Zaujíma ma možnosť rýchlejšej liečby po úraze, otvorená trieštivá zlomenina posledného článku 4. a 5. prsta pravej ruky. Momentálne ešte dlaha, hnisanie, celkový zdravotný stav. Tiež možnosť zasvätenia (liečiteľstvo).

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky zaoberal vašou osobou. Závažnejšie zdravotné problémy som nenašiel, no zato sa vám patologicky zmenila psychika. Doteraz ste boli v strednom mozgu, čo je klasické umiestnenie psychiky, no otvorilo sa vám kozmické vedomie z vplyvov Mesiaca. Určitú úlohu tu zohráva aj rodová karma vašich predkov, ktorí mali sklony k námesačnosti. Skúste námesačnosť prijať a meditačne zvládnuť. Postupom času by totiž bola potrebná pomoc psychiatra.

Zdravotný stav
Prešiel som váš organizmus vešteckými technikami a nikde som nenašiel vážnejšie zdravotné problémy. Podľa mňa ste v štandardnom stave zdravia.

Psychický stav
Aurický obal je stabilne zakotvený okolo fyzického tela. Psychika je štandardná. Ste zameraný na fyzické telo. Slabá koncentrácia na objekty vonkajšieho sveta.

Povaha
Ste usadený vo všetkých neurónových oblastiach. Teda vaše psychické pochody vychádzajú z temenného mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Máte takzvané kozmické vedomie reálnych kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ak o 4 mesiace a pospájali sa im všetky neurónové oblasti. U vás tak nebolo stále, boli ste usadený v strednom mozgu. Vnímam tu vplyv inej osoby a záujem o veci ezoterické. Je potrebné, aby ste všade a vo všetkom, čo robíte, vnímali kozmos a chápali veci okolo seba ako kozmický princíp a fungovanie na princípe poznatkov o kozme.

Sexus povahy
Umiestnil sa do hormonálnych oblastí. Charakterizuje to obrázok erotiky a kozmu. Treba vo svoje mysli spojiť kozmos a erotiku navzájom.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Je tu silný záujem o kozmos a kozmické veci, ktorý mohol spôsobiť zmeny v psychike.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Všade dobre rozvinuté astrologické obrazy vešteckého razenia, ktoré vás vedú do kozmického vedomia.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Vnímam tu planéty a na konci osoba, ktorá sa má v tomto živote venovať astrológii a vo všetkom ju vnímať. Mesačné vedomie, je možný vplyv splnu na vašu psychiku. Možná námesačnosť.

Astrológia miechy
Zase obrovská planéta Mesiac vo vnútornom svete a spln. Fázy splnu a osudovosti.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Smutné, choré zvieratá, ktoré nechcú mať nič s kozmom a Mesiacom. Treba zmeniť prístup a venovať sa meditáciám zameraným na mesačné vyžarovanie a spln.

Astrológia ganglií
Všade predstavy hmyzu, ktorý má strach pred splnom a silou mesačného magnetizmu.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch chcete zničiť všetko, čo súvisí s kozmom a mesačným splnom. Chce sa dostať z tohto druhu vedomia. To nie je rozumné. Usilujte sa robiť mesačnú ezoteriku a venovať sa všetkému okolo mesačného vplyvu. Vnímajte ho všade.

Astrológia ega
Najradšej by ste zlikvidovali všetko okolo mesačného splnu a žili klasický konzumný život. To nie je dobré rozhodnutie.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. Niektorí priami predkovia boli námesační a mali problémové stavy. To nezvládnete tak, že sa tomu budete brániť, ale že to spoznáte a ovládnete.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: Mesiac, spln a námesačnosť. Povrchová vzrušivosť: zvnútra a spln. Pohlavná vzrušivosť: problémová. Citová vzrušivosť: strach.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď zvládnete procesy námesačnosti a ezoteriky Mesiaca.

Pridaj komentár