Pokračujem v postupných meditáciách do oblastí neurónov v ľudskom tele. Tentoraz sú to neuróny živého človeka v oblasti miechy a nervových zhlukoch po obidvoch stranách chrbtice.

Znovu som sa skoncentroval na predstavu dvoch postavičiek, kde jedna vystupuje z druhej postavičky vo veľkosti asi 10 centimetrov. Túto predstavu som zaniesol do oblasti miechy. Objavuje sa postava starca s palicou, ktorý ma na svojom krku ovečku. Okolo starca sa objavujú malí anjelikovia s malými krídlami ako na náboženských obrazoch. V tomto prípade prenikám do vlastných neurónov vo vlastnej mieche. Pokiaľ budete prenikať do svojho neurónového systému vo vašej mieche, tak obraz starca môže byť pozmenený, aj jeho okolie. Treba rešpektovať individuálne pohľady do týchto oblastí. Môže sa tu objaviť pustovník, ktorý kráča k slnku, môže sa tu objaviť pustovník a postava so žiariacimi rukami. Môže sa tu objaviť mnohoruká žena. Môže sa tu objaviť židovsky znak. Môže sa tu objaviť obrázok mandaly. Môže sa tu objaviť žena pustovníčka s deťmi. Môže sa tu objaviť obraz korytnačky. Závisí len od svetadielu a náboženskej praxe. No u všetkých sa v bočných zhlukoch okolo miechy objavujú kvety. Za to je asi prax dávať do kostolov množstvo kvetín a to vo všetkých náboženských systémoch. Keď sa postupne posúvame po jednotlivých stavcoch, tak sa mení aj okolie pustovníka s palicou. Vždy sa pri ňom objavuje iné zviera. V kresťanskom systéme je to asi božstvo zvierat. Aj v ostatných systémoch sa objavujú rôzne zvieracie výjavy. Nemusia sa vždy zjavovať iba vedľa postavy, ale napríklad sa môže meniť hlava božstva na hlavy zvierat, prípadne sa môže meniť oblečenie božstva v tejto oblasti. Cieľom prenikania do tejto oblasti neurónov je zjednotiť ich ako súčasť jednej veľkej postavy v celom neurónovom systéme.

Pridaj komentár