Už dlhšiu dobu som sa pripravoval zrealizovať tento druh zasvätenia, ktoré bolo spojené s celodenným seminárom o hypnózach. Seminár obsahoval prednášku, prezentáciu hypnotických techník a najlepších žijúcich hypnotizérov. Zo zasvätenia boli vytvorené fotografie, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení.

Realizovali sme spolu 12 zasväcovacích rituálov. Obsahom rituálov bolo uviesť sa do hypnotického stavu kreslením geometrických tvarov a to tak, aby mala zasväcovaná osoba pocit, že všetko fyzické, psychické a meditačné bolo postupne vytesnené do aurického obalu okolo fyzického tela a tu to bolo držané počas celého hypnotického výkonu. Tak isto sa do aury tlačili všetky spomienky z neurónov alebo kostného systému. Zasväcované osoby točili v rukách pingpongové loptičky a to tak, aby sa uviedli do stavu hypnotizéra. Znovu sa točením loptičiek v dvoch rukách podarilo všetko zo seba vytesniť do aury a dosiahnuť stav prázdnoty vo vnútri fyzického tela. Ide o stav kvalitného hypnotizéra, ktorý sa venuje hynotizovaniu. Treba si uvedomiť, že zasväcované osoby nie sú rodení alebo cvičení hypnotizéri, a preto sa do vhodného stavu hypnotizéra musia správne uviesť. Keď skončia hypnotizovanie, tak sa zase vracajú do stavu štandardnej psychiky, čo je sa nedeje u klasického hypnotizéra, ktorý je v tomto stave trvalo celý život.

Potom sa znovu zasväcované osoby uvádzali do hypnotického stavu pomocou kyvadla. Ide o špagátik a na ňom zaviazané klince. Kyvadlom sa hýbalo tak, aby sa všetko psychické dostalo za kožu do aury okolo fyzického tela. Potom za takýmto účelom zasväcované osoby použili predstavu hrania šachu na šachovnici pred sebou. Potom mali zasväcované osoby v rukách špajdle a mierne nimi kmitali hypnotickým spôsobom. Potom si fúkali do rúk vzduch z pľúc, kládli ruky do pyramídy z dreva a na nafúkané balóniky.

V zásade sa zasväcované osoby usilovali dostať do vhodného stavu typického pre hypnotizéra. Tieto stavy sa podobajú stavom jogínov z Indie. Teda hypnotickými technikami sa usilovali dostať do aury všetko psychické z oblasti neurónov. Takto sa uviedli do vhodného stavu na hypnotizovanie seba alebo iných osôb. Špeciálnejší stav je vlastne tiež presun do aurického obalu okolo fyzického tela za predpokladu, že svoje neuróny vnímate ako rýchlo letiace častice energie donekonečna okolo fyzického tela. Teda hypnotizéri používajú dva stavy a to stav jogínsky v aure okolo fyzického tela a druhý stav sa podobá tomu prvému, ale s tým, že všetko vnímate ako rýchlo letiace častice psychiky. Pritom si vsugerujete všetky druhy psychických porúch.

Saša Pueblo sa na diaľku napájal na žijúcich hypnotizérov, ktorí dosahujú aj zaujímavé výsledky. Išlo o živého zasväcovateľa z východnej pologule, zemepisná šírka a dĺžka ( 13, G ). Dotyčná osoba mala jogínsky stav mysle na úrovni častíc, ktoré prudko vylietavajú zvnútra fyzického tela. Podobní boli zasväcovatelia z Ázie ( 7, F ), Tibetu ( 10, F ), Európy (4, E ). Potom nasledovali teraz žijúci hypnotizéri bez mediálnych schopností s jogínskou psychikou vynesenia všetkého do aury: hypnotizér z Južnej Ameriky ( 14, J ), iný hypnotizér z Južnej Ameriky zemepisná šírka a dĺžka ( 14, L ), z Timoru v západnej pologuli ( 6, K), zo Sumatry (12, I), z Indie ( G, 10), zo Škandinávie ( 4, C ), z Ázie ( 7, F ), z Afriky (K, 4 ). V uvedených súradniciach je možné veštecky si vyhľadať dotyčných zasväcovateľov a overiť ich schopnosti.

Úlohou Sašu Puebla bolo pomôcť zasväcovaným osobám, aby sa naučili chodiť do dvoch základných hypnotických stavov: do stavu jogína a stavu média, ktoré má otvorený svet neurónov do úrovne mikročastíc. Naštuduj si všetko o atómoch, protónoch, neutrónoch a časticiach. Saša Pueblo sa musel dostať do rôznych špeciálnych stavov. Odtiaľto prevádzal schopnosti a skúsenosti hypnotizérov na dotyčné zasväcované osoby.

Zasväcované osoby sa museli usilovať o to, aby sa znovu a znovu dostávali do jogínskych stavov a stavov médií. Zasväcované osoby postupne tieto stavy zvládali a učili sa psychicky pracovať výhradne v aure.

Pridaj komentár