Najprv je žiadúce, aby ste si uvedomili, aké dôležité je udržať si fyzické zdravie. K tejto téme je najlepšie vracať sa čítaním vhodnej literatúry o fyzických cvičeniach. Na trhu ich nájdete dostatok. Takéto pravidelné čítanie je aj programovanie do budúcnosti v tejto oblasti. Môžete sa programovať aj rozumovým uvažovaním o tom, aké je fajn v pokročilom veku byť ešte ohybný, dokázať vyvinúť silu a vydržať na dlhších prechádzkach, aké výborné je mať zdravé kĺby, aké výborné je udržať si schopnosť rovnováhy na klzkom chodníku. Je samozrejmosťou, že už v mladšom veku treba založiť správne návyky. Keď sa takto programujete a v programovaní postupujete ďalej, tak je žiadúce začať s pozvoľnou praxou. Netreba sa ponáhľať a ani podávať abnormálne výkony. Buď začnete cvičiť sami, alebo sa zapíšete do niektorého pohybového krúžku, prípadne využijete iné možnosti. Je dobré prejsť denne aspoň 30 minút peši, postupne dĺžku prechádzok zvyšujte na 1 – 2 hodiny. Po určitom čase môžete pridať rýchlu chôdzu. Tú môže zase po určitom čase vystriedať mierny poklus. Môžete si všímať, ako vlastne kráčate a ako kráčajú napríklad športovci. Neustále sa snažte o vylepšovanie chôdze a behu. Týmto vylepšovaním a hľadaním lepších postupov všetko zároveň programujete. Ďalej by ste sa mali starať o to, aby ste nestratili ohybnosť. Tieto cvičenia trochu bolia, lebo musíte svaly ponaťahovať. Cvičenia netreba preháňať. Prospievajú kĺbom a harmonickému pnutiu svalov okolo kĺbov. Ďalej sa venujte nácviku koordinácie pohybov. Stojíte na jednej nohe a cvičíte. Môžete klásť a dvíhať predmety zo zeme. Môžete postupne nosiť na hlave knihy, od cvičenia k cvičeniu viac a viac knižiek. S knižkami na hlave sa môžete naučiť sadať a vstávať. Aby ste nestratili schopnosť rýchleho pohybu, tak všetko cvičíte čo najrýchlejšie a v svižnom tempe. Aby ste nestratili schopnosť statickej sily, tak sa naučíte jednotlivé svalové partie napnúť a takto napnuté svaly podržať pár minút. Môžete si pridať činky, s ktorými cvičíte čo najpomalšie.

Pridaj komentár