Pokúsim sa automatickou kresbou vyhodnotiť vašu celkovú cestu a to univerzálnu cestu k Bohu všeobecne.

Automatická kresba je veštecká technika, ktorá sa na takéto vyhodnotenie najlepšie hodí. Vyhodnotím vašu cestu k Bohu z hľadiska prírodných božstiev a Boha, z hľadiska jednotlivých svetových náboženstiev a z hľadiska staronáboženských tradícií voči jednotlivým národom a ich náboženstvám. Automatickou kresbou sa dá tiež určiť, čo má dotyčná osoba presne robiť, aby napredovala na univerzálnej ceste k Bohu.

Keď automatickou kresbou vyhodnocujem vašu osobnú cestu k Bohu v jednotlivých náboženských systémoch, tak na to používam kresbu malého panáčika a dva obdĺžniky. Jeden je biely a druhý čierny. Pokiaľ sú čierny aj biely obdĺžnik pod postavičkou, tak hovorím o tom, že k Bohu nenapredujete. Pokiaľ biely aj čierny obdĺžnik stúpajú hore, vo vašom živote robíte správne kroky a týmito krokmi smerujete k bohu. Pokiaľ okolo panáčika nakreslím biely a tmavý trojuholník, vaša cesta k bohu bola zrealizovaná, boží princíp môže vo vás pôsobiť.

1. šamanizmus polárny, boh astrál je vyvinutý v podobe bielej a čiernej prapodstaty do oblasti pohlavia. Čierny boh je rozvinutý menej. Astrálne božstvá výhradne pozitívne a chýbajú negatívne božstvá.

2. šamanizmus horský, boh, astrál je v základoch, božstvá iba pozitívne

4. šamanizmus púštny, boh, astrál, božstvá. Viac negatívny boh a to biely boh. Astrál s deštruktívnymi božstvami.

5. kresťanský boh, kresťanský astrál, biely boh, čierny boh

6. hinduistický biely boh, čierny boh, astrál čierny, astrál biely

7. budhistický biely boh, čierny boh, astrál biely, astrál čierny

8. pravoslávny biely boh, čierny boh, astrál biely, astrál čierny

9. židovský biely boh, čierny boh astrál biely, astrál čierny

10. brahmanský biely boh, čierny boh, astrál biely, astrál čierny

11. islamský biely boh, čierny boh astrál biely, astrál čierny

12. staroegyptský systém, biely boh, čierny boh, astrálne bytosti biele, čierne

13. starotibetský systém

14. starojaponský systém

15. starokopský systém

16. staroaztécky systém

17.staroislamský systém

18. starogrécky systém

19. starobabylonský systém

20. starokeltský systém

21. starorímsky systém

22. starosloviensky systém

23. starougrofínsky systém

24. starooceánsky systém

25. staročínsky systém

Dosahujete vyššiu úroveň cesty zdola hore u 6., 8., 11., 15., 19., 22., 26. U ostatných systémov je vaša cesta k Bohu v začiatkoch. Ideál dokončenej a uzavretej cesty nedosahujete v žiadnom z 25. systémov. Celkovo je vaša cesta k Bohu založená skôr na náhodilosti než na dôslednej a systematickej práci.

Pridaj komentár