Skúmame systém dvojníka, ktorý chceme aplikovať do ezoteriky a to tak, aby sme udržali ideu všestranného ezoterika, ktorý trvalo pracuje na 7. ezoterických smeroch.

Treba si uvedomiť, že budujeme jedinečný systém ezoteriky, kde sa usilujeme ako prvý v histórii ezoteriky a duchovna o všestrannú ezoterickú cestu. Táto všestranná ezoterická cesta je viazaná na 7 oblastí ľudského tela, kde sa nachádzajú neurónové bunky v podobe šedej kôry. Tieto oblasti sa nachádzajú v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a v neurónových štruktúrach v systéme chromozómov. Týmto systémom sme podelili najvýznamnejších ezoterikov v histórii ľudstva. Tak isto sme brali ohľad na skutočnosť, že človek sa rodí usadený vždy v jednej zo 7. neurónových oblastí a odtiaľ funguje jeho psychika.

Dnes už veselo realizujeme všetkých 7 ezoterických ciest a robíme tak ako prví v histórii ľudstva. Pred nami ešte nikto nepraktizoval ezoteriku tak všestranne. Možno hovoriť o takom menšom výstupe na Mont Everest. Samozrejme, že sme sa neuspokojili iba s takouto všestrannosťou, ale snažíme sa stať sa aj špecialistami v každej zo 7 ezoterických ciest. Je to náročná ambícia a bude vyžadovať netradičné prístupy v oblasti duchovného napredovania.

No celkovo sme si vytvorili dobrý základ pre trvalý ezoterický vývoj. Toto sme dosiahli hlavne tým, že sme spracovali ezoteriku aj rozumovo. Vytvorili sme zbierku spomienok asi 6 000 ezoterikov z celej histórie ľudstva zo spomienok uložených vo svete mŕtvych, v magnetických záznamoch magmatického jadra planéty Zem, a tak isto zo živých jedincov. Teda do ezoteriky sme pustili prírodné a spoločenské vedy, a tak sme nadviazali na tradície šamanstva, kde šaman je osoba realizujúca vlastnú duchovnú cestu a zároveň je to na tú dobu mimoriadne vzdelaná osoba. Aj tento počin sme realizovali ako prví a možno si tiež povedať, že rozumové bádanie a skúmanie je zase náš malý Mont Everest. Samozrejme, že nie každému ezoterikovi dnešnej doby sa takéto snaženie pozdáva, ale to tak už chodí, že všetko musí podliehať zmene a vývoju. Vedecké skúmanie procesov ezoterike prinieslo možnosť všestranného vývoja a zároveň ju posúva do budúcnosti a bude dovoľovať robiť takú ezoteriku, ktorú ešte nepraktizoval žiadny ezoterik v celej histórii planéty Zem.

Aby sme dosiahli 7 vrcholových úrovní a začali praktizovať ezoteriku, ktorú nerobil žiadny ezoterik tejto planéty, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Prvá podmienka je zvládnuť technológiu tvorby dvojníkov a k tomu minimálne aj technológiu tvorby magnetickej aury v mieche na spôsob filipínskych liečiteľov. K tomu pridať ešte auru rotujúcu s prvkami sexuálnej energie a zvukových rezonancií. Tieto systémy sa musia spojiť a potom máme účinné prostriedky na to, aby sme v každej zo 7. ezoterických ciest dosahovali opakovane vrcholu Mont Everestu.

A tak sme v podstate zahájili základný výskum spomienok jedincov, ktorí v histórii ľudstva tvorili dvojníkov alebo ich ešte tvoria aj teraz ako živé osoby. Vytvárame zbierkový fond skoro všetkých prípadov, ktorí sa podieľali na tvorbe dvojníkov a tak isto zbierkový fond jedincov, ktorí tvorili magnetickú auru na spôsob filipínskych liečiteľov.

Prvé výskumy zistili určitú spojitosť vo všetkých prípadoch, ktoré tvorili dvojníkov v tom, že mali poškodené epitelové bunky, čo sme zistili mimozmyslovo vešteckými technikami. A hneď sme museli riešiť problém, ako tvoriť dvojníka pri sebe alebo v sebe bez toho, aby sme si museli poškodzovať epitelové bunky, ktoré sa nachádzajú na povrchu orgánov tela. A našli sme riešenie, na diaľku sa napojíme na poškodené epitelové bunky a prepojíme načas psychiku s poškodenými bunkami. Ďalší vývoj priniesol nový postup, realizovali sme iný druh napojenia na poškodené epitelové bunky cez vlastné bunky a systém UFO odtlačkov poškodených epitelových buniek. Takýto prístup umožňuje vlastne mať trvalý kontakt na epitelové bunky. Pokiaľ trvá kontakt na poškodené epitelové bunky, môže ezoterikom vytvorený dvojník fungovať aktívne v tele alebo okolo tela ezoterika.

Tvorbou a skúmaním zbierky dvojníkov sme zistili, že pokiaľ má niekto poškodené epitelové bunky na viacerých miestach, môže tvoriť aj viacero dvojníkov naraz. Skúmaním sme zistili, že dvojníka možno tvoriť rozličnými spôsobmi. Prvý systém je tvoriť dvojníka z vlastných predstáv uložených v spomienkach, čo je veľmi slabý dvojník, ale pomôže lepšie spoznať, ako ezoterik vo vnútri seba funguje. Toto sme odskúšali pri vytvorení dvojníka zo znakov uložených v mozočku. Dalo sa omnoho lepšie zistiť, ako vlastne mozoček funguje a čo by bolo treba spraviť, aby fungoval lepšie a prešiel ďalším vývojom.

Dvojníka možno vytvárať aj z orgánov a častí vlastného tela. Možno vytvoriť dvojníka z koncentrácie do vlastných svalov a tieto pocity a energie nainštalovať do systému dvojníka. Takto zmontovaný dvojník je schopný ezoterika napríklad liečiť, pokiaľ ho umiestnime hlavne do aury. Samozrejme, takýto dvojník môže byť nainštalovaný potom aj dovnútra tela, ale musí sa všetko prepojiť systémom UFO premostenia na choré epitelové bunky.

Ďalej sme zistili, že pokiaľ si vytvoríme napríklad dvojníka zo všetkých znakov v mozočku a celého systému mozočku, všetko skopírujeme a vytlačíme do aury pred telom, je možná komunikácia s týmto dvojníkom o tom, ako mozoček funguje, čo nezachytáva, čo robí nedostatočne a ako by sa mohol ďalej vyvíjať. Takto možno vlastne do dvojníka skopírovať každú zo 7. neurónových oblastí. Takýto dvojník je vhodný iba pre vyšetrenie a žiadnu inú činnosť.

Ďalej je možné dvojníkov vytvárať psychickým prienikom či už do makrosveta (organický život v kozme, svet mŕtvych, astronomický kozmos), alebo do mikrosveta (atómy, častice a hlbšie vrstvy). Cez psychický prienik sa prinášajú informácie a pocity a buduje sa dvojník z rôznych oblastí. Napríklad sa cez kozmické vedomie navštívia planéty našej slnečnej sústavy a z toho kontaktu sa vytvorí celý dvojník. Nevytvára sa z vnútorných predstáv. Teda tvorba dvojníkov je iná ako zo spomienok. Takíto dvojníci poskytujú ezoterikovi hlbšiu múdrosť a hlbší pohľad na určitú neznámu oblasť ezoteriky. Komunikácia s dvojníkom je jednoduchá, keď si niečo predstavíte a nemá to hĺbku správnosti pohľadu, tak vás začne bolieť hlava, keď je chápanie správne, tak je v hlave mäkučko. Treba si dávať pozor na to, že dvojníci veľmi silne pôsobia na názory a majú snahu ich meniť. Preto je vhodné najprv uložiť záznamy už vytvorených dvojníkov cez zasvätenie do pamäte a tu si na dvojníkov zvykať. Pre ezoterickú prax celkom postačia aj spomienky z dvojníkov, ktoré ezoterik vytvoril a potom zlikvidoval, ale o dvojníkoch si uložil spomienky do veľkého mozgu, stredného mozgu v podobe snov, do mozočku v podobe znakov, do miechy v podobe pohybu. Tak isto do brušného mozgu, ganglií a chromozómov.

Dvojníkov je možné produkovať aj tak, že psychicky cez kozmické vedomie navštívime napríklad čierne diery, vtiahneme k sebe spomienky o čiernej diere a zároveň vytvoríme malé čierne diery cez psychickú koncentráciu. Takýto dvojník je špecifický a mimoriadne dynamický. Takýchto špecifických dvojníkov možno vytvoriť aj z anti čiernych dier, ale aj pulzarov.

Dvojníka je možné vyprodukovať aj na určitý čas zo stredného mozgu za pomoci somnambulných kotúčikov. Ide o energeticko- informačné objekty, ktoré možno vnímať iba vešteckými zmyslami. Objavujú sa u ľudí milujúcich námesačnosť a spln Mesiaca. Dvojník sa dočasne vytvorí práve z týchto somnambulných kotúčikov.

Ďalej dvojníka možno vyprodukovať aj z magnetických záznamov magmatického jadra planéty Zem. Ide o magnetické záznamy organického života na planéte Zem, ktoré sa ukladajú od vzniku života na planéte Zem.

Tiež je možné dvojníkov produkovať napríklad aj z UFO odtlačkov, ktoré vznikajú pri psychickom prieniku k organickému životu v kozme. Ide o to, že pri psychickom kontakte s organickým životom v kozme sa môže psychika človeka premostiť na diaľku s organickým jedincom a vytvoriť pri sebe energeticko- informačné prepojenie. Takýchto pripojení možno naraz vytvoriť určité množstvo, za pomoci magnetickej aury filipínskych liečiteľov zovrieť tieto UFO odtlačky a pôsobiť do psychiky danej osoby. Takto možno vytvárať dvojníka aj so silou osôb, ktoré vchádzajú do klinickej smrti a ukončujú fyzické fungovanie.

Ďalej sme vytvárali jedinečného dvojníka z anjelských sfér detských dyslektikov vo svete mŕtvych spomienok, a tak isto podobných anjelských sfér v hlbočinách kozmu. Takto vytvorený dvojník cez priamy psychický kontakt zaznačoval, aké kroky sa majú robiť do budúcnosti, radil nám, ako riešiť komplexne celý systém zvyšovania výkonnosti mozočka. Bolo naznačené, že to má byť kontakt mozočka a rôznych druhov pulzarov. Niektoré pulzary sa skladajú z extrémneho množstva menších pulzarov. Niektoré pulzary zahustili svoje drobné menšie kotúčiky do jedného disku riadnej hustoty. Niektoré pulzary sa stali lúčom vychádzajúcim na jednu a druhú stranu.

Ďalej sme zistili, že dvojníka možno vytvoriť iba z jedného objektu. Príkladom môže byť mnohonásobne opakovaný psychický prienik do jedného organického života a budovanie dvojníka iba z týchto psychických prienikov k jednému objektu. Je tu možnosť prieniku k organickému životu v kozme o priemere 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Je možné budovať dvojníka zo všetkého, čo je v kozme a tiež budovať jedného dvojníka zo všetkých dvojníkov histórie ľudstva.

Uvedomili sme si, že nie je jedno, ako sa dvojník buduje. Príklad: keď dvojníka budujeme z diaľkového prieniku psychiky do jaskýň so skenovaním povrchu jaskyne, dvojník má tendenciu pomáhať v rámci geriatrického programu vyzdravieť. Pokiaľ sa dvojník spraví z priestoru jaskýň, tak dvojníkom sa môžete prenikať do obrovských vzdialeností v kozme. Pokiaľ sa dvojník vyrobí z bleskov tak, že sa zoberie priestor okolo bleskov, tak to bude viesť k vytvoreniu dvojníka, ktorý preniká spolu s ezoterikom do atómov a častíc.

Zbierku dvojníkov sme podelili podľa toho, čo s ním možno robiť. Cez dvojníka možno dobre vyšetrovať úroveň ezoterickej duchovnej cesty a čo ešte vylepšovať. Dvojník môže slúžiť ako učiteľ a konzultant. Dvojník môže slúžiť ako ten, čo realizuje duchovnú cestu a ezoterik ju potom iba kopíruje. Dvojník z anjelských sfér detských dyslektikov ukazuje, kadiaľ musí ezoterik kráčať, aby dosiahol úspech aj v duchovnej oblasti. Dvojník môže slúžiť na liečivé účely. Dvojník za pomoci magnetickej aury filipínskych liečiteľov z miechy môže slúžiť ako sprievodca kozmom, ale aj ako sprievodca do atómov a častíc tohto sveta. Dvojník môže slúžiť aj ako stabilizátor určitého psychického stavu. Napríklad pri udržaní geriatrickej liečby z brušného mozgu vedúcej k hlbokej liečbe a bezchorobnosti.

Tu si nájdete prípady osôb, ktoré žili a ich pozostatky zostali v určitej oblasti sveta, ale aj prípady živých ezoterikov v danej lokalite. Tu uverejnené prípady spadajú do budovanej zbierky všetkých druhov dvojníkov na planéte Zem.

1. DVOJNÍCI pre 1. ezoterickú cestu do sveta mŕtvych spomienok a reinkarnáciu

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Dvojníka vytvára z odtlačkov UFO kozmických inteligencií vo svete mŕtvych spomienok.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do mŕtvych ľudských kostí.

03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do extrémneho množstva kostí.

04. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,P). Dvojníka vytvára z odtlačkov UFO kozmických inteligencií v svete mŕtvych spomienok.

05. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,Q). Dvojníka vytvára z odtlačkov UFO kozmických inteligencií v svete mŕtvych spomienok.

2. DVOJNÍCI pre 2. ezoterickú cestu do snovej oblasti neurónov stredného mozgu – somnambulná ezoterika

06. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F). Dvojníka vytvára zo somnambulných kotúčikov. NETRADIČNÝ DVOJNÍK.

07. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do magnetických záznamov v magmatických poliach planéty Zem.

08. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do detských snov.

09. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do snov ľudí a veľkého množstva.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L). Dvojníka vytvára z psychických prienikov do mozočkov iných počas spánku.

3. DVOJNÍCI pre oblasť 3. ezoterickej cesty neuróny mozočku – kabala

11. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Dvojníka vytvára z psychických prienikov z vlastného mozočku do pulzarov v kozme.

12. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do mozočkov iných ľudí.

13. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Dvojníka vytvára z psychického prieniku z mozočku po povrchu planéty Zem.

14. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Dvojníka vytvára z psychického prieniku z mozočku do budhisticky ladených ľudí.

15. Z oblasti N. Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J). Dvojníka vytvára z vlastných znakov v mozočku.

16. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Dvojníka vytvára z psychického prieniku z mozočku do astronomického mozgu.

4. DVOJNÍCI pre oblasť 4. ezoterickej cesty do neurónov miechy – filipínske liečiteľstvo

17. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Dvojníka vytvára z psychického prieniku z filipínskych liečiteľov a ich pacientov.

18. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Dvojníka vytvára z psychického prieniku z filipínskych liečiteľov a ich pacientov.

19. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Dvojníka vytvára sám zo svojich filipínskych liečivých výkonov.

20. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L). Dvojníka vytvára sám zo svojich filipínskych liečivých výkonov.

21. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,H). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do jedného filipínskeho liečiteľa.

5. DVOJNÍCI pre oblasť 5. ezoterickej cesty do neurónov brušného mozgu – geriatrický program

22. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do povrchu jaskýň. Veľmi detailne.

23. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do všetkých ľudí, čo praktizovali geriatrickú liečbu.

24. Z oblasti Ukrajina. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do povrchu jaskýň.

25. Z oblasti J. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do povrchu jaskýň.

26. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do povrchu jaskýň.

6. DVOJNÍCI pre oblasť 6. ezoterickej cesty do ganglií okolo orgánov tela – kozmické vedomie

27. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do organického života v kozme cez svoje bunky UFO.

28. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do planét z kozmu.

29. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,D). Dvojníka vytvára zo psychického prieniku do anomálií v kozme.

30. Z oblasti Polynézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Dvojníka vytvára zo psychického prieniku do galaxií okolo našej Galaxie.

31. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (1,I). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do pulzarov.

7. DVOJNÍCI pre oblasť 7. ezoterickej cesty do buniek – orgániky, chromozómy, génové retiazky, génové sekvencie

32. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do svojich buniek.

33. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,D). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do zvieracích buniek.

34. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Dvojníka vytvára z organického života v kozme – UFO. NETRADIČNÝ DVOJNÍK.

35. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,Q). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do mikroorganizmov.

36. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,A). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do ľudských buniek.

8. DVOJNÍCI pre oblasť 3. ezoterickej cesty neurónov mozočku – veštecké výkony

37. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Dvojníka vytvára psychickým prienikom do veštecky nadaných ľudí.

38. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Dvojníka vytvára z tarotových kariet pred sebou.

39. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do sveta mŕtvych spomienok veštecky nadaných jedincov, ale aj živých jedincov. Veľmi silné zahustenie hustota „ pavučina“.

40. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Dvojníka vytvára z vlastných vešteckých výkonov. Hustota veľmi dobrá „ biele svetlo“.

41. Z oblasti Stred. Amerika . Zemepisná šírka a dĺžka (11,H ). Dvojníka vytvára z psychického prieniku všade tam, kde bolo niečo o veštectve. Mal aj k dispozícii magnetickú auru filipínskych liečiteľov.

9. DVOJNÍCI pre oblasť 7. ezoterickej cesty cez bunky k organickému životu v kozme – UFO

42. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do ľudí planéty Zem.

43. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do magnetických polí magmatického jadra planéty Zem.

44. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Dvojníka vytvára z psychického prieniku s rezonanciami počtu úderov do rôznych typov organického života v kozme.

45. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Dvojníka vytvára psychickým prienikom do jedného organického života v kozme. NETRADIČNÝ DVOJNÍK.

46. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (12,H). Dvojníka vytvára z psychického prieniku k organickému životu v oblasti čiernych dier a dvojník je poriadne zahustený až do stavu „hustej pavučiny“. Dotyčný disponoval magnetickou aurov filipínskeho liečiteľstva.

47. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Dvojníka vytvára z psychického prieniku k organickému životu v oblasti anti čiernych dier.

10. DVOJNÍCI pre oblasť 6. ezoterickej cesty cez ganglie do astronomického kozmu – čierne diery

48. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,H). Dvojníka vytvára z vlastnej produkcie mini čiernych dier. NETRADIČNÝ DVOJNÍK. Extrémne vitálny.

49. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do čiernych dier v kozme.

50. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Dvojníka vytvára z magnetických spomienok ľudí, ktorí chodili do kozmu cez čierne diery.

51. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do veľkého množstva anti čiernych dier a aj netradičných anti čiernych dier v 2 prekrytí kozmu do priemeru 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

11. DVOJNÍCI pre oblasť 6. ezoterickej cesty cez ganglie do astronomického kozmu – anti čierne diery

54. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Dvojníka vytvára z psychického prieniku do gigantických anti čiernych dier.

55. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Dvojníka vytvára z psychickej návštevy mini anti čiernych dier.

56. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,G). Dvojníka vytvára z tvorby vlastných mini anti čiernych dier. NETRADIČNÝ DVOJNÍK.

12. DVOJNÍCI pre oblasť 6. ezoterickej cesty cez ganglie do astronomického kozmu – pulzary

57. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Dvojníka vytvára z drobných pulzarov v kozme.

58. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Dvojníka vytvára Dvojníka vytvára z vlastných malých pulzarov, ktoré vytváral sám vo vlastnom tele. NETRADIČNÝ DVOJNÍK.

59. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E). Dvojníka vytvára u organického života, ktorý žije v blízkosti gigantických pulzarov v kozme

60. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,C). Dvojníka vytvára z trvalého prieniku do gigantických pulzarov v kozme.

61. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,Q). Dvojníka vytvára z vlastných malých pulzarov, ktoré vytváral sám vo vlastnom tele. NETRADIČNÝ DVOJNÍK.

62. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,Q). Dvojníka vytvára z vlastných malých pulzarov, ktoré vytváral sám vo vlastnom tele. NETRADIČNÝ DVOJNÍK.

63. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,E). Dvojníka vytvára z psychických prienikov do pulzarov v kozme.

13. DVOJNÍCI pre oblasť 7. ezoterickej cesty cez bunky do molekúl z prvkov, atómov, častíc

64. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Dvojníka vytvára z vlastných prienikov do mikrosveta atómov a častíc.

65. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Dvojníka vytvára z prieniku do atómov a častíc mikrosveta.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár