Pokračujeme v otváraní vedomia cicavcov v brušnom mozgu, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Zámerom je otvoriť tento typ vedomia a využiť tu skryté potencie.

Každého, kto sa rozhodne otvoriť si vedomie cicavcov v brušnom mozgu, čaká prípravné obdobie, v ktorom je potrebné naštudovať si v medicínskej anatómii obrázky tenkých a hrubých čriev. Tenké a hrubé črevá sú koordináty prevádzania týchto šamanských meditácií. Ďalej je potrebné naučiť sa koncentrovať do oblasti tenkých a hrubých čriev. Napríklad si priložíte ruku do oblasti brucha a jemne si do tejto oblasti zatlačíte. Koncentrujete sa do tejto oblasti a počas cvičenia koncentráciu v tejto oblasti udržujete.

Na začiatok týchto šamanských cvičení je potrebné, aby ste sa psychicky odpútali od civilizácie v túžbe žiť v prírode ako zviera. Teda prestať myslieť a všetko beriete ako žrádlo alebo ako párenie. Zároveň sa začínate koncentrovať do oblasti brušného mozgu. Ide o tenké a hrubé črevá. V týchto sa nachádzajú drobné zhluky neurónov. Môžete si to predstaviť ako drobné šošovicové semiačka, ktoré sú navzájom pospájané pavučinami nervových dráh.

Keď ste sa dostatočne skoncentrovali postupne do každej časti tenkého a hrubého čreva, je zaujímavé sledovať, aké pocity a obrazy ovládajú jednotlivé časti čriev. Zistili sme, že neuróny hrubého čreva riadia emocionalitu. Ide o určitú útočnosť, skľúčenosť, hravosť a podobne. Úseky tenkého čreva riadia všetky ostatné reakcie zvierat. Vy osobne všetko cvičíte výhradne na mentálnej úrovni. Teda svojím rozumom a pocitmi sledujete aktivity v brušnom mozgu. U každého meditujúceho boli v jednotlivých častiach rôzne pocity a predstavy, čo by robili, keby boli zvieraťom.

Pokračujeme v koncentrácii do neurónov čriev. Tentokrát si tu precvičíme Zoo Reiki. Koncentrácia ide do blízkosti pupočnej jamky. Tu sa vizualizujú drobné čierne fľaky o veľkosti drobných kovových mincí. Veľkosť je u každého meditujúceho individuálna. Vytvorenie týchto obrazov v tejto oblasti vedie k tvorbe vlastných bioenergií, ktoré postupne odvádzate do orgánov a systémov tela. Zároveň základné centrum v črevách vytvára dve menšie centrá a to v ústnej dutine a v oblasti pohlavných orgánov. Je tu aj ďalšia možnosť a to vytvoriť v tejto oblasti čierne objekty, ktoré sa podobajú na stojaté písmenka L, F, E. Keď do oblasti pupka prisuniete tieto čierne tvary, tak bioenergiu budete zvonka zosávať dovnútra organizmu. Bioenergiu získavate z iných živých zdrojov okolo vás, ale aj na väčšie vzdialenosti. Pokiaľ chcete bioenergetický potenciál dynamizovať, tak vedľa seba dáte viacero znakov. Napríklad LLL alebo EEE a môže byť aj FFF.

Pokračujeme v koncentrácii do brušného mozgu. Pred seba si dávame obrázky minerálov meteoritov, kostí, fosílií a kúskov dreva. K týmto anorganickým objektom máme vzťah ako k normálnemu jedlu. Tu použijeme sugeratívnu techniku, ktorou navzájom nelogicky prepojíme niektoré časti tenkých a hrubých čriev. Tým vznikne vo vás cicavec, ktorý vláči do úkrytu kamene a brušný mozog ho uisťuje, že zhromažďuje žrádlo. Takto vzniká jedinečná schopnosť zvieraťa pracovať. Dalo by sa z hľadiska prírodného vývoja povedať, že schopnosť človeka pracovať je pekná nenormálnosť a patológia. Medvede by vám to nesporne potvrdili. Tak isto sme anorganické objekty považovali za samcov a samičky. Vo vašej mysli bežia pocity dvorenia a zvieracej ruje. Všetko je sprevádzané pohybovou aktivitou páriacich sa zvierat. Môžete navzájom spojiť skutočnosť, že anorganické objekty sú aj žrádlo alebo niečo na párenie.

Nasleduje posledné cvičenie a to je schopnosť vnímať svoje časti tela a orgány ako objekty na zožratie a párenie. To sme už v stave využitia tohto systému pre účely liečby a meditácií.

Na záver sme počúvali autentickú šamanskú hudbu. Počúvaním sme sa dostávali do tranzu, prípadne sme sa v mysli snažili vytvoriť vlastný psychický tranz za účelom liečby a meditácie. Keď máte záujem, tak si stiahnite autentickú šamanskú hudbu MP 3.

Pridaj komentár