sa tvorí v oblasti lymfatických uzlín, ktoré sú poškodené a preto vyžarujú značné množstvo bioenergie. Ide o drobné hrozienkovité útvary, ktoré sprevádzajú ochorenie lymfatických uzlín. Teda liečiteľ má aj zdravé, ale aj choré uzliny. Druhý typ bioenergetických liečiteľov a častejšie liečiteliek vytvára bioenergiu pomocou migrenóznych stavov. Pri týchto stavoch mozoček v zadnej časti mozgu zasekne jeden obrázok s motívom sexu a tento neustále aj niekoľko hodín dokáže stále bioenergeticky aktivizovať. Teda je to bioenergia sexuálneho pôvodu. Kľudne si tento stav môžete odskúšať, stačí niekoľko minút držať obrázok milujúcich sa objektov. Tretí prípad vlastnej tvorby bioenergie je u liečiteľa spojený so schopnosťou sugestívnych stavov, u ktorých sa aktivizujú slinné žľazy v ústnej dutine a vtedy mozoček zasekne obraz bylinky, lieku alebo chemickej zlúčeniny. Tiež je možné si tento stav overiť. Stačí sa skoncentrovať do slinných žliaz a podržať predstavu, že ste vypili určitú chemickú látku. Čo sa ťažko overuje, je prvý prípad tvorby z poškodených lymfatických uzlín. To by ste museli silou vôle a predstavivosti preniknúť do týchto oblastí tela. Tieto skúsenosti som získal diaľkovým bioenergetickým skúmaním kvalitných liečiteľov po celom svete. Teda ide o empirický materiál vychádzajúci z liečiteľskej praxe. Bioenergia z poškodených lymfatických uzlín urýchľuje liečivé pochody v organizme a tlmí bolesť. Bioenergia z migrenóznych stavov zaseknutím sexuálnych obrázkov pôsobí blahodárne na psychický stav ošetrovaných pacientov. Bioenergia zo slinných žliaz pôsobí na úpravu bioenergie v organizme liečenej osoby. Teda máme tu tri druhy tvorby bioenergie v rámci ľudského tela, ktoré sa vytvorili v tele liečiteľa. No na druhej strane je technika reiki, ktorá netvorí bioenergiu v tele liečiteľa, ale má mechanizmus na sťahovanie a zhusťovanie bioenergie z iných prírodných zdrojov. Teda reiki liečiteľ neprodukuje obrovské množstvo vlastnej bioenergie. Iba potrebné množstvo a zbytok dokáže na diaľku zberať a zahusťovať. Najčastejšie sa bioenergia zberá zo stromov, rastlín, zvierat a ľudí. Reiki liečiteľ nevyužíva na zhromažďovanie tejto energie vlastné telo, ale povrch svojho tela, presnejšie povedané aurický obal okolo seba, ktorý tvorí zhromažďovaná bioenergia. Napríklad bioenergia zo stromov bude priaznivo pôsobiť na detoxikačné pochody, pri ktorých sa organizmus zbavuje toxických látok. Stiahnutá bioenergia zo zvierat bude priaznivo pôsobiť práve na lymfatický systém. Energia stiahnutá z ľudí bude priaznivo pôsobiť na kostnú dreň a krvotvorbu. Bioenergia z byliniek bude pozitívne pôsobiť na nervový systém. Môže sa nájsť aj špeciálny druh bioenergie a to práve zo zahnívajúcich zdrojov rastlín, zvierat, stromov a ľudí. Tento druh stiahnutej bioenergie bude výborne pôsobiť na likvidáciu zhubných buniek. Môžem konštatovať dva druhy prístupov. U jedného je dominantná tvorba bioenergie vo vlastnom tele, čo má za následok prílišné zaťaženie organizmu liečiteľa. Druhý systém – reiki – je menej zaťažujúci pre celkové zdravie liečiteľa, pretože tu ide iba o zhromažďovanie v aure a nie vlastnú nadštandardnú tvorbu.

Pridaj komentár